Velký předvolební speciál Brics.cz

PŘEDVOLEBNÍ SERIÁL

Vítejte u našeho velkého předvolebního seriálu, ve kterém vám ve stručnosti sdělíme obsah programů kandidujících stran ve volbách do Sněmovny.

Co nás zajímalo, snad to zajímá i vás:

EU

Přijetí EURo

NATO

Green Deal

Daně

Důchody

Ekonomika

Školství

Byrokracie

a pár věcí navíc

Také nás zajímalo, jaké znalosti o aktuálních stavu v ČR mají. Například nelze více stavět dálnice z důvodu nedostatku zaměstnanců, ale i strojů k tomu potřebných, tedy jestli to vůbec někdo ví a řeší.

Ve zdravotnictví je obrovské množství peněz, ale plná 1/3 se rozkrade – korupce, klientelismus.

Jak vyřeší případných 20 bilionů investic nutných kvůlli Green Deal?

Reforma školství by měla zahrnovat – maturitu pro všechny, zrušení učňovských oborů, „mistrovská zkouška“ po 5 letech praxe. Fakt nemusíte být 3 roky na učilišti, abyste se nenaučili dělat diagnostiku automobilu, ale u „fachmana“ se to naučíte za pár týdnů, přitom budete umět německy, anglicky, což většina diagnostik vyžaduje, bez maturity to umět nebudete. Maturita je zvyšování vzdělanosti národa.

Kde vezmou na reformu důchodů, pokud ji chtějí dělat.

Chtějí vystoupit z EU, OK, ale co poté?

Chtějí vystoupit z NATO, OK, ale co poté?

Kde na své plány vezmou peníze?

Zajímalo nás, zda si vůbec někdo uvědomuje, že zneužívají sociálních dávek je přímou příčinou nejen s agenturním zaměstnáváním, kdy pracují na DPP, DPČ, vydělají si 30t, ale papírově 2.300 Kč a dávky nadále pobírají, zda černou a šedou ekonomiku spojenou s tímto fenomenálním podvodem někdo hodlá vůbec řešit?

Tak pojďme na to.

Strana zelených změnila před volbami logo - iDNES.cz

 1. Strana Zelených

Levice. Objevuje se nový termín – demokracie ekologická. Za tou schovávají totalitní praktiky vedoucí k šikaně obyvatelstva. Slibují zvýšení financí pro obce, hranice pro vstup do Krajského zastupitelstva, obecního apod nebude stanovena. Odmítají většinový volební systém. Snížení volebního práva na 16 let, povolení volit pro cizince, kteří tu žijí min půl roku. Podporují celostátní referenda, ale ne ve věci EU, NATO a dalších.

Elektronizace státní správy, transparentní účty, rozhodování, dostupné informace.

Ekologické zemědělství, přesun dotací k šetrnému zemědělství. Zákaz chovu zvěře pro kožešiny, zákaz zvířat v cirkusech.

Zákaz topení uhlím, dřevem apod. Odmítají energii z jádra, zákaz rozšiřování jaderných elektráren, jaderné elektrárny chtějí zrušit, jako alternativu vidí energii z obnovitelných zdrojů, její „skladování“ neřeší.

Podpora Green Deal. Přijetí Euro.

Od obcí očekávají masivní výstavbu bydlení, neřeší, kde se na ni vezmou finanční prostředky.

Ukončení skládkování, neřeší nedostupovnost spaloven.

Daně – zvyšování ekologických daní, snížení zdanění práce (zaměstnavatelům), zavedení nových daní – z finančních operací. Dopady neřeší. Zavedení nových daní – z finančních transakcí.

Podporují kvóty pro zastoupení žen ve veřejných funkcích, přitom tvrdí, že jsou proti diskriminaci. Podporují stejnopohlavní manželství, včetně adopcí. Podporují vstřícnou politiku vůči ekonomickým migrantům. Podporují migraci, stejnopohlavní manželství včetně adopcí.

Zavedení základního důchodu bez akceptace rozdílu v příjmech – rovný důchod.

Legalizace konopí.

39 stran plných omáčky a žádných řešení, zaměřující se spíše na popis současné situace v zemi, stavu justice, kultury, školství, bez konkrétních řešení. Ta připravena nemají. Nenabízí žádnou alternativu, způsoby řešení.

Zvyšování výdajů státního rozpočtu neřeší jinak, než zvýšením daňového zatížení občanů, včetně poplatků. S ekonomickou stránkou rozpočtu si hlavu nelámou. Naši zemi by nejraději odkázali do rozhodovacích pravomocí EU.

Neřeší důchodovou, školskou reformu, reformu financí, debyrokratizaci, ani zdravotní péči.

 1. Švýcarská demokracie

Hnutí, které je založeno na převzetí švýcarského modelu fungování státu, který považují za vysoce efektivní, přinášející bohatství a nejvyšší formu demokracie.

Vystoupení z NATO, obranu založit na domobraně a branné povinnosti. Nepřijímat nelegální migranty, hlídání hranic, deportace cizinců, kteří spáchají trestnou činnost, dostavba dálniční sítě a železniční sítě. Snížení daní a daňové zátěže, politicky vyváženou výuku? Ve školách, posílení učňovského školství, odmítnutí Green Dealu, emisních povolenek, zrušení agenturního zaměstnávání, vysokou průměrnou mzdu?, přímá demokracie, podpora referend, „kantonové uspořádání země“ včetně přenesení vlivu v rozhodování na kantony, centrální rozhodování výrazně omezit, odvolávání politiků z funkce, zvýšit finanční spoluúčast na zdravotní péči pacienta, budování potravinové soběstačnosti?, přímá volba soudců a státních zástupců, zkrácení soudních procesů, vystoupení z EU, uzavření vztahů s EU formou podobnou Švýcarsku, za volný pohyb zboží, osob a služeb platit EU, povinnost státu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, zachování koruny, zrušení EET, snížení daní, nastavení ústavních stropů pro daňové zatížení, využití devizových rezervna úhradu státního dluhu, budování „zlatých“ rezerv, odmítání očkovací povinnosti na covid.

Vypadá to zajímavě, co? Ale Ďábel tkví v detailech a těmi jsou absolutní neznalost ekonomických záležitostí – utratit státní rezervy za dluh znamená znemožnit jakoukoliv měnovou politiku ČNB a neřízená inflace ve stovkách procent, to může navrhovat abnormální pitomec, zřízení zlatých rezerv je totožná pitomost, jako výše uvedená, jednalo by se o totální zničení naší koruny a měnové stability. Žádný průměrný investor neinvestuje do jedné komodity, navíc tak nestabilní, jako je „zlato“. To už je lepší investovat do cukru. Nelze budovat potravinovou soběstačnost bez centrálního nařízení vlády, což je v rozporu s decentralizací. Navíc žádná země není potravinově soběstačná, ani nikdy nebude. Volání po zajištění vysoké průměrné mzdě je vtipné, ale nedosažitelné.

Toto hnutí absolutně neřeší žádné dopady, ekonomické, společenské, morální, sociální, vše si myslí, že vyřeší referendum. Transformaci ekonomiky si představuje tak, že přestaneme jíst guláš a začneme jíst steaky, ale jaksi neřeší, kde na to stát vezme finance, neřeší důchovou reformu, neřeší školskou reformu, dokonce hodlají politizovat školství, kdy politika ve školství nemá co pohledávat. Volá po vyšším vzdělání, ale prosazuje učňovské obory, které jsou v moderním školství naprosto zbytečné, kvalitním řemeslníkem se stanete i s maturitou, čímž máte vyšší vzdělání, po absolvování například 5 leté praxe v řemesle, na to se nemusíte 3 roky učit na učilišti.

Vůbec se nevypořádávají s tím, že naprostou většinu exportů z naší země, včetně naprosté většiny produkce, tu zajišťují zahraniční společnosti, na rozdíl od švýcarské ekonomiky. Vystoupení z EU i NATO sebou nese finanční zátěž, kterou také neřeší, například změnou daňové politiky, proti tomu je volání po odpovědnosti soudců, politiků správné. Ale to samo o sobě neřeší ekonomickou nezávislost, kterou nelze vybudovat jinak, než na vlastních podnikatelských subjektech, kdy především čeští zaměstnavatelé jsou ti, co platí nejmenší mzdy, oni jsou tou příčinou chudoby našich obyvatel. Celé toto hnutí je ve své podstatě pouze líbivou snahou o nesmyslné převzetí nečeho, co sice funguje po celá staletí, ale to je celá staletí budováno. Přechod na švýcarský model fungování ekonomiky, společnosti, státu je naprosto nefunkční, pokud s ním nepřichází daňová revoluce, razantní zvýšení minimální mzdy. Autoři dále opomíjí skutečnost, že o neutralitě nerozhoduje stát, jako takový, ale musí jej uznat mezinárodní společenství, což se nestane.

Kdyby autoři více pracovali a propracovali změny, které se musí učinit, byl by to zajímavý projekt, ale je zcela evidentní, že autoři si vůbec neví rady s tím, co píší, jenom se snaží o blamáž voličů.

VOLNÝ blok

 1. Volný blok

Vystoupení z EU, NATO, nepřípustnost politického islámu, boj s nelegální migrací, ústavní právo na platbu hotovostí, zrušení krajů, zastavení růstu byrokracie, omezení odlivu zisků do zahraničí, zavedení naturálních sociálních dávek, zamezení nákupu investičních bytů, zvýšení daní z nemovitostí, zavedení daně z nájmu (nájemné je již dnes zdaněno), důstojný život seniorů.

K tomu se váže pár dílčích, nijak nespecifikovaných, zavedení možností. Důraz na svobodu a zákaz cenzury. A co z toho řeší budoucnost dětí, vnoučat, ale i nás, co ještě žijeme? Vystoupíme z EU a co dál? Jaká má být forma důchodové reformy? Ve školství budou jednotné vzdělávací normy, ale jaké? Jak budeme řešit naši bezpečnost, zrušíme kraje, jejich pravomoci předáme komu, zastavíme nárůst byrokracie, ale co s tou, co už tu je?, zakážeme, nebo znemožníme nákup investičních bytů na své vlastní zajištění třeba na stáří?, zavedeme na to novou, drastickou, daň z nemovitosti, abychom zvýšili nájemné pro ty, kteří v tom bytě budou nájemně bydlet?, zavedeme potravinové lístky (naturální sociální dávky), abychom ponižovali méně majetké občany, třeba seniory, matky samoživitelky? Toto je jakýsi protest blok, který absolutně nic neřeší, je založený na „moderních výkřicích“, které jsou skutečně problémem ve společnosti – cenzura, omezení svobody slova, projevu, šikana covid mafií, nespokojenost s EU i NATO. OK, ale co dál? Protest strany by neměly být voleny.

Na hlasu SPD radniční koalice v Praze 4 nesmí záviset | STAN Praha 4

 1. Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Přímá demokracie, referendum, EU – proti federalizaci, podpora tradičních rodin – muž a žena, odmítání multikultury, nelegální migrace, referendum o vystoupení z EU, ústavní dluhová brzda (již je zákon přijat), právo a spravedlnost, stát sloužící občanům, vystupování proti lichvě a exekutorské mafii, platba DPH ze zaplacených faktur (dnes je povinnost odvést DPH z vystavené faktury, přestože ji nemáte uhrazenou a také vám ji nemusí uhradit), zrušení ručení za DPH (dodavatel, odběratel ručí za případně nezaplacené DPH odběratele, či dodavatele celým svým majetkem, můžete přijít o živnost, dům, aniž byste cokoliv dlužili, stačí, když dluží váš dodavatel a vy mu zaplatíte na jiný účet, než uvedený u FÚ). Nezvyšování daní, zákon o prokázání původu majetku nad 20 milionů, hmotná a trestní odpovědnost politiků, odvolatelnost politiků, svoboda projevu, odmítaní Eura, zachování koruny, prosazování paušální daně pro živnostníky (již je zavedena, ale pro ty s nízkým obratem), zdanění dividend, legální ekonomická migrace snižuje hodnotu práce českých zaměstnanců, snížení výdajů na stát, novomanželské půjčky, zvýšení daňového zvýhodnění na děti, příspěvek na školní pomůcky, boj proti zneužívání sociálních dávek, omezení zaměstnávání prostřednictvím agentur, minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy, zvyšování stavu Policie (máme asi nejvíce policistů na 100t obyvatel na světě), vyšší investice do vybavení armády, odmítnutí armády EU, zestátnění exekutorů, ochrana svobody projevu, zrušení koncesionářských poplatků, odmítání inkluze ve školství, energetická soběstačnost, dostavba dálniční sítě i železniční sítě, odmítnutí Green Deal, zrušení poplatků OSA u provozovatelů, kde reprodukce hudby není zdrojem výdělku.

Opět, hnutí slibuje vše možné, ale neřeší, kde na to vezme. Jediný konkrétní případ zvýšení příjmů rozpočtu uvádí zdanění dividend, přínos 40-50 mld., neřeší koncepci důchodové reformy, ale slibuje minimální důchod dnes přes 15 tisíc korun. Výdajová stránka by se tak zvýšila o min. 100 miliard ročně. Zdroje neuvádí. Celkově program nabízí nesystémové dílčí změny, které sice pomohou odstranit určitou míru nespokojenosti občanů, ale vůbec neřeší podstatu ekonomiky a ekonomických problémů. Vystoupení z EU přináší finanční náklady, které opět nejsou kvantifikovány, ani neřeší zdroje, odkud finance vzít. Stejně jako všechny ostatní strany a hnutí se nevypořádává s podstatami problému, chce dostavět dálniční síť, ale netuší, že problém nejsou finance, ale nedostatek zaměstnanců a především moderní techniky. 3 finišery (na pokládání nového asflatu), v kraji to prostě nemají jak zvládnout. Miliardové investice do této techniky neřeší. Stejné to je u železniční dopravy. Banální problémy, snadno řešitelné, vydávají za stěžejní problémy – zneužívání sociálních dávek. Vystoupení z EU – co poté? Nejpropracovanější program protest strany, to ovšem neznamená, že to je skutečně nějaký program, k tomu to má hodně daleko.

ČSSD - Aktuálně.cz

 1. Česká strana sociálně demokratická

8 let vládní strana.

5 týdnů dovolené, snížení pracovní doby na 35 hodin týdně, 2030 4 denní pracovní týden, náhradní volno za státní svátek o víkendu, zvýšení minimální mzdy (drobné zvýšení), zrušení práva na utajení mzdy v soukromém sektoru, regulace agenturního zaměstnávání, podpora rekvalifikací, reforma sociálních dávek, novomanželské bezúročné půjčky, nový výpočet rodičovského příspěvku, reforma důchodů, zavedení nové daně – pojistné na péči, zvýšení počtu sociálních bytů, zavedení pokuty za dlouhodobě neobydlené byty, pokuta za vlastnictví investičních bytů, zamezení bezdomovectví, omezení zvyšování nájemného, každý senior nárok na lázeňský pobyt, regulace počtu zdravotních pojišťoven, bezplatné obědy ve školkách i školách, zestátnění vodárenských podniků, nový stavební zákon, progresivní zdanění, zavedení milionářské daně, zavedení progresivní dědické daně, zavedení digitální a bankovní daně, importní daně z CO2, zavedení daně ze spekulací, zavedení ekologických daní, zavedení daně z robotů, zrušení daňových výjimek, zamezení dvojí kvality potravin, prodloužení záručních lhůt, manželství pro stejnopohlavní páry, podporují EU, NATO, Green Deal.

Jak je patrné, levicová strana, která se od svých levicových voličů odvrátila, předpokládal bych razantnější tlak na růst důchodů i minimálních mezd, místo toho rozhazuje pracovními hodinami, náhradou za svátek o víkendu apod. Zatím druhá, která ovšem uvádí i zdroje financování tohoto levicového extrémismu, protože jinak se ten program nazvat nedá. Zestátňování, několikeré zdanění bohatých, zvýšení daní pro chudší část obyvatelstva, snížení konkurenceschopnosti zdravotních pojišťoven a průmyslu, další novelizace stavebního zákona, na kterém zatím ještě nestačil zaschnout inkoust, byrokracie, házení překážek podnikavým lidem, snížení konkurenceschopnosti, kde vezmou cca 10-20 bilionů na Green Deal neřeší, neřeší ani nedostatek přístupu k základním životním potřebám po jeho zavedení, jako je nedostatek topiva, elektrické energie apod. Jediná správná nová daň je z robotů, je-li zdaněna práce lidí, má být zdaněna i robotizace, ale toto zdanění musí být z produkce, ČSSD neřeší, jak tuto daň nastaví. U důchodové reformy se ve skutečnosti jedná pouze o úpravu parametrů, bez řešení, kde se na důchody vezme. ČSSD nabízí pořád stejné věci již 30 let, přitom neakceptuje, že potřeby společnosti jsou poněkud jiné, než které nabízí. Fakticky se jedná o konzervaci současného stavu při zvyšování nákladů státu, tedy další markantní zadlužování. I z pohledu levicového voliče je program postaven proti jeho zájmům a potřebám.

Pravý Blok

 1. Volte Pravý blok

Volte Pravý blok pana Cibulky. Několikátý, který vidí řešení demokratického handicapu ve švýcarském modelu demokracie a možnosti odvolávat politiky. Bohužel, ale toto prohlášení je z dob krajských voleb, žádný program pro podzimní volby nenabízí. Když opomenu otřesný způsob komunikace se čtenáři jeho webových stránek, nemohu opomenout, že k letošním volbám nenabízí vůbec nic. Pokud aktualizuje své stránky a uvede svůj program, doplníme zde informace k němu.

Aliance Národních Sil - YouTube

 1. Aliance národních sil

Vystoupení z EU, NATO, soběstačnost zemědělské produkce, rychlé oddlužení v exekucích, NE očkování na covid, právo na bydlení, zrušení soukromých exekutorů, zákaz lichvy (lichva není dovolena už nyní), zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, vystoupení z MMF a Světové banky, chtějí žádat RF o bezpečnostní ochranu naší země, kamiony na železnici, podpora říční přepravy, ukončení amerikanizace naší kultury.

Volební program bez hlavy a paty, pletoucí si významy jako je hmotnost a nosnost, program, který je prakticky bezcenný a je pouhým výkřikem ideově zaměřených nesmyslů a vzájemně si odporujících věcí. Tito se museli zbláznit.

Trikolora, Svobodní a Soukromníci doladili poslední detaily spolupráce. Do sněmovních voleb půjdou jako jedna strana. | Svobodní - Strana svobodných občanů

 1. Trikolora, Svobodní, Soukromníci

Koaliční uskupení.

Debyrokratizace – zrušení zákonů i státních zaměstnanců – o 30%. Ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu, zrušení EET, zrušení současného zákona o státních zaměstnancích, revize dotací a jejich rušení. Zjednodušení daňového systému, odstranění zbytečných kontrol podnikatelů, jednotná daň 15% na daň z příjmu, DPH kde snížená bude 10%, platba DPH po zaplacení faktury, zjednodušení Zákoníku práce, mezigenerační solidarita v důchodovém systému (5% z daní budete moci odvést přímo rodičům apod.), zeštíhlení sociálního systému a motivační sociální systém, zrušení pastelkové, jízdné, rouškovné a další uplácení voličů, začínající podnikatel nebude platit daň z příjmu 1 rok.

Zrychlení soudního systému zkrácením lhůt, znemožnění trestání svobody slova, znemožnění šmírování internetu, hájení pojmu manželství, odmítání legislativy pro sexuální a jiné menšiny, odstoupení od klimatických smluv, jako je Green Deal, podpora jaderné energetiky a rozumné dotěžení uhlí, podpora podnikání, umožnění dosáhnout na důstojné bydlení, podpora nájemních a družstevních bytů, snížení byrokracie u staveb.

Zrušení ekologické daně při prodeji starších automobilů, podpora liniových staveb (železnice, dálnice), zvýhodněné noční sazby mýta pro podporu nočního provozu nákladních automobilů,

Školství – revize inkluze, z plošné individuální, podpora učňovského školství, zákaz politickým neziskovkám do škol, zkvalitnění výuky, státní VŠ, které budou mít exclusivitu na doktorantská studia apod., soukromé školy, kde se bude platit školné.

Zdravotnictví – 2 druhy pojištění – základní a individuální /základní hradí základní péči, individuální bude na pojišťovnách, jakou péči vám nabídnou/

Sociální politika – zvýšení daňových bonusů na dítě, rodičovská i prarodičům, zjednodušení systému sociálních dávek, porodné všem maminkám, sociální dávky podmíněné řádnou školní docházkou dětí, pečující osoby o nemohoucí v rodině budou mít nárok na přiměřený důchod, podpora zdravotní a sociální péče v rodinách.

Armáda – zajištění obranyschopnosti, být členem v NATO, ale neúčastnit se cvičení u hranic jiných států, zvážení účasti v misích.

Zahraniční politika – nadřazenost českého práva nad unijním, právo platit českou korunou a v hotovosti, zahájení jednání o vstupu do EFTA, nulová tolerance k nelegální migraci

Svoboda a demokracie – absolutní svoboda slova a projevu, zákaz cenzury, konec povinných koncesionářských poplatků, konec restrikcí, lock downů a dalších totalitních praktik v zemi kvůli Covid, odmítání covid pasů.

Toto je program, který by se s přihmouřením obou očí dal nazvat pravicovým. Žádné sliby o zvyšování čehokoliv, naopak snaha o debyrokratizaci země, snížení daní, zvýšení spoluúčasti občanů na zdravotní péči, důchody, ale i možnost pomoci rodičům a prarodičům. V některých otázkách jsou sice bezradní – zdravotnictví, policie (ani řádka), sociální systém, podpora venkova, průmysl, ale je zde patrné, že program je šitý „horkou jehlou“. Nevím, zda si autoři nepohrávají s myšlenkou vystoupení z EU i NATO, protože představa o fungování těchto institucí je v jejich myšlenkách velmi idealistická. Velmi sympatický důraz na svobodu jedince, volné tržní prostředí, poněkud konzervativní v otázkách školství. Učňovské školství je nesmysl, to se má zrušit, všichni mají studovat až do maturity, zajistí to vyšší míru vzdělání a znalostí, poté mohou mladí lidé zvolit své zaměření, třeba jako elektrikář a po určité době práce s „mistrem“ v oboru si od státu nechat zajistit, po složení zkoušky pouze praktické, výuční list, nebo mistrovskou zkoušku. Ale to jsou drobnosti.

Aliance pro budoucnost chce voliče oslovit pravicovou politikou | ČeskéNoviny.cz

 1. Aliance pro budoucnost

Zdravotnictví – sloučení státních pojišťoven, zavedení možnosti nadstandartu, změna ve vzdělávání lékařů, zvýšení počtu studentů medicíny – nevysvětleno jak, snížení kvalifikace zdravotních sester na původní stav – bude stačit maturita, zajištění vysoké míry solidarity.

Daňový systém – postupné snížení daně z příjmu na 12%, zavedení jednotné výše DPH, možnost použít 5% z daně z příjmu k odeslání do příslušné kapitoly rozpočtu, například na kulturu.

Stát – snížení počtu státních úředníků o 20%, konec zadlužování státu, nejvyšší funkce nebudou obsazovány politicky, ale odborně. Placené VŠ, část poplatků bude určena na stipendia, vyšší konkurence ve školství, udržování učňovského školství, přehodnocení inkluze.

Sportem hodlají bojovat s Covid. Ale se žloutenkou a chřipkou ne :), osvětlení cyklostezek a sportovišť, slibují velké investice do budování nových sportovišť.

Ekologie – bezuhlíková země, podpora ekologických aktivit a aktivistů.

Zemědělství – dotace pouze malým a středním podnikatelům, boj s CO2 díky převozu třeba pomerančů, citrony si můžeme vypěstovat u nás. Podpora užitkových plodin.

Ochrana práv zvířat – zpřísnění trestů za týrání zvířat (již dnes je sazba vyšší, než za znásilnění, takže asi na úroveň vraždy – 25 let), zákaz zvířat v cirkusech, zákaz dovozu pravých kožešin, zákaz používání zábavní pyrotechniky, zákaz jízd na ponících. Asi největší kapitola jejich programu, plná ekofašismu.

Kultura – podpoří a budou financovat veškeré umělecké aktivity i začínající umělce, naučí děti noty. 🙂

Sociální program – možnost ze svých daní podpořit důchodce v rodině, snížení nadužívání sociálních dávek, žadatel o oddlužení musí složit zkoušku z finanční gramotnosti, pravomoc výplat sociálních dávek zpět na obce, znovuzavedení institutu veřejné služby.

Doprava a místní rozvoj – zvýšení limitu na dálnicích v určitých úsecích a za určitých podmínek na 140 km/hod, zrychlení stavebního řízení pomocí digitálního podání (bez vysvětlení, jakou to asi má zrychlovací příčinu 🙂 ) Zřízení kanceláře státního architekta.

Podnikání – zrušení dotací, podpora českých podnikatelů

Bezpečnost, obrana – NATO, 3 měsíční kurzy základních armádních dovedností, splnění 2% HDP na obranu

Spravedlnost – nezávislost soudů, soud nesmí trvat déle než 3 roky, prosazení svobody nad zákon, možnost bránit majetek a zdraví se zbraní (to už u nás ovšem je).

Všeobecně toto není politický program, ale souhrn leckdy úsměvných dílčích opatření (naučíme děti noty, apod.). Některá opatření jsou již dávno v platnosti, což si autoři nepovšimli, jde o program ekologicky zaměřených pološílenců, kteří mají nutkavou touhu být pravicoví. Jediným smysluplným bodem je znovuzavedení institutu veřejné služby. Vše ostatní je spíše souhrn volání určitých skupin obyvatelstva po určitých dílčích, nic neřešících, věcech. Ekonomice se vyhýbají velkým obloukem, stejně tak rozpočtu, svobodě, EU, Euro, Green Deal apod.

Co je to hnutí Prameny? – Aliance Kulatého Stolu

 1. Hnutí Prameny

Uzákonit referendum, zablokování nástupu totality, odmítají Euro, přijetí zákona na platbu v hotovosti, zamezení dalšího zadlužování státu, podpora českých podnikatelů, tradiční rodiny, národní identity, ochrana přírody bez ideologismů, odvolatelnost politiků na všech úrovních, omezení poslanecké imunity, odpovědnost politiků, nadřazenost Ústavy nad mezinárodními závazky a z toho plynoucí revize současných smluv, bránit nelegální migraci, zajistit vyváženost a objektivitu veřejnoprávních médií.

Opět menší strana bez jakéhokoliv smysluplného programu, která hodlá řešit současné problémy dílčími změnami, takové béčko SPD, které má daleko propracovanější program ve všech ohledech. S ohledem na téměř totožné body s SPD nechápu, proč se spíše s SPD nespojili. Migrace je hezké téma, ale důsledky Green Deal, nebo dalšího setrvání země v EU to jaksi nevyřeší.

Minimální mzdu 20 tisíc a konec soukromých exekutorů, láká voliče nová strana Levice - Aktuálně.cz

 1. Levice

Vyšší daně pro bohaté a velké společnosti, progresivní zdanění, speciální daně pro super bohaté. Změna klimatu je prý největší hrozbou pro naši společnost, podpora Green Deal, energetika založená na obnovitelných zdrojích (kde vezmeme elektřinu v době večerní, bezvětrné, bezslunečné neřeší). Minimální mzda na úrovni 60% průměrné, pracovní týden 35 hodin, nárok na důchod i za menší počet odpracovaných let, zestátnění exekutorů, ukončení starých exekucí, vyšší regulace nájemného, záruky bydlení pro lidi ze strany obcí. Podpora družstevních podniků, zakotvení práva zaměstnanců být ve vedení podniků, podpora LGBT, feminismu apod., demokratizace EU.

Toto prý má změnit celou naši zemi, jak v úvodu programu říkají. Ne, toto nezmění vůbec nic. Levicové myšlenky o progresivním zdanění a dalších daních pro nejziskovější sektory, podpora Green Dealu, energetická nesoběstačnost, likvidace základních lidských potřeb, jako je praní prádla, vaření, úklidu v době, kdy nejsou příhodné přírodní podmínky pro výrobu elektřiny už neřeší, nezajímá je to. Demokratická levice patří mezi pilíře demokracie, ale toto si říká „Levice“, ale jejich program je pouhým výkřikem do tmy, nepropracovaným, nesmyslným, stejně jako u předešlého hnutí se divím, že se nespojili s ČSSD, která má podobný program, ale propracovanější.

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty je zaregistrována | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

 1. Přísaha – Hnutí Roberta Šlachty

Velké překvapení je program i ve znakovém jazyce. Za to opravdu klobouk dolů. Prošetření covidových nákupů a podávání trestních oznámení, zavedení hmotné odpovědnosti úředníků, prosazení výroby vakcín na Covid v naší zemi, odmítání privatizace nemocniční sítě, odmítání distanční výuky dětí, digitalizace státu, pokrytí země internetem, zrychlení soudních řízení (pouze trestních, nikoliv občansko-právních, obchodních apod.), ale již neříkají jak, celoživotní vzdělávání soudců, nový Trestní řád, zásahy do pravomocí Advokátní komory (zásahy státu do profesní organizace jsou totalitní praktikou, kterou jsme zažili za nacistů i komunistů), proti migračním kvótám i nelegální migraci, další zřizování míst pro různé úředníky, jako je koordinační agentura na zaměstnávání cizinců, obnovení specializovaných policejních útvarů (tyto ovšem nadále existují, jenom jsou pod jednou zastřešující hlavičkou), zpřísnění trestů za týraní zvířat (již dnes jsou nad výší trestu za znásilnění, takže asi jako za vraždu – 25 let), za týraní starých lidí, podpora obětí zločinů.

Prodloužení provozní doby mateřských škol a družin, podpora učňovského školství, zavedení vzdělávání finanční, právní a občanské gramotnosti do škol, podpora inkluze.

Sloučení dvou státních zdravotních pojišťoven do jedné (ve skutečnosti to jsou 3, vedle vojenské a ministerstva vnitra i všeobecná), podpora telemedicíny, podpora výzkumu a vývoje léčiv na našem území, 24 hodinové školky v nemocnicích pro personál (pro nás, co nepracujeme ve zdravotnictví, nikoliv).

Dorovnání důchodů žen a mužů, zvýšení podpory pečujícím osobám o staré rodiče apod., exekuce chtějí vyřešit místní příslušností exekutorů, sociální dávky hodlají zjednodušit, zvýšit nehlášené kontroly, podpora handicapovaných a jejich života v domácnostech, posouzení invalidity na obvodních lékařích, povinný podíl lidí se zdravotním znevýhodněním ve státní správě, zvýšení daňových bonusů na dítě, zřizování firemních školek, zákon o sociálním bydlení.

Co nejnižší zdanění lidské práce, nezvyšování daní do konce roku 2022 (to by ani legislativně nebylo možné je změnit), podpora digitalizace, snížení výdajů státu, paušální daň pro OSVČ do 2 mil obratu, ne Euro, zdanění nadnárodních společností podle místa tržeb, snížení DPH na potraviny na 10%, platba DPH až po úhradě faktur, zrušení soc a zdrav pojištění pro pracující důchodce, zavedení jednotného e-shopu pro státní zakázky, sjednocení kontrol živnostníků, debyrokratizace, podpora jaderné energie, hmotná odpovědnost politiků a úředníků, podpora politických neziskových organizací, zákon o liniových stavbách, podpora investic do infrastruktury, podpora EU (s reformou, která je nemožná, takže alibistický dodatek), jeden volný den vstupu do státních památek (:)), to už tu dávno je.

Hodně slov, vypadá to jako program, ale není to program. Slibují výdaje vyšší o 200 mld ročně, ale absolutně vynechali téma – ekonomika, průmysl, daně – Kde na to vzít, s tím si hlavu nelámou, podpora Green Deal, neřeší nekvalitní výuku ve školách, školné, poplatky ve zdravotnictví, vůbec nic. Je to takový novodobý levicový program, který navrhuje zvýšení špiclování, fízlování nejen občanů, ale i podnikatelů, který navrhuje prakticky policejní stát. Se svobodou si hlavu neláme, stejně tak s důchody, bydlením, prakticky si neláme hlavu s ničím. Abychom nekřivdili, zatím je ovšem také jediný, který pochopil alespoň dílčí část problémů mladých rodin s dětmi, kterým je krátká provozní doba školek a družin, která rodičům prakticky znemožňuje aktivnější přístup k zaměstnání, nebo vůbec pracovat, to je prvek, který nabízí RestartCR, který je opravdu dobrý. Jedná se o soupis zvýšených výdajů, kdy příjmovou stránku rozpočtu neřeší. Neřeší ani debyrokratizaci. Toto ve skutečnosti není program, to je snůška policejně-politických nesmyslů, které na sebe nenavazují, slibují zavedení již zavedeného, celý soupis se točí kolem kontrol, policejních i jiných.

SPOLU dáme Česko dohromady. Lídři koalice SPOLU podepsali koaliční smlouvu – ODS – Občanská demokratická strana

 1. Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Prý – Dáme Česko dohromady – tak uvidíme, co? Investice do lidských zdrojů, digitalizace a infrastruktury (tady budeme pečlivější, je to jeden z favoritů voleb, takže investice do infrastruktury ano, ale neřeší základní problémy – nedostatek techniky a nedostatek zaměstnanců, takže bez vyřešení těchto základních problémů nebude ani rychlejší výstavba dálnic, nebo železnic). Nízké zdanění práce neznamená zvýšení mezd, či platů, zaměstnanec odvádí naprosté minimum – 15+12,5%. Konsolidace rozpočtu je založena na konci vlády na deficitu 1,5% HDP, což je s ohledem na zvýšení výdajové stránky o 400 miliard ročně a snížení příjmové stránky o cca 100 miliard prostá lež. Důchodová reforma – pro současné důchodce a ty, kteří se do důchodu chystají, se nic nezmění, ostatním hodlají zrušit ústavní právo na důstojné zabezpečení ve stáří. Toto neříkají, ale je to FAKT. K tomuto slibu by museli mít ústavní většinu.

Zavedení stropu pro maximální daňové zatížení, které nespecifikují. Opět to chtějí, jako ústavní zákon. Neslibují tedy jenom snižování daní, ale připouští i jejich zvýšení. Firmy budou mít možnost účtovat v Eurech, tu mají už nyní. Snížení sociálních odvodů zaměstnavatele o 2%. Daňové prázdniny pro rodiny, které mají 3 a více dětí, nebo čerpají rodičovský příspěvek. Zavedení odpočtu z daní platbu za pečovatelské služby (limitovaná výše), boj proti odlivu dividend zvýhodněním zahraničních investorů při investicích. Snížení DPH u všech ekologických produktů, lepší využívání Evropských fondů, zkrácení doby odpisů základních prostředků pro podnikatele, zvýšení spotřebních daní, diferenciace podle škodlivosti.

Důchodová reforma – zaručený důchod navázaný na průměrnou mzdu – rovnostářský systém + důchodové spoření. 1% ze sociálních odvodů možnost platit přímo rodičům v důchodu (cca 260 Kč z průměrné mzdy :)) Od roku 2030 zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. A taková perlička – invalidní důchody vyjmou z důchodového systému, aby jej tam zase vrátili jako „starobní důchod“. Mezitím jej umístí do sociálních dávek. 🙂

Doprava – omezení dopravy ve městech, podpora cyklistů, nová výstavba dálnic a železnic, do konce volebního období přibude 250 km dálnic, přitom sami píší, že schvalovací proces trvá 15-17 let, slibem nezarmoutíš, ale je to lež, zvýšení kapacit silnic I. Třídy (nepíšou jak, protože to je bez přístavby nových jízdních pruhů zcela nemožné), dokončení D35 je nereálné, kvůli úseku Turnov – Jičín a dále (blokují ekologové úspěšně již 50 let). Výstavba vysokorychlostních železnic.

Ekologie – zajistí volbu „národního ptáka“. 🙂 , ochrana vodních zdrojů, podpora jaderných elektráren, ČR bude bio, jak u chovu zvířat, tak u pěstování plodin. Internet do každé vesnice. Podpora Green Deal, energii z fotovoltaiky budou skladovat v bateriích (světový průlom v oblasti „uskladnění“ energie z obnovitelných zdrojů, že na to ti vědci ještě nepřišli?), limity těžby uhlí jsou neprolomitelné, zvýšení recyklací plastů a skla, nové solární panely na 100 t domech do roku 2025, vlastníci budou moci takto získanou elektřinu prodávat (to dělají celá léta)

Venkov – podpora snadnějšího cestování, zastavení exodu obyvatel z vesnic, vysokorychlostní internet do každé vesnice. Veřejné zakázky budou zohledňovat vzdálenost dodavatele od spotřebitele, podpora výměny kotlů a fotovoltaiky, plateb za ekologické činnosti zemědělců, dotace malým a středním podnikatelům v zemědělství.

Školství, kultura, sport – více peněz 5,2% HDP (tj. Cca 300 mld o cca 100 mld více než nyní), stejná podpora pro státní i soukromé školy, nová Národní koncertní síň v Praze, do výzkumu 2,5% HDP (dosud 40 mld, navýšení na 125 mld), zvýšení ohodnocení ředitelů, na kulturu 1% HDP (dosud cca 36 mld, nově cca 50 mld), kulturní statky i služby v 10% DPH, ve sportu podpora vzniků center pro všeobecné sportování a také tématických center – vodní, zimní, letní sporty apod. Pomocí nových dotačních programů,

Bydlení – podpora až 40 t nových bytových staveb ročně, zjednodušení stavebního řízení (nepíší jak), přímá státní podpora výstavby mladým rodinám, snížení povinné spoluúčasti (to je věcí bank, ne státu), snížení DPH na 10% (bez povolení EU ne), spolufinancování nákupu a bourání starých budov, více peněz do státního fondu podpory investic, snížení doby odpisů.

Sociální politika – daňové slevy pro matky a pečující osoby při návratu do práce, zavedení daňově uznatelných nákladů na služby pro rodinu a domácnost, snížení sociálního pojištění pro zaměstnavatele, přejmenování Ministerstva práce a sociálních věcí, pravidelná valorizace příspěvku na péči, přímá finanční podpora pro pečující o nemohoucí v domácnostech, zjednodušení systému sociálních dávek

Zdravotnictví – zlepší dostupnost péče (ale nepíší jak :)) , dietní stravování ve školách, lepší výběr a kvalita stravy v nemocnicích, zavedení stipendijních programů pro zdravotníky, jednotná elektronická karta pacienta, podpora bezlepkové diety :), zrušení limitů na odůvodnitelnou zdravotní péči, navýšení prostředků na zdravotnický výzkum.

Státní správa – pokles úředníků o 13%, digitalizace, debyrokratizace – 1 nový zákon, 2 se zruší (nelze zařídit, většina zákonů je povinností přijmout díky EU), komunikace se státem 100% digitálně (již je ta možnost – Datové schránky, ověřené podpisy apod., úřad je povinen na vaši žádost s vámi komunikovat i odsouhlasenými e-maily), korespondenční volba, skrze datové schránky ovšem ne :), jednotné inkasní místo, zrušení duplicitních kontrol, navýšení zdrojů na boj s kyberkriminalitou, zrušení 20% zákonů, školení bezpečnosti práce v kancelářských pozicích.

Právo a justice – zrušení 20% zákonů, přehledné zákony (nesmysl, i po zrušení 20% jich tu zůstane spolu s vyhláškami cca 1.400.000 🙂 ). Novelizace starých zákonů. Exekuce – všeobecné povídání o ničem, nic konkrétního není napsáno. Zrychlení rozhodování soudů, nové kratší termíny nezmíněny, v tomto okruhu – justice, právo, exekuce - se jedná o naprostou neschopnost cokoliv řešit, nebo ochotu toto řešit.

Zahraniční politika, NATO – 2% výdajů na obranu z HDP do 2025, NATO ano, Euarmáda ne, EU ano (prý nemá alternativu – naprostá většina zemí světa není členem EU, prokazatelná lež), migrační kvóty ne, řešení migrace skze EU. Podpora lidských práv.

Absolutně katastrofální program. Pokud byste očekávali alespoň trochu pravicovější program, tak tady jej nenajdete. Zvýšení výdajů státu – mandatorních – o cca 400 miliard ročně, je katastrofou pro každého, asi i levicového voliče. K tomu snížení příjmů státního rozpočtu díky zvýšení daňových bonusů, snížení DPH další propad příjmů o cca 100 miliard, dohromady tedy půl bilionu ročně, absolutně neřeší zdroje na tyto výdaje. Jediný zdroj je pochybná úspora na 13% úředníků, které hodlají propustit, což ovšem nebude mít vliv na snížení výdajů, určitě ne v daném volebním období, díky digitalizaci, která má také své výdaje. Program prakticky neřeší vůbec nic, omezuje se na konstatování nevyhnutelných věcí, jako je digitalizace státní správy, kterou chtějí všichni a jsme k ní prakticky nucení, tedy žádná novinka, žádná podpora výstavby, žádné konkrétní čísla, data, termíny apod. Je to nápadně podobné programu ČSSD, který je ovšem na výdajové stránce ještě horší, ale ČSSD řeší i příjmovou stránku, tito ne. Přestože podporují Green Deal, neřeší zdroje financování, ani nezbytné náklady státu, tedy daňového poplatníka, občana, na tuto abnormální pitomost, které jdou do 20 bilionů Kč, tj. Cca 1 bilion korun ročně, tyto hodlají přenést na občany ve formě násobného zvýšení cen, spotřebních daní apod. Perlička, kdy zdravotní systém, jako jedno z hlavních řešení je navrhována podpora bezlepkové diety, je už jenom třešničkou na shnilém dortu. Poprvé použijeme toto – tato koalice těží z hlouposti jejich příznivců, kteří se ani neobtěžují si její program přečíst, vzít si kalkulačku a počítat. Rozhodla se do Sněmovny prolhat. Zatím absolutně neuvěřitelné selhání a zklamání.

senioři 21

      14. Senioři 21

Jak název napovídá, seniorské hnutí. Požadují obnovení státního důchodového fondu a navrácení 340 miliard, které z něj měla odčerpat vláda V. Klause (tento fond nikdy neexistoval, nikdy v něm nebyl ani haléř, u nás jsou důchody již od dob Bismarcka financovány průběžně, přebytky jdou do rozpočtu, pokud je deficit, je financován opět z rozpočtu – odkaz na stránkách Ministerstva financí, nebo Vysoké škole ekonomické Praha), valorizace důchodů – všem stejně – nejednalo by se o valorizaci, ale o zvýšení základních částí důchodů, což je ekonomický rozdíl, neznalost ekonomických pojmů chápu, chápu i cíl tohoto návrhu – reálně spíše zvyšovat nízké důchody, než ty vysoké, odchod do důchodu v 65 letech, odmítají zvyšování hranice pro odchod, požadují revizi výdajů v celé státní správě, včetně výdajů na neziskové organizace, chápu účel tohoto návrhu, nejsou jediní, kteří to požadují a je to správný požadavek, odchodem do důchodu ukončit povinné platby koncesionářských poplatků pro seniory, požadují zachování „tradiční rodiny“, odmítají nezákonnou migraci, žádají cenově dostupné bydlení pro vnoučata, ve školství žádají důraz při výuce na národní zvyky, historii a kulturu, ve zdravotnictví požadují zachování vysoké úrovně zdravotních služeb, zrušení diskriminace řidičů podle věku, ale pouze podle zdravotní způsobilosti, navrhují referenda, zřízení 3 stupně výkonu trestu pro recidivisty.

Nejdříve, nesmírně si vážím našich seniorů, považuji je za zdroj moudrosti, zdroj schopností se o sebe postarat, žijící knihy. Bohužel se toto hnutí poněkud mýlí již v prvotním bodě, jejich program je prakticky to, co se u nás děje, vyjma další skupiny nápravných zařízení (kriminálů) a valorizací. Vlastně to není program, je to zoufalý křik po nápravě dost nemorálního jednání společnosti vůči nim. Je to druhý program, který nenavrhuje zvyšování výdajů, tudíž ani nemusí hledat zdroje financování. A to ani důchodů, byť se jedná o hnutí seniorů. To je ta jejich vrozená skromnost, která mě dojala. Na druhou stranu se domnívám, že kdyby se hnutí spojilo s jakoukoliv jinou stranou, mohlo by své požadavky naplnit, jako samostatný subjekt nemají šanci cokoliv prosadit, byť by nás to nestálo ani haléř. Proti tomu napíšu osobní věc, stařečci si zaslouží poněkud důstojnější zastoupení, kvalitnější program a určitě trochu tvrdší lokty, ale především naši úctu, kterou jim máme denně projevovat. Nesmírně mě mrzí, že ve 21 století tu musíme číst program hnutí seniorů, kteří se dožadují důstojného života. Přál bych jim se dostat do Sněmovny.

Stát je legalizovaná mafie, tvrdí anarchokapitalista Urza - iDNES.cz

 1. Urza.cz

Anarchokapitalisté, kteří odmítají státní zřízení, jako celek, proto ani nenabízí žádný politický program. Jde jim vlastně o zrušení států, jako celku a život v anarchistické společnosti bez pravidel, která politici přijímají. Idealismus vedoucí k absolutní svobodě.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) – Wikipedie

 1. Koruna Česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Požadují změnu na konstituční monarchii, kterou nazývají moderní monarchií v čele s Králem. Tato změna by znamenala i změnu Ústavy, pravomocí, které v programu popisují. Ve stručnosti – Král spojuje, nerozděluje, nově povýšení do šlechtických stavů, resp. polokopie systému Velké Británie. Mezi územně samosprávné celky chtějí zařadit obce, které by si mohly stanovit výši daní z příjmu, část by odváděly do státního rozpočtu, velmi přesně popisují problematiku současných dotačních programů EU, kdy na ně nemá možnost dosáhnout ten nejmenší podnikatel. Kritika byrokratické zátěže. Jsou pro naše členství v EU. Jsou pro pomoc uprchlíkům i pro přijímání migrantů, digitalizaci státní správy, ekologické hospodaření, o Green Deal se nezmiňují, ale lze předpokládat, podle popisu, jsou pro jeho zavedení. Věda, vzdělávání, výzkum – omezují se pouze na změnu osnov, zapojení knihoven do vzdělávacího procesu, vědě a výzkumu nevěnují ani slovo. V otázce Justice jsou spokojeni s dobou rozhodování soudů, jednáním i řády a zákony. Jsou pro členství v NATO. Úhrady za zdravotní péči budou provádět občané, kterým následně toto uhradí Zdravotní pojišťovny. Kde pacient s rakovinou vezme několik set tisíc na úhradu, již neřeší. Spoluúčast pacientů při krytí nákladů léčby banálních onemocnění, bez specifikace „banálnosti“.

Sociální oblast – pokud někdo chce sociální dávky, má být zaměstnán u obce, důchodová reforma založená na vlastních úsporách občanů, při stále stejné povinnosti plateb na sociální systém.

Doprava – jsou pro privatizaci regionálních tratí. ČR považují za „srdce dopravy Evropy“ (to skutečně není, v Německu je doprava 50x hustší), motivace pro podnikatele k zavádění automobilů s alternativním palivem (CNG, LPG), formou snížení silniční daně (na osobní automobil je silniční daň 3.600 Kč ročně :), hodlají přenést část nákladů na opravy a budování silnic a dálnic na soukromé subjekty, hodlají řešit nedostatečné kapacity parkovišť u dálnic a silnic I. Třídy pro kamionovou dopravu, podpora železniční přepravy.

Když opomeneme nesmysl s monarchií, kde „narodit se s modrou krví“ je vstupenka do „Sněmovny Lordů“, kde nerozhoduje to, zda je takový příčetný, zdráv, není zdegenerován apod., tak tento „program“ vlastně programem není. Úspěšně se vyhýbá ekonomii, zdrojům financování, daním, průmyslu, školství, výzkumu, vývoji, policii, svobodě, demokracii a právům, Green Dealu, přijetí Eura a dalším podstatným věcem pro budoucnost naší země. Je to takové líbivé, romantické, čtení před spaním. Po tolika neúspěšných volbách se nepoučit, je známkou jisté formy degenerace autora.

Piráti a Starostové – Wikipedie

 1. Piráti a Starostové

No vidíte, a všichni jsme si mysleli, že to je Pirátská strana a STAN. 🙂

Tak pojďme na to, další favorit voleb. Již jsme ten jejich program na sociálních sítích rozebírali, tak to snad nebude takové překvapení.

Ale je to síla – 907 stran doslova „sraček“ a „omáčky“, na kterou nemůže mít nikdo čas, chuť ani náladu. Tak my do toho jdeme. Předně, jedná se o účelově nejobsáhlejší program, který slibuje možné i nemožné, vzájemně si odporuje, je založený na tom, že prakticky nikdo není ochotný, ani schopný, různé rozpory v takto obsáhlém textu vysledovat a identifikovat, přesto se nám to podařilo.

5% HDP na financování vzdělávání – navýšení o 80 miliard proti současnému stavu, 1% na kulturu – zvýšení o cca 15 mld proti současnému stavu, 2% na obranu – zvýšení cca o 20 mld proti současnému stavu, zvýšení státní rozpočtové rezervy (neuvádí na jakou částku), hodlají prolomit povinnost mlčenlivosti u advokátů, systém ochrany zdraví občanů byl na světové úrovni do 60. let minulého století (za bolševiků) v případě „pandemie“ budou schopni zprovoznit „robustní“ systémy fízlování vašeho pohybu (kvůli chřipce), zvýšení výdajů na hygienické stanice o 3,5 miliardy ročně, snížení sociálního pojištění pro pracující důchodce (o kolik již nezmiňují), zřízení státního, nebo veřejnoprávního fondu pro spoření lidí na důchod ( cca 1 miliarda ročně), náklady na důchodovou reformu cca 250 miliard (to není ani částka na pokrytí nákladů na polovinu důchodů v letošním roce), minimální důchod navrhují ve výši 30% průměrné mzdy (pro současnost cca 12 t měsíčně, což není současná výše, proto návrh zahrnuje cca 100 mld dalších výdajů), zajištění datových tarifů pro seniory zdarma, Česko je v digitalizaci státu 3. od konce v žebříčku EU (lež, je na 17 místě EU – zdroj - https://www.businessinfo.cz/clanky/jak-jsou-na-tom-zeme-eu-s-digitalizaci-cesko-dopadlo-podprumerne/), na digitalizaci státní správy chtějí 4 roky, náklady s tím spojené nevyčíslují, jedná se o stovky miliard, zvýšení nákladů na dostupnost zdravotní péče o cca 30 miliard (sami lžou, že se bude jednat o jednotky milionů, ale to je náklad na zřízení jedné, či dvou ordinací v regionu, ve skutečnosti se bude jednat o minimálně 30 miliard Kč), hodlají dramaticky zvyšovat daně - Majetkové daně, včetně daní z komerčních nemovitostí, mají velmi nízký podíl na českém daňovém mixu. Stejně tak ekologické daně, včetně spotřebních daní, které neplní svůj účel, dále - Podpoříme jen takové změny přímých daní, které většině občanů žijících ve vlastním v porovnání s dneškem nepřihorší – ti co bydlí v nájemním bytě se to ovšem netýká, dále - Získáme přinejmenším miliardy korun díky adekvátnímu zdanění digitálních gigantů, většímu důrazu na ekologické prvky zdanění, zdanění prodeje konopí a negativních externalit. (odpady, ekologické daně, spotřební daně, daně z nemovitostí). Podnikatelé „svlečou z kůže“ díky - Postupně zvýšíme zdanění komerčních nemovitostí na několikanásobek. Takže pokud prodáváte v obchodech na vesnici, ze současných daní z nemovitosti kolem jednotek tisíc budete platit desítky tisíc korun ročně, kdo by ty migranty, které k nám hodlají natahat, nemakačenka, která si nejsou schopní vydělat na nájem, jinak měl uživit, než teta z vesnické prodejny, že?

Další - Ve školkách a školách, v domovech seniorů, v nemocnicích, v armádě i ve věznicích zajistíme stravování formou lokálních, sezónních a nutričně bohatých potravin – zvýšení výdajů státu o cca 30 miliard korun, za 75 Kč na den jaksi neuvaříte kvalitní jídlo, že? Dále - Ve veřejném stravování prosadíme podíl biopotravin - biopotraviny jsou o cca 50% dražší, než tzv. Nebio – zvýšení nákladů státu o cca 10 miliard korun. Dále - Snížíme sociální nerovnost v přístupu ke kvalitním potravinám např. finanční podporou dětí z nízkopříjmových rodin ve školním stravování – výdaje lze odhadnout na cca 2 mld ročně. Dále - Podpoříme vzdělávací programy zaměřené na udržitelnou výrobu potravin, kvalitní stravování a snížení plýtvání potravinami – výdaje lze odhadnout na 0,5 miliardy ročně na školení o tom, co si přečtete na internetu, dále - Metodicky a dotačně podpoříme zvýšení pěstování, zpracování a odbyt udržitelně vypěstovaných luštěnin, obilovin, olejnin, ovoce a zeleniny – výdaje lze odhadnout na 10 miliard ročně. Za cca 100 miliard tak zjistíme, co již dávno víme, máme více jíst luštěniny. Trochu drahý špás bez zdroje financování. Osobně se ohrazuji před tím, aby ze mě tato koalice dělala vola, který netuší, jak se zdravě stravovat. V každým případě tu stát není od toho, aby někomu určoval, co, jak a kde se smí stravovat. O tom si rozhodujeme sami, podle chuti, ochoty a vlastního rozhodnutí. Komunisté forever.

Paradoxní vyjádření - Prosadili jsme zvýšení slevy na poplatníka a tím jsme pomohli efektivně snížit zdanění práce zvláště u nízkopříjmových jednotlivců. - Neprosadili, to prosadila vláda, snížení daňové zátěže je v řádech jednotek korun, nově neplatíte daň z příjmu 15% z částky navíc 280 Kč, tj. 42 Kč. 🙂 to je pro Pirátostan „efektivní snížení zdanění práce).

Dramatické zvýšení – ekologických daní – mezi ně řadí – spotřební daně na benzín, naftu, PHM, silniční daně, mýto, daně z těžby nerostných surovin, emisní povolenky, daně za vyjmutí pozemku z půdního fondu (na stavební pozemek). Nově navrhují daně za netříditelný odpad, uhlíkové daně. Celkové zvýšení daní neuvádí, ale protože hovoří o razantním zdražení, lze náklady na občana předpokládat v řádech tisíců korun měsíčně.

Dopad tohoto doslova inkvizičního plánu je další znepřístupnění bydlení pro mladé rodiny, nebo seniory, zvýšení nákladů na nájemné bydlení, dramatické zdražení všeho zboží a služeb, protože náklady na PHM (silniční daně, mýto apod.) jsou podstatnou součástí cenových nákladů všech společností, praktické ekonomické zničení našich seniorů a dalších méně příjmově zdatných rodin s ohledem na dramatické zvýšení topiva, jako je uhlí. Emisní povolenky jenom v letošním roce zdražily o několik stovek procent.

Jenom cena emisních povolenek v současné době, je ve výši cca 2.000 Kč na každého našeho občana.

Zlepšení stravovacích návyků. Není to věc nás, občanů, jak budeme jíst a co? Kde vzali tito komunisté názor, že mají právo nám centrálně, bolševicky, říkat, co a jak máme jíst, pít, požívat?

Lidská práva

Podpoří nezávislá média, aniž by uváděli jaká, disent, budou přemísťovat disidenty, prosadí zákon o zákazu obchodu s lidskými orgány (to je u nás dávno zakázané, takže lež), skrze „obchodní sílu 10,5 milionové země“ se zasadí o přísnější dodržování lidských práv. 🙂 , nadále budou prohlubovat obchodní spolupráci s Tchaj-wanem. Česká republika je prý součástí nejsilnějšího obchodního bloku na světě (není, tím je Brics, samotné USA jsou daleko silnější, než celá EU, nebo Evropa, dohromady, lež). Podpora cenzury, omezování svobody slova a projevu. Podpora politických neziskových organizací.

Životní prostředí

Regulace průmyslu podle vlivu na znečištění životního prostředí. Kdo to bude posuzovat neuvádí. Zavedení poplatků za znečišťování a zábor přírodních zdrojů (opět nevysvětleno), dotace na výměnu topenišť (náklad cca 150 miliard Kč, uvádí 12, ale to nepočítají centrální výtopny), podpora nových technologií oprav povrchů silnic, které budou snižovat prašnost a otěr pneumatik (investice cca 2 biliony korun nejen do technologií, ale také pouze do dálnic, při propočtu na všechny silnice a vyvolané nutné obměny povrchu lze náklady odhadnout na 20 bilionů).

On-line monitoring všech složek životního prostředí – náklady cca 300 miliard v prvním roce na vybavení, další každý rok cca 30 miliard).

Suma za tuto kapitolu je neuvěřitelných více jak 21 bilionů korun!!!

Státní správa

Zajistí odpolitizaci, 2 političtí náměstci budou zachováni. Typický oxymoron, tedy lež.

Zřízení nezávislého ředitelství státních služeb – náklady cca 1 miliarda.

Vyšší míra zpětné vazby. V této oblasti hodlají politizovat státní správu, která má být nezávislá na jakémkoliv politickém vedení naší země. Navrhují totalitu.

Jinak jejich ostatní návrhy jsou známkou neznalosti fungování státní správy, která již vše, co navrhují, prakticky činí.

Podpora venkova

Na základě důkladné práce s daty vytvoříme doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy obcí (např. pro vzdělání, lékařskou a sociální péči, veřejnou dopravu a další mobilitu, internet , sport a volný čas, dostupné bydlení, bezpečnost, podporu podnikání, maloobchod, oběhové hospodářství, vodohospodářství) – na to nikdy náš stát mít nebude, ne na doporučení, ale na realizaci – jedná se o náklady převyšující možnosti samotných USA, nikoliv pouze ČR. Je to líbivá, ale lživá, rétorika. Náklady by byly kolem 200 bilionů korun.

Všechny návrhy na rozvoj venkova jsou nesmyslné a venkovu nepomohou. Venkov potřebuje lepší dopravní dostupnost do větších měst, za lékaři, za prací, i o víkendu, nikoliv pouze ve všední dny. Venkov potřebuje udržet a podpořit dobrovlné spolky, místní kulturu, kdy hlavním kulturním centrem bývají hospody a Sokolovny, kde se konají bály, plesy, zábavy. Venkov potřebuje volnou ruku k jejich vlastnímu obecnému zlepšení. Venkov potřebuje různé propojení pomocí asfaltových silnic mezi políčky různých zemědělců k rychlejšímu přesunu do práce, k lékařům, pomocí vlastních automobilů, jako tomu je v Rakousku, nebo v Německu. Venkov potřebuje kvalitní zázemí pro děti, zvětšit provozní dobu školek a družin, venkov potřebuje zajistit základní obslužnost, 1x týdně lékaře, potraviny, hospodu, zábavu. Venkov nepotřebuje Pirátostanské nesmysly.

Konec levné ekonomiky

Problémem českého hospodářství není nízká produktivita ve smyslu málo vyrobených aut na zaměstnance, ale v tom, že se české firmy uplatňují často v činnostech s nízkou marží – Ne, problém je v diskriminaci českých otroků v rukou německých nacistů, kteří jim platí 1/3 toho, kolik platí zaměstnancům ve svých mateřských podnicích. Žádná česká společnost nepracuje s „nízkou marží“, jak se tito nevzdělanci domnívají.

Cesta k vyšším mzdám a ziskům vede skrz zaměření se na úkony, kde si český podnikatel a zaměstnanec dokážou ukrojit větší část z ceny finálního produktu. - Ne, nevede. Cesta vede důsledným uplatňováním antidiskriminačních zákonů EU, nebo naší země. Žádná společnost neposkytne zaměstnancům žádné vyšší příjmy, pokud nejsou zároveň podílníky.

Diverzifikace českého hospodářství směrem k moderním odvětvím – chytré výrobě, chytrému prodeji – je tedy i cestou k vyšší přidané hodnotě. - Neustále se opakující klišé, kdy autoři odmítají uvést, o jaká odvětví se má jednat. Prozradíme vám malé tajemství – je to lež – žijeme ve společnosti, kdy takové aktivity provádí mnohé společnosti a ne všechny s tím uspějí, někdo musí dělat tu nádeničinu, ne každý je schopen se uplatnit s výzkumem a vývojem ve světové konkurenci. A naše země patří mezi lídry výzkumu a vývoje, s ohledem na počet obyvatel, například v oboru zdravotnickém, léčiv, nanotechnologií, automobilového průmyslu, recyklací odpadu, strojírenství. Žádné další větší možnosti nemáme. Nemáme na to kapacity. Mozkové.

Férový systém pro dlužníky, exekuce

V případě exekučního řízení existuje jasná závislost mezi jedním z účastníků řízení – věřitelem – a soudním exekutorem. Jedná se o závislost procesní a ekonomickou. Exekutor by v řízení neměl chránit pouze zájmy věřitele, ale dohlížet na zákonnost celého řízení a chránit i zájmy dlužníka, pokud hrozí jejich porušení. Zavedeme místní příslušnost exekutorů podle principu 1 dlužník = 1 místně příslušný exekutor v kraji.

Zkrátíme dobu insolvenčního řízení na 3 roky. (bez uvedení podmínek to je jenom planý výkřik o ovlivnění ne zcela chytrých jedinců).

Připravíme lepší regulaci půjček, aby spotřebitelé opravdu přehledně věděli, k čemu se upisují a jaké z toho mohou vzejít následky. (spotřebitel je podle Pirátů debil).

Místní příslušnost exekutorů nevyřeší zničené životy dlužníků. Základní problém je úplně někde jinde, to ovšem drogami ovlinění a životem nezkušení jedinci nemohou pochopit. Jedním slovem – blbost.

Školství

Zajistíme, aby škola naučila každého žáka minimálně to, co bude určitě potřebovat: rozumět běžným textům, srozumitelně a přesvědčivě mluvit a psát – zní to úsměvně, s ohledem na obrovské množství pravopisných a gramatických chyb v jejich programu. 🙂

Při přijímacích i maturitních zkouškách nebude kladen takový důraz na nazpaměť naučené vědomosti, větší důraz bude kladen na schopnost řešit praktické problémy daného oboru s využitím různých zdrojů a nástrojů. - Matematiku, fyziku, chemii se nelze naučit jinak, než „nazpaměť“, nebo logikou, v případě matematiky.

Připravíme a předložíme k veřejné diskusi návrh na zrušení „státní maturity“ a její nahrazení zkouškou ze zvládnutí středoškolského minima. - Tedy pouze jiná, nižší, forma „státní maturity“.

Výdaje na vzdělání chtějí zvýšit alespoň na 5% HDP (250 miliard, což je o 50 miliard více, než je současný stav)

V tomto bodě programu se koalice vůbec nezabývá VŠ školstvím, nebo předškolním vzděláváním, silně se zaměřuje na středoškoláky, kde hodlá snížit kvalitu již beztak mizerné výuky. To, že VŠ jsou kvalitou výuky za Bangladéší, ji nijak nezajímá.

Chceme také zlepšit technickou kvalitu škol. Jednak stavbou nových škol tam, kde je to potřeba, ale i rekonstrukcí těch stávajících tak, aby odpovídaly potřebám moderní výuky a vyhovovaly technickým a ekologickým standardům 21. století - Kolik asi stojí taková jedna nová škola? 2 miliardy s vybavením? Neříkají, kde na to vzít, ani, kolik to bude stát. Dětí přitom ubývá, není potřeba nových škol.

Pohyb a sport

Stát má vytvářet podmínky pro sportování pro všechny občany. Dotace do sportu budou rozdělovány klubům a oddílům podle toho, kolik aktivně sportujících členů, zejména sportujících dětí a mládeže, mají. (na menší sporty, jako je lukostřelba, se nedostane).

Přestavíme Národní sportovní agenturu ve funkční organizaci – tohle koryto pro vysloužilé sportovce nemá mít vůbec prostor v našem systému. Od toho snad máme ministerstvo, ne?

Sportovní infrastruktura bude budována striktně podle národní Koncepce podpory sportu 2016–2025 - Co to nechat na samotných sportovcích?

V působnosti MŠMT vytvoříme dotační program vzdělávání dobrovolníků a volnočasových pracovníků specificky pro pohybové aktivity – pro hloupé voliče této koalice – toto vzdělávání je dávno zavedeno, jedná se o zkoušky k trenérským možnostem 1-3 třídy. Narkomani, co netuší, že u nás něco funguje již více jak 50 let!

K této kapitole lze všeobecně sdělit, že jsem si nepovšiml, že by současná sportoviště, určená pro rekreační sportování, byla nějak naplněna lidmi se této rekreační činnosti věnující. Naopak – zejí prázdnotou. Sami se podívejte z oken, kolik lidí je na současných sportovištích, která vybudovala místní samospráva.

Smysluplná rozhodnutí na základě faktů

Zařídíme, aby občané jedním kliknutím na internetu mohli sledovat, jak vláda plní program – nezařídí.

Zavedeme nástroje pro prioritizaci veřejných politik a investičních projektů na základě skutečných potřeb občanů a podniků. Sloužit k tomu bude kromě jiných nástrojů i metoda analýzy nákladů a přínosů – viz. Jejich program sport, netuší, která „bije“.

Při Úřadu vlády vytvoříme Vládní analytický útvar jako centrální analytickou jednotku státní správy. - Náklady v řádu stovek milionů – efekt žádný.

Zbytečná kapitola programu, která neřeší žádné zásadní problémy.

Soudnictví

Zrušíme faktický stop stav na nabírání nových soudců – další miliardy navíc.

Zavedeme elektronický spis. - dávno existuje.

Zajistíme adekvátní platy soudního personálu - Další miliardy navíc.

Zvýšíme úhrady nákladů za bezdůvodné či šikanózní žaloby – zvýší náklady všem, kteří se hodlají domoci svého práva, protože předem selektovat žaloby na bezdůvodné a šikanózní žaloby, logicky, nejde.

Zvážíme zřízení rady pro soudnictví – asi 150-tá navrhovaná administrativní a finančně nákladná „rada“, nebo nějaký další byrokratický moloch. Vše obnáší stamiliony, nebo miliardy nákladů navíc.

Po odborné diskusi přijmeme kompetenční model, etický kodex a požadavky na soudce – to již dávno existuje.

Na toto nic chtějí 8 let. 🙂 Základem nespokojenosti s výkonem soudů přitom je nedostatek předvídatelnosti soudních rozhodnutí a ne zcela přesně určené termíny pro rozhodnutí soudu. Jejich zkrácení do řádu týdnů, nikoliv let, je jediným způsobem řešení.

Další ze série nesmyslů, kterými doslova „krmí“ své hloupé voliče.

Vzájemně propojená dopravní výstavba

Připravíme plán na vybudování páteřní sítě vysokorychlostních železnic a dálnic - tento plán dávno existuje, slibují to, co bylo dávno uvedeno v praxi.

Plánování dopravy odvodíme od cíle a tomu přizpůsobíme prostředky: budou stanoveny cílové doby, za které bude možné se dostat z jakéhokoliv místa republiky do krajského a hlavního města - i slovo „kreténismus“ je slabým odvarem toho, jak tuto pitomost nazvat. Poručíme větru, dešti, dopravním nehodám, řidičům, strojvůdcům, jak musí jezdit, aby kamion z bodu A do bodu B dojel podle jejich plánu. Nikde ve světě se nebuduje infrastruktura s těmito cíli. Nikde!

Budeme rozvíjet nové kapacity pro nákladní železniční dopravu, aby bylo možné na ni převést významnou část dopravy kamionové. - Líbivé kecy hlupáků. Naši zemi projede řidič kamionu na „jeden výkon“, stejně, jako Německo. Jeden „výkon“ je 9-10 hodin“. Železniční nákladní doprava má smysl pouze a jenom, pokud naložíte v bodě A a převezete do bodu B dříve, než kamion. V tomto kontextu nemá železniční přeprava vůbec smysl, protože nejen u nás, ale nikde ve světě, toto nezvládne. Představa, že v Aši kamiony přeloží zaplombované náklady, což obnáší jejich rozplombování, za asistence celní správy, přepočítání nákladu, nikoliv na palety, ale i jednotlivé kusy, se naloží na vlak, který poté dojede do Brandýsa nad Labem, kde se bude konat stejný akt, jako při naložení nákladu – počítání, plomby apod., není ani úsměvná, jako tak zcela debilní. Zcela idiotská úlitba totálním pitomcům v naší zemi, kteří volají po „vlakové revoluci“, není program, to je zhovadilost, která je výsledkem  odtržení od reality. A to do toho vůbec nepočítáme jisté „Just in time“, se kterým počítají všechny společnosti automobilového, strojírenského, potravinářského průmyslu. Jedním slovem – kreténimus.

Odstraníme „železnou oponu“ na hraničních přechodech, především s Německem a Rakouskem, aby zejména v nákladní železniční přepravě nedocházelo ke zbytečným procesním zdržením – pro blbečky – vlaky na hranicích fakt nezastavují. Určeno blbečkům, volícím tuto nevzdělanou sebranku.

O dobudování dálniční sítě ani řádka, stejně tak nic o dobudování železniční sítě, jak řešit dopravní spojení mezi vesnicemi a městy už vůbec nic.

Úspěšné předsednictví v Radě EU

Z EU máme vystoupit, jako z Žaláře národů.

Migrace

Česko je pro cizince atraktivní zemí, mimo jiné kvůli stabilní bezpečnostní situaci, dlouhodobě rostoucí ekonomice, - oxymoron k tomu, co o ekonomice říkají v kapitole Ekonomika země.

Nelegální migrace cizinců přes území ČR také představuje významné bezpečnostní riziko – ne, nelegální migrace cizinců přes naše území nepředstavuje pro ČR žádné riziko.

Odmítají nelegální migraci, což je úsměvné v kontextu Bartošova vyjádření, že mu muslimská Evropa nedělá problémy. Je to lež. Dalším důkazem o tom, že to je lež, jsou jejich vlastní slova - Poslanci František Kopřiva a Jan Farský interpelovali ministra vnitra, jak Česko pomůže Řecku s přetíženými uprchlickými tábory. Piráti se vymezili vůči nekonstruktivnímu přístupu české vlády ve věci odmítnutí Globálního paktu OSN o migraci.

Nastavíme férová pravidla pro vstup cizinců na pracovní trh, zohledníme zájmy zaměstnavatelů i obcí. Pracovní agentury, zaměstnavatelé a univerzity musí nést za své pracovníky a studenty z ciziny svůj díl odpovědnosti a zajistit jim odpovídající podmínky k pobytu. - Ne, nemusí. Pokud něco umožní stát, je povinen se o ně postarat. Paradoxem je neznalost současného stavu, kdy pracovní agentury zajišťují nejen práci, ale právě i ubytování pro ekonomické migranty.

Silnější hlas v Evropě

Tato koalice si plete EU s Evropou. Česko ze společného rozpočtu EU dostává podstatně více peněz, než do něho dává (to není pravdou, při nezapočítávání nákladů naší země na naše výdaje, obhospodaření příjmů to tak sice opticky vypadá, ale po započtení nákladů již to je obráceně). V samotných návrzích, jak zlepšit naše postavení v EU je pro ně základem jazyková vybavenost, Žádné konkrétní kroky, které by naši pozici posílily ovšem neuvádí. Aktivnější politika v EU není tím krokem, který by naši pozici posílil. Je to doslova blamáž na voliče, každá země má pevně stanovený počet europoslanců, který také určuje praktickou sílu země v EU.

Veřejné finance

Transparentní výběr osob do dozorčích rad státních podniků. Zavedeme jednotnou veřejnou evidenci dotací Předložíme jasná a vymahatelná pravidla pro předcházení střetu zájmů politiků a zasadíme se o jejich důslednou vymahatelnost Přehledně zveřejníme výdaje státu na úroveň faktury (to obnáší značnou administrativní zátěž pro scanování smluv, faktur a následného nahrání do centrálního systému), přesto takový program již je v provozu. Připravíme novou právní úpravu účetnictví a výkaznictví státu. Posílíme kapacity Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), rozšíříme jeho působnost a zavedeme koordinaci kontrol i opatření proti nadměrné kontrolní zátěži a zneužívání. NKÚ musí mít pravomoc kontrolovat i státní podniky a státem ovládané firmy. To přináší zvýšení výdajů na provoz a nové zaměstnance NKÚ v řádech miliard.

Celkově je celý bod programu pojat jako boj se špatným hospodařením státu, které ovšem není tak špatné, jak se tvrdí. Jistě mohou být výdaje efektivnější, nižší, řádně cílené. Omezování podnikatelů-politiků je diskriminací. Zveřejňování faktur naráží na obchodní tajemství, které by muselo být zrušeno. Zveřejnění dodavatelských cen je pro naše podnikatele zničující. Celá záležitost se dá vyřešit v rámci současného stavu úředníků nastavením maximální ceny za výrobek, službu.

Pokroková a udržitelná energetika

Zdanění znečišťovatelů pomocí tržních nástrojů, jako jsou emisní povolenky. Pro malé výrobce energie vytvoříme legislativní podmínky pro dodávání energie do sítě za férovou cenu. (to již existuje, co jé férová cena, je otázkou polemiky). Vybudujeme další kapacity přečerpávacích elektráren, které nám díky poloze ČR umožní stát se baterií Evropy. Opět náklady ve stamiliardových hodnotách. Připravíme efektivní financování energeticky úsporných renovací budov a provozů – opět miliardové náklady v řádech stovek miliard. Podpoříme zavedení uhlíkového cla na evropské úrovni – zvýšení cen současných energií o další, nyní již centrálně EU daň.

V celém tomto bodě se strany vůbec nezmiňují o tom, co je hlavním bodem tohoto programu – podpora obnovitelných zdrojů energie, vyjma drobné legislativy, která již ovšem existuje. Kde ty zdroje budou stát? Budou ve vzduchu, nebo to je kontra k jejich ekologickým aktivitám, tedy na „zelené louce“? Jsou proti dostavbám jaderných elektráren.

Elektromobilita je jasný trend, který silně ovlivní i energetiku – absolutně neřeší nedostupnost elektrické energie, ani kapacitu rozvodných sítí.

Zdravá a odolná krajina

Podle bodu předešlého půjde zřejmě o krajinu plnou solárních panelů a větrníků.

Základní zemědělské dotace podmíníme setím meziplodin pro krmné účely i zelené hnojení, které omezí erozi půdy a zvýší zádrž vody v krajině. do roku 2030 hospodařili ekologičtí zemědělci alespoň na čtvrtině zemědělské půdy s důrazem na ornou půdu.

Všeobecně je pravdou, že hospodaření zemědělců na polích je takto dlouhodobě neudržitelné, což si uvědomují i oni. Problém je zavinění dotačními programy EU, které cílí pouze na jisté plodiny, nikoliv na zemědělství, jako celek. Celý bod se prakticky netýká krajiny, ale půdy a hospodaření na ní. Obrovský problém je ovšem v tom, že chtějí centrálně diktovat majitelům půdy, jak s ní mají, nebo mohou nakládat. Na státní půdě ano, na soukromé ne. Pokud jsou špatně obhospodařována soukromá pole, lze-li spolehlivě prokázat jejich vliv na povodně apod., již dnes existují nástroje, především občanskoprávní ve kterých se lze domáhat náhrady takto způsobené škody po vlastníkovi pole. Velkým obloukem se vyhnuli problematice lesů.

Svobodná kultura

Zvýšení rozpočtu na kulturu na 1% z celkových výdajů státu (v současné době cca 15 miliard – to je prakticky neměnný stav). Transformujeme příspěvkové organizace na veřejné kulturní instituce (VKI).

V této kapitole programu není prakticky žádný reálný krok, který by nějak výrazněji podpořil kulturní obec v naší zemi. Pokud má být kultura skutečně nezávislá, poté nemůže být napojena na žádné dotace. To si vzájemně odporuje.

Podpora zdravého životního stylu

Tak už se věnovali jídlu, rekreačnímu sportování, tak proč si to nezopakovat, že?

Umožníme zdravotním pojišťovnám aktivní podporu zdravého životního stylu a účasti na prevenci – to už zdravotní pojišťovny mohou a také účinně dělají. Toto je několikáté sdělení, že něco, co již dávno funguje, oni zavedou.

Budeme rozvíjet programy podpory duševního zdraví včetně zvýšení dostupnosti ambulantní psychiatrické a psychologické pomoci – a kde vezmou lékaře?

Minimalizují počet kazů, zubních kazů. 🙂 Ustanovíme seniorní odborný tým na vládní úrovni, který vypracuje strategii podpory zdravého životního stylu a návrh její realizace se zapojením všech relevantních složek společnosti, zejména škol, zaměstnavatelů a neziskového nevládního sektoru.

Toto vůbec není starost vlády, ale zdravotních pojišťoven, které hradí péči za nemocné. Stát do této věci nemá vůbec zasahovat, vyjma umožnění ve státních médiích reklamy, spotů, zcela zdarma pro tyto účely.

Realita – když VZP vytiskne a chce distribuovat brožuru o předcházení onkologickým onemocněním, tak podávají žalobu s návrhem na zákaz její distribuce mezi obyvatelstvo. S důvodem, že tam je foto premiéra a ministra zdravotnictví, kteří hovoří o vybudování nového onkologického centra. VZP je státní pojišťovna.

Zodpovědný přístup k obraně i spojencům

2% na obranu podle požadavku NATO. Vyšleme na oběžnou dráhu českou družici. 🙂

Podpoříme prohloubení obranné spolupráce v EU, včetně vytváření společných jednotek – tedy podpora EU armády. Podpoříme společné vojenské mise demokratických států a vojenskou přítomnost v pobaltských státech. Pomoc armády při krizových situacích je nenahraditelná. Podpoříme její zapojení do civilní ochrany – to opět již dávno funguje. Ohlídáme, aby firmy z nedemokratických států nezískaly přístup ke klíčové́ infrastruktuře.

Navrhují dávno zavedené. Zvýšení 2% HDP vydávaných na obranu podle požadavku NATO. Ve své podstatě je to naprosto zbytečný bod v jejich programu, pokud nenabízí nějakou rozumnou změnu, alternativu k dnešnímu stavu. Nebo to je tak, že se současným ministrem jsou spokojeni, protože nevidí žádný problém.

Ošetření zranitelných míst v Ústavě

Referendum je v Ústavě zakotveno od roku 1993 - Řešení musí být detailně promyšleno a musí vycházet ze zahraničních zkušeností i kulturních specifik ČR, aby výsledný model byl funkční a obsahoval pojistky proti zneužit – jinými slovy, omezení tohoto ústavního práva občanů na věci, které se hodí vyvoleným, ale nevyvolení jsou s nimi nespokojeni. Ona ta demokracie není jenom o tom, co se nám líbí, ale především o tom, co se nám nelíbí, ale politik je od toho, aby respektoval názor svých voličů. To jim asi nedošlo.

Upřesnění pravomocí prezidenta – tedy účelová snaha o vytvoření z funkce prezidenta nesvéprávnou loutku.

Prodloužíme lhůty na projednání návrhu zákona v Senátu z dnešních 30 dnů na 40 až 60 dnů. Spíše by to mělo snad být naopak, ne? A ne jenom pro Senát.

Prohozením 2. a 3. pokusu o sestavení vlády mezi prezidentem republiky a předsedou Sněmovny ulehčíme vzniku legitimní vlády s důvěrou Sněmovny.

Podpoříme celostátní referendum za podmínek 450 000 podpisů pro sběr a nemožnosti hlasovat o ústavních záležitostech, daních a mezinárodních smlouvách. - Poté je takové referendum zbytečné, přesně o to jim jde. Proč by neměl národ rozhodnout v referendu o vystoupení z EU?

Ve své podstatě lze konstatovat, že se jedná o čistě účelové změny Ústavy tak, aby byla prezidentovi znemožněna možnost konat jinak, než si oni přejí. Nesouhlasíme s určitou mírou překrucování Ústavy ze strany prezidenta, ale v žádném případě si nepřejeme, aby jeho pravomoci byly omezovány. Pokud prezident překročí hranici zákona, v ústavním případě je odvolatelný.

Nikde ovšem nečteme, že by chtěli naprosto přesně definovat, co je svoboda slova a projevu, například, jak je možné, že vláda odejmula všechna ústavní práva občanů mrknutím oka, kvůli chřipce apod.

Jednodušší daně

Stát prý daně nevybírá. Prý mu je sami musíme vnutit. Podnikatelé i fyzické osoby jsou zatíženi administrativními povinnostmi, které musí plnit často na papírových formulářích. - Asi by někdo měl autorům tohoto výroku sdělit, že stát má k dispozici webové stránky – Daně elektronicky, kde po registraci jenom doplňujete čísla, žádné papíry nepotřebujete, dokonce se tam i ta čísla dají nahrát v xml formátu a poté daně odešlete asi za 1 minutu.

Ale toto pochválíme - Odstraníme duplicitní kontroly podnikatelů skrze sloučení výběru daní a odvodů pod jednu instituci a systém kontrol sdílený pro zúčastněné instituce.

Toto také - Pro řemeslníky a drobné podnikatele nezavedeme 3. a 4. vlnu EET. O zrušení EET pro podnikatele v 1. a 2. vlně rozhodneme po důkladném zhodnocení jeho přínosů. V případě zachování musí EET přinášet podnikatelům i uživatelské benefity. - Tedy až na to, že není přesně definováno, jaké benefity to má přinést.

Toto je již dávno zavedeno - Nastavíme automatické kontroly, které z velké části nahradí fyzické kontroly pracovníků Finančních úřadů s provazbami na kontrolní hlášení, DPH, DPPO, DPFO atd

I přes snad první pochvalné vyjádření se vůbec nevěnují systému zjednodušení daní a odvodů třeba za zaměstnance, což by šlo činit jednotnou částkou odvodu, při zadání hrubé mzdy. To by totiž znamenalo skutečnou debyrokratizaci. Portál Moje daně již v jiném názvu funguje. A zde, po registraci poplatníka, již pouze doplňujete čísla sami, nebo xml nahráním u účetního systému.

Náklady vyčíslují na 4 miliardy, přinos do státní pokladny budou nulový.

Nezávislost státních zástupců

Neumožníme vládě odvolat nejvyššího státního zástupce bez uvedení důvodů. Stanovíme pevná a časově ohraničená funkční období vedoucích státních zástupců. Zavedeme výběrová řízení na posty vedoucích státních zástupců.

Nezávislosti to mnoho nepomůže, ale opět – chválíme ty časové mandáty, to je krok správným směrem, ale mělo by to být omezeno na max. 2 funkční období. Problematiku státního zastupitelství to ovšem nevyřeší, ale napomůže ji řešit.

Osobně bych se přiklonil spíše k rozhodování občanů v dané lokalitě, kde státní zastupitelství je, podle voleb těchto občanů. Nezávislost by měla být zajištěna důslednou kontrolou občanů. Pokud se jim zdá, že nežijí v bezpečném městě, musí mít možnost to změnit – výměnou hlavního státního zástupce regionu.

Dostupné a efektivní sociální služby

Přiznáme důležitost a nezastupitelnost profesím v sociální oblasti. Pro odborníky zajistíme odpovídající mzdové ohodnocení na úrovni např. hasičů či policistů a kvalitní profesní přípravu včetně celoživotního vzdělávání.

A další nic neříkající věci, které nemají žádnou souvislost s dostupností a efektivitou sociálních služeb. Podpora neziskových organizací není cestou k vyšší dostupnosti. Co se týká sociálních dávek, tyto v tomto bodě neřeší. Náklady nevyčíslují, záměrně, jedná se o naprosto dramatické zvýšení nákladů státu, odhadem o 100 miliard korun.

Propojení dat v zájmu pacientů a zdravotníků

Zákon o elektronizaci zdravotnictví je již ve Sněmovně, pravděpodobně bude schválen až příští Sněmovnou. Snížení nákladů ve zdravotnictví, formou neopakování vyšetření, je správným krokem, to nelze zpochybnit. Ano, ve zdravotnictví se neuvěřitelně plýtvá.

Dostupnější bydlení

Naprostá většina návrhů nestojí ani za zmínku. Zákony, které mají umožnit obcím vyřešit nedostatek bydlení (tento u nás ovšem není), snaha vnutit voličům právo na bydlení, snaha o komunitní spolubydlení.

Celkové náklady vyčíslují na 2,5 miliardy korun. To je ovšem prostá lež. Budou v násobné výši, úmyslně nezapočítávají náklady obcí.

Tento bod programu je výsledkem nulových zkušeností autorů, včetně absolutní neznalosti trhu s nemovitostmi, nebo dokonce snad příčinami nepravdivého tvrzení, že lidé nemají kde bydlet. Bezdomovectví je skutečné, ale mnozí z nich bydlet nechtějí, nebo nemají finanční prostředky na náklady. Kdo pracuje, ten bydlí. To je prostá skutečnost.

Důstojná domácí péče

Dotačními programy podpoříme výstavbu bezbariérových domů a bytů, včetně úprav stávajících domácností. Další miliardové náklady.

Vystupujeme proti vládnímu návrhu na úpravu dávek na bydlení, který by zhoršil dostupnost bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel. To byl zákon proti zneužívání sociálních dávek, nikoliv o domácí péči.

Další zbytečný bod, který jenom tvrdí, že udělají něco, co dávno funguje.

Mírnější vedra ve městech

Toto je v kompetenci samospráv, stát do toho nemá co zasahovat. Ale doslova komunistické myšlenky a plány to naplňuje dokonale.

Logistika pro krizové situace

IZS v naší zemi funguje na výtečnou. Jakékoliv další zásahy do jejich fungování jsou nepromyšleným nesmyslem. Kdy v naší zemi došlo k nefunkčnímu integrovanému záchrannému systému? Měli jsme povodně, tornáda, vymyšlenou epidemii.

Zajímavé ovšem je, že strany již přijímají fakt, že díky Green Dealu bude nedostatek plynu a elektřiny pro domácnosti, dojde nevyhnutelně k Black outům, na to chtějí být připraveni. Místo toho, aby tomu zabránily, absolutním odmítnutím toho EU nesmyslu.

Jinak v daném bodě opět tvrdí, že něco zařídí, co již dávno zařízeno je. O hmotných rezervách asi nikdy neslyšeli.

Průmysl připravený na změny

Vytvoříme síť kompetenčních center po vzoru Německa a Velké Británie, která pomohou firmám při přechodu k digitalizaci a robotizaci.

Zavedeme vouchery na konzultace zavádění moderních technologií pro automatizaci procesů do praxe a podporu digitalizace výrobních procesů a využívání dat generovaných ve výrobě.

Vytvoříme kvalitní a stabilní digitální infrastrukturu i mimo regionální centra.

Autoři zapomínají, že robotizace i modernizace výrobních prostředků jsou ve výlučném rozhodovacím mechanismu majitelů společností, nikoliv státu. Stejně tak i digitální infrastruktura je věcí poskytovatelů internetových služeb. Stát nemá žádné právo jim do toho mluvit, natož formou autorů lhát, že něco vybudují. Stát by musel uvolnit frekvence určené pro bezpečnostní služby, což by bylo přímé ohrožení naší bezpečnosti. Náklady odhadují na jednotky miliard, ve skutečnosti by se jednalo o desítky miliard.

Významná role v kosmickém programu

Využijeme satelitní a kosmické technologie a služby pro potřeby všech resortů. Toto nejvíce vypovídá o tomto programovém bodu. Dávno je využíváme. Jinak žádný faktický kosmický program EU není. Nebo snad již má EU nějaký modul, který do vesmíru vůbec doletí?

Ale je to další klasický oxymoron – vám sebereme spalovací motory – ale budeme podporovat kosmický výzkum. Takové krásně lživé.

Stabilnější koruna vůči Euru

Dluhopisy české vlády v březnu 2021 měly třetí nejvyšší úrok (1,92 procent) ze státních dluhopisů v EU - ne dluhopisy ČR měly negativní úrok v roce 2021. Dáme impuls směrem k ČNB, aby vstup do ERM II a vytvoření stabilního prostředí vnímala jako strategický cíl. - ČNB je ze zákona nezávislá na vládě, tyto pokusy jsou totalitní. Chtějí zavést EURo. T. G. Masaryk byl ochoten obětovat život svůj i život své rodiny za vznik samostatné republiky včetně její vlastní měny. Sám byl odsouzen k trestu smrti. Nesmíme připustit, aby naše země, či měna, byla zničena!

Navíc opět užívají lživý argument, že na Slovensku nedošlo ke zvýšení cen. Došlo, o více jak 5%.

Řešení je zcela jednoduché, zavést u nás i druhou měnu – Euro, pro účely obchodování společností, nebo rekreaci občanů v zemích EU. Mít dvě oficiální měny není nemožné, pokud se nerozhodneme vystoupit z EU.

Transparentní a efektivně řízené zakázky

To už je letitý kolorit všech, nikdo nedomýšlí důsledky těchto opatření, jakým bezesporu je neúměrné zvýšení úřednického stavu. Řešením je nastavení maximální ceny.

Férové příležitosti pro lidi na okraji

Míra chudoby a její riziko se liší: v roce 2018 byla chudobou ohrožena více než pětina mladých lidí v ČR – řešením je sdělit jim, že mají pracovat.

Na řešení sociálních problémů na místní úrovni zajistíme finanční a metodickou podporu obcím a školám. Dále říkají, že ohroženo je na 900.000 občanů. Pokud bychom na jednoho dali jenom 10.000 Kč ročně, jedná se o 9 miliard ročně navíc.

Sestavíme podpůrné týmy založené na přístupu case managementu. - Další miliardy navíc.

Zajistíme, aby bylo ve všech obvodech obcí s rozšířenou působnost s vysokým podílem předlužených osob dostupné poradenství v řešení exekucí a dluhových pastí.

Tudy cesta nevede. Otázka exekucí je znevýhodnění je skutečně naši zemi ohrožující, o tom nepochybujeme. Ale zvyšováním sociálních dávek, vyšší podporou těchto lidí, ničeho nedocílíme. Řešením je, jak to již obvykle bývá, změna splátek exekucí, stejně tak i narovnání postavení věřitele a dlužníka, kdy i věřitel musí nést svoji odpovědnost za půjčky lidem, kteří prokazatelně neměli z čeho tyto půjčky splácet. Je to klasický obchod, kdy je dlužník znevýhodněn. Splátky musí být nastaveny procentuálním stržením příjmu nad rámec důstojného života, nikoliv nad rámec existenčního minima, jak tomu je nyní. Příklad – 4-členná rodina – příjem 40 t čistého – důstojný život zajistí cca 30 t měsíčně – na splátky lze sebrat 10 t. Pokud toto neučiníme, budeme i nadále muset trpět nelegální práci, vyhýbání se povinnostem apod. Oddlužení bez podmínek, při tomto dodržení základních lidských potřeb, po 5 letech, to je příspěvek věřitele, který neuváženě půjčil dlužníkovi.

Svižnější soudy digitalizací spisů

Digitalizací spisů nedojde ke svižnějšímu jednání a projednávání soudních věcí. To je lež.

Svobodná a transparentní média veřejné služby

Nezávislá média veřejné služby jsou nezbytnou součástí demokratické společnosti - Ne, nejsou.

Volbu rad České televize a Českého rozhlasu rozdělíme mezi více orgánů, aby média nemohl nikdo ovládnout ve svůj prospěch. Jednou z možností je, aby se na jmenování podílela jak Sněmovna, tak Senát - hlásají nezávislá státní média, přitom hodlají nadále politicky rozhodovat o dozorových orgánech. Oxymoron.

Dokončíme změnu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, aby mohl kontrolovat celé hospodaření České televize i Českého rozhlasu. - Naprostý souhlas.

Zajistíme trvale udržitelné financování, které zabezpečí ekonomickou nezávislost médií veřejné služby – nesouhlas – nemáme co financovat hlásnou troubu politiků.

Veřejnoprávní média neplní svoji základní funkci, kterou je objektivní zpravodajství a publicistika. Příklad – do předvolebních diskusí nejsou zváni zástupci všech kandidujících stran, ale pouze 7. Původně jich mělo být 10. Všichni mají právo sdělit svůj názor, ne jenom účelově vybraní. Příklad 2 – v mimovolebním období mají být do diskusních pořadů zváni všichni zástupci všech neparlamentních i parlamentních stran, ve stejném poměru, při zachování stejných možností všem. To je objektivní žurnalistika. Příklad 3 – o celosvětových statisícových demonstracích proti kovid šikaně veřejnoprávní média neinformují.

Chytrá válka s dezinformátory

Kdo je dezinformátor, se ovšem nedočtete. Ani to, co tento výraz vůbec znamená. Jedná se o totalitní praktiky, které mají za cíl umlčet společenskou opozici, kterou nazvou, jako kdysi komunisté, dezinformátory.

Po konzultaci s orgány činnými v trestním řízení připravíme záměr na legislativu i novelizaci existujících zákonů tak, abychom zvýšili vymahatelnost práva v online prostředí. - Hodlají trestat svobodu slova a projevu.

Pomocí grantů podpoříme nezávislé, kompetentní a transparentní organizace, které se věnují ověřování faktů a výroků. - Tedy – podpoří na politickou objednávku ty, kteří budou tvrdit, že pouze oni mají pravdu, ostatní ne.

Naši europoslanci budou hlídat, aby Digital Services Act (DSA), evropská směrnice upravující online služby, přispěla k efektivní ochraně před dezinformacemi a umožnila členským státům aplikovat přísnější opatření v souladu s jejich potřebami ochrany demokracie při zachování svobody slova. - Svoboda slova zahrnuje i svobodu dezinformovat.

Zavedeme pravidla pro transparentnější fungování větších zpravodajských médií: uvedení vydavatele, majitelů, významných sponzorů a finančních výkazů. - Do obchodních vztahů mezi médii a sponzory státu nic není. Totalitní praktika.

Trh práce

Druhý z rodičů, který nepobírá rodičovský příspěvek, nemá možnost trávit čas se svým dítětem, protože by zůstal bez příjmu. Rodiče pro tyto případy podpoříme po dobu 2 měsíců souběžnou dávkou peněžité pomoci v rodičovství ve výši alespoň 70 procent měsíčního výdělku. - toto nás bude stát desítky miliard korun ročně. Stát nemá co zasahovat do rodin.

Poskytneme finanční úlevy zaměstnavatelům na pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné osoby – je již asi 25 let zavedeno. Toto ovšem neřeší pracovní možnosti pro handicapované.

Zajistíme trestání nelegálních agentur práce, které neposkytují bezpečnost a ochranu zdraví při práci a neplatí férovou mzdu - Agentury práce poskytují pracovní příležitosti, nikoliv nesou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pokud nejsou zaměstnavatelem, ale zprostředkovatelem zaměstnání.

Jednodušší výstavba se zapojením veřejnosti

V žebříčku Světové banky porovnávajícím stavební řízení v různých zemích se ČR nachází na 157. místě. - Fact checking – lež, toto porovnání bylo uděláno při platnosti starého zákona, nikoliv nového zákona, který je v platnosti. Porovnání s novým zákonem dosud není dostupné. Autoři lžou.

Již na začátku stavebního řízení by investor měl mít dostatek informací, aby dokázal posoudit, jestli bude jeho záměr realizovatelný, či nikoliv. - Tyto informace investor dávno má.

Prosadíme plnou digitalizaci celého procesu – stavební řízení to neurychlí.

Velká města si budou moci přizpůsobit stavební předpisy v souladu se svými specifickými podmínkami. - Zvýšení byrokratické zátěže pro nové stavebníky.

Obce budou mít možnost zavést příspěvek developerů na infrastrukturu, který nahradí současné neprůhledné prostředí. - To mohou již dnes, dokonce i plně hrazené investorem.

Ani jeden návrh nezrychlí stavební řízení a neurychlí možnost výstavby. Autoři se vyhnuli odpovědnosti za liniové stavby, tedy stavby státu, jako jsou dálnice, železniční koridory, sítě apod.

Udržitelné hospodaření v lesích

Chybí nám strategie obnovy lesů – nechybí, dávno existuje.

Vytvoříme strategii obnovy a přestavby lesních porostů s důrazem na posilování ekosystémových funkcí – poručíme větru, dešti. Většina lesů je ve vlastnictví soukromníků, do jejich vlastnictví nemá stát co mluvit.

Další z desítek zbytečných bodů programu, jehož cílem je určovat lidem každodenní, předem státem plánovaný, život, pomalu od ranní stolice. Ve státních lesích to má fungovat podle státem nařízených pokynů, do soukromého vlastnictví státu vůbec nic není.

Duševí zdraví jako priorita

Je pochopitelné, že uživatelé drog, alkoholici, se zaobírají tématem duševního zdraví, vyvolávají dojem, že přes 30% národa je zralá na psychologickou péči a tomu také podřizují svůj volební program.

Ať si každý požívá, užívá, co chce, je to jeho svobodná volba, ale ať nás ostatní finančně nezatěžuje jejich následnou psychologickou péčí.

Pokud jde o psychiatrickou péči, té je v zemi skutečný nedostatek, tady s nimi musíme souhlasit, je potřeba to řešit. Jeden pedopsychiatr na 50.000 město je skutečně málo.

Vyvážená politika v návykovém chování

Zřídíme pozici vládního zmocněnce pro problematiku návykového chování a Národní agenturu pro prevenci závislostí – miliardové investice státu.

Platí to, co v předešlém bodě – užívejte si a požívejte si, co chcete, je to svobodná volba každého občana a svoboda není jenom o tom, co se nám líbí, ale i o tom, co se nám nelíbí. Na druhou stranu, nedomáhejte se nápravy řešení z našich daní. Toto jste se rozhodli užívat sami, sami si hraďte náklady na nápravu závislosti.

Konopí pod kontrolou a zdaněním

Bez ohledu na jejich obhajování, shodneme se v tom, že člověk je tvor svobodný a má mít právo užívat a požívat to, co sám chce. Stejně tak si má nést důsledky.

Takže legalizace nejen konopí, ale drog všeobecně, je správným krokem. Pokud se bude jednat o prodej ve specializovaných prodejnách, jako jsou lékárny apod.

Účinnější věznice i alternativní tresty

Ve vhodných případech krádeží, maření výkonu úředního rozhodnutí a zanedbání povinné výživy nahradíme výkon trestu alternativami, především obecně prospěšnými pracemi – Souhlas. Za tyto trestné činy se ovšem nemá primárně vůbec odsuzovat do kriminálu, ale mají být právě tyto alternativní tresty, propojené například s domácím vězením do úplného splacení třeba výživného, nebo způsobené bagatelní škody.

Místo prostých podmíněných trestů zvýšíme počet uložených peněžitých trestů. - To nepovede ke zlepšení situace.

Celkově v tomto bodu jsou opět autoři bezradní, nedostatek zkušeností a znalostí z tohoto prostředí, neznalost beznadějnosti propuštěných vězňů je nevede k řešení problémů, jako celku. Příklad – Propuštěný vězeň odchází z věznice s cca 1.000 Kč, které dostane. S tím si musí vystačit až do první výplaty, která následuje po odpracování do konce měsíce a dalších 10-20 dnů následujícího měsíce, kdy výplatu obdrží. Co budete dělat ty 3-6 týdnů? Na jídlo nemáte, na bydlení také ne, na sociální dávky nemáte nárok. Budete krást.

To je tak, když nikdy nepracující člověk se snaží dělat politiku bez jakýchkoliv zkušeností. Nabídne pitomosti, které vůbec nesouvisí s podstatou problému. My jsme pojmenovali jeden, nejzávažnější, problém, jsou jich desítky.

Veřejná doprava lidských rozměrů

Ve své podstatě nic neříkající kapitola, plná nesmyslných zásahů státu do kompetenci samospráv, zvyšující náklady státu, tedy byrokracie, o desítky miliard ročně. Např. Zajistíme dostatečnou kapacitu Ministerstva dopravy pro metodickou pomoc dalším zadavatelům – krajům a městům. Slibují transparentní výběrová řízení, která jsou již dnes.

Komplexně neřeší vůbec nic, opět, názory bez zkušeností a znalostí, proto plné blábolů, které vůbec neřeší nedostupnost dopravy z venkova do měst, do práce, na 3-směnné provozy, nebo nepřetržité provozy, nejen v běžném pracovním týdnu, ale i o víkendech, kdy leckdy nejede z vesnice jediný spoj.

Kombinovaná výstavba vysokorychlostních tratí

Stavba trati protne stovky katastrů a v každém čekají na realizaci projekty, na které si obce samy netroufnou – To ale poté nebude vysokorychlostní trať, ale spojení známé, jako „courák“. Tady sami vidíte, co píší za hlouposti.

Kolik na to chtějí času – skoro 2 generace – tj., přes 24 let. Prý „urychlíme“. 🙂

Náklady odhadují na 8 mld ročně, celkové 160 miliard. Jenom modernizace, nikoliv nová výstavba, trati Rokycany – Plzeň stojí cca 7 miliard. Jejich odhady jsou úmyslně podhodnocené, cena by vzrostla na neuvěřitelný více než 1,5 bilionu Kč.

V jejich kalkulaci nejsou úmyslně uvedeny i náklady na nové vlakové soupravy, což je další cca 1 bilion Kč. Náklady by tak byly kolem 200 miliard ročně!!!

V ceně dále nejsou kalkulovány náklady na běžnou modernizaci již stávajících železničních tratí, které jsou již dnes v řádech miliard, jako jsou moderní zabezpečovací zařízení apod. Toto jsou zcela úmyslně zatajované náklady, aby pozorný čtenář netušil, jaké doslova pitomosti nabízí.

Kvalitně připravené stavby, opravy a vedení

Zpracujeme návrh liniového zákona podle vzoru vyspělých zemí s dlouhodobým investičním plánem – Další z mnoha „bombastických“ výroků, které jsou ovšem naprosto mimo realitu. V Německu, Británii, kde se chtějí inspirovat, je daleko větší problém s výstavbou, nikoliv léty výstavby, ale samotnou výstavbou, než u nás. Zcela běžně se tam opravuje mostek o délce 100 metrů, 3 a více let.

Faktem je, že centralizace potřeb obcí, krajů a státu povede ke zlepšení situace pouze za předpokladu, že soukromé subjekty, například ČEZ, vodohospodáři, kanalizace, plynaři spolu budou plánovat, tedy při opravě jedné silnice, se zároveň uloží do země rozvodné dráty, nová kanalizace, nový rozvod vody, ale třeba i telekomunikační kabeláž apod. Poté se náklady, ale i obtěžování občanů nesmyslnou několikanásobnou stavbou, sníží. Ale to opět oni neřeší.

Efektivní rozhodování blíže občanům

Velmi rozvinutý systém obecní a krajské samosprávy je sice komplikovaný a nákladný , ale zároveň je projevem vysoké úrovně demokracie. - Nesmysl.

Ve své podstatě nabízí přenos kompetencí do obcí, pokud je obce budou chtít mít. Nabízí místní referenda, která jsou již dnes zcela běžná, takže opět neznalost autorů, nedefinují, jak budou finančně malé obce podporovat, zákonem o rozpočtovém určení daní. Představují si to tak, že když si obec řekne, peníze dostane. To je extrémně korupční prostředí, bez jasně stanovených podmínek.

Zároveň si ovšem odporují - Změny rozpočtového určení daní a jiné posilování příjmů samospráv by nemělo zasáhnout rovnováhu veřejných financí. - To je nesmysl, opět lež, jako věž. Samozřejmě, že když obec bude chtít mít agendu stavební, bude to stát nemalé náklady, přičemž žádné náklady třeba obce s vyšší působností, to náklady neušetří. Bude to stát desítky miliard.

Rovnoprávné sňatky

děti ocitají v právním vakuu, bez právního nároku na výživné a kontakt s druhým rodičem .. - To je lež, dítě má matku, ta dítě porodí, otce, ten jej s matkou oplodní. To, že 2 muži spolu mít dítě nemohou, je zákonitost. Dítě tedy skutečně nepřichází o kontakt s druhým rodičem, pokud mu v tom nebrání otec, či matka. Biologické rodiče máme jedny a jsou neměnné.

Jsme jedna z posledních zemí v EU, která nutí trans lidi (v rozporu s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva) podstupovat kastrace. - Ne, nikdo je nenutí podstoupit kastrace – lež, jako věž.

Trestní právo nechrání výslovně LGBT+ lidi proti násilí z nenávisti – lež, jako věž. Trestní právo chrání všechny obyvatele země před násilím, bez ohledu na to, zda je pácháno z nenávisti, nebo ne. Je-li násilí spácháno, jsou si všechny oběti rovni. Tato skupina doslova gaunerů, tu vytváří dojem, že někdo je privilegován, přestože tomu tak vůbec není. Stejně lživý argument lze uvést i u heterosexuálů, také nejsou výslovně chránění proti násilí z nenávisti ze strany sexuálních menšin!

Všeobecně vzato, všichni občané naší země musí mít stejná práva a stejné povinnosti. Naprostá většina lidí by souhlasila s posílením právního rámce pro „registrované partnerství“ ve smyslu – dědictví, možnosti informací o zdravotním stavu partnera, apod. Ve věci „adopcí“ dětí bychom měli dát na názor odborníků, pedopsychiatrů, pedopsychologů, nikoliv na názory sexuálních menšin.

V žádném případě není právní akt uzavření manželství heterosexuálních párů stejný, jako právní akt uzavření registrovaného partnerství sexuálních menšin. Právní akt manželství zahrnuje předpoklad společné výchovy svých dětí, poté i možnost adoptovaných dětí, zajištění jejich práv ze strany biologických rodičů. Toho homosexuální páry nemohou docílit. Muž muže neoplodní! Jedná se právní úpravu nejen manželů, ale i potenciálně jejich dětí. Tím ovšem nemá být dotčeno právo sexuálních menšin, například po partnerovi dědit, darovat krev, znát informace o zdravotním stavu partnera apod., s tím souhlasíme, ale na to stačí prostá úprava zákona o registrovaném partnerství.

Důsledná obrana v kyberprostoru

Návrhy jsou naprosto nesmyslné. Již dnes sbírá vaše osobní data kdokoliv, od e-shopu, přes prosté webové stránky, jakékoliv diskuse apod. Sociální sítě je doslova zneužívají, jako Facebook. Příkladným „gaunerem“ v této oblasti je Seznam.cz, který i kdybyste 100x chtěli, vaše osobní data nesmaže a navíc s nimi obchoduje. Základem je, nedovolit jim osobní data shromažďovat, nedovolit nutné registrace apod. Namátkové kontroly Úřadu na ochranu osobních údajů.

Co se týká státních institucí, tam souhlasíme s tím, že informace mají být uloženy ve „státním úložišti“, nikoliv v soukromých, nebo snad zahraničních. V této oblasti bychom očekávali daleko větší přehled o situaci na trhu s osobními daty a kyberútoky.

Předpokládané náklady 400 milionů jsou další blamáží pro voliče těchto stran. Zaměstnat nejlepší hackery světa, vybudovat státní úložiště, jsou v řádech miliard ročně. To ovšem nejsou vyhozené peníze.

Výzkumem a inovacemi na světovou úroveň

Daňově podpoříme reinvestice do výzkumu. Nastavíme programy pro podporu výzkumu v malých a středních podnicích a startupech tak, aby byla skutečně efektivní. - Malé a střední podniky se nikdy nebudou věnovat žádnému výzkumu, nebo inovacím – to jsou prosté nesmysly. Jak asi stavební firma s 5-ti zaměstnanci bude provádět výzkum? Startupy jsou dalším z mnoha nesmyslů. Startup nenabízí žádný výzkum, ani vývoj, ale již hotový produkt, který pouze hodlá dodávat na trh, přičemž shání investora, nebo dostatek finančních prostředků pro možnost výroby. To není žádná podpora výzkumu a vývoje, v přímém hledisku.

Při inflaci 2 procenta to při konstantním reálném HDP znamená požadavek na meziroční růst výdajů o cca 0,55 miliardy korun. - Autoři se nenaučili počítat na základní škole. 1% HDP je cca 50 mld, 2% tedy cca 100 mld (spíše cca 110 mld), inflace 2% z cca 100 mld, je pro autory 0,55 mld. Ne, to jsou cca 2 mld. A takto to je se vším, oni nemají vůbec základní znalosti ze základní školy, matematikou, ale to se nedivíme, s ohledem na jejich program – vzdělání – kde odmítají, aby se děti učily vzorečky. 🙂

Naprosto jasně sdělíme, že celý svět kolem nás jaksi nespí a jejich „nápady“, které jsou na úrovni neschopnosti spočítat 2% ze 100 mld, jsou adekvátní jejich neschopnosti. V naší zemi máme asi tak 2 oblasti, ve kterých máme špičkové vědce a výzkumníky, léky a nanotechnologie. Nyní se objevila 3. oblast – nové typy baterií, které hodlá současná vláda velmi podpořit při výstavbě Gigafactory. Žádné IT odborníky nemáme, i kdybychom je měli, například AVAST, tak ten soukromý majitel prodal investorům, tak si soukromník bude dělat, co uzná za vhodné.

Celkově je tento bod jejich programu, paradoxně by měl být jeden z nejlepších, na úrovni planých nesmyslů a hloupostí.

Autorské právo pro digitální svět

Tvorba z veřejných zdrojů bude zpřístupněna v režimu otevřeného přístupu. . Zavedeme pravidla, která díla financovaná z veřejných peněz musí být veřejně přístupná.

Takže Česká televize natočí pohádku Popelka, která je ve světě velmi úspěšná a některé země, jako Norsko, Německo, si nedovedou představit Vánoce bez této pohádky, a tato koalice umožní, protože to je financováno z veřejných zdrojů, její plagiátorské šíření kdekoliv? Bez nároku na peníze od těch, co ji hodlají vysílat? Autorská práva mají být nedotknutelná, i když je to financováno z veřejných zdrojů. Faktem je, že pokud čeští filmaři neumí natočit film, který by byl úspěšný u diváků, nemáme je co finančně podporovat. Neskutečné množství blbostí, které jsme všichni zaplatili, je toho důkazem. Toto má rozhodovat čistě trh, nenatočil jsi divácky úspěšný film? Tvoje smůla. Přišel jsi o své peníze. Krást se nemá, ani autorská práva.

Nahrávat a chránit

Na základě zahraničních zkušeností definujeme doporučení pro použití osobních kamer policistů, které následně otestujeme v tříměsíční pilotní studii s 200 policisty. Vyhovující ověřené řešení zavedeme do policejní praxe.

Nahrávat jakékoliv snímky je možné, s ohledem na ochranu osobních dat, pouze se souhlasem toho, kdo je nahráván. Tady si opět autoři protiřečí s tím, co uvádí v kapitole ochrany osobních údajů.

Přesto souhlasíme, že všichni státní úředníci, zaměstnanci, mají být podrobeni veřejné kontrole, tedy nejen policisté, ale i úředníci měst a obcí, krajů, celé státní správy. Platíme je z našich daní, máme právo vědět, jak se za naše peníze chovají. Nelze ovšem akceptovat oxymoron autorů tohoto programu.

Snadná volební účast

Naši občané pobývající v zahraničí i další skupiny obyvatel mají složitý přístup k volbám. - Kdo žije v zahraničí, nemá mít právo volit v ČR, pokud tu nežije. Pokud tam je na služební cestě, nebo na dovolené, poté je jistě správné mu umožnit hlasování například skrze Datovou schránku, která funguje mnoho let, není potřeba nic nového vymýšlet, stačí do zákona tuto možnost dopsat.

Zavedeme korespondenční volbu pro sněmovní, prezidentské a evropské volby – místo využití IT státních technologií, prosazují koresponďáky. Opět je patrné, že koalice nedisponuje kvalitními IT odborníky, ani zkušenostmi, ani znalostmi, natož nějakou praxí. Korespondenční hlasování je zneužitelné, hlasování skrze Datové schránky, nebo „ověřený podpis“ je složitě zneužitelné. Obrovské zklamání.

Snížení množství odpadů oběhovým hospodářstvím

Recyklujeme a kompostujeme jen 34,5 procenta komunálního odpadu – kdepak, recyklujeme kolem 75% odpadu, kompostujeme cca 17%. Viz. Eko-kom.

Papír, sklo, kovy a nápojové kartony dokážeme úspěšně recyklovat a opětovně využít - Papír, sklo ano, na kovy nejsou kontejnery nikde, pouze na plechovky, nápojové kartony recyklujeme z 25% - Absolutní neznalost této problematiky od autorů. Lžou, ani se nečervenají. Největší problém je s recyklací plastového odpadu.

Absolutně stařecké nesmysly, které autoři tohoto programu šíří. Máme obrovské možnosti podpořit výzkum v oblasti recyklace především plastových výrobků, kde jedním z autorů je například prof. Drahoš, bývalý kandidát na prezidenta. Biologický odpad se třídí, jsou to „hnědé“ popelnice do domácností.

Odpady lze velmi dobře využít pro vytváření tepla, tedy spalování a tím i možnost teplo dodávat do statisíců domácností. Jenže tomu brání Green Deal, EU nesmysl, který tato koalice podporuje.

Naprostá „genialita“ autorů tohoto programu je zde – Bioplynové stanice zapáchají, jejich reakce - Musí se důsledně dbát na uzavřenost provozu a jeho vhodné umístění. Aha, on se zápach nebude šířit vzduchem, že? A navíc, budou-li umístěny několik kilometrů od obce, tak kolik asi bude stát přívod tepla, tepelné ztráty, pro výtop obce? To je tak, když program sestavuje hlupák.

Kvalitní pitná voda pro každého

Zpracujeme strategický dokument o nakládání s pitnou vodou vč. metodiky pro obce, jak zajistit její zásobování a šetrné hospodaření s ní. - Děsivé čtení, regulace dodávek pitné vody to jistí, kontrola státního aparátu, porušování domovní svobody.

Podpoříme šetření vodou a zavedení její recyklace, např. v průmyslu, zemědělství, ve veřejných budovách a domácnostech.

Ve své podstatě se jedná o zavedení nových restriktivních opatření vůči obyvatelstvu této země, monitoring jejich chování, života.

Místo podpory „recyklace“ vody, šikana a buzerace. Kvalita pitné vody se nezhoršuje, naopak, zlepšuje se. Dnes již máme mnohé oblasti, které disponují kvalitou pitné vody na úrovni „kojenecké“.

Živější příroda

Zvrátíme nebo alespoň zpomalíme úbytek biodiverzity. - Tato věta vypovídá o všem v této kapitole. ...alespoň zpomalíme...

Podpora zabezpečení stád před vlky a proplacení všech škod způsobených i přes toto zabezpečení musí být jednoduše a rychle dostupné - Nepatří náhodou vlk do ohrožené skupiny živočichů? Hodlají popírat přirozené chování zvířat? A za jejich chování trestat někoho, kdo s tím nemá nic společného?

Zasadíme se o zlepšení velmi špatné platové situace pracovníků v oboru. Budeme pracovat na jejich užším propojení s vědci, ale i zemědělci, rybáři apod. Následně uvádí -V personální oblasti navrhujeme navýšení o řádově 150 milionů korun ročně tak, aby se platy vyrovnaly s ostatními resorty – 150 milionů na srovnatelné podmínky s ostatními zaměstnanci? To je vtip?

Tuto kapitolu, jako 99% všech, lze hodnotit jako populistické plácání do vzduchu, naprosté pitomosti střídají naprosté idiocie. Tak vypadá vlastně celý jejich program.

Vzkvétající regiony díky cestovnímu ruchu

udržitelný cestovní ruch, jako by nebyl... - Ne, nebaví mě to, sračka za sračkou.

V cestovním ruchu pracuje každý 22. Čech a tvoří necelá 3 procenta ekonomiky. … Opět, základy matematiky základní školy. Ta banda kreténů, opravdu těžko hledat slušných slov, se domnívá, že 1/22 je totožné, jako 3%. Ulhaná banda kokotů, která neumí základy matematiky, které vás učí na základní škole. Učí vás to, to podotýkáme, dobře. Nemá smysl tuhle jejich hovadinu dále komentovat.

Naprostá bomba - Klidně si to ověřte – To jsme udělali, neděláme z našich lidí úplné debily, jako vy, komunisté.

Důslednější ochrana osobních údajů a soukromí

Tento bod je v přímém rozporu s tím, co uvádí v předešlých bodech. Osobně se domníváme, že jakákoliv evidence osobních údajů je v rozporu s právy občanů. Žádný subjekt nemá právo vaše osobní údaje shromažďovat, vyjma soukromých subjektů v obchodní praxi.

Celkový výsledek – Komunistická koalice, která hodlá nařizovat občanům, co smí jíst, pít, požívat. Přes neuvěřitelnou obsáhlost jejich „programu“, můžeme již nyní říci, že to je výplod chorobných mozků, možná lidí, kteří patří přímo do psychiatrické léčebny. Vyjma asi 2 „podbodů“, nenacházíme žádnou shodu. Stalin by jásal nad jejich programem, ale T. G. Masaryk by je ubil cihlou, kterou by ze zdi vytrhl, pokud by byl jimi napaden.

Nemůže v naší zemi být člověk, který je příčetný a tuto koalici by byl ochoten volit. Zadlužení země o 30 bilionů je neuvěřitelné, i Gottwald sliboval světlé zítřky, stejně tak i Hitler.

O Pirátostan lze se 100% jistotou říci, že se rozhodli do Sněmovny prolhat. Tolik lží, podvodů a nesmyslů jsme dosud nikde nečetli.

Naše doporučení – NEVOLIT. Pokud tedy nevěříte, že tato koalice je schopná najít každý rok cca 1 bilion korun k realizaci jejich nesmyslů, které nabízí. Snaha o regulaci každodenního života občanů, od toho, co mají jíst, po jejich „vylučování“ je katastrofální představou komunistických manýrů. Regulace množství užití pitné vody, nebo elektrické energie zavání naprostým šílenstvím. Koalice tvrdí, že s programem souhlasí renomovaní ekonomové. Jedno jméno takového magora bych prosil. Žádný ekonom se pod tuto snůšku nesmyslů nemůže podepsat, pokud nehodlá ztratit poslední zbytky soudnosti. Nejhorší je, že i v oblasti IT je nachytáte na naprosté neznalosti systému a jeho fungování. Ve své podstatě jsou IT podprůměrní. Zcela účelové zamlčování nákladů na jejich plány nás uvedlo v přesvědčení, že vše, co nabízí, je lež a podvod na voliče.

Soubor:KSČM text logo.svg – Wikipedie

 1. Komunistická strana Čech a Moravy

  Podpora poctivé práce, vyšší zdanění bohatých, Přidat potřebným, ubrat bohatým!“

 • Výrazné zdanění nadnárodních firem – Jako česká firma bude platit 15% daní, ale nadnárodní bude platit 124%?

 • Zdanění komerčních internetových gigantů – kdo je nekomerční internetový gigant, který má být oproštěn od zdanění?

 • Konec vyvádění zisku vytvořeného v ČR – Jak? Pusté žvanění bolševických blbců.

 • Miliardářská daň – Takže 0% příjmu do státního rozpočtu, kdejaký bolševický debil si myslí, že Čech si dokáže vydělat, před zdaněním, více jak miliardu.

 • Zachování současného zdanění u podprůměrných mezd – takže nadále zdanění podprůměrných mezd, v přímém rozporu s tím, co tvrdí například v následujících bodech.

 • Zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi – Nejedná se o daňové úlevy, ale o daňové bonusy, Bože můj.

 • Zavedení bankovní a digitální daně. - Nesmysl, zdanění dividend je správnou cestou

 • STOP další privatizaci, posílení vlivu státu, krajů a obcí- prakticky není co privatizovat, slepé výkřiky blbů.

  Obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ zdarma. - Nic není zdarma, platí to občané ze svých daní.

  A máme tu další bolševické blbosti, pojďme na ně.

  Příroda zdravější, životní prostředí čistější

Kvalitní potraviny a zdravá příroda musí být samozřejmostí!“ - Dalo by se souhlasit.

 • Vrácení správy vodních zdrojů do rukou krajů a obcí. - A ono to tak není, bolševičtí autoři?

 • Konec šuntů v obchodech. - A jak to zajistíte, bolševici? I ty „šunty“, z 99% jsou z Číny.

 • Dostavba jaderných elektráren za podmínky řádného tendru bez záměrného strašení bezpečnostními hrozbami. - Soudruzi dosud nepochopili, že RF nás dala na seznam nepřátelských zemí, nikoliv ČR. Při kvalitě čínských zmetků, kterou všichni známe, si těžko dovedu představit, že mi výrobce trenýrek bude dodávat jadernou energii.

 • Zpřísnění norem kvality potravin.- Poškodí to především české producenty.

 • Směřování k soběstačnosti v potravinách. - Jistě, banány si vypěstujeme v sídle KSČ.

 • Podpora organického obhospodařování půdy. - Není organické, jako organické.

 • Zastavení záboru zemědělské půdy. - Nikdo nezabírá zemědělskou půdu. Přesto, stavět se má kde? Na Jupiteru?

Volební priority KSČM pro rok 2020

 1. 6. 2021

  Ano, fakt to tam je, bolševický idioti si pletou roky. 🙂

  Podpoříme naši soběstačnost v oblasti potravin, zdravotnictví, telekomunikací a technologií – Aha, a já doufal, že jednou napíšu ANO, ale nenapíšu. Zemědělství je poněkud jiné odvětví, než potravinářský průmysl.

  Zvýšíme energetickou stabilitu rozšířením jaderné energetiky – A já myslel, že se jadrné elektrárny budují,

  Změníme podmínky veřejných zakázek tak, aby mohla být vybrána vyšší kvalita – kvalita dopravy brambor je nesmírně důležitá, žádné traktory, ale letadla, podle těchto bolševických imbecilů.

  Ve své podstatě program, o kterém nejvíce vypovídá skutečnost, že volební priority pro rok 2020 připravují v roce 2021. Ne, že by vše bylo špatně, ale faktem je, že jsou v Parlamentu nepřetržitě více jak 80 let a nic z toho neprosadili, byť více jak 40 let byli „vládou jedné strany“.

Úvodní stránka - Moravské zemské hnutí

 1. Moravské zemské hnutí

Moravské zemské hnutí usiluje o zachování a rozvoj moravské kulturní a politické identitypřeměnu centralizované ČR na stát se zemskou samosprávou západoevropského typu, sloučení dysfunkčních krajů do samosprávných zemí Čechy, Morava, Slezsko a metropolitní země Praha, obnovení moravského zemského zastupitelského sboru s působností přibližně v hranicích Moravského markrabství, federalizaci 

Další nacionalistické uskupení, jako „Koruna Česká“, které se domnívá, že názvem „Slezská jablka“ docílíte 1.500% nárůst HDP celé země. Ve vší úctě k Valachům, Slezanům a dalším, tento nacionální primitivismus nás dovede jenom do pekel.

ANO 2011 - politické hnutí - Aktuálně.cz

20. ANO 2011

Vládní strana 8 let.

Nevyměníme českou korunu za euro, tak jako to chtějí TOP 09 a Piráti. Nepřipustíme, aby nám někdo diktoval, kdo u nás bude žít. Budeme dál zvyšovat důchody, aby v roce 2025 byla průměrná penze 20 tisíc korun měsíčně. ...chceme snížit DPH u stavebnin a založit státní firmu, která by rozjela výstavbu – To asi nepsal nikdo při smyslech. ...chceme snížit DPH u stavebnin a založit státní firmu, která by rozjela výstavbu - aha, státní firma bude levnější, než soukromník. Ach jo. ...z Česka se může stát přední hráč v oblasti kosmického výzkumu … Jo, máme asi 1.500 Remků, kteří nás to naučí, blábol za blábolem.

také obnovit Národní virologické centrum sledující virové nákazy a k tomu navazující vlastní výrobu vakcín … Obnovit něco, co jsme nikdy neměli? Pro slaboduché.

. Skoncujeme s jednorázovými plasty, nenecháme si zaneřádit naši zemi. … Zaplatíte to vy, voliči.

Nechceme, aby kvůli klimatickým cílům EU si jen bohatí mohli koupit automobil nebo si dopřát rodinnou dovolenou u moře … Tak proto Andrej Babiš Green Deal podpořil a podepsal, bez našich podmínek, že?

základní pilíř naší ekonomiky, průmysl. .. Tím jsou ovšem služby, jejichž podíl byl přes 60% na HDP, nikoliv průmysl a služby jste zlikvidoval.

.. Dále zastavili investice i výstavbu dálnic a dovedli veřejné finance do takového stavu, že policisté neměli ani na benzín.... (míněno ODS, TOP09, KDU-ČSL). To je naprostá pravda, Topolánek, Nečas, Kalousek, Fiala nás přivedli do situace naprosté bídy a chudoby.

...Spoustě profesí jsme zvýšili mzdy – průměrný plat učitelů letos bude 46 000 Kč, přes 50 000 korun budou brát policisté, hasiči i vojáci a sestřičky 58 200 korun. … Super, ale kde jsou dělníci, co na tyhle lemply pracují a platí jim to? Ti mají 16 t hrubého.

. boj proti suchu … Močili u Odry, aby nevyschla.

A tvrdě jsme hájili zájmy naší země v EU … odsouhlasili totálně likvidační Green Deal.

Česká republika tak dnes patří mezi nejbezpečnější země na světě – Patřila tam i bez ANO.

Covid - …abychom ochránili životy a zdraví našich občanů … Aniž by se je o to kdy jediný občan této země prosil. Zničili tuto zemi, zavraždili tisíce lidí ne na covid, ale na rakovinu, mozkové příhody apod.

- Proti privatizaci nemocnic

 • Národní plán boje proti rakovině, na kterou nechali, bez péče, v posledních 2 letech zemřít 70.000 našich občanů.

Zajistíme větší dostupnost péče ze strany zdravotních pojišťoven. - Co to je za hovadinu? Zdravotní pojišťovny žádnou péči neposkytují, ale proplácí.

Podpoříme soběstačnost výroby léčivých přípravků a zdravotnických prostředků – Co? To jsme neměli ani za bolševika.

Léky určené českým pacientům nesmějí skončit v zahraničí - Bože, tohle psal nějaký debil.

Ve spolupráci s Ministerstvem školství a Národní sportovní agenturou vytvoříme programy na podporu přirozeného pohybu na školách, například zavedením aktivních přestávek, navýšením počtu hodin tělocviku a zařazováním pohybu do předmětů primárně nepohybového charakteru – třeba do hodin matematiky, nebo fyziky, či chemie.

V boji s pandemií se potvrdilo, že role státu a jeho institucí je nenahraditelná. - Ano, stát skutečně umí zlikvidovat statisíce podnikatelů a zaměstnaneckých míst, ale jisto jistě neumí kohokoliv před čímkoliv ochránit.

Nepřijmeme euro.

Zvýšíme hranici pro povinnou registraci k plátcovství DPH z 1 milionu na 2 miliony korun ročního obratu. Živnostníkům to hodně rozváže ruce. - Trfkantka má obrat větší, přitom její zisk by ze 2 milionů obratu byl kolem 120 t ročně. Zisk hrubý, bez nákladů. Skutečně efektivní by bylo zavést DPH od obratu kolem 7-10 milionů ročně., pokud chceme pomoci malým podnikatelům.

Naším cílem je, aby do roku 2025 byl průměrný starobní důchod 20 000 korun. - Koalice TSS (Trikolora, Svobodní a Soukromníci mají cíl 28 t). A to jsou skuteční pravičáci.

Postupně zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. - To je dobrý nápad, možná se ročně narodí o 2 děti více, sice nás to bude stát stamiliardy, ale to se prý vyplatí.

Budeme dále snižovat emise skleníkových plynů, a tím i dalších škodlivin v ovzduší. Před 15 lety nám podobní „inženýři“ tvrdili, že za to může freon. Kde asi soudruzi udělali chybu, nevíte?

snížíme emise skleníkových plynů v ČR o dalších minimálně 15 milionů tun CO2. - Vybijete všechny kravky?

Připravíme podmínky pro ukončení spalování uhlí v ČR nejpozději do roku 2038 . Aha a čím budou lidé v ČR topit? Reklamními letáky?

Z našeho úspěšného programu Nová zelená úsporám podpoříme do roku 2025 dalších minimálně 50 tisíc projektů u rodinných domů a 50 tisíc u bytových domů – a ostatní utřou nudle a budou mrznout v zimě. Máme tu cca 5 milionů bytových jednotek, oni podpoří 50 tisíc za 4 roky. Není to báječné?

Digitální Česko. Všude stejné.

Do konce roku 2025 se uvede do provozu 294 km nových dálnic a o dalších 20 km se rozšíří současné dálnice na 6 pruhů. Ne, nedělá si srandu, on to snad opravdu myslí vážně, že tu za rok hodlá postavit cca 70 km nových dálnic, ne 700, ale 70.

V sekci Doprava nenabízí vybudování jediného nabíjecího místa pro elektromobily nejen na dálnici, ale ani na silnicích I., II, III tříd. ANI JEDNO. ALE Green Deal podporují.

V sekci Průmysl a podnikání je těžké cokoliv vybrat. Je to snůška nesmyslů, která podnikání nepomůže.

...prodloužením doby splácení, včetně výhodných úvěrů pro družstevní podíly .. Stát neprodlouží nic, to je věcí soukromých bank, co udělají ,nebo ne.

Věda a výzkum – zvýšení státní podpory z 2% na 2,5% HDP do roku 2025.

Školství – bože, jak mě tyhle nesmysly nebaví – budou nadále zvyšovat platy, tím prý zvýší kvalitu školství. Hovno, přátelé, hovno zvýší.

Zavedeme studijní oblast Člověk a technika s výukou předmětu Technika pro 1. a 2. stupeň ZŠ. To jsme se za bolševika učili v předmětu Občanská výchova, nebylo by možné to tam ponechat?

Zavedeme program bezpečného chování na internetu jako součást výuky už od 1. třídy. Ach jo.

Bezpečnost

Nebudeme financovat neziskové organizace, které podporují ilegální migraci. Dosud třeba Člověka v tísni financují skoro miliardou ročně.

Policejní a hasičští veteráni budou mít nárok i na takové benefity, jako je vstup zdarma do státních kulturních institucí či pohřeb s poctami. - Ne, nemám slov.

Armáda

Investice až 100 miliard Kč. - Jako do toho spolku šašků, co dostal na budku od pasáků koz z Afghánistánu? To je cca 10.000/osoba žijící v ČR, až se budete divit, že naši senioři vybírají popelnice.

EU a zahraniční politika

Česká republika musí zůstat aktivním členem Evropské unie

Chceme se podílet na reformě EU – žádná taková není a nebude. Lež, jako věž.

Naše členství v NATO je nezpochybnitelné. - Kým?

Kultura

Finančně podpoříme rozsáhlý systém slev pro mládež, seniory, sociálně vyloučené a hendikepované spoluobčany. Vstup do hlavních muzeí a galerií by měl být pro všechny zdarma – a z toho vstupného zdarma si budou financovat náklady na opravy, platy, propagaci apod. , že jo?

Budeme usilovat o zvýšení odměňování zaměstnanců kulturního sektoru na úroveň zaměstnanců ve školství. - Dnes tedy k 51 tisícům měsíčně. To zaplatíte i vy, důchodci.

Sport

Podpora sportu, do 2025 1% z rozpočtu, tj. Cca 15 miliard ročně. Budeme dále podporovat investice v rámci programu KABINA, díky němuž bude moci každá obec v České republice do 3000 obyvatel investovat milion korun do sportovní infrastruktury podle svého uvážení. Navýšíme podporu pro hendikepované sportovce. Parasport je dlouhodobě podfinancovaný, a hendikepovaní sportovci nemají potřebné zázemí a dostatek prostředků na rozvoj. (První kandidát, co vůbec handicapované sportovce a jejich potřeby zmínil, byť podporu nekonkretizuje).

Právo a spravedlnost

Prosadíme nový trestní i civilní řád a zákon o doručování. Rozšíříme kapacity pro zaměstnávání vězňů v areálech věznic. Například nábytek a další vhodné komodity by měly státní instituce přednostně odebírat od věznic. Zásadně budeme bránit svobodu slova, svobodu vyjadřování, a to i přesto, že se nám nemusí názor oponenta líbit. (Lež, měli na to 8 let, jejich Eurokomisařka cíleně svobodu slova a projevu likviduje, přesto se jí nezbavili).

Spotřebitelé

Prodloužíme záruční doby u vybraných výrobků z 24 na 36 měsíců (ekologie, udržitelnost, prospotřebitelské opatření). - na běžné opotřebení se záruka nevztahuje již nyní, je to krok špatným směrem.

Zemědělství

Snížíme počet kontrol na maximálně jednu ročně a zjednodušíme podnikání a prodej vlastní produkce „ze dvora“ - množství kontrol by mělo platit pro všechny podnikatele, nikoliv pouze zemědělské. Podpoříme rozvoj živočišné výroby, a tím zajistíme větší pestrost plodin na polích a větší množství pracovních míst na venkově.

Veřejná správa

Cílem pro nás zůstává profesionální digitalizovaná veřejná správa, která je schopná pružně reagovat na očekávání občanů i nové trendy a výzvy. Chceme efektivní a hospodárné řešení rozmístění státních zaměstnanců – vystavíme nový administrativní komplex v pražských Letňanech. (nevystaví, pokud jim to Magistrát Prahy nepovolí)

Podpoříme koncept bezpečné digitální dokladové peněženky a nabídneme toto řešení pro soukromou sféru. Při silniční kontrole vám postačí jenom doklad totožnosti (To stačí již dnes, Policie si vše ověřuje již nyní skrze internet).

Transformujeme Českou poštu v obchodní korporaci podle vzoru Německa. (Německá pošta je součástí společnosti DHL, která provozuje veškeré logistické činnosti, včetně rozvozu drobných zásilek – jinými slovy – privatizujeme naši poštu).

Chceme změnit volby do Senátu z dvoukolových na jednokolové, kdy vítěz bere vše - omezení přímé demokracie.

Resumé

Program, který nepopisuje největší problémy naší země, ale sám o sobě, jako vládnoucí strany, dokáže konkrétně uvádět kroky, které podnikne. Vzájemně si odporující tvrzení, například o Eurohujerství a boji s ním. Milé překvapení je zmínka o handicapovaných sportovcích. Všeobecně lze hovořit o pokračování současné vládní politiky, která je na jednu stranu dobrá (zvýšení platů ve státní správě, digitalizace), na stranu druhou katastrofální (finanční správa, finance, ničení podnikatelů, omezování lidských práv až na nulu, tedy žádná základní lidská práva, …).

Normální život bez podmínek - OTEVŘEME ČESKO - CHCÍPL PES - Petice.com

 1. Otevřeme Česko normálnímu životu

Právní stát - Právo na účinnou obranu svého zdraví, své rodiny, majetku a země (je již dávno zavedeno), Zjednodušení právních předpisů bez dvojího výkladu, Právo na zbraň (jako každý nafasuje zbraň od Obecního úřadu?, tady někomu muselo doslova „jebnout“ v kouli) – tento bod programu je prostým důsledkem nezákonného jednání současné vlády, absolutně nepopisuje základní problémy v justiční oblasti.

Vzdělání - Podpora a udržení řemeslných oborů – učňovské a střední odborné školství – Jinak program obsahuje naprosté nesmysly, v této oblasti, které již dávno jsou schváleny, autor by se měl jít léčit, pokud to neví. Podpora učňovského školství je chymérou, podporovanou takovýmito nevzdělanými lidmi. I zedním by měl mít maturitu, tedy školství od 1. třídy, nově po 12. třídu zakončí své vzdělání maturitní zkouškou, nebo nezakončí, to záleží na něm. Profesnímu oboru se může věnovat poté, po 2 letech práce u „mistra“ třeba elektrikáře, může složit jednoduchou profesní zkoušku a mít „certifikát“ pro samostatný výkon daného řemesla. Prosté, jednoduché a zbytečně finančně nezatěžující.

Zaměstnanost - Zvýšení zaměstnanosti vězňů u samospráv a soukromých subjektů, zejména v zemědělství, Povinnost výkonu veřejně prospěšných prací při delším zaevidování na Úřadu práce ČR – Líbivé, ale nic neřešící.

Finance - Vyrovnaný státní rozpočet bez zvyšování zadlužení a přenosu odpovědnosti na další generace s vlivem na svobodu – Co to je za blábol? Právo na rovnováhu mezi mzdou a životními náklady – Jak by to mělo vypadat? Zvýšení slevy na daň z příjmu u třetího a dalšího dítěte pracovitých rodičů – Nepracující rodiče žádnou slevu na daň z příjmu dávno nemají – neznalost daňových zákonů autorů tohoto programu je katastrofální. Volební program této strany je v oblasti financí naprostým výplodem chorobných mozků, nemá vůbec žádný smysl se mu věnovat. Dalším příkladem jejich pomatenosti je tento - Podpora vzniku podmínek pro život v manželství a soudržné rodině. Co je to ta soudružná rodina?

Úcta k životu – po pravdě, je naprosto zbytečné tento program číst, nebo tuto protest stranu vůbec volit – příklad - Opuštěné děti a opuštění senioři – ano, to je vše, co tam mají v tomto bodě. Co si pod tím asi představíte? Jak to máme komentovat, takovou krávovinu?

Krajina, venkov a zemědělství - Soběstačnost v základních zemědělských produktech a potravinách – blbost. Fond výkupu českých zemědělských produktů – blbost, každý podnikatel se musí umět uživit bez toho, aby ho stát dotoval, odmítáme komunistické bláboly. Podpora nezemědělské funkce krajiny – co to je za blbost? Eliminace používání chemických hnojiv a pesticidů v zemědělství – souhlas.

Sport a kultura - Právo na kulturu a sport bez podmínek a cenzury – cenzura ve sportu? Autorům muselo „jebnout“. Návrat dětí ke sportu – Stát má snad nutit děti sportovat? To se asi komunisté zblánili, ne?

Suroviny a infrastruktura - Eliminace účelové blokace liniových staveb (dálnice, silnice, železnice) ze strany ekologických sdružení – souhlas. Dopravní výchova od útlého věku a motivace pro slušné řidiče – souhlas. Zrušení mýtného na silnicích první třídy – absolutní neznalost, nesouhlas a to kategorický – kamiony musí zůstat na dálnicích, eliminovat by se měl provoz osobních automobilů na dálnicích a to razantním zdražením dálničních známek – minimálně na 10-ti násobek. Provoz osobních automobilů je obrovský, ale určitě vám neporuší statiku domu, jako provoz nákladních automobilů ve vsi, obci, která je součástí silnice I. Třídy. Dálnice se primárně budují pro tranzitní dopravu. Příprava na energetickou krizi po ukončení provozu uhelných elektráren vlivem globalizace a tzv. green dealu – Absolutní nesouhlas, nemáme se co podřizovat diktátu z Bruselu! Green Deal máme odmítnout.

Bydlení - Rozvoj bytového fondu obcí a samospráv pro nájemní bydlení. Podpora vlastního bydlení jako nejlepšího druhu spoření na důchod. Výstavba státních nebo obecních domovů seniorů. Finanční náklady na tento bod lze odhadnout na 200 mld. Ročně.

Podnikání a průmysl - Daň z příjmu a odvod DPH až po úhradě faktur. A vrácení též po proplacení – souhlas. Daň z příjmu odvádět ve státě, kde vzniká zisk – to už u nás asi 80 let je, autor se musel zbláznit. Zrušení Elektronické evidence tržeb (EET) – nesmysl, EET postavit do pozice dobrovolnosti s tím, že stát poté převezme břímě administrativy takových zapojených podnikatelů – například vyhotovením daňového přiznání apod. Ochrana solventnosti firem – Stát nemá co chránit solventnost firem, komunistické blbosti. Volný a neregulovaný trh – tzn neomezenou vládu nadnárodních korporací, včetně monopolů. Revize investičních pobídek a ve většině případů jejich zrušení – stát nemá co poskytovat jakékoliv investiční pobídky.

Samospráva - Příprava koncepce na zrušení Krajů jako byrokratického přebytku – souhlas. Reforma a zúžení Finanční správy vč. zrušení Odvolacího finančního ředitelství – podnikatelé se budou odvolávat kam? Do Austrálie? Přímá volba starostů, příp. krajů viz. třetí bod tohoto odstavce – Co má hergot společný 3. bod tohoto odstavce - Příprava koncepce na zrušení Krajů jako byrokratického přebytku – s přímou volbou starostů, to by mě fakt zajímalo. Změna zákona o místním referendu – minimální platnost referenda na úrovni obcí 25 % a na úrovni krajů 50 % účasti kvóra – aneb, menšina rozhoduje o většině. Ne, podmínky platnosti referend by měly být nastaveny tak, aby rozhodla většina – min. 50% účast a min. 50% všech oprávněných voličů pro. Nevolit je také právo.

Zahraničí politika - Referendum o vystoupení z EU – souhlas. Nepřijímání migrantů – kdo u nás bude dělat? Máme jich tu 600.000. Nebýt jich, naše ekonomika zkolabuje. Zahraniční investice a zahraniční pracovníci – co to je za blábol? Obrana národní hrdosti a vlastenectví – Kreténismus, doslova. Nemusíme být hrdi na naši zemi, kdo je vlastenec a kdo je hrdý na naši zemi, nemá být co speciálně „bráněn“.

Resumé – Autor tohoto programu musí být blázen, absolutně nesmyslné teze, které nelze nijak vysvětlit, absolutní bláboly, občas světlé výjimky, kde lze, z hlediska demokracie souhlasit. Protest hnutí, které založil pomatenec, i když s názory na covid šikanu musíme souhlasit, obklopený pomatenci, co si pletou levou ruku s pravou. Zbytečný hlas. Hnutí absolutně neřeší zásadní problémy ekonomické, společenské, ani jiné. Sympatický nám je jejich odpor proti covid fanatikům.

Kandidáti za stranu Moravané ve volbách do Evropského parlamentu 2019 — ČT24 — Česká televize

 1. Moravané

Další z několika separatistických hnutí a stran.

Obnovení státnosti Moravy, federalizovat Českou republiku zrušit kraje, obnovit okresy.  Obcím dát 30% daňových výnosů a 50% do rozpočtu federálních zemí. - 20% tedy zůstane státu na školství, zdravotnictví, sociální politiku apod. Počítat asi neumí.

Morava je našim domovem. Měli bychom se tu cítit jako doma, ne jako v univerzálním celoplanetárním supermarketu, nebo dokonce smetišti. Přívlastek „moravský“ musí hřát pocitem klidu a jistoty – Výrobky a služby z Moravy jsou na stejné kvalitativní úrovni, jako výrobky z Čech, Slezska, nebo Číny. Není důvod si myslet, že jsou na vyšší úrovni.

odmítáme všechna falešná hnutí a organizace fiktivně se schovávající za zájmy občanů. Jejich pravý cíl je rozvrat společnosti a podpora zájmů nikým nevolených oligarchů a finančních skupin. Práva Moravanů i s jejich variabilitou zájmů a zvyklostí si uhájíme sami i bez cizích rad. - žádné hnutí, nebo organizace, nejsou „falešná“, ale reálná. Existují. V názoru na financování politických neziskových organizací se shodneme, ale ne pouze na území, které není nijak definovány, jakési Moravy.

Zrušit Ústavní soud-je to struktura, která spolu s uzákoněnou nezměnitelností ústavy nahrazuje nikým nevoleného monarchu. Ústavu musí respektovat každý soud a na tvorbě ústavy se musí podílet lid, např. schválením ústavy v referendu či volbou ústavodárného shromáždění, tak jak je to běžné ve všech vyspělých demokraciích. - Ústavní soud je zcela běžnou součástí všech demokracií, jeho rušení je i zrušením dovolání se občanských práv občanů.

Odvolatelnost politiků – podobný nesmysl, jaký kdysi hlásila SPD. Pokud nejsou politici voleni přímou volbou, jako například do Senátu, poté je to absolutní pitomost, protože žádný politik nemá většinovou podporu ze své oblasti, alespoň deklarovanou většinovým hlasováním, jako tomu je v případě Senátorů. V praxi by to znamenalo odvolatelnost všech politiků.

Tvrdé postihy za obchod s chudobou – Je-li takový obchod umožněn zákonným rámcem, poté nemá co být postihován. Asi jim to nikdo neřekl, že i firmy, které „obchodují s chudobou“ takto fungují v rámci zákonných norem.

Zavedení principů přímé demokracie – dokud tu není formou přímé demokracie volen jediný zástupce lidu, vyjma prezidenta, poté těžko vymáhat jakoukoliv odpovědnost politiků a politických stran.

Právo na účinnou obranu – To tu je více jak 80 let.

Za křivé obvinění musí padnout stejný trest, jaký by padl za žalovaný zločin. - Za křivé obvinění je již dávno možnost trestat.

Navrátit úroveň učňovskému školství – žádné takové nesmysly tu nejsou potřeba. Pokud chceme zvýšit vzdělanost národa, měli bychom sloučit základní a středoškolské vzdělání. Děti mají ukončit své vzdělání maturitou, pokud na to mají. Pracovat v řemesle mohou následně, pro získání „certifikátu“ řemeslníka by stačila možnost praktické zkoušky po 2 letech praxe u mistra v takovém oboru.

Vystoupit z NATO a referendum o vystoupení z EU – podporujeme, ale pouze a jenom na základě výsledků referenda.

Resumé – Další nacionální strana, nebo hnutí, které prosazuje „Moravu“, aniž by ji dokázalo definovat, na úroveň státu, kterým ovšem není, ani nemůže být. Česká republika je jeden celek, ve kterém žije různorodé obyvatelstvo, tu Valaši, tu Slezané, tu Podkrkonoští, tu Chodové, tu Pražené, tu Kutnohorští apod. Dělení země na další stovky oblastí je naprostý nesmysl, shodneme se v názoru na zrušení Krajů a zpět získání kompetencí jednotlivým okresům. Hnutí neřeší vůbec žádné zásadní otázky. Například kapitola školství, sociální, zahraniční politika úplně chybí. Vyhozený hlas.

Tak jak to dopadlo?

Hodnocení kandidujících stran je pro nás, ale asi i pro vás, docela jednoduché. Naprostá většina by za své lži, podvody na voličích, blbost, zasloužila 5.

Kdo je mimo rámec té většiny? Podle nás koalice Trikolora, Svobodní, Soukromníci, dále Strana přímé demokracie Tomia Okamury, ČSSD, ANO, Švýcarská demokracie (byť jsme je neskutečně zkritizovali, ale nemůžeme jim upřít, že snaha o společenskou i politickou změnu ke švýcarskému systému je dobrá). Dále Levice, KSČM, ČSSD, kteří jedou pořád stejnou linii extrémního levicismu.

Kdo je nejhorší? Koalice Pirátů a STAN. Nezaujatě musíme konstatovat, že obsáhlost jejich programu, přeskakování z jednoho bodu programu na druhý, je marketingovým pokusem tohoto hnutí, jak odpoutat pozornost od naprostých hovadin, které koalice například v bodě "Doprava" nabízí. To jsou neuvěřitelné hovadiny, jako ve všech ostatních kapitolách. Účelovost takového jednání je na první pohled patrná, nesmysly, střídají nesmysly. Neumět ani základy matematiky ze základní školy, je navíc naprosto katastrofální. Obsáhlost toho „programu“, spíše bolševického pamfletu, je absolutně, cíleně, odpuzující ke čtení, právě proto marketéři této koalice toto učinili. Aby se prakticky žádný potenciální volič této koalice nedostal ve čtení na konec těch lží, které šíří.

Koalice Spolu – koalice komunistů, středové strany – která se také rozhodla prolhat do Sněmovny.

Všeobecně lze říci, že až na jednotlivé výjimky žádná strana absolutně netuší podstaty problémů naší společnosti, neumí je pojmenovat a nehodlá je řešit. Dalo by se říci, že volit je blbost, není totiž důvod. Ale takto jsme to nepojímali. Nikomu, snad vyjma voličů koalice Trikolora, Svobodní, Soukromníci, se nepodaří volit nic jiného, než „menší zlo“, které za menší zlo sám považuje.

Až na TSS musíme všechny ostatní programy hodnotit jedním slovem – bezradnost.

Měli jsme cíle – jaké postoje mají k Euro, k referendu apod. Ale mnohé koalice, hnutí, strany tyto otázky neumí odpovědět, nebo nechtějí.

Pokud máte jakékoliv připomínky k našemu rozboru – pošlete nám je. Přejeme vám dobrou volbu.