Velký předvolební speciál Brics.cz

PŘEDVOLEBNÍ SERIÁL

Vítejte u našeho velkého předvolebního seriálu, ve kterém vám ve stručnosti sdělíme obsah programů kandidujících stran ve volbách do Sněmovny.

Co nás zajímalo, snad to zajímá i vás:

EU

Přijetí EURo

NATO

Green Deal

Daně

Důchody

Ekonomika

Školství

Byrokracie

a pár věcí navíc

Také nás zajímalo, jaké znalosti o aktuálních stavu v ČR mají. Například nelze více stavět dálnice z důvodu nedostatku zaměstnanců, ale i strojů k tomu potřebných, tedy jestli to vůbec někdo ví a řeší.

Ve zdravotnictví je obrovské množství peněz, ale plná 1/3 se rozkrade – korupce, klientelismus.

Jak vyřeší případných 20 bilionů investic nutných kvůlli Green Deal?

Reforma školství by měla zahrnovat – maturitu pro všechny, zrušení učňovských oborů, „mistrovská zkouška“ po 5 letech praxe. Fakt nemusíte být 3 roky na učilišti, abyste se nenaučili dělat diagnostiku automobilu, ale u „fachmana“ se to naučíte za pár týdnů, přitom budete umět německy, anglicky, což většina diagnostik vyžaduje, bez maturity to umět nebudete. Maturita je zvyšování vzdělanosti národa.

Kde vezmou na reformu důchodů, pokud ji chtějí dělat.

Chtějí vystoupit z EU, OK, ale co poté?

Chtějí vystoupit z NATO, OK, ale co poté?

Kde na své plány vezmou peníze?

Zajímalo nás, zda si vůbec někdo uvědomuje, že zneužívají sociálních dávek je přímou příčinou nejen s agenturním zaměstnáváním, kdy pracují na DPP, DPČ, vydělají si 30t, ale papírově 2.300 Kč a dávky nadále pobírají, zda černou a šedou ekonomiku spojenou s tímto fenomenálním podvodem někdo hodlá vůbec řešit?

Tak pojďme na to.

Strana zelených změnila před volbami logo - iDNES.cz

 1. Strana Zelených

Levice. Objevuje se nový termín – demokracie ekologická. Za tou schovávají totalitní praktiky vedoucí k šikaně obyvatelstva. Slibují zvýšení financí pro obce, hranice pro vstup do Krajského zastupitelstva, obecního apod nebude stanovena. Odmítají většinový volební systém. Snížení volebního práva na 16 let, povolení volit pro cizince, kteří tu žijí min půl roku. Podporují celostátní referenda, ale ne ve věci EU, NATO a dalších.

Elektronizace státní správy, transparentní účty, rozhodování, dostupné informace.

Ekologické zemědělství, přesun dotací k šetrnému zemědělství. Zákaz chovu zvěře pro kožešiny, zákaz zvířat v cirkusech.

Zákaz topení uhlím, dřevem apod. Odmítají energii z jádra, zákaz rozšiřování jaderných elektráren, jaderné elektrárny chtějí zrušit, jako alternativu vidí energii z obnovitelných zdrojů, její „skladování“ neřeší.

Podpora Green Deal. Přijetí Euro.

Od obcí očekávají masivní výstavbu bydlení, neřeší, kde se na ni vezmou finanční prostředky.

Ukončení skládkování, neřeší nedostupovnost spaloven.

Daně – zvyšování ekologických daní, snížení zdanění práce (zaměstnavatelům), zavedení nových daní – z finančních operací. Dopady neřeší. Zavedení nových daní – z finančních transakcí.

Podporují kvóty pro zastoupení žen ve veřejných funkcích, přitom tvrdí, že jsou proti diskriminaci. Podporují stejnopohlavní manželství, včetně adopcí. Podporují vstřícnou politiku vůči ekonomickým migrantům. Podporují migraci, stejnopohlavní manželství včetně adopcí.

Zavedení základního důchodu bez akceptace rozdílu v příjmech – rovný důchod.

Legalizace konopí.

39 stran plných omáčky a žádných řešení, zaměřující se spíše na popis současné situace v zemi, stavu justice, kultury, školství, bez konkrétních řešení. Ta připravena nemají. Nenabízí žádnou alternativu, způsoby řešení.

Zvyšování výdajů státního rozpočtu neřeší jinak, než zvýšením daňového zatížení občanů, včetně poplatků. S ekonomickou stránkou rozpočtu si hlavu nelámou. Naši zemi by nejraději odkázali do rozhodovacích pravomocí EU.

Neřeší důchodovou, školskou reformu, reformu financí, debyrokratizaci, ani zdravotní péči.

 1. Švýcarská demokracie

Hnutí, které je založeno na převzetí švýcarského modelu fungování státu, který považují za vysoce efektivní, přinášející bohatství a nejvyšší formu demokracie.

Vystoupení z NATO, obranu založit na domobraně a branné povinnosti. Nepřijímat nelegální migranty, hlídání hranic, deportace cizinců, kteří spáchají trestnou činnost, dostavba dálniční sítě a železniční sítě. Snížení daní a daňové zátěže, politicky vyváženou výuku? Ve školách, posílení učňovského školství, odmítnutí Green Dealu, emisních povolenek, zrušení agenturního zaměstnávání, vysokou průměrnou mzdu?, přímá demokracie, podpora referend, „kantonové uspořádání země“ včetně přenesení vlivu v rozhodování na kantony, centrální rozhodování výrazně omezit, odvolávání politiků z funkce, zvýšit finanční spoluúčast na zdravotní péči pacienta, budování potravinové soběstačnosti?, přímá volba soudců a státních zástupců, zkrácení soudních procesů, vystoupení z EU, uzavření vztahů s EU formou podobnou Švýcarsku, za volný pohyb zboží, osob a služeb platit EU, povinnost státu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, zachování koruny, zrušení EET, snížení daní, nastavení ústavních stropů pro daňové zatížení, využití devizových rezervna úhradu státního dluhu, budování „zlatých“ rezerv, odmítání očkovací povinnosti na covid.

Vypadá to zajímavě, co? Ale Ďábel tkví v detailech a těmi jsou absolutní neznalost ekonomických záležitostí – utratit státní rezervy za dluh znamená znemožnit jakoukoliv měnovou politiku ČNB a neřízená inflace ve stovkách procent, to může navrhovat abnormální pitomec, zřízení zlatých rezerv je totožná pitomost, jako výše uvedená, jednalo by se o totální zničení naší koruny a měnové stability. Žádný průměrný investor neinvestuje do jedné komodity, navíc tak nestabilní, jako je „zlato“. To už je lepší investovat do cukru. Nelze budovat potravinovou soběstačnost bez centrálního nařízení vlády, což je v rozporu s decentralizací. Navíc žádná země není potravinově soběstačná, ani nikdy nebude. Volání po zajištění vysoké průměrné mzdě je vtipné, ale nedosažitelné.

Toto hnutí absolutně neřeší žádné dopady, ekonomické, společenské, morální, sociální, vše si myslí, že vyřeší referendum. Transformaci ekonomiky si představuje tak, že přestaneme jíst guláš a začneme jíst steaky, ale jaksi neřeší, kde na to stát vezme finance, neřeší důchovou reformu, neřeší školskou reformu, dokonce hodlají politizovat školství, kdy politika ve školství nemá co pohledávat. Volá po vyšším vzdělání, ale prosazuje učňovské obory, které jsou v moderním školství naprosto zbytečné, kvalitním řemeslníkem se stanete i s maturitou, čímž máte vyšší vzdělání, po absolvování například 5 leté praxe v řemesle, na to se nemusíte 3 roky učit na učilišti.

Vůbec se nevypořádávají s tím, že naprostou většinu exportů z naší země, včetně naprosté většiny produkce, tu zajišťují zahraniční společnosti, na rozdíl od švýcarské ekonomiky. Vystoupení z EU i NATO sebou nese finanční zátěž, kterou také neřeší, například změnou daňové politiky, proti tomu je volání po odpovědnosti soudců, politiků správné. Ale to samo o sobě neřeší ekonomickou nezávislost, kterou nelze vybudovat jinak, než na vlastních podnikatelských subjektech, kdy především čeští zaměstnavatelé jsou ti, co platí nejmenší mzdy, oni jsou tou příčinou chudoby našich obyvatel. Celé toto hnutí je ve své podstatě pouze líbivou snahou o nesmyslné převzetí nečeho, co sice funguje po celá staletí, ale to je celá staletí budováno. Přechod na švýcarský model fungování ekonomiky, společnosti, státu je naprosto nefunkční, pokud s ním nepřichází daňová revoluce, razantní zvýšení minimální mzdy. Autoři dále opomíjí skutečnost, že o neutralitě nerozhoduje stát, jako takový, ale musí jej uznat mezinárodní společenství, což se nestane.

Kdyby autoři více pracovali a propracovali změny, které se musí učinit, byl by to zajímavý projekt, ale je zcela evidentní, že autoři si vůbec neví rady s tím, co píší, jenom se snaží o blamáž voličů.

VOLNÝ blok

 1. Volný blok

Vystoupení z EU, NATO, nepřípustnost politického islámu, boj s nelegální migrací, ústavní právo na platbu hotovostí, zrušení krajů, zastavení růstu byrokracie, omezení odlivu zisků do zahraničí, zavedení naturálních sociálních dávek, zamezení nákupu investičních bytů, zvýšení daní z nemovitostí, zavedení daně z nájmu (nájemné je již dnes zdaněno), důstojný život seniorů.

K tomu se váže pár dílčích, nijak nespecifikovaných, zavedení možností. Důraz na svobodu a zákaz cenzury. A co z toho řeší budoucnost dětí, vnoučat, ale i nás, co ještě žijeme? Vystoupíme z EU a co dál? Jaká má být forma důchodové reformy? Ve školství budou jednotné vzdělávací normy, ale jaké? Jak budeme řešit naši bezpečnost, zrušíme kraje, jejich pravomoci předáme komu, zastavíme nárůst byrokracie, ale co s tou, co už tu je?, zakážeme, nebo znemožníme nákup investičních bytů na své vlastní zajištění třeba na stáří?, zavedeme na to novou, drastickou, daň z nemovitosti, abychom zvýšili nájemné pro ty, kteří v tom bytě budou nájemně bydlet?, zavedeme potravinové lístky (naturální sociální dávky), abychom ponižovali méně majetké občany, třeba seniory, matky samoživitelky? Toto je jakýsi protest blok, který absolutně nic neřeší, je založený na „moderních výkřicích“, které jsou skutečně problémem ve společnosti – cenzura, omezení svobody slova, projevu, šikana covid mafií, nespokojenost s EU i NATO. OK, ale co dál? Protest strany by neměly být voleny.

Na hlasu SPD radniční koalice v Praze 4 nesmí záviset | STAN Praha 4

 1. Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Přímá demokracie, referendum, EU – proti federalizaci, podpora tradičních rodin – muž a žena, odmítání multikultury, nelegální migrace, referendum o vystoupení z EU, ústavní dluhová brzda (již je zákon přijat), právo a spravedlnost, stát sloužící občanům, vystupování proti lichvě a exekutorské mafii, platba DPH ze zaplacených faktur (dnes je povinnost odvést DPH z vystavené faktury, přestože ji nemáte uhrazenou a také vám ji nemusí uhradit), zrušení ručení za DPH (dodavatel, odběratel ručí za případně nezaplacené DPH odběratele, či dodavatele celým svým majetkem, můžete přijít o živnost, dům, aniž byste cokoliv dlužili, stačí, když dluží váš dodavatel a vy mu zaplatíte na jiný účet, než uvedený u FÚ). Nezvyšování daní, zákon o prokázání původu majetku nad 20 milionů, hmotná a trestní odpovědnost politiků, odvolatelnost politiků, svoboda projevu, odmítaní Eura, zachování koruny, prosazování paušální daně pro živnostníky (již je zavedena, ale pro ty s nízkým obratem), zdanění dividend, legální ekonomická migrace snižuje hodnotu práce českých zaměstnanců, snížení výdajů na stát, novomanželské půjčky, zvýšení daňového zvýhodnění na děti, příspěvek na školní pomůcky, boj proti zneužívání sociálních dávek, omezení zaměstnávání prostřednictvím agentur, minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy, zvyšování stavu Policie (máme asi nejvíce policistů na 100t obyvatel na světě), vyšší investice do vybavení armády, odmítnutí armády EU, zestátnění exekutorů, ochrana svobody projevu, zrušení koncesionářských poplatků, odmítání inkluze ve školství, energetická soběstačnost, dostavba dálniční sítě i železniční sítě, odmítnutí Green Deal, zrušení poplatků OSA u provozovatelů, kde reprodukce hudby není zdrojem výdělku.

Opět, hnutí slibuje vše možné, ale neřeší, kde na to vezme. Jediný konkrétní případ zvýšení příjmů rozpočtu uvádí zdanění dividend, přínos 40-50 mld., neřeší koncepci důchodové reformy, ale slibuje minimální důchod dnes přes 15 tisíc korun. Výdajová stránka by se tak zvýšila o min. 100 miliard ročně. Zdroje neuvádí. Celkově program nabízí nesystémové dílčí změny, které sice pomohou odstranit určitou míru nespokojenosti občanů, ale vůbec neřeší podstatu ekonomiky a ekonomických problémů. Vystoupení z EU přináší finanční náklady, které opět nejsou kvantifikovány, ani neřeší zdroje, odkud finance vzít. Stejně jako všechny ostatní strany a hnutí se nevypořádává s podstatami problému, chce dostavět dálniční síť, ale netuší, že problém nejsou finance, ale nedostatek zaměstnanců a především moderní techniky. 3 finišery (na pokládání nového asflatu), v kraji to prostě nemají jak zvládnout. Miliardové investice do této techniky neřeší. Stejné to je u železniční dopravy. Banální problémy, snadno řešitelné, vydávají za stěžejní problémy – zneužívání sociálních dávek. Vystoupení z EU – co poté? Nejpropracovanější program protest strany, to ovšem neznamená, že to je skutečně nějaký program, k tomu to má hodně daleko.

ČSSD - Aktuálně.cz

 1. Česká strana sociálně demokratická

8 let vládní strana.

5 týdnů dovolené, snížení pracovní doby na 35 hodin týdně, 2030 4 denní pracovní týden, náhradní volno za státní svátek o víkendu, zvýšení minimální mzdy (drobné zvýšení), zrušení práva na utajení mzdy v soukromém sektoru, regulace agenturního zaměstnávání, podpora rekvalifikací, reforma sociálních dávek, novomanželské bezúročné půjčky, nový výpočet rodičovského příspěvku, reforma důchodů, zavedení nové daně – pojistné na péči, zvýšení počtu sociálních bytů, zavedení pokuty za dlouhodobě neobydlené byty, pokuta za vlastnictví investičních bytů, zamezení bezdomovectví, omezení zvyšování nájemného, každý senior nárok na lázeňský pobyt, regulace počtu zdravotních pojišťoven, bezplatné obědy ve školkách i školách, zestátnění vodárenských podniků, nový stavební zákon, progresivní zdanění, zavedení milionářské daně, zavedení progresivní dědické daně, zavedení digitální a bankovní daně, importní daně z CO2, zavedení daně ze spekulací, zavedení ekologických daní, zavedení daně z robotů, zrušení daňových výjimek, zamezení dvojí kvality potravin, prodloužení záručních lhůt, manželství pro stejnopohlavní páry, podporují EU, NATO, Green Deal.

Jak je patrné, levicová strana, která se od svých levicových voličů odvrátila, předpokládal bych razantnější tlak na růst důchodů i minimálních mezd, místo toho rozhazuje pracovními hodinami, náhradou za svátek o víkendu apod. Zatím druhá, která ovšem uvádí i zdroje financování tohoto levicového extrémismu, protože jinak se ten program nazvat nedá. Zestátňování, několikeré zdanění bohatých, zvýšení daní pro chudší část obyvatelstva, snížení konkurenceschopnosti zdravotních pojišťoven a průmyslu, další novelizace stavebního zákona, na kterém zatím ještě nestačil zaschnout inkoust, byrokracie, házení překážek podnikavým lidem, snížení konkurenceschopnosti, kde vezmou cca 10-20 bilionů na Green Deal neřeší, neřeší ani nedostatek přístupu k základním životním potřebám po jeho zavedení, jako je nedostatek topiva, elektrické energie apod. Jediná správná nová daň je z robotů, je-li zdaněna práce lidí, má být zdaněna i robotizace, ale toto zdanění musí být z produkce, ČSSD neřeší, jak tuto daň nastaví. U důchodové reformy se ve skutečnosti jedná pouze o úpravu parametrů, bez řešení, kde se na důchody vezme. ČSSD nabízí pořád stejné věci již 30 let, přitom neakceptuje, že potřeby společnosti jsou poněkud jiné, než které nabízí. Fakticky se jedná o konzervaci současného stavu při zvyšování nákladů státu, tedy další markantní zadlužování. I z pohledu levicového voliče je program postaven proti jeho zájmům a potřebám.

Pravý Blok

 1. Volte Pravý blok

Volte Pravý blok pana Cibulky. Několikátý, který vidí řešení demokratického handicapu ve švýcarském modelu demokracie a možnosti odvolávat politiky. Bohužel, ale toto prohlášení je z dob krajských voleb, žádný program pro podzimní volby nenabízí. Když opomenu otřesný způsob komunikace se čtenáři jeho webových stránek, nemohu opomenout, že k letošním volbám nenabízí vůbec nic. Pokud aktualizuje své stránky a uvede svůj program, doplníme zde informace k němu.

Aliance Národních Sil - YouTube

 1. Aliance národních sil

Vystoupení z EU, NATO, soběstačnost zemědělské produkce, rychlé oddlužení v exekucích, NE očkování na covid, právo na bydlení, zrušení soukromých exekutorů, zákaz lichvy (lichva není dovolena už nyní), zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, vystoupení z MMF a Světové banky, chtějí žádat RF o bezpečnostní ochranu naší země, kamiony na železnici, podpora říční přepravy, ukončení amerikanizace naší kultury.

Volební program bez hlavy a paty, pletoucí si významy jako je hmotnost a nosnost, program, který je prakticky bezcenný a je pouhým výkřikem ideově zaměřených nesmyslů a vzájemně si odporujících věcí. Tito se museli zbláznit.

Trikolora, Svobodní a Soukromníci doladili poslední detaily spolupráce. Do sněmovních voleb půjdou jako jedna strana. | Svobodní - Strana svobodných občanů

 1. Trikolora, Svobodní, Soukromníci

Koaliční uskupení.

Debyrokratizace – zrušení zákonů i státních zaměstnanců – o 30%. Ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu, zrušení EET, zrušení současného zákona o státních zaměstnancích, revize dotací a jejich rušení. Zjednodušení daňového systému, odstranění zbytečných kontrol podnikatelů, jednotná daň 15% na daň z příjmu, DPH kde snížená bude 10%, platba DPH po zaplacení faktury, zjednodušení Zákoníku práce, mezigenerační solidarita v důchodovém systému (5% z daní budete moci odvést přímo rodičům apod.), zeštíhlení sociálního systému a motivační sociální systém, zrušení pastelkové, jízdné, rouškovné a další uplácení voličů, začínající podnikatel nebude platit daň z příjmu 1 rok.

Zrychlení soudního systému zkrácením lhůt, znemožnění trestání svobody slova, znemožnění šmírování internetu, hájení pojmu manželství, odmítání legislativy pro sexuální a jiné menšiny, odstoupení od klimatických smluv, jako je Green Deal, podpora jaderné energetiky a rozumné dotěžení uhlí, podpora podnikání, umožnění dosáhnout na důstojné bydlení, podpora nájemních a družstevních bytů, snížení byrokracie u staveb.

Zrušení ekologické daně při prodeji starších automobilů, podpora liniových staveb (železnice, dálnice), zvýhodněné noční sazby mýta pro podporu nočního provozu nákladních automobilů,

Školství – revize inkluze, z plošné individuální, podpora učňovského školství, zákaz politickým neziskovkám do škol, zkvalitnění výuky, státní VŠ, které budou mít exclusivitu na doktorantská studia apod., soukromé školy, kde se bude platit školné.

Zdravotnictví – 2 druhy pojištění – základní a individuální /základní hradí základní péči, individuální bude na pojišťovnách, jakou péči vám nabídnou/

Sociální politika – zvýšení daňových bonusů na dítě, rodičovská i prarodičům, zjednodušení systému sociálních dávek, porodné všem maminkám, sociální dávky podmíněné řádnou školní docházkou dětí, pečující osoby o nemohoucí v rodině budou mít nárok na přiměřený důchod, podpora zdravotní a sociální péče v rodinách.

Armáda – zajištění obranyschopnosti, být členem v NATO, ale neúčastnit se cvičení u hranic jiných států, zvážení účasti v misích.

Zahraniční politika – nadřazenost českého práva nad unijním, právo platit českou korunou a v hotovosti, zahájení jednání o vstupu do EFTA, nulová tolerance k nelegální migraci

Svoboda a demokracie – absolutní svoboda slova a projevu, zákaz cenzury, konec povinných koncesionářských poplatků, konec restrikcí, lock downů a dalších totalitních praktik v zemi kvůli Covid, odmítání covid pasů.

Toto je program, který by se s přihmouřením obou očí dal nazvat pravicovým. Žádné sliby o zvyšování čehokoliv, naopak snaha o debyrokratizaci země, snížení daní, zvýšení spoluúčasti občanů na zdravotní péči, důchody, ale i možnost pomoci rodičům a prarodičům. V některých otázkách jsou sice bezradní – zdravotnictví, policie (ani řádka), sociální systém, podpora venkova, průmysl, ale je zde patrné, že program je šitý „horkou jehlou“. Nevím, zda si autoři nepohrávají s myšlenkou vystoupení z EU i NATO, protože představa o fungování těchto institucí je v jejich myšlenkách velmi idealistická. Velmi sympatický důraz na svobodu jedince, volné tržní prostředí, poněkud konzervativní v otázkách školství. Učňovské školství je nesmysl, to se má zrušit, všichni mají studovat až do maturity, zajistí to vyšší míru vzdělání a znalostí, poté mohou mladí lidé zvolit své zaměření, třeba jako elektrikář a po určité době práce s „mistrem“ v oboru si od státu nechat zajistit, po složení zkoušky pouze praktické, výuční list, nebo mistrovskou zkoušku. Ale to jsou drobnosti.

Aliance pro budoucnost chce voliče oslovit pravicovou politikou | ČeskéNoviny.cz

 1. Aliance pro budoucnost

Zdravotnictví – sloučení státních pojišťoven, zavedení možnosti nadstandartu, změna ve vzdělávání lékařů, zvýšení počtu studentů medicíny – nevysvětleno jak, snížení kvalifikace zdravotních sester na původní stav – bude stačit maturita, zajištění vysoké míry solidarity.

Daňový systém – postupné snížení daně z příjmu na 12%, zavedení jednotné výše DPH, možnost použít 5% z daně z příjmu k odeslání do příslušné kapitoly rozpočtu, například na kulturu.

Stát – snížení počtu státních úředníků o 20%, konec zadlužování státu, nejvyšší funkce nebudou obsazovány politicky, ale odborně. Placené VŠ, část poplatků bude určena na stipendia, vyšší konkurence ve školství, udržování učňovského školství, přehodnocení inkluze.

Sportem hodlají bojovat s Covid. Ale se žloutenkou a chřipkou ne :), osvětlení cyklostezek a sportovišť, slibují velké investice do budování nových sportovišť.

Ekologie – bezuhlíková země, podpora ekologických aktivit a aktivistů.

Zemědělství – dotace pouze malým a středním podnikatelům, boj s CO2 díky převozu třeba pomerančů, citrony si můžeme vypěstovat u nás. Podpora užitkových plodin.

Ochrana práv zvířat – zpřísnění trestů za týrání zvířat (již dnes je sazba vyšší, než za znásilnění, takže asi na úroveň vraždy – 25 let), zákaz zvířat v cirkusech, zákaz dovozu pravých kožešin, zákaz používání zábavní pyrotechniky, zákaz jízd na ponících. Asi největší kapitola jejich programu, plná ekofašismu.

Kultura – podpoří a budou financovat veškeré umělecké aktivity i začínající umělce, naučí děti noty. 🙂

Sociální program – možnost ze svých daní podpořit důchodce v rodině, snížení nadužívání sociálních dávek, žadatel o oddlužení musí složit zkoušku z finanční gramotnosti, pravomoc výplat sociálních dávek zpět na obce, znovuzavedení institutu veřejné služby.

Doprava a místní rozvoj – zvýšení limitu na dálnicích v určitých úsecích a za určitých podmínek na 140 km/hod, zrychlení stavebního řízení pomocí digitálního podání (bez vysvětlení, jakou to asi má zrychlovací příčinu 🙂 ) Zřízení kanceláře státního architekta.

Podnikání – zrušení dotací, podpora českých podnikatelů

Bezpečnost, obrana – NATO, 3 měsíční kurzy základních armádních dovedností, splnění 2% HDP na obranu

Spravedlnost – nezávislost soudů, soud nesmí trvat déle než 3 roky, prosazení svobody nad zákon, možnost bránit majetek a zdraví se zbraní (to už u nás ovšem je).

Všeobecně toto není politický program, ale souhrn leckdy úsměvných dílčích opatření (naučíme děti noty, apod.). Některá opatření jsou již dávno v platnosti, což si autoři nepovšimli, jde o program ekologicky zaměřených pološílenců, kteří mají nutkavou touhu být pravicoví. Jediným smysluplným bodem je znovuzavedení institutu veřejné služby. Vše ostatní je spíše souhrn volání určitých skupin obyvatelstva po určitých dílčích, nic neřešících, věcech. Ekonomice se vyhýbají velkým obloukem, stejně tak rozpočtu, svobodě, EU, Euro, Green Deal apod.

Co je to hnutí Prameny? – Aliance Kulatého Stolu

 1. Hnutí Prameny

Uzákonit referendum, zablokování nástupu totality, odmítají Euro, přijetí zákona na platbu v hotovosti, zamezení dalšího zadlužování státu, podpora českých podnikatelů, tradiční rodiny, národní identity, ochrana přírody bez ideologismů, odvolatelnost politiků na všech úrovních, omezení poslanecké imunity, odpovědnost politiků, nadřazenost Ústavy nad mezinárodními závazky a z toho plynoucí revize současných smluv, bránit nelegální migraci, zajistit vyváženost a objektivitu veřejnoprávních médií.

Opět menší strana bez jakéhokoliv smysluplného programu, která hodlá řešit současné problémy dílčími změnami, takové béčko SPD, které má daleko propracovanější program ve všech ohledech. S ohledem na téměř totožné body s SPD nechápu, proč se spíše s SPD nespojili. Migrace je hezké téma, ale důsledky Green Deal, nebo dalšího setrvání země v EU to jaksi nevyřeší.

Minimální mzdu 20 tisíc a konec soukromých exekutorů, láká voliče nová strana Levice - Aktuálně.cz

 1. Levice

Vyšší daně pro bohaté a velké společnosti, progresivní zdanění, speciální daně pro super bohaté. Změna klimatu je prý největší hrozbou pro naši společnost, podpora Green Deal, energetika založená na obnovitelných zdrojích (kde vezmeme elektřinu v době večerní, bezvětrné, bezslunečné neřeší). Minimální mzda na úrovni 60% průměrné, pracovní týden 35 hodin, nárok na důchod i za menší počet odpracovaných let, zestátnění exekutorů, ukončení starých exekucí, vyšší regulace nájemného, záruky bydlení pro lidi ze strany obcí. Podpora družstevních podniků, zakotvení práva zaměstnanců být ve vedení podniků, podpora LGBT, feminismu apod., demokratizace EU.

Toto prý má změnit celou naši zemi, jak v úvodu programu říkají. Ne, toto nezmění vůbec nic. Levicové myšlenky o progresivním zdanění a dalších daních pro nejziskovější sektory, podpora Green Dealu, energetická nesoběstačnost, likvidace základních lidských potřeb, jako je praní prádla, vaření, úklidu v době, kdy nejsou příhodné přírodní podmínky pro výrobu elektřiny už neřeší, nezajímá je to. Demokratická levice patří mezi pilíře demokracie, ale toto si říká „Levice“, ale jejich program je pouhým výkřikem do tmy, nepropracovaným, nesmyslným, stejně jako u předešlého hnutí se divím, že se nespojili s ČSSD, která má podobný program, ale propracovanější.

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty je zaregistrována | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

 1. Přísaha – Hnutí Roberta Šlachty

Velké překvapení je program i ve znakovém jazyce. Za to opravdu klobouk dolů. Prošetření covidových nákupů a podávání trestních oznámení, zavedení hmotné odpovědnosti úředníků, prosazení výroby vakcín na Covid v naší zemi, odmítání privatizace nemocniční sítě, odmítání distanční výuky dětí, digitalizace státu, pokrytí země internetem, zrychlení soudních řízení (pouze trestních, nikoliv občansko-právních, obchodních apod.), ale již neříkají jak, celoživotní vzdělávání soudců, nový Trestní řád, zásahy do pravomocí Advokátní komory (zásahy státu do profesní organizace jsou totalitní praktikou, kterou jsme zažili za nacistů i komunistů), proti migračním kvótám i nelegální migraci, další zřizování míst pro různé úředníky, jako je koordinační agentura na zaměstnávání cizinců, obnovení specializovaných policejních útvarů (tyto ovšem nadále existují, jenom jsou pod jednou zastřešující hlavičkou), zpřísnění trestů za týraní zvířat (již dnes jsou nad výší trestu za znásilnění, takže asi jako za vraždu – 25 let), za týraní starých lidí, podpora obětí zločinů.

Prodloužení provozní doby mateřských škol a družin, podpora učňovského školství, zavedení vzdělávání finanční, právní a občanské gramotnosti do škol, podpora inkluze.

Sloučení dvou státních zdravotních pojišťoven do jedné (ve skutečnosti to jsou 3, vedle vojenské a ministerstva vnitra i všeobecná), podpora telemedicíny, podpora výzkumu a vývoje léčiv na našem území, 24 hodinové školky v nemocnicích pro personál (pro nás, co nepracujeme ve zdravotnictví, nikoliv).

Dorovnání důchodů žen a mužů, zvýšení podpory pečujícím osobám o staré rodiče apod., exekuce chtějí vyřešit místní příslušností exekutorů, sociální dávky hodlají zjednodušit, zvýšit nehlášené kontroly, podpora handicapovaných a jejich života v domácnostech, posouzení invalidity na obvodních lékařích, povinný podíl lidí se zdravotním znevýhodněním ve státní správě, zvýšení daňových bonusů na dítě, zřizování firemních školek, zákon o sociálním bydlení.

Co nejnižší zdanění lidské práce, nezvyšování daní do konce roku 2022 (to by ani legislativně nebylo možné je změnit), podpora digitalizace, snížení výdajů státu, paušální daň pro OSVČ do 2 mil obratu, ne Euro, zdanění nadnárodních společností podle místa tržeb, snížení DPH na potraviny na 10%, platba DPH až po úhradě faktur, zrušení soc a zdrav pojištění pro pracující důchodce, zavedení jednotného e-shopu pro státní zakázky, sjednocení kontrol živnostníků, debyrokratizace, podpora jaderné energie, hmotná odpovědnost politiků a úředníků, podpora politických neziskových organizací, zákon o liniových stavbách, podpora investic do infrastruktury, podpora EU (s reformou, která je nemožná, takže alibistický dodatek), jeden volný den vstupu do státních památek (:)), to už tu dávno je.

Hodně slov, vypadá to jako program, ale není to program. Slibují výdaje vyšší o 200 mld ročně, ale absolutně vynechali téma – ekonomika, průmysl, daně – Kde na to vzít, s tím si hlavu nelámou, podpora Green Deal, neřeší nekvalitní výuku ve školách, školné, poplatky ve zdravotnictví, vůbec nic. Je to takový novodobý levicový program, který navrhuje zvýšení špiclování, fízlování nejen občanů, ale i podnikatelů, který navrhuje prakticky policejní stát. Se svobodou si hlavu neláme, stejně tak s důchody, bydlením, prakticky si neláme hlavu s ničím. Abychom nekřivdili, zatím je ovšem také jediný, který pochopil alespoň dílčí část problémů mladých rodin s dětmi, kterým je krátká provozní doba školek a družin, která rodičům prakticky znemožňuje aktivnější přístup k zaměstnání, nebo vůbec pracovat, to je prvek, který nabízí RestartCR, který je opravdu dobrý. Jedná se o soupis zvýšených výdajů, kdy příjmovou stránku rozpočtu neřeší. Neřeší ani debyrokratizaci. Toto ve skutečnosti není program, to je snůška policejně-politických nesmyslů, které na sebe nenavazují, slibují zavedení již zavedeného, celý soupis se točí kolem kontrol, policejních i jiných.

SPOLU dáme Česko dohromady. Lídři koalice SPOLU podepsali koaliční smlouvu – ODS – Občanská demokratická strana

 1. Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Prý – Dáme Česko dohromady – tak uvidíme, co? Investice do lidských zdrojů, digitalizace a infrastruktury (tady budeme pečlivější, je to jeden z favoritů voleb, takže investice do infrastruktury ano, ale neřeší základní problémy – nedostatek techniky a nedostatek zaměstnanců, takže bez vyřešení těchto základních problémů nebude ani rychlejší výstavba dálnic, nebo železnic). Nízké zdanění práce neznamená zvýšení mezd, či platů, zaměstnanec odvádí naprosté minimum – 15+12,5%. Konsolidace rozpočtu je založena na konci vlády na deficitu 1,5% HDP, což je s ohledem na zvýšení výdajové stránky o 400 miliard ročně a snížení příjmové stránky o cca 100 miliard prostá lež. Důchodová reforma – pro současné důchodce a ty, kteří se do důchodu chystají, se nic nezmění, ostatním hodlají zrušit ústavní právo na důstojné zabezpečení ve stáří. Toto neříkají, ale je to FAKT. K tomuto slibu by museli mít ústavní většinu.

Zavedení stropu pro maximální daňové zatížení, které nespecifikují. Opět to chtějí, jako ústavní zákon. Neslibují tedy jenom snižování daní, ale připouští i jejich zvýšení. Firmy budou mít možnost účtovat v Eurech, tu mají už nyní. Snížení sociálních odvodů zaměstnavatele o 2%. Daňové prázdniny pro rodiny, které mají 3 a více dětí, nebo čerpají rodičovský příspěvek. Zavedení odpočtu z daní platbu za pečovatelské služby (limitovaná výše), boj proti odlivu dividend zvýhodněním zahraničních investorů při investicích. Snížení DPH u všech ekologických produktů, lepší využívání Evropských fondů, zkrácení doby odpisů základních prostředků pro podnikatele, zvýšení spotřebních daní, diferenciace podle škodlivosti.

Důchodová reforma – zaručený důchod navázaný na průměrnou mzdu – rovnostářský systém + důchodové spoření. 1% ze sociálních odvodů možnost platit přímo rodičům v důchodu (cca 260 Kč z průměrné mzdy :)) Od roku 2030 zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. A taková perlička – invalidní důchody vyjmou z důchodového systému, aby jej tam zase vrátili jako „starobní důchod“. Mezitím jej umístí do sociálních dávek. 🙂

Doprava – omezení dopravy ve městech, podpora cyklistů, nová výstavba dálnic a železnic, do konce volebního období přibude 250 km dálnic, přitom sami píší, že schvalovací proces trvá 15-17 let, slibem nezarmoutíš, ale je to lež, zvýšení kapacit silnic I. Třídy (nepíšou jak, protože to je bez přístavby nových jízdních pruhů zcela nemožné), dokončení D35 je nereálné, kvůli úseku Turnov – Jičín a dále (blokují ekologové úspěšně již 50 let). Výstavba vysokorychlostních železnic.

Ekologie – zajistí volbu „národního ptáka“. 🙂 , ochrana vodních zdrojů, podpora jaderných elektráren, ČR bude bio, jak u chovu zvířat, tak u pěstování plodin. Internet do každé vesnice. Podpora Green Deal, energii z fotovoltaiky budou skladovat v bateriích (světový průlom v oblasti „uskladnění“ energie z obnovitelných zdrojů, že na to ti vědci ještě nepřišli?), limity těžby uhlí jsou neprolomitelné, zvýšení recyklací plastů a skla, nové solární panely na 100 t domech do roku 2025, vlastníci budou moci takto získanou elektřinu prodávat (to dělají celá léta)

Venkov – podpora snadnějšího cestování, zastavení exodu obyvatel z vesnic, vysokorychlostní internet do každé vesnice. Veřejné zakázky budou zohledňovat vzdálenost dodavatele od spotřebitele, podpora výměny kotlů a fotovoltaiky, plateb za ekologické činnosti zemědělců, dotace malým a středním podnikatelům v zemědělství.

Školství, kultura, sport – více peněz 5,2% HDP (tj. Cca 300 mld o cca 100 mld více než nyní), stejná podpora pro státní i soukromé školy, nová Národní koncertní síň v Praze, do výzkumu 2,5% HDP (dosud 40 mld, navýšení na 125 mld), zvýšení ohodnocení ředitelů, na kulturu 1% HDP (dosud cca 36 mld, nově cca 50 mld), kulturní statky i služby v 10% DPH, ve sportu podpora vzniků center pro všeobecné sportování a také tématických center – vodní, zimní, letní sporty apod. Pomocí nových dotačních programů,

Bydlení – podpora až 40 t nových bytových staveb ročně, zjednodušení stavebního řízení (nepíší jak), přímá státní podpora výstavby mladým rodinám, snížení povinné spoluúčasti (to je věcí bank, ne státu), snížení DPH na 10% (bez povolení EU ne), spolufinancování nákupu a bourání starých budov, více peněz do státního fondu podpory investic, snížení doby odpisů.

Sociální politika – daňové slevy pro matky a pečující osoby při návratu do práce, zavedení daňově uznatelných nákladů na služby pro rodinu a domácnost, snížení sociálního pojištění pro zaměstnavatele, přejmenování Ministerstva práce a sociálních věcí, pravidelná valorizace příspěvku na péči, přímá finanční podpora pro pečující o nemohoucí v domácnostech, zjednodušení systému sociálních dávek

Zdravotnictví – zlepší dostupnost péče (ale nepíší jak :)) , dietní stravování ve školách, lepší výběr a kvalita stravy v nemocnicích, zavedení stipendijních programů pro zdravotníky, jednotná elektronická karta pacienta, podpora bezlepkové diety :), zrušení limitů na odůvodnitelnou zdravotní péči, navýšení prostředků na zdravotnický výzkum.

Státní správa – pokles úředníků o 13%, digitalizace, debyrokratizace – 1 nový zákon, 2 se zruší (nelze zařídit, většina zákonů je povinností přijmout díky EU), komunikace se státem 100% digitálně (již je ta možnost – Datové schránky, ověřené podpisy apod., úřad je povinen na vaši žádost s vámi komunikovat i odsouhlasenými e-maily), korespondenční volba, skrze datové schránky ovšem ne :), jednotné inkasní místo, zrušení duplicitních kontrol, navýšení zdrojů na boj s kyberkriminalitou, zrušení 20% zákonů, školení bezpečnosti práce v kancelářských pozicích.

Právo a justice – zrušení 20% zákonů, přehledné zákony (nesmysl, i po zrušení 20% jich tu zůstane spolu s vyhláškami cca 1.400.000 🙂 ). Novelizace starých zákonů. Exekuce – všeobecné povídání o ničem, nic konkrétního není napsáno. Zrychlení rozhodování soudů, nové kratší termíny nezmíněny, v tomto okruhu – justice, právo, exekuce - se jedná o naprostou neschopnost cokoliv řešit, nebo ochotu toto řešit.

Zahraniční politika, NATO – 2% výdajů na obranu z HDP do 2025, NATO ano, Euarmáda ne, EU ano (prý nemá alternativu – naprostá většina zemí světa není členem EU, prokazatelná lež), migrační kvóty ne, řešení migrace skze EU. Podpora lidských práv.

Absolutně katastrofální program. Pokud byste očekávali alespoň trochu pravicovější program, tak tady jej nenajdete. Zvýšení výdajů státu – mandatorních – o cca 400 miliard ročně, je katastrofou pro každého, asi i levicového voliče. K tomu snížení příjmů státního rozpočtu díky zvýšení daňových bonusů, snížení DPH další propad příjmů o cca 100 miliard, dohromady tedy půl bilionu ročně, absolutně neřeší zdroje na tyto výdaje. Jediný zdroj je pochybná úspora na 13% úředníků, které hodlají propustit, což ovšem nebude mít vliv na snížení výdajů, určitě ne v daném volebním období, díky digitalizaci, která má také své výdaje. Program prakticky neřeší vůbec nic, omezuje se na konstatování nevyhnutelných věcí, jako je digitalizace státní správy, kterou chtějí všichni a jsme k ní prakticky nucení, tedy žádná novinka, žádná podpora výstavby, žádné konkrétní čísla, data, termíny apod. Je to nápadně podobné programu ČSSD, který je ovšem na výdajové stránce ještě horší, ale ČSSD řeší i příjmovou stránku, tito ne. Přestože podporují Green Deal, neřeší zdroje financování, ani nezbytné náklady státu, tedy daňového poplatníka, občana, na tuto abnormální pitomost, které jdou do 20 bilionů Kč, tj. Cca 1 bilion korun ročně, tyto hodlají přenést na občany ve formě násobného zvýšení cen, spotřebních daní apod. Perlička, kdy zdravotní systém, jako jedno z hlavních řešení je navrhována podpora bezlepkové diety, je už jenom třešničkou na shnilém dortu. Poprvé použijeme toto – tato koalice těží z hlouposti jejich příznivců, kteří se ani neobtěžují si její program přečíst, vzít si kalkulačku a počítat. Rozhodla se do Sněmovny prolhat. Zatím absolutně neuvěřitelné selhání a zklamání.

senioři 21

      14. Senioři 21