10. 9. 2023 Zničili jsme, co nám předci vybudovali

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Už se o tom může psát?

Zatímco občané států NATO jsou přesvědčováni, že Ukrajina poráží Rusko, zbytek světa je svědkem toho, jak Rusko poráží NATO.

Debakl ukrajinské protiofenzívy všichni vidí na vlastní oči. Ukrajina nebyla schopna prolomit obranné pozice domobrany s podporou RF. Ukrajina při této zcela nesmyslné akci přichází o statisíce vojáků, nejhorší čísla hovoří o více jak milionu zabitých na jejich straně, tato čísla jsou ovšem opřena o fakta, jakým byl počáteční stav jejich armády, počet jejich vojáků, počet mobilizovaných apod. Podle uváděných faktických počtů se dokonce zdají být i nejčernější čísla ne tak černými. Počet z boje vyřazených ukrajinských sil se dokonce bude pohybovat na 1,5-2 milionech, možná i více.

Jak k těmto číslům docházím, vycházím z toho, že počet vojáků profesionálů a záložáků byl na začátku speciální vojenské operace, jak ji nazývá RF, cca 1,2 miliony. Tento počet byl zcela automaticky nasazen do bojů. Jistě, cca polovina z daného počtu do bojů nasazena nebyla, plní jiné úkoly. Od samého počátku probíhá v Ukrajině mobilizace. 12 milionů lidí z Ukrajiny uprchlo. Na Ukrajině jich zůstalo kolem 24 milionů, přesto Ukrajina začala odvádět do vojenské služby i handicapované, nyní i ženy a vyzvala státy, kam uprchli i mobilizaci povinni absolvovat mladí muži k jejich vracení do Ukrajiny. Polsko je již začalo vydávat. Česká republika, jejíž vláda má plná ústa pomoci Ukrajině je nevydává, jsou ji tu milejší pro práci v korporátu. Tady je vidět, jak moc to ČR s tou pomocí myslí vážně.

Při prostém součtu každému musí vycházet, že z 24 milionů obyvatel bylo a je bojeschopných nejméně 10-12 milionů. Jistě, mnozí do bojů nasazeni nebudou, pracují ve zdravotnictví, státní sféře apod., ale i přesto nejméně 30% z nich jich nasazeno mohlo být, to jsou skoro 4 miliony. Tyto ovšem na bojištích už nejsou.

K celé úvaze je také dobré počítat početní stav obrany Donbasu. Před zahájením speciální vojenské operace vás všechna média informovala, že na hranicích s Ukrajinou se koncentrují vojenské síly o počtu od 80 -150.000. Mobilizace v RF proběhla jedna, jak opět informovala provládní propagandistická média, která tvrdila, že mobilizováno mělo být 300 t odvedenců, přestože samotný rozkaz k mobilizace žádné číslo mobilizovaných neobsahuje. To si sice média vymyslela, ale vycházejme z těchto jejich výmyslů a nesmyslů. Celkový počet vojáků obrany Donbasu tak podle médií měl být 380-450 tisíc. K žádnému přesunu armád RF mezitím nedošlo, při satelitním pokrytí území by tyto informace byly zveřejněny.

Ba naopak, ukrajinská strana v minulém týdnu oznamovala, že na straně RF teprve nyní dochází k posilování nepřítele lidskými zdroji, které mají být z dané první mobilizace, lze se tak domnívat, že dosud tito mobilizovaní vůbec do bojů nezasáhli. K reálnému počtu vojáků Donbasu je potřeba i přičíst vojáky Wagner skupiny, kteří bojovali především u Bachmutu, kde porazili armádu NATO. Jejich počet lze odhadnout na cca 10 tisíc s ohledem na rozměry bojiště.

Z těchto čísel, které nelze moc zpochybnit, s přihlédnutím k informacím západních zdrojů, že poměr zabitých je cca 8-10:1 ve prospěch obránců Donbasu, lze dovodit i to, že skutečný poměr bude někde kolem 25-50:1.

Tento konflikt, se kterým nesouhlasí naprostá většina občanů Ukrajiny, to lze také snadno dovodit, jinak by jich téměř polovina neutekla za hranice a naprostá většina z nich by se mobilizaci jakýmkoliv způsobem nebránila, i za pomocí úplatků a další korupce, jak se i ve vládou placených médiích tyto informace objevují, je skutečně pouze zástupným v boji NATO vs RF, Ukrajinci jsou pouhým prostředníkem, které ke svým účelům země NATO zneužily.

Realisté si po přečtení těchto řádků musí uvědomit, že první věta je naprosto pravdivá. Rusko poráží NATO.

A NATO by si mělo připravit scénář, hodně rychle, co budou dělat po totální porážce Ukrajiny. Jiný scénář totiž nebude. Je čas si to uvědomit.

Obrázek

Zničili jsme, co naši předci vybudovali

Jistě mnohé z vás už napadla otázka, kam to vlastně naše země směřuje? Mnozí již na svém podílu na správě země, alespoň tím, že dojdou k volbám, rezignovala, je tu téměř 40% nevoličů.

Naši předci vybudovali tuto zemi takovou, jakou ji dnes máme. Podíleli se na tom, že do převzetí země dnešní hrůzovládou si naprostá většina obyvatel žila sice skromně, ale v relativním bohatství, měla na oblečení, i to „značkové“, na počítače, notebooky, mobilní telefony, téměř všichni i na internet, většina domácností měla veškeré elekro vymoženosti, které doba přinesla, pračky, ledničky, mrazáky, teplo v létě klimatizace, měla na jejich provoz.

Za poslední dva roky se naše země ocitla v dosud bezprecedentní bídě. Jenom pro srovnání, tato hrůzovláda tu úmyslně zničila bohatství 30% obyvatel, kteří se nachází na hranici, nebo pod hranicí bídy. V době velké hospodářské krize bylo bez práce v roce nejhorším 1934 cca 750.000 obyvatel. Populace čítala kolem 14.000.000 občanů, tj o cca 3,5 milionu více, než máme dnes, kdy je oficiálně lidí bez práce kolem 260.000, ale k nim je nutné připočíst i 500.000 ukrajinských ekonomických migrantů, kdy naprostá většina z nich nepracuje a v této statistice vůbec nejsou vedeni. Celkový stav nezaměstnaných je tedy také kolem 600.000, ale při daleko nižším počtu obyvatel (děti nejsou vedeny jako nezaměstnané). V tomto srovnání „dokázala“ destrukční Fialova vláda vyprodukovat téměř tři čtvrtě milionu lidí žijících pod hranici chudoby a faktická nezaměstnanost je tak na úrovni Velké hospodářské krize z let 1930-1935. K tomu je dobré si uvědomit, že za první republiky se čísla nezaměstnaných nefalšovala, jako je tomu nyní. Byla jiná metodika výpočtu, dnes jsou mezi zaměstnanými počítány i děti od 15 let, čímž se celkový podíl nezaměstnaných v % vůči zaměstnaným falešným způsobem zkresluje.

Pouhá kritika současné hrůzovlády ovšem nedostačuje. Všichni víme, že lžou, jak se lidově říká, jenom otevřou hubu. STAN ústy svého Dozimetra dokonce v tomto týdnu tvrdil, že nikdy neslibovali, že se nebudou zvyšovat daně. To ale slibovali, společně s Piráty, stejně jako SPOLU. Opozice se zdá být v současné době bezradná, ani ona nenabízí voličům „světlo na konci tunelu“. Prostě jenom kritizuje, obstruuje ve Sněmovně, což je sice hezké a v souladu s demokratickými principy, ale nic více.

Obrázek

Více a více občanů propadá beznaději, která bude pramenit i v nízké volební účasti v budoucích volbách, to je „voda na mlýn“ této hrůzovládě. Pokud se občané zříkají svého působení v politice, ti obyčejní, kteří mají nějakou vizi, ví, kam by měla země směřovat, to není tak složité, přeci k prosperitě a k lepšímu stavu, než jsme ji od předků převzali, poté se do mocných funkcí v politice dostanou pitomci, hlupáci, prodavačky telefonů, upocený profesor z neziskovky Barmských žen, učitelé tělocviku, kteří ani netuší, co které ministerstvo vlastně má dělat. Skončí to tak, jako nyní, bez vize, bez cíle, bez světla na konci tunelu s miliony lidí žijících v beznaději.

Obrázek

Proto bych chtěl apelovat na všechny čtenáře, všechny občany, aby začali být aktivní, nebáli se vystoupit proti bezpráví, porušování zákonů, začali podávat trestní oznámení, pokud se domnívají, že poslanec, vláda, porušují zákony a oni je porušují. Teprve poté, co vládou dirigované loutky z orgánů činných v trestním řízení, které se domnívají, že budou i nadále krýt záda těmto gaunerům, zjistí, že občané se nevzdávají svých práv kontrolora vládních i opozičních politiků, že budou masově tlačit na prošetřování těchto zločinů, že se osobně hodlají politicky angažovat za změny, které jsou naprosto nutné, že nehodlají nečinně přihlížet likvidaci našeho bohatství, poté dojde ke kýžené změně. Ta nepřijde s Babišem, Rajchlem, Okamurou, ta přijde s občanskou aktivitou, pouze touto cestou lze změny docílit.

Budoucnost naší země je katastrofální, dochází k deindustrializaci naší země, Zetor ukončil výrobu v ČR a přemístí ji do Indie, do té Indie, která nepodlehla nesmyslu, že musí zničit své občany a své hospodářství tím, že kvůli nějaké Ukrajině, která mávala vlajkami s hákenkrojci u hranic s RF, se má demonstrativně zničit. Do té Indie, která odebírá přírodní zdroje, plyn, ropu apod z Ruské federace, není šikanována nikým nevolenými magory z Bruselu nesmyslnými předpisy, Green Dealem, proto má minimální byrokracii, má levné zdroje, levnou práci, kvalifikované odborníky, začíná to být ráj pro podnikatele. Stejně jako Zetor postupují desítky výrobních společností, nebudeme mít co vyrábět, nebudeme mít zaměstnané lidi, zaměstnanci budou pobírat směšné mzdy, nebudete mít na automobily, jako jsme měli dosud apod.

Ničíme a zničíme to, co naši předci vybudovali, sami sebe zničíme.

Obrázek

Nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí, tak se nedejte.