20. 8. 2023 Nárůst kriminality Ukrajinců o 1.500%

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Anna Netrebko – Wikipedie

Ukr masakry

Prý si podle ministra vnitra Rakušana máme začít zvykat na to, že Ukrajinci tu vraždí, znásilňují a fyzicky napadají české občany. A že jich není málo, jenom násilná trestná činnost, správní delikty vzrostly o více jak 1.500%, jak uvedla paní Bobošíková ve svém YouTube kanále, ale i pan Tomio Okamura v pořadu CNN Prima.

Tvrdí, že nesmíme používat „princip kolektivní viny“, aby toto předem zpochybnil svým vyjádřením, že co Rus, to člověk odpovědný za speciální vojenskou operaci RF na Ukrajině, a proto sem, v rámci kolektivní viny, Gestapo odmítá vpouštět „ruské sportovce“ nebo rakouské operní pěvkyně, narozené v Rusku.

To je ovšem pro vládní 5koalici poněkud problém, protože sama hlásá, že prý Sudetští Němci byli součástí kolektivní viny, kterou naše země po roce 1945 uplatňovala a to v souladu s tím, co Rakušan říká, každý Němec byl odpovědný za zrůdný nacistický režim, jehož obětí bylo na 60 milionů obyvatel planety. Ale nacistům se omlouvají za tento princip kolektivní viny, ale Rusy v rámci té samé kolektivní prý neviny trestají sakum prásk všechny, bez ohledu na to, jak se kdo z nich chová.

Takže princip kolektivní viny ANO, či NE? V tom by si měl Rakušan udělat pořádek a neříkat jednou tak a podruhé onak.

Vedle právě bezpečnostního hlediska je tu další hledisko – jejich neschopnost se přizpůsobit české civilizaci. Povšimněte si, že i když je pozdravíte, neodpoví vám na pozdrav, všimněte si jejich otřesných hygienických (ne)návyků, jedním slovem by se dalo uvést, že to jsou „špindíry“, téměř žádné hygienické návyky nemají. Hodně poznatelné to je především ve zdravotnictví, kde jsou schopny na sobě nosit zdravotnický oblek dokud nemá černé rukávy a někdo je neupozorní na naprostou nevhodnost. Všimněte si, že se ani oni sami spolu nepřátelí. Jsou-li spolu v zaměstnání, ráno si podají ruku, i to my neděláme, prohodí pár slov a ostatním přátelským věcem jsou prosti. V mnohých pozicích slyšíte, že se ani mezi sebou neumí chovat, řvou na sebe jako paviáni, chovají se k sobě neuctivě, pokud dojde na nějaký nesoulad v názorech, obratem, místo diskuse, nastupuje násilí. Nedodržují fakticky žádná pravidla, v zaměstnání požívají alkohol, v mnohých případech chodí do zaměstnání pod vlivem drog. Jejich alkoholismus je fakticky nesnesitelný, u mnohých z nich není jediného dne, kdy by nebyli „nalití jako carští důstojníci“. Úctu k ženám mají „nulovou“ i z toho pramení to obrovské množství pokusů o znásilnění, znásilnění samotných. Oni si žen prakticky neváží. A to nelze změnit. K tomu je nutné přičíst i jejich neochotu se naučit náš jazyk, místo toho třeba ve zdravotnictví na pacienty, ale i na personál běžně hovoří ruským nářečím, místo češtiny. Česky se odmítají učit z toho důvodu, jak jsem od mnohých z nich slyšel, že jich je více, než Čechů, tak se prý Češi mají naučit to jejich ruské nářečí. Naprostá většina Ukrajinců zde žijících i 20 let prakticky neumí česky. Ne, oni sem nepatří i z tohoto hlediska, je to naprosto odlišná kultura, neschopná se přizpůsobit českým poměrům.

Proč tu ukrajinské ekonomické migranty nechtít. Jsou to fakta, která nelze rozporovat. Jejich přítomnost na trhu práce je pro české občany devastující, pracují za otrocké peníze, pracují pod ukrajinskými mafiány, kteří za ně neplatí sociální, zdravotní pojištění, ani daně. A v rozporu s tím, co lže například veřejnoprávní médium Český rozhlas, tak takto pracují i z 90% ve státním sektoru.

Vedle neúnosného zvýšení kriminality a násilných deliktů, které tu páchají, jsou to především ekonomické důvody.

Jejich přítomnost a ochota pracovat za otrocké peníze nese své důsledky na životní úroveň českých občanů, protože oni jsou ochotni se „proflákat“ 14 hodin denně na jednom postu, ve skutečnosti neodvedou práci ani za 8 hodinovou práci českého občana, za 105 Kč/hod, pokud nepracují pod ukrajinským mafiánem, čímž snižují hodnotu práce českého občana na trhu. Pokud tu bude těchto migrantů nadále tolik, jako jich tu je, mzdy a platy neporostou v souladu s růstem produktivity práce. Ta je dnes na úrovni 70% produktivity práce německého občana, ale reálná mzda, nebo plat, jsou na úrovni cca 30% německého občana. Je tedy obrovská možnost zvýšit minimální mzdu na cca 35.000 Kč, čímž se zvýší i mzdy a platy ostatních českých občanů, aby se rozdíl mezi německým a českým zaměstnancem snížil, nebo se dokonce poměr vyrovnal adekvátně produktivitě práce.

ALE, to by tu nesměli být ukrajinští ekonomičtí migranti, kteří hodnotu české práce doslova „kurví“, abych použil výraz politiků. Právě proto tu je přes 25% domácností, které nevyjdou s penězi každý měsíc, dalších více jak 25% domácností, které vyjdou s penězi jen tak tak, a dalších 25% českých občanů, kteří sice něco málo našetří, ale dá to leda na jednu dovolenou v létě, na zimní už ne.

Přítomnost těchto ekonomických migrantů, protože na 80% území Ukrajiny žádná válka není, tak je nelze považovat za válečné uprchlíky, ale za ekonomické migranty, doslova ničí naši ekonomiku.

Nízké mzdy, nízké sociální a zdravotní odvody, nízké daně z příjmu fyzických osob = nízké důchody, nízké podpory rodičům samoživitelům, nízké příjmy handicapovaných, nízké příjmy do školství, kultury, nedostatečná zdravotní péče, placení si u zubaře apod. Toto je důsledek toho, že do naší země natahali ukrajinské ekonomické migranty, kteří naši zemi ekonomicky ničí, jako celek a ve skutečnosti tak naší zemi neprospívají, ale ekonomicky ničí.

Jejich přítomnost nemá jediný pozitivní přínos, jenom samá negativa. To, že někteří pracují, asi 10%, neznamená, že mají nějaký přínos do ekonomiky naší země, ne, nemají.

Čím více „levné pracovní síly“, tím více žebráků, ožebračených důchodců, tím méně inovací, automatizací, výzkumu a vývoje. A tím pádem zbídačená republika, tedy pokud se ještě dnes dá o republice hovořit. V ekonomice totiž platí pravidlo, že pokud je poptávka po zaměstnancích vyšší, než nabídka, poté se cena práce zvyšuje a naopak. To, co provedla vláda Fialy je faktická zrada našich občanů. Natahali sem přes 600.000 ekonomických migrantů z Ukrajiny, tím zvýšili nabídku nekvalifikované práce na trhu a tím vytvořili tlak na snížení mezd a platů pro tyto nejhůře placené práce. Pokud tu nebudou, dokážeme je vrátit zpět do jejich vlasti, aby se o ně starali jejich spoluobčané v oblastech, kde žádná válka není, tj asi 80%, jako se Češi postarali o vystěhované ze Sudet v době německého nacismu, sníží se tak nabídka práce méně kvalifikovaných profesí a tím se vytvoří tlak na zvýšení ceny práce. Výsledek bude zvýšení mezd a platů.

Nejlepší věcí, kterou můžeme udělat, je vyhnat je z naší země, je to nejlepší věc z hlediska ekonomického, vašich příjmů, ať již mezd, platů, důchodů, sociálních dávek, protože to povede k razantnímu růstu mezd, platů, čímž se zvýši důchody a různé dávky a s ohledem na skutečnost, že produktivita je vyšší, než příjem pracujících, není důvod ke zvyšování cen, tedy bude to mít minimální vliv na růst cen, tedy inflaci. Nezanedbatelným důvodem je pokles kriminality a násilných činů páchaných integrace neschopnými Ukrajinci, dalším důvodem je naplnění podstaty podpory Ukrajiny, kdy vláda Fialy nepokrytě lže o její podpoře, přitom tu ukrývá stovky tisíc ukrajinských zběhů, kteří mají bojovat za svoji vlast, nebo pomáhat v Ukrajině na polích, ve fabrikách, v nemocnicích apod., ne tu vysávat náš státní rozpočet o více jak 200 miliard ročně na dávkách apod. K tomu je ovšem potřeba vyhnat 5koaliční vládu a v nových volbách zvolit vládu „vlasteneckou“, která nebude přijímat žádné ekonomické migranty z žádných zemí.

Obrázek

Oni se tím chlubí

Šéf Pirátů Bartoš uvedl na sociální síti Twitter následující mem: Příspěvek na bydlení obdržel rekordní počet lidí. Máme systémové řešení. Tento mem doplnil, že se jedná o více jak 267.000 domácností.

Fialova vláda se začala chlubit tím, že do bídy dostala rekordní počet lidí.

Je naprosto neuvěřitelné, co tato vláda s naší zemí udělala. Vytváří zde zbídačené obyvatelstvo, jako pekař peče housky. Likviduje to poslední bohatství, co tato země měla, likviduje celé rodiny, prosperitu země. Země, která má téměř nulovou nezaměstnanost je závislá na „potravinových lístcích“, což jsme tu dobrých 80 let neměli.

K samotnému příspěvku na bydlení je dobré také uvést, že tento se netýká těch nejzranitelnějších, skutečně nejchudších. Lidí, žijících pod hranicí bídy na ubytovnách. Kolik jich na těch ubytovnách bydlí? 400.000. To je slabý odhad, ve skutečnosti jich bude daleko více. Tito nárok na příspěvek na bydlení nemají!

Prošel jsem si ten jejich on-line formulář pro vyplnění žádosti o příspěvek na bydlení. Pokud někdo čekal, že „ajťáci“ od Pirátů jsou nějaká klasa, tak se musel zbláznit. Jsou to naprosto neuvěřitelně neschopná telata, která celý ten on-line formulář upíchla tak, jak je jim typické.

Formulář vypadá jednoduše, ale není. Žadatel není upozorněn, že pokud bydlí na ubytovně, nemá na příspěvek nárok. Ve formuláři je například kolonka „zaměstnavatel“, kde lze ovšem vyplnit pouze jednoho. Tito hlupáci absolutně netuší, že mnozí lidé mají jedno zaměstnání, ale dále se snaží svoji finanční situaci řešit brigádami, chcete-li Dohodami o provedení práce (DPP), nebo Dohodami o provedení činnosti (DPČ). Tito lidé, kteří se snaží dělat pro své rodiny maximum, on-line formulář nevyplní, protože kolonky pro další zaměstnavatele chybí.

Stejné je to i s „výplatnicemi“, tedy potvrzením zaměstnavatele o výši mzdy, platu, protože i zde nejsou kolonky pro doplnění výše mzdy, platu při DPP a DPČ. Tohle je typický šlendrián státní správy, kde pracují telata, která neznají žádné poměry obyvatelstva, protože sami pobírají 100+ tisícové platy měsíčně a jsou celoživotně přisátí na „státní cecek“.

A takto funguje celá státní správa.

Nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí, tak se nedejte.