8. 5. 2022 Největší vlna zdražování nás teprve čeká

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Markéta Pekarová Adamová, Jana Černochvová a Petr Fiala v památníku na Vítkově.

Další týden práce vlády

Pan premiér Fiala se byl v Německu poklonit nacistům v den výročí Pražského povstání. Prý měl signály, které při jednání s německými představiteli měly vést ke sdělené domněnce, že Německo nám v případě odpojení plynu a ropy z RF pomůže. To ano, ale pouze z přebytků, nikoliv na úkor omezení jejich průmyslové výroby.

Pan premiér Fiala se zavázal, jménem českých občanů, že už od roku 2024 nebudeme odebírat ropu z Ruska. Prý snad „záhadným“ způsobem rozšíří kapacitu ropovodu TAL. Fyzikální zákony říkají, že bez výměny potrubí za průměrově větší, to nepůjde. Daný ropovod má více jak 750 km a výměna potrubí „za provozu“ je zcela nereálná, pokud by potrubí nevedlo někde bokem a jenom se posléze nepřesměroval tok ropy. V této souvislosti je také nutné uvést, že pro zvýšení průtoku ropovodu je nutné také znásobit odbavení tankerů, přivážejících ropu z jiných částí světa, než je Ruská federace. O ceně ropy, v těchto souvislostech, včetně přidružených nákladů raději nic psát nebudeme, nechceme být obviněni, byť neprávem, ze šíření poplašných zpráv.

Faktem je, že premiér Fiala vystavil obyvatele naší země neúměrnému zdražení, kvůli vlastním ambicím a snaze se v budoucnu uplatnit v nejvyšších strukturách tyranistické Evropské unie.

Samotnou otázkou zůstává fakt, kdo mu dal mandát, nebo právo, rozhodovat o tom, že občan naší země bude nucen platit násobně vyšší částky na benzín, naftu, nebo plyn. Kdo mu vůbec dal právo rozhodovat o tom, odkud budeme brát ropu, plyn?

Mezitím madam Pekarová navštívila Švédské království a setkala se i se švédským králem. Nebudeme hodnotit její práci, protože o práci v tomto případě vůbec nešlo, ale její outfit. Oblečení hodné prostitutky z lepší společnosti, v případě audience u švédského krále, je naprosto neuvěřitelná drzost, jakou jsme mohli sledovat. Toto prosté děvče, kdysi prodávající telefony, nepochopilo, že „šaty dělají člověka“ a audience v šatech, na ples možná vhodných, u švédského krále, je potupou naší země. Každá žena ví, že na takové audience se chodí v kostýmku, ne, jako ta prodavačka telefonů v odpudivém šatovém oblečení. Madam si zřejmě spletla ples T-Mobile s audiencí u Jeho výsosti švédského krále.

Výsledky těchto výletů paní Pekarové nelze hodnotit jinak, než jejím outfitem, který je pravidelně velmi nevhodně zvolen. Myslím, že pan Špaček by ji dokázal poradit, pokud by nebyla natolik namyšlená a arogantní a nemyslela si, že vše ví nejlépe. Žádné jiné výsledky z jejich výletů totiž patrné nejsou.

V tomto týdnu se vláda pokusila, na sílu, prohlasovat podvodné korespondenční hlasování. Díky opozici ji to neprošlo. Obstrukce takových, na sílu, zvolených návrhů jsou zcela v souladu s demokratickými principy společnosti. Není možné, aby v naší zemi mohli rozhodovat „nežijící“ voliči, nebo jiné podvodné skupiny, díky naprosto nesmyslným návrhům vlády. Korespondenčnímu hlasování říkáme jasné – NE. Kdo chce, jako já, tak si do volební místnosti dojede, nebo na naši ambasádu. Kdo nechce, nechť nevolí. PS: nemám osobně vůbec nic proti hlasování skrze například Datovou schránku, nebo unikátní elektronický podpis.

Pan premiér Fiala rozhodl, že ČR nebude odebírat plyn a ropu z plynovodů a ropovodů z Ruské federace. Zelení a další příznivci Green Dealu mlčí? Takže budeme tyto produkty převážet tankery přes půl světa, místo toho, abychom je odebírali skrze prakticky bezemisní ropovody a plynovody? Kdo se nás na to ptal, od koho chceme brát plyn a ropné produkty?

Cena za dovoz takových produktů bude 3-15x větší, než je dnes. Dokážete si představit, ti, co již nemají fixované ceny, že by platili 15x tolik? Běžná záloha za plyn bude kolem 15.000 Kč měsíčně pro ty, co jej používají pro vytápění. Máte na to?

Banderovci byli skuteční hrdlořezové, Ukrajinci je uctívají kvůli boji za  samostatnost | ČtiDoma.cz

ČSR prý svobodili Banderovci

Všude, kam se podíváte, při vzpomínkových akcích na osvobození ČSR od německé okupace, jsou vidět vlajky Ukrajiny, nikoliv již současné Ruské federace, jako nástupce SSSR. Vidíte je v Lidicích, Ležácích, Praze, prostě všude. Problém je v tom, že naprostá většina Ukrajinců stála za tlupou neskutečných vrahů, pod vedením Bandery, který stál na straně německých Nacistů. I současné vedení Ukrajiny považuje Stepana Banderu za národního hrdinu, ukrajinský Parlament k tomu přijal i zákon.

Vlajka Ruské federace, nástupce SSSR, je pověšena na stožárech velmi sporadicky. Na oslavy výročí osvobození naší země nejsou zástupci RF přizváni. Je to takové, jako slavit narozeniny babičky a babičku nepozvat.

Proti tomu jsou všude vlajky Ukrajiny, kdy Banderovci prokazatelně vraždili naše lidi i po válce a naše četnictvo s nimi vedlo nespočet bojových operací, když se snažili utéci před spravedlností. Banderovci jsou váleční zločinci, kteří páchali doslova teroristické útoky a zločiny proti lidskosti, včetně prokazatelné genocidy. Dnes vlají jejich vlajky na místech, kde nemají co dělat.

Daleko prekérnější situaci dnes řeší starosta Řeporyjí Novotný. V nedávné minulosti tam nechal vybudovat památník generála Vlasova, který byl Rus, jako poleno, jako poctu k osvobození Řeporyjí. Dnešní volač po bití Rusů se tak díky tomu dostal do prekérní situace, zda dnes vzdát úctu Rusům, či nikoliv. Tomu se říká střelení se do vlastní nohy. 🙂

Ubytovali je. A oni dál žebrají! Ukrajinští Romové: Jasný návod, co s nimi  | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

Ukrajinští Romové v ČR

Pravděpodobně již všichni zaznamenali situaci, především na Moravě, kde se velké skupiny Ukrajinských Romů shlukují v Brně u nádraží a páchají tam skutky, leckdy i trestního charakteru.

Někdo tyto Ukrajinské Romy k nám musel dovést, museli projít skrze hranice Schengenu, kde měli být prověřeni, zda mohou za území členských státu EU projít, či nikoliv, tedy, zda splňují podmínky pro vstup na území států EU. Toto se mělo stát na hranicích s Ukrajinou, tedy ne v naší zemi. Jak dlouhodobě uvádíme, nejsme první bezpečnou zemí a nemáme tedy žádnou povinnost se starat o jakékoliv ukrajinské ekonomické migranty, tuto povinnost mají podle mezinárodního práva první bezpečné země, tedy ty, které hraničí s Ukrajinou.

Někteří z nich mají mít i maďarské občanství, tito tedy mají vstup do Schengenského prostoru legální, ostatní ne. Značnou měrou se na pašování těchto lidí do naší země podílel romský aktivista Jaroslav Miko. Ten to sám v rozhovorech přiznává.

Státní správa si nyní neví rady, co s nimi. Což je docela paradoxní, protože proukrajinští aktivisté vykřikovali a nadále vykřikují, jak si ukrajinské ekonomické migranty vezmou k sobě domů. Jak je tedy možné, že ukrajinští Romové nemají zajištěné ubytování a domácí péči? Vypadá to tak, že čeští proukrajinští aktivisté jsou obyčejní rasisti. Jiné vysvětlení pro to není, nebo jej máte?

Právě případ těchto romských rodin jasně ukazuje na pokrytectví těch, co se ohání údajnou pomocí potřebným a ukrajinským ekonomickým migrantům.

Hlavní vlna zdražování energií začne od září - TZB-info

Vlna zdražování nepoleví, ba naopak

Již před volbami bylo nepochybné, že pokud uspějí strany dnešní koaliční vlády, začne se občanům ČR daleko méně dařit, dojde k propadu životní úrovně naprosté většiny obyvatel. Upozorňovali jsme na to v našem předvolebním speciálu. Naprosto populistické předvolební nesmysly, které zástupci těchto stran šířili ve všech médiích to naznačovaly předem.

Vláda nemá vůbec žádnou koncepci, co se týká průmyslu, obchodu, školství, zdravotnictví, v zahraniční politice je naprosto nevýrazná. Jediné, a to se dalo čekat, je utužování závislosti na EU, včetně drastického omezování občanských práv a svobod. Ústavy států přestávají platit, k tomu je státní správa jde na ruku.

Bezmyšlenkovitě plní nařízení omezující nejen naši ekonomiku, naše ekonomické možnosti, omezuje lidi na jejich právech a svobodách, nehledá kompromisy, dramaticky stupňuje urážení obyvatel, naposledy Kalousek dokonce veřejně nazval protestující lidi idioty, vládou založená a placená trollí farma, kterou odhalil novinář Zelenka, občany nazývá dezoláty, trolly, dezinformátory, blbci apod. Právě toto jejich „skryté“ jednání za anonymními profily na sociálních sítích z řad vládou placených trollých farem by mělo občany varovat, čeho všeho jsou vlastně schopni.

Vládní představitelé nepokrytě lžou ve svých veřejných výstupech, ministr financí se sekne v příjmu státního rozpočtu o cca 10%, odbornost vlády je nulová, vláda se klaní nelidským státům, které porušují základní lidská práva, jako jsou některé Arabské země, protože od nich chce brát ropu, nebo plyn. Poněkud pokrytecké, pokud tím chtějí nahradit dodávky z Ruské federace. Tam se ženy nekamenují.

Ekonomická produkce země klesá, za letošní rok už o 9%, to je neuvěřitelné číslo poklesu. Růst HDP zajišťuje pouze naprosto šílená inflace, jejiž reálná hodnota je u základních potravin 80%. Ceny mnoha základních potravin převyšují i ceny v Německu, například „kaiserka“ je v Německu za 0,15 Euro, tj cca 3,80 Kč v přepočtu, u nás 5,50 Kč, tj o skoro 40% více. Půl kg chléb, krájený, stojí v Německu cca 18 Kč. U nás téměř 30 Kč.

Vláda si vůbec neví rady, co s touto situací, nechává ji bez jakýchkoliv zásahů, těží z inflace více jak 100 miliard ročně navíc, než by vybrala za běžné situace, proto má možnost o tuto částku snížit daňové zatížení, třeba u DPH potravin. Ze všeho obviňuje Ruskou federaci, která ovšem na EU neuvalila prakticky žádné sankce, které by ovlivňovaly ceny. To je výsledek čistě EU a naší vlády, nikoliv Ruské federace.

Likviduje naše přepravní společnosti, zatímco v Maďarsku je cena benzínu 30 Kč, v ČR průměrně o 50% vyšší. Jak mohou konkurovat?

A po pravdě, zdražování není na vrcholu, je na začátku, ceny poletí raketově vzhůru, dopady nesmyslné EU politiky a hlouposti naší vlády budou strašidelné, největší dopady lze očekávat až v druhé polovině roku. Mnohým ještě neskončila fixace cen energií, pro běžnou domácnost je přitom už nyní nárůst 300%, pro podnikatele 700%. A to ještě nevozíme předražené dodávky ze zemí, kde se mučí ženy, děti, starci.

S touto vládou se naše země dostane velmi brzy na dno, na takové dno, jako před cca 90 lety, při Velké hospodářské krizi v roce 1930. Nevím, zda jsme na to připraveni.

Vláda věnovala veškerou provozuschopnou těžkou vojenskou techniku Ukrajině, i kdyby došlo na dohodu s Německem o jejím nahrazení, nebude to zdarma. Vláda vlastně ukradla desítky miliard daňovým poplatníkům. Přitom vůbec netuší, kde na to vezme.

Do divadel nechodí diváci, divadla nemají z čeho platit své zaměstnance. Lidé na tyto kratochvíle již dnes nemají peníze. To samé bude v celé kultuře. Česká televize prošustrovala veškeré výpalné v řádech miliard, které ji povinně platíme, takže diváci budou odkázáni na reprízy starých pořadů. K čemu ji tedy máme? Proč není prodaná soukromým subjektům? Sice chápu, že vláda potřebuje hlásnou troubu své propagandy, ale ať si je platí ze svého a nechce po nás platit výpalné za šíření dezinformací.

V druhé polovině roku přijde na řadu vlna občanských bankrotů. Nebude to hezké. Ale máme vládu, kterou si zasloužíme.

Přejeme vám krásný příští týden.

Nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí, tak se nedejte.