13. 2. 2022 Výzva poslancům a trestní oznámení

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Fotogalerie: Logo Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výzva poslancům Sněmovny Parlamentu ČR

Dnešní „komentář“ je plný výzev a trestního oznámení. Domnívám se, že není možné, aby si politici, Policie, Státní zastupitelství, Hygienické stanice dělali co chtějí, neustále porušovali zákony, Ústavu, jak tomu je nyní. Snad příští týden se vrátíme ke klasickému komentování daného týdne, ale nejdříve nám dovolte bránit občany této země před tyranií, které jsme 2 roky obětí.

S ohledem na skutečnost, že Senát Parlamentu ČR neschválil vládní návrh tzv. Pandemického zákona především z důvodů jeho protiústavnosti a nezákonnosti, se tento vrací do Sněmovny k případnému přehlasování Senátního odmítnutí. V případě, že Sněmovna opět schválí tento Pandemický zákon, prezident Zeman již avizoval, že jej ihned podepíše a bude prakticky obratem platný.

Máme za to, že současná politická garnitura, počítáme ji za poslední 2 roky, včetně prezidenta Zemana, si „osvojila“ praxi nezákonných a protiústavních kroků vůči občanům ČR, především těm neočkovaným, kdy za použití těchto nezákonných praktik doslova, podle odůvodnění Nejvyššího správního soudu, dané vydírala a těmito neústavními prostředky donucovala neočkované k „dobrovolnému očkování“. Z těchto důvodů jsme v minulém týdnu podali trestní oznámení na vládu, státní zástupce, kteří přes více jak 40 rozsudků NSS, které zrušily nezákonná opatření, dosud nevyvodily jediný trestně-právní důsledek, tedy odsouzení, přestože prokazatelně tímto jednáním došlo k bilionové škodě na ekonomice naší země, miliardových škodách u našich občanů, podnikajících i nepodnikajících. Toto jim prostě nesmí projít.

Proto jsme pro vás připravili text, který prosíme okopírovat, vložit do svého e-mailu a na e-mailové adresy našich poslanců, vládních poslanců, nevládní tento neústavní zákon nepodpořili, nepředpokládáme, že by jej nyní, po zamítavém senátním stanovisku podpořili, a odeslali jim jej na jejich e-mail.

Výzvu poslancům prosím pošlete na e-mail:

posta@psp.cz

případně můžete obeslat e-maily každého jednotlivého poslance. Jejich adresy najdete ZDE.

Předmět: Výzva poslancům – klub ODS, klub TOP 09, klub STAN, klub Piráti, klub KDU-ČSL

Vážené poslankyně, vážení poslanci Sněmovny Parlamentu ČR,

právě se vám parlamentní poštou vrací Senátem Parlamentu ČR zamítnutý vládní návrh tzv. Novely pandemického zákona, včetně odůvodnění zamítnutí, jelikož je protiústavní, nezákonný a samotný proces jeho přijetí ve stavu tzv. „legislativní nouze“ je velmi pochybný.

Vy sami, poslankyně i poslanci, dlouhodobě tvrdíte a přesvědčujete své voliče, že „Senát je pojistkou demokracie“ a tímto i odůvodňujete jeho samotnou podstatu existence. Tato „pojistka demokracie“ vám nyní jasně vzkázala, že vládní návrh je neústavní, nezákonný. Pevně věřím, že tuto „pojistku demokracie“ uplatníte a již nebude hlasovat pro schválení novely pandemického zákona.

Vy, jako poslankyně a poslanci Sněmovny Parlamentu ČR, při svém nástupu do funkce slibujete: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony.  ...“. Ústavně právní výbor Senátu vás informoval o neústavnosti a nezákonnosti této novely pandemického zákona.

Proto vás vyzývám, abyste dodrželi svůj slib, že budete dodržovat Ústavu a zákony ČR a hlasovali proti přijetí této zjevně neústavní a nezákonné novely.

Jako občan ČR si vás dovoluji informovat, že v naší zemi bude vládnout právo, bude se dodržovat Ústava ČR, nepřipustím, aby jako u výroku Nejvyššího správního soudu z minulého týdne, byla jakákoliv skupina občanů nadále segregována, diskriminována, vydírána a nucena k podstoupení jakéhokoliv zdravotního úkonu, či něčemu jinému. Vy, jako vládní poslanci, jste plně odpovědni za to, že vláda porušila Ústavu této země, neústavně vydírala a segregovala neočkované občany této země, jak konstatoval Nejvyšší správní soud.

Pokud budete hlasovat pro přijetí této novely i přes vědomí, že je podle názoru ústavně právního výboru Senátu, pojistky demokracie, jak říkáte, v rozporu s Ústavou ČR, novela by byla přijata, Ústavní soud by poté hodnotil zákonnost této novely a vyhodnotil ji, jako nezákonnou, bude to pro vás mít trestně právní důsledky. Připojím se k hromadnému trestnému oznámení na vaši osobu.

Nebudu tolerovat neústavnost, nezákonnost, vyhrožování, vydírání, donucování k žádným úkonům, ke kterým zákonodárce nemá žádné oprávnění a už vůbec ne v situaci, kdy vás na tu neústavnost novely upozorňuji vaši vlastní senátoři a senátorky z vašich vlastních politických stran.

S pozdravem

Trestní oznámení a trestní řízení – Linka pomoci obětem

Nesmí jim to projít

S ohledem na výrok Nejvyššího správního soudu z minulého týdne, kdy jsme v jeho souvislosti podávali trestní oznámení na státní zastupitelstvo, vládu, nyní podáváme trestní oznámení na hygienické stanice a Policii ČR, kteří tato neústavní vládní nařízení vymáhaly. Došlo tak k porušení zákonů ČR.

Tyto praktiky jim nesmí procházet, je nutné vyvodit trestně právní odpovědnost, již s ohledem nejen na základní lidská práva, ale téměř bilionovou škodu, která tato opatření napáchala, navíc ji budou muset uhradit očkovaní i neočkovaní. Vládní garnitury získaly dojem beztrestnosti, ovládly policejní struktury, státní zastupitelství a po celou dobu nebyl nikdo potrestán za více jak 40 nezákonných opatření, která zrušil Nejvyšší správní soud. Nikdo neměl odvahu podávat trestní oznámení na ty, kteří způsobili takto vysoké škody na ekonomice, ale také na životech občanů.

Zde je text našeho trestního oznámení na Policii a Hygienické stanice. Pokud chcete, můžete jej okopírovat a také poslat na Nejvyšší státní zastupitelství buď poštou, skrze datovou schránku, nebo e-mailem na tuto adresu: podatelna@nsz.brn.justice.cz

Podnět k prošetření podezření ze spáchání trestného činu na neznámého pachatele Policie České republiky a Hygienických stanic ČR, včetně hlavní hygieničky, ministra vnitra, policejního ředitele.

Podezření ze spáchání trestného činu podle § 329, odst. 3, 4 – Zneužití pravomocí úřední osoby, § 314, odst. 3, písm. c) – Sabotáž, nebo jiných, u Policie je na zvážení, zda již nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestných činů Rozvracení republiky, nebo Vlastizrady.

Nejvyšší správní soud v minulém týdnu zveřejnil rozsudek, ve kterém zrušil více než 40-té nezákonné a neústavní vládní opatření, nově vydané vládou Petra Fialy. V odůvodnění konstatuje, že v souladu s čl. 2 Ústavy ČR, stejně tak čl. 3 Listiny základních práv a svobod, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

NSS dále konstatoval, že vládní opatření nejsou zákonem. NSS se nevěnoval žalobkyní nenapadeným opatřením, kdyby byla napadena, lze předpokládat jejich zrušení. Věc se týkala tzv. „prokazování bezinfekčnosti tzv. Covid pasem“.

Hygienické stanice i Policie ČR kontrolovaly dodržování těchto nezákonných vládních opatření, přestože již ve více jak 40-ti případech předešlých si musely být vědomi toho, že se opět jedná o nezákonná opatření. Policie ČR navíc nesmí vyžadovat po občanech nic, co jim neukládá zákon. Soustava státních zastupitelství po celé zemi opět nekonala, jak ji ukládá zákon, takové jednání trestně postihovat již z moci úřední, nebo ihned poté, co se o takovém trestném jednání dovědí ani v jednom z více jak 40-ti takových zrušených vládních opatření, přestože nepochybně každé jednotlivé z nich způsobilo značné miliardové škody.

Neznalost zákona neomlouvá, už vůbec ne, neznalost Ústavy. Dané vládní opatření bylo NSS označeno za protiústavní. Vznikla tak neočkovaným občanům zvlášť závažná újma, nejtěžší dle definice zákonů, ústavní práva jsou nejvyšším právem občanů, stejně tak vznikla značná majetková újma podnikatelům, kdy bylo neočkovaným zakázáno navštěvovat podniky služeb, sportu, kultury a dalších, a to nejen na tržbách, ale i ziscích, státu vznikly miliardové škody, na nižším příjmu z daní. Vedle toho vznikla značná nemajetková újma nejen podnikatelům, ale i neočkovaným občanům, ve formě segregačních restrikcí. Došlo tedy k vážné finanční i nemajetkové újmě, značného rozsahu.

NSS zrušil toto neústavní vládní opatření ke dni platnosti. Vláda vědomě a úmyslně porušuje zákony a Ústavu ČR, Policie zdatně sekunduje a porušuje zákony a Ústavu ČR, Hygienické stanice zdatně sekundují a porušuji zákony a Ústavu ČR, státní zastupitelství nekoná. 

NSS dále konstatoval, že zrušené neústavní vládní opatření nebylo učiněno z žádného protiepidemiologického důvodu, ale pouze za účelem vydírání neočkovaných občanů k jejich donucení k tzv. „dobrovolné vakcinaci“, která tímto opatřením dobrovolnou přestala být.

Policie ČR s Hygienickými stanicemi, v rozporu s jejich právy, společně vymáhaly nezákonná opatření, čímž mohly naplnit skutkovou podstatu výše uvedených trestných činů.

Z tohoto důvodu podávám na výše uvedené trestní oznámení.

O výsledku šetření mě informujte ve lhůtě dané vám zákonem.

S pozdravem

Přejeme vám krásný příští týden.

Nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí, tak se nedejte.