3. 4. 2022 100 dnů vlády

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Fialova vláda přehledně: 2 koalice, 4 vicepremiéři, 17 členů. Seznamte se s  životními příběhy ministrů | Domov | Lidovky.cz

100 dnů vlády

Jednou větou by se to asi dalo shrnout, že jsme nikdy v minulosti, ani té protektorátní, neměli vládu, která by za 100 dokázala zemi přivést k praktickému kolapsu.

Inflace 11,1% za únor, zdražení energií pro domácnost až o 300%, pro podnikatele o 700%, benzín, nafta, vyšší o 40%, jídlo o 80%-100%, ale prý jsou levnější ojetá jízdní kola. Riziko zastavení dodávek plynu, kdy jeho dodávky nelze ničím nahradit, což by znamenalo kolaps ekonomiky a bankrot tisíců podnikatelů, pokud nebudeme počítat domácnosti, které jsou plně plynofikované. Zvýšení počtu českých občanů žijících pod hranicí bídy o 250% na 25% populace.

500.000 ukrajinských ekonomických migrantů, které živíme, šatíme, platíme ubytování, jízdné MHD zdarma, lístky do aquaparků, ZOO, kin a divadel a poskytujeme jim navíc každému, včetně nemluvněte, 5.000 Kč měsíčně kapesného. Až k nám přijdou afričtí migranti, budou mít nárok na stejnou „péči“ zdarma, jako tito? Měli by mít, jinak vládu právem nařknou z diskriminace. Těšíte se?

Mezitím si matka samoživitelka s 2 dětmi musí vystačit s cca 12.000 Kč měsíčně, z toho si veškeré náklady na bydlení, jídlo, ošacení, školu, školku musí zaplatit. A to taková matka většinou do společné kasy do porodu přispívala ze svých příjmů, na rozdíl od těchto ekonomických migrantů.

Za 100 dnů vláda dokázala zavést cenzuru, nařídit kriminalizovat autory komentářů na sociálních sítích, kteří nehýkají blahem nad nacistickou Ukrajinou. Prý je mají zavírat i za výrazy, jako, že Putin je borec, i když se to týká jeho předešlých nezpochybnitelných hospodářských výsledků. Zavedla ministerstvo cenzury.

Právě žijeme v nezákonném nouzovém stavu, který, jak vládní činitelé před volbami říkali, je výrazem neschopnosti vlády se vypořádat s banálními problémy.

Četl jsem hodně historických článků o našich vládách a dovolím si tvrdit, že ani ty protektorátní, ani ty komunistické, nebyly tak špatné, jako tato.

Rusko nedá plyn Ukrajině. Hrozí plynová krize i v Česku? - Aktuálně.cz

Plynová krize

Prezident RF Putin nařídil platit odběratelům z ne zcela přátelských zemí (nikoliv nepřátelských, jak vás informují dezinformátoři), za dodávky plynu Rublem. A to v reakci na bezprecedentní a v mnohých ohledech nezákonné sankce, které tyto země uvalily na Ruskou federaci.

K tomuto kroku ho vedl i propad kurzu Rublu vůči dolaru, po zavedení těchto sankcí. Rubl se okamžitě vrátil prakticky na stejnou úroveň, jako před zahájením speciální vojenské operace. ČR, ústy vlády, odmítá tento jednostranný krok s odůvodněním, že se jedná o porušení smluvních podmínek. Uvedla, že Rublem platit nebude. Kouzlo celého procesu ovšem je, že zákazník zaplatí Eurem, nebo USD, do banky v Ruské federaci, která vymění tuto platbu za Rubl, podle kurzu určeného Ruskou centrální bankou. Může se tak stát, že platba v Eurech, nebo USD nebude dostatečně vysoká, nebo naopak. V každém případě se jedná o geniální bankovní nástroj, kterým RF prakticky veškeré sankce vymazala a bude tak mít dostatek cizí měny pro případné nákupy na světových trzích.

Představitelé EU tento krok nazvali Ekonomickou válkou. To ovšem zatím skutečně není, RF má mnoho jiných možností, jak skutečně EU položit na záda, jednou z nich jsou jaderné elektrárny postavené na ruském základě, například všechny české. Těch možností jsou desítky, ale tato by byla skutečně pro EU zničující.

Pokud by došlo k ukončení dodávek plynu z RF, tak jej není čím jiným nahradit. Plyn je v průmyslu prakticky nenahraditelný, v domácnostech také, protože výkony našich elektráren horko těžko dostačují pro současnou potřebu naší země, výstavba nového bloku JE Dukovany a jeho výkon nahradí pouze výpadek uhelných elektráren, nezvýší tak množství dodávané energie na trh. K tomu je nutné uvést, že EU je energeticky nesoběstačná. Samotné Německo se v loňském roce několikrát jen tak tak vyhnulo blackoutu, protože „nefoukal vítr“. Obnova provozu v ukončených jaderných elektrárnách v Německu je prakticky nemožná. Především z ekonomických důvodů, bylo by to nad finanční možnosti Německa. Možná nová výstavba elektráren z obnovitelných zdrojů – vzduch, voda, slunce – je z říše nereálných představ, opět z důvodu finančních. Ekonomiky zemí EU prochází bezprecedentní hospodářskou krizí, o které vás média raději neinformují, ale již jsme tuto skutečnost popisovali. Jenom cca 200 miliard na dostavbu jednoho bloku JE v ČR nebyla ochotna financovat žádná banka, pokud nebude garantem stát.

Dalším problémem v ČR jsou rozvodné sítě, které nemají kapacitu pro značné zvýšení odběru elektrické energie. Pro občany, v situaci, kdy elektrická energie zdražila pro domácnosti o 300%, pro podnikatele i 700%, je finančně nemožné elektrifikovat domácnosti. Jenom zálohy by byly 10-20.000 Kč měsíčně. To je nad finanční možnosti českých občanů, prakticky 80% občanů si toto nemůže dovolit.

RF se na světových dodávkách plynu podílí 40%. Značnou část odebírají evropské země. Čína zatím cca 10% z celkové produkce RF, ale uvažuje nahradit nespolehlivé USA spolehlivých dodavatelem z RF, podílem na výstavbě dalších plynovodů.

Celková světová produkce plynu je prodaná, nikdo tedy není schopen nahradit dodávky z RF, tedy zatím, pokud se Čína rozhodne pro výstavbu plynovodů, poté plyn z RF bude proudit do Číny a Evropa se stane vazalem USA, tedy vymění závislost na dodávkách plynu z RF na USA, které jsou pro Čínu nespolehlivým dodavatelem.

Vláda ČR nepokrytě lže, pokud tvrdí, že dokáže výpadek plynu z RF nahradit, stejně tak nepokrytě lže, pokud tvrdí, že dokáže zajistit náhradní řešení. To by bylo možné, pokud nedovolí dodávat energie do průmyslu, což by ovšem znamenalo bankrot naší země, bídu a chudobu prakticky celého obyvatelstva.

Jaké je řešení? Abych jenom nekritzoval. Ono jich je několik. Na rozdíl od jiných tvrdím, že tento krok RF v otázce plynu, je krokem, který má donutit Německo, aby přinutilo Ukrajinu přistoupit na podmínky RF pro ukončení jejich speciální vojenské operace. Prezident Putin není naivní, ani blázen, velmi dobře si uvědomuje, že podmínky určil takové, kdy některé Ukrajina nemůže přijmout, tak většinou probíhá veškeré vyjednávání a z těchto, nepřijatelných podmínek pro Ukrajinu, odstoupí, protože jinak by se sami Ukrajinci svého prezidenta Zelenského zbavili. Bude to prezentováno, jako úspěch ukrajinských vyjednávačů. Prezident Zelenský je v bezvýchodné situaci, což je mimochodem zjevné z jeho výstupů na veřejnosti, neustálé volání po zbraních, po zavedení bezletové zóny, volání po setkání s prezidentem Putinem, apod. Nezbývá mu nic jiného, než se s RF domluvit. Pokud by k tomu nepřistoupil, je naprosto zjevné, že Ukrajina by fakticky dopadla, jako nějaká rozvojová země, kde by žádní investoři, za takové situace, neinvestovali ani cent, Ukrajina by neměla zdroje příjmů, zatím jim RF ponechala i tranzitní poplatky za tranzit plynu, což vás také média neinformují, Ukrajina by byla fakticky holá pláň. Již dříve jsme uvedli, že RF zvítězila, to bylo zjevné ihned zpočátku. Pokud by prezident Zelenský zvolil variantu nedohody s RF, zbaví se ho Ukrajinci sami. On to dobře ví, že nemá na výběr. Nejedná se o žádnou „ekonomickou válku“, protože ta by vypadala jinak a vítěz je předem znám, RF, kterou by podpořila Čína, byť neoficiálně, Indie, Japonsko, Korea, případně Izrael, Turecko, Maďarsko, Srbsko a jiné, především Africké státy.

A za této, zcela jasné, situace, se naši politici chovají, jako nějaká utržená zvěř, častují sprostými nadávkami prezidenta Putina, dělají užitečné idioty mocným, jako tomu bylo vždy. Navíc vystavují občany této země absolutně nedozírným důsledkům, což si jejich voliči, pokud ještě nějaké mají, velmi dobře uvědomují. Nikde v Evropě, vyjma Polska, nevidíte jediného politika, který by takto veřejně vystupoval vůči RF, nebo osobně vůči prezidentu Putinovi. Proč? Protože si jsou dobře vědomi toho, že bez RF nejsme schopni udržet ani chudobu v EU, dobře ví, že RF je schopna v několika týdnech EU úplně zničit. A to z důvodu, že se někdo montuje do věcí, po kterých nikomu nic není. To je spor RF s Ukrajinou. To si mají vyříkat sami. Důsledkem těchto doslova pitomých výstupů našich politických představitelů bude skutečnost, že na rozdíl od jiných států Evropy se tito političtí představitelé nebudou schopni s RF na ničem dohodnout. Budeme obětí těchto politických představitelů.

Přejeme vám krásný příští týden.

Nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí, tak se nedejte.