28. 1. 2024 Neústavní soud

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Bezprávní stát

Neústavní soud rozhodoval ve věci stížnosti ANO o způsobu přijetí snížení valorizací (okradení) důchodů, procesního přijetí apod.

6koaliční kartel (včetně Ústavního soudu) nepřipustil ústavní práva občanů, vyjma 3 statečných soudců se 12 stalo prach obyčejnými politickými patolízaly vládní 5kolky, kterým odsouhlasili prakticky vše, co 5 kolka chtěla. Otázkou spíše zní, kolik za to těch 12 Jidášů dostalo.

Retroaktivita – tedy nezákonná platnost před dobou přijetí. Soudruzi a soudružky z neústavního soudu sice řekli – je to retroaktivita – nárok na valorizaci vznikl. Tímto výrokem by jakékoliv normální, neuplacené, nekorupční, rozhodování skončilo. Nárok vznikl dříve, než byla přijata zákonná úprava, ta je v tomto případě, v souladu s ústavními právy občanů neplatná. Tečka, finíto. Ale co těch 12 korupčníků, dosazených primárně agentem Pavlem? To prý nevadí. Jenom podotknu, že ty 3 statečné jmenoval ještě pan prezident Zeman. Vede je bolševik Baxa, který za komunistů perzekvoval právě slušné lidi a v tom pokračuje dále, právě proto imponoval agentu Pávkovi a s ním jeho 11 úplatných politických lokajů, nikoliv soudců. To je nemorální odpad společnosti, patologická sedlina společnosti, jak se o takových vyjadřují vládní novináři.

Po výroku o retroaktivitě, která byla, i podle názoru těch ostatních 12 nečestných Vašů, měl soud vydat v průběhu 10 minut nález, ve kterém by vyhověl stížnosti ANO. Ale to ne, to si ti patolízalové, nemysleli, tak připojili další, naprosto neuvěřitelné vyjádření.

Šimíček výslovně konstatoval, že „parlamentní opozice zájem o racionální diskurz neměla“ a chtěla normu pouze obstruovat místo věcné debaty.

Využila-li parlamentní menšina čas stanovený k projednání návrhu k obstrukčnímu jednání, nemůže se současně dovolávat toho, že jí čas k projednání návrhu zákona nebyl ze strany vládní většiny dopřán,“ .

Jenže k takovému vyjádření nemá škodná z neústavního soudu žádné právo. Opozice jednala v rozporu se zákonem, tedy jednacím řádem? Ne, nejednala. Jednala tedy v souladu se zákonem. Ten zákon to opozici umožňuje? Ano, umožňuje. Je někde v zákoně (jednacím řádě) uvedena časová lhůta k projednávání zákona? Ne, není. Jak si může ta škodná dovolit tedy tvrdit, že ...“využila-li parlamentní menšina čas stanovený...“, pokud žádný takový zákon nestanovuje? Ano, tohle je škodná, něco, jako nacistické soudy, nebo soudy za bolševického režimu v 50. letech, bolševická škodná, která lže, dokonce veřejně, že existuje zákonem stanovená časová lhůta na projednávání zákona. Neexistuje a tudiž se opozice nemohla dopustit ničeho, kdy by vláda nebyla povinna je nechat mluvit tak dlouho, jak chtějí. To, že prý opozice nemůže zneužívat svá práva tak, aby znemožnila většině vládnout. To je ovšem další lež, jako věž. Jsou to práva a ta opozice využívá, nikoliv zneužívá, jak tvrdí ten bolševický grázl z neústavního soudu. Takto nastavená pravidla jsou naprosto logická. Žádná vláda nemá právo vládnout „na sílu“, vždy se na podstatných věcech musí domluvit s opozicí, říká to i Ústava, jinak opozice, zcela logicky, využije svých práv k zablokování projednávání zákona. Je to ochrana před nacisty, komunisty, tedy těmi darebáky z Ústavního soudu, před soudruhy práskači Pávky apod.

Dalším z prapodivných výroků této škodné z neústavního soudu, je tento: „Podstatou základního práva na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří je záruka důstojného života. To znamená spravedlivý a přiměřený důchod, nikoli jeho automatické navyšování.Ústava ČR garantuje seniorům přiměřené hmotné zabezpečení. Jiné slovo v Ústavě nenajdete, přestože tito parazité na naší demokracii z neústavního soudu tvrdí opak. A pokud si již tato škodná bere právo rozhodovat o tom, co je, nebo není, přiměřené hmotné zabezpečení, nechť určí spodní hranici „důchodu“, který toto jediné hledisko bude reflektovat. Víte proč to ta škodná neudělá? Protože spodní hranice „důstojného důchodu“ by u seniora žijícího sám byla daleko vyšší, než je usmolený průměrný důchod. Ona totiž minimální důstojná mzda je kolem 37.000 Kč čistého a k tomu je možné použít ekvivalent důstojného důchodu.

Tito uplacení soudci dokonce tvrdí, že důvod k vyhlášení stavu legislativní nouze byl. To je ovšem lež, jako věž. Byly volby prezidenta, vládní politici potřebovali prosadit loutku Aspen institutu práskače Pávka, zapírali, že okradou důchodce ve valorizacích, po volbách lhaní přestalo. Ústavní soud tak legalizoval podvod a lhaní svých kmotrů z 5 koalice.

Když jsem slyšel Šimíčka s odůvodněním, jako bych viděl Urválka. Něco děsného, přitom tak realistického. Bolševismus 50. let minulého století je zpět.

Tato škodná si evidentně hraje na 3. komoru našeho parlamentního uspořádání. Dalo by se jejich jednání nazvat pokusem o změnu demokratického zřízení naší země. Nelze opomenout, že nejméně polovina neústavních soudců jsou bývalý bolševici, sluhové vrahů, kteří nikdy neměli, nemají a nikdy nebudou mít žádnou čest, ani morálku. Vede je právě jeden z těchto slouhů bolševických vrahů – Baxa – dosazen Aspen institutem - agentem Pávkem.

V naší zemi došlo k faktickému převratu, slušní a čestní lidé tu nemají žádnou šanci normálně žít, jsou kriminalizováni, jsou umlčováni, jsou vyhazováni z práce, jsou zastrašováni, nově jsou i okrádáni. Těžká doba, ale každá totalita jednou skončí. Jenom bude potřeba už neslyšet žádné Havly o tom, že nejsme jako oni. Musíme být jako oni.

Obrázek

Izrael páchá genocidu

Jihoafrická republika podala žalobu na Izrael u Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu pro páchanou genocidu v Palestině. Po více jak 2 týdnech se MTT rozhoupal, vypořádal se s původním obviněním s tím, že existují vážné důkazy o tom, že Izrael páchá genocidu v Palestině, čímž porušuje své závazky podle Úmluvy o genocidě, proto vyhověl několika návrhům na předběžné opatření a Izrael musí zamezit genocidních způsobů jednání.

Je tak téměř jisté, že MTT vydá rozsudek, ve kterém uzná Izrael vinným z páchání genocidy vůči Palestině. MTT neuznal právo Izraele na obranu tím, že bude páchat genocidu v Palestině.

Nyní je otázka pro bolševického noka Stříže z Nejvyššího státního zastupitelství, zda začne kriminalizovat občany ČR za podporu genocidia, především vládních představitelů, jako je Černochová a její Stand by Izrael, Fialy apod. Pokud tu stíhá více jak 300 občanů, kteří podpořili RF, vůči které nikdy nikdo nevyřkl ani píď o páchání genocidia, OSN to dokonce přímo odmítla, pro údajné její páchání genocidia, jak tvrdí ten bolševický nok, tak v případě Izraele by měli padat nepodmíněné tresty, zde již totiž částečný výrok o vině existuje.

Fiala je podílník ve firmě, která ukradla miliony a pere špinavé peníze

Nutella si koupil podíl v družstevní záložně, ve které se perou špinavé peníze pro mafii. Poté se jako podílník podílel na krádeži milionů pro Ukrajince a nadále pral špinavé peníze mafii. Novináři mlčí. Tedy naši novináři mlčí, v německé ARD už je o tom pěkná reportáž.

Vliv českých mainstreamových novinářů v zemi je neskutečný, oni dokáží promlčet všechno. Problémem českých médií není jenom to, že lžou, ale především to, že nesdělují informace, utají je.

Ale abych nebyl moc přísný, na radu Aspen institutu se Nutellovi postavil Rakušan ze STAN, začal organizovat Své diskuze bez cenzury (čímž zároveň přiznal, že v ČR cenzura je) pod bedlivým dohledem Gestapa, které ho v civilu stráží, aby nedostal přes držku, ale zároveň si každého, kdo se zeptá, pěkně vyfotí a zaevidují, jako bývalá STB. Jako hlavního mediálního partnera si při tomto převratu Aspen institut najal SEZNAM, který pravidelně informuje o výše uvedeném jednání Fialy v dané pračce mafiánských penězí. Ale stále to je jenom pokus o další Sarajevo, pamětníci si vybaví podobný pokus o sesazení premiéra Klause, který následně vedl k opoziční smlouvě.

Umělci odsoudili Chartu 77 podepsáním tzv. Anticharty | Paměť národa

Svěrák, Hrušínský, Holubová, Veškrnová-Havlová a mnozí další slaví

Dnešního dne roku 1977 si výše uvedení se slzou v oku připomínají nejhezčí den jejich budovatelského života, kdy podepsali antichartu.

Nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí, tak se nedejte.