7. 11. 2021 Styďte se, nemáme se zač stydět!

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Hamáček chce, aby mu Řekové poskytli seznam sirotků, které by Česko mohlo přijmout | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Styďte se, že jsme nepomohli uprchlíkům

Několikaleté tendence snažící se vynutit u občanů naší země pocity selhání, z toho pramenícího studu, jsou umělé trendy Eurohujerů, jak docílit u našeho obyvatelstva pocit studu za sebe a celou zemi.

Mezi tyto tendence patří, v minulém komentáři, zmíněné rasismus, homofobie, kdy jsme jasně, historickými fakty, vyvrátili, že by naše země, naši občané, měli být rasisty, homofoby apod., ale ta, které se dnes budeme věnovat – odmítli jsme pomoci uprchlíkům.

Pojďme po historických událostech, kterým naše země čelila. V době občanské války v Řecku v 50-tých letech minulého století došlo k emigraci několika desítek tisíc Řeků do Evropy. Z tohoto nevysokého počtu naše země přijala cca 14.000 z nich, byli jsme prakticky největším příjemcem řeckých uprchlíků v celé Evropě na 100 tisíc obyvatel. Těmto uprchlíkům jsme poskytli nejen azyl, ale i nový život v zemi, která sice nebyla jejich rodnou, ale náhradní. Dnes naprostá většina z nich naši zemi považuje za svoji rodnou. Řekové, jak je známo, jsou ve víře nejvíce pravoslavní. Naše země, ani naše obyvatelstvo, toto nikdy neřešili. Poskytli jsme pomoc, bez řečí, bez předsudků, lidem, co prchali před smrtí.

Po ukončení Studené války se rozpoutaly občanské války v oblasti bývalé Jugoslávie, kdy Srbsko získalo dojem, že ono je nástupcem bývalé Jugoslávie a útočilo na všechny ostatní země, začalo to v Chorvatsku, pokračovalo v dalších. Byla to krutá válka, na obou stranách plná zločinů proti lidskosti. V té době uteklo ze svých domovů, v oprávněných obavách o život, tisíce lidí. Odhaduje se až 4 miliony. Naše země, bez řečí, přijala hned dalších cca 6.000 z nich oficiálně, neoficiálně se odhaduje kolem 14.000 z nich. Naprostá většina z nich byla, v otázce víry, muslimského vyznání.

V obou těchto případech naše země neřešila otázku víry, ale správně zhodnotila, že lidem jde skutečně o život, poskytla jim azyl, pracovní příležitosti, dodnes z nás naprostá většina z nich žije, pracuje, děti chodí do škol, považujeme je za naše sousedy, přátele, kamarády, nemáme s nimi problémy. Nemáme je, protože i oni chtěli s námi žít v klidu, adaptovali se na naše společenské normy, které nebyly natolik odlišné od jejich.

V posledních letech k nám utíkají tisíce uprchlíků z Ruska, Ukrajiny a dalších pobaltských zemí, kterým i nadále poskytujeme azyl, pracují u nás, jsou za to vděčni, nikdo nad nimi neohrnuje nos.

Celkově u nás žije a pracuje na 600.000 migrantů a uprchlíků. To je obrovské číslo.

Takže si nenechte vsugerovat hlupáky, že naše země někomu odmítá pomoci. Odmítáme pomoci jenom těm, kteří u nás žít nechtějí, nechtějí se adaptovat na naše podmínky soužití, nechtějí se integrovat, dodržovat společenská pravidla, jak řekl bývalý rakouský kancléř, nejsou integrovatelní.

Ptejte se, proč nepožádali o azyl sousední bezpečné země, které jim jsou kulturně blízké, jak jim říká mezinárodní úmluva a utíkají do zcela kulturně, právně, společensky odlišné Evropy. Protože jdou pouze a jenom za dávkami, aby tu nemuseli pracovat.

Takže je patrné, že naše země poskytla azyl a možnosti 600.000 občanům jiných zemí, kteří se tu ovšem aktivně zapojili do pracovní činnosti, do společnosti, nevznikají žádné vážnější společenské nesváry, nesrovnalosti v různorodém pohledu na víru, barvu pleti apod.

Ne, nemáme se za co stydět.

Všechny barvy opozice: Proti euru, proti koruně, proti Babišovi, proti všem. Ale aspoň se to už tříbí | Reflex.cz

Totalitní opozice

Námi uváděná totalitní opozice, dnes sestavující svou vládu, se chystá „zatočit“ s výdaji státu, kdy oblbuje občany tím, jak to je možné na snížení neinvestičních dotací, výdajů státu (z tohoto již po několikerém upozornění Schillerové postupně vycouvává, protože to je lež, jako věž, tyto totiž neškrtnete perem, ale je možné je snížit pouze přijetím zákona, jehož přijetí v legislativním procesu může trvat i rok, tudíž by se to nedotklo státního rozpočtu na rok 2022).

Totalitní opozice se prolhala do Sněmovny i slibem, že tu nebude žádný lock down, kvůli bezvýznamné chřipce, která tu je. Kandidát na ministra zdravotnictví za TOP 09 Válek již začal lock downem vyhrožovat, takže sliby – chyby. Což ovšem všichni dobře víme, přesto se našla značná část voličů, která těm, kteří v minulosti lhali, opět uvěřila, v rozporu s tím, co nám tu zanechal T. G. Masaryk, který řekl – nevěřte korupčníkům, žalujícím na korupci – což lze aplikovat i na lháře – nevěřte lhářům, žalujícím na lháře. Bohužel, voliči opět zapomněli.

Dnes se ohání tím, že deficit státního rozpočtu na rok 2022 sníží o 100 mld seškrtáním neinvestičních dotací. Co to jsou neinvestiční dotace? To jsou dotace například neziskovým organizacím, které pečují o handicapované, staré lidi, lidi, kteří by bez jejich pomoci skončili v Léčebnách dlouhodobě nemocných, protože si již zcela sami nemohou zajistit třeba hygienu. Také to jsou dotace politickým stranám, za úspěch ve volbách, tam jde o částku cca 1 miliarda ročně, s tím by nikdo neměl problém, ale takto to totalitní opozice nemyslí, tam budou i nadále rozkrádat naše peníze. Neinvestiční dotace jsou i pro sport, kulturu, vzdělání, výzkum, vývoj. Cílem totalitní opozice je tyto dotace, které v oblasti výzkumu a vývoje jsou hnacím motorem ekonomiky a mají být v co největší výši, seškrtat, aby se naše ekonomika, jako vždy pod jejich vedením, opět dostala do velkého podprůměru na úroveň Nigérie. Neinvestiční dotace jsou i politickým neziskovým organizacím, tam se škrtat nebude, protože se vesměs jedná o „hlásnou propagandistickou troubu“, která právě tuto totalitní opozici dostala opět k moci. Kapr si rybník nevypustí.

Takže cílem těchto škrtů je opět snížit kvalitativní úroveň výzkumu, vývoje, školství. U kultury i sportu s tím problém nemáme, protože pokud se kulturní projekt neuživí sám, nemá na trhu mít žádné místo. U sportu by stačilo pouze uvolnit podmínky pro sponzoring, aby byl sport nadále přístupný všem, bez rozdílu majetkových poměrů.

Na tyto škrty, jako vždy, když tito vládli, doplatíme všichni. Bez rozdílu. Staří lidé, kteří se již sami nedokáží umýt po celém těle, ale dokáží si uvařit, projít se, žít doma, trošku pečovat o svou zahrádku, skončí v LDN, kde za to budeme platit daleko více, než je pomoci jim v domácnosti formou neziskových organizací, kteří tuto pomoc v péči nabízí. Těch příkladů je více, ale nebudeme je zde uvádět.

Další boj je o zastoupení politických stran ve vedení Sněmovny. Byť nemusíme souhlasit s názory SPD, tedy i lidmi, co je volí, tak prostě dostali od občanů mandát je zastupovat ve Sněmovně. Demokracie je primárně o ochraně menšinového názoru před většinovým. Tedy i když nesouhlasíme s politikou SPD, má tato strana plné právo na minimálně jednoho místopředsedu Sněmovny, pokud již nepřistoupíme na poměrné zastoupení ve vedení Sněmovny podle počtu získaných poslaneckých mandátů každé jednotlivé strany. Demokracie není pouze o tom, co se nám líbí, ale také o respektu k tomu, co se nám nelíbí. Největším antidemokratem mezi totalitní opozicí je předsedkyně TOP 09 Pekarová-Adamová, která praktikující demokracii brání, leč může. U ní souhlasíme s názorem prezidenta Klause, který správně uvedl, že z ní čiší čiré zlo. Kdyby měl zbytek totalitní opozice trochu demokratického smýšlení, tak její slova, zcela demokraticky, nechá plynout v mediálním prostoru, stejně jako ona sdělí, že respektuje její názor, ale do vedení Sněmovny prostě zástupce SPD schválí. To se ovšem neděje. Antidemokraté.

Proti hlásání o úsporách ovšem totalitní opozice již avizuje prakticky 3 nová ministerstva, s miliardovými náklady, zvýšení počtů místopředsedů Sněmovny, s milionovými náklady, schválili si zvýšení platů, opět v milionových nákladech, takže i jejich voliči vidí, že si z nich dělali legraci. 🙂

Miloš Zeman konečně promluvil: Řekl, jak mu je i co bylo… | Kafe.cz

Prezident

Pozorní čtenáři našich komentářů už ví, že jsme měli pravdu, pokud jsme označili jednání Vystrčilů apod., za pokus o převrat v naší zemi.

Stáli jsme si za názorem, že se má prezident léčit, pokud to sám chce, ponechat jej v pracovní neschopnosti, jakou má každý pracující občan čas od času, a až se jeho zdravotní stav zlepší, nebo bude opět práce schopen, teprve věci řešit, pokud by sám uznal, že jeho zdravotní stav již není natolik dobrý, aby svoji práci nadále zvládl a z funkce sám odstoupil. Upozorňovali jsme na již dávné precedenty pracovních neschopností našich bývalých prezidentů.

Pokus o státní převrat se nezdařil, prezident se začíná zotavovat, začíná se postupně vracet do pracovního procesu, jasně jsme uváděli, že zpráva z ÚVN nic neříká o nemožnosti výkonu jeho pravomocí, ale pouze konstatuje, že je v pracovní neschopnosti. Policie přesto nekoná.

Tak i nadále přejeme, aby se prezident úspěšně zotavoval a postupně se jeho zdravotní stav zlepšoval. Postup totalitní opozice znamenal pokus o státní převrat, při využití pracovní neschopnosti prezidenta. Nyní sami vidíte, že najednou je „ticho po pěšině“ a ti, co se pokoušeli o státní převrat z něj rychle vycouvali. Jakmile se prezident vrátí k výkonu svých pravomocí, opět jej začneme kritizovat, protože v době nemoci jsme respektovali, že zdraví je přednější, i když s jeho kroky a jednáním čas od času nesouhlasíme a v demokracii máme právo jej kritizovat.

Hlídejme si svoji svobodu a demokracii.

Hezký víkend a celý příští týden.

Nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí, tak se nedejte.