6. 10. 2019 Duka nadřadil církevní právo nad světské, aby kryl pedofilii

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře. Tento týden jsme zažili 1 existus, který z vlády udělal idioty.

Studenti stávkují proti povinné maturitě z matematiky

Matematika je královnou věd. To asi nikdo nezpochybní. Neumět počítat je vstupenka do finančních i životních nesnází. Na základní škole nás mají naučit číst, psát a počítat. To je základní gramotnost pro všechny stejná. A s touto matematickou gramotností, když už jsme u matematiky, bychom si měli po zbytek svého života vystačit. Měli bychom tedy znát zlomky, procenta, úroky, dělit, násobit, sčítat, odečítat apod. Jenže právě základní školství v tomto selhává a velký důraz se posléze klade na střední školy. Vraťme se ovšem k minulosti, do dob tuhé bolševické tyranie. V té době totiž vznikl dojem, že „maturita“ je něco, jako vysoká škola. Proč? Tak uvědomte si, že ta doba se nazývala – vláda proletariátu – tedy nevzdělaných pitomců. Maturitu mělo cca 20% populace. Téměř 80% populace mělo pouhou základní školu, nebo bylo vyučeno v oboru. Téměř 80 let se tak táhne naší společností „smrad“, který se vždy vynoří ve chvíli, kdy se diskutuje o maturitách, navíc z matematiky. Ve všech TOP 10 nejlepších školských systémech světa – např. USA, VB, Singapur apod. - je základní a středoškolské vzdělání sloučeno v jeden celek. Kontinuálně na sebe navazuje, nejen v učivu, ale i v tom, že vše probíhá stále v jednom školském ústavu a všichni studenti ukončí ten jednolitý učební celek maturitní zkouškou, nebo maturitu vůbec nemají. Ale prakticky všichni mohou maturitu získat. Maturitní zkouška tak bývá snazší, není skládána z několika předmětů, ale ukončuje se tak „základní“ vzdělání. Vysoké školy jsou teprve tím vzdělávacím nadstandartem. Co tím chceme říci, že maturita nemá být nastavena tak, aby ji student neudělal, nemá být bolševicky skládána ze 4-5 okruhů, chcete-li předmětů, ale má být prakticky udělena tím, že student obdrží vysvědčení o úspěšném absolvování středoškolského učiva. Daleko důležitější pro budoucnost je skutečnost, že všechny děti se učí a rozšiřují si své znalosti v rozsahu nikoliv základním, jako tomu je u nás, ale ve středoškolském rozsahu, mají tedy daleko více informací, které se učí, a tím pádem jsou také připravenější nejen na svůj život po ukončení studií, ale také mají daleko větší přehled a znalosti, a to i v té slavné matematice, než jenom naši pitomci, co ukončí vzdělání základní školou, nebo učilištěm. Dokud si naše společnost neuvědomí, že není důležitá maturita z matematiky, ale je důležité co nejšírší vzdělávání pro všechny děti tak, aby všechny měly možnost ukončit své vzdělávání středoškolským diplomem, měly daleko širší přehled, měly daleko větší spektrum znalostí, tak naše společnost bude i nadále tou hloupější, nevzdělanější částí světa.

Čipování miláčků

Tak už jenom 3 měsíce mají majitelé zvířecích miláčků na státem povinně zavedené čipování. Burešparáda jede na plné obrátky.

Tak co ten čip umí – NIC. Čip ukáže pouze číselný kód. Hurá, to celé zemi jistě pomůže. Ale no tak, hlavně, že to bude stát zase pár stovek majitele pejsků. Pro voliče agenta českého Gestapa – Bureše. V dnešní době jsou tyto čipy zdrojem nejen informací, ale i možností jak najít, třeba skrze váš telefon a aplikaci svého pejska. To ovšem tento stbácký hajzl netuší. Takže jenom tahá prachy z majitelů pejsků. Čip může ukládat data, ovšem neexistuje jednotný registr psů apod. Je to takový malý Zápotocký, hlavně, že okrade důchodce o stovky.

gott

Zemřela paní Chramostová a tvář normalizace Gott

Je naprosto neuvěřitelné srovnání dvou úmrtí, dvou zcela lidsky odlišných lidí. Na jedné straně paní Chramostová, hodná, laskavá, neuvěřitelně statečná žena, která se nikdy nesklonila před jakoukoliv totalitní mocí a totalitními praktikami a vždy proti nim nebojácně vystupovala, bez ohledu na svoji kariéru, budoucnost, pouze a jenom v zájmu o budoucnost dalších generací. Na straně druhé agent STB, normalizační bezcharakterní kreatura, tvář Anticharty, v mládí onanující před nezletilými dívkami (podle informací VB). U bezcharakterního normalizačního křiváka se mohla vláda přetrhnout – tu státní pohřeb, jakmile pitomci zjistili, že to je nesmysl, tak alespoň pohřeb se státními poctami, kondolence všude možně, snaha zatajit jeho bezcharakternost, snaha nařizovat občanům smutek. Na straně druhé – ticho. Jenom slušným lidem bylo najednou těžce, jako při ztrátě někoho opravdu v našich životech důležitého. Takto vypadá skutečný korporátní fašismus.

duka

Duka a jeho prsty ve zneužívání

Osobní přítel stahovače dětského porna do počítače Miloše Zemana kardinál Duka měl zatajovat informace o zneužívání dětí, čímž měl osobně napomáhat trestnému činu. Z tohoto důvodu na něj jedna z mnoha obětí těchto nechutných, ale zcela běžných církevních praktik, podala trestní oznámení. Je naprosto mimo rámec pochopení, jak je možné, že tací lidé, jako Duka, jsou neustále na svobodě a nejsou stíháni vazebně. Mají neomezený přístup k důkazům, které mohou likvidovat, aby nebylo vyšetřování vedeno ke zdárnému konci. Nelze vůbec pochybovat, že by se Duka na této činnosti nepodílel. Je to natolik běžné, v této „církevní“ komunitě, že jenom intelektuálně podprůměrný člověk by přistoupil na úvahu, že Duka o ničem neví, nebo nevěděl. Ono jde spíše o to, jak je možné, že daný církevní zvrhlík nebyl předán k vyšetřování Policii, ale probíhal jakýsi „církevní soud“. Je naprosto nepochopitelné, že v této zemi si jakákoliv církev uzurpuje právo být nadřazena světské moci. Jsou to představitelé Islámského státu v katolickém vydání. Tito lidé mají být v kriminále. To, že Policie a Státní zastupitelství nekoná, je běžné v korporátním fašismu. Věřit můžete i bez církve a vřele vám to doporučuji.