5. 12. 2021 Jak se vyhnout povinnému očkování 2, diktátoři prohráli

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Jak podat trestní oznámení

Trestní oznámení na Hlavní hygieničku, vládu a další

Podali jsme další trestní oznámení pro podezření z šíření nebezpečné choroby podle §152 Tr. Zákoníku na výše uvedené lidi, jeho obsah najdete na konci našeho komentáře.

Poslední dobou zaznamenáváme určité tendence vzdát boj s touto diktaturou, drobné rezignace apod. Velmi vás žádáme, neutuchávejte v tomto boji, nebo jej povedeme možná i desítky let, místo toho, abychom diktátory zašlapali do hlíny, jak se říká, do roka a do dne. Čím více lidí se zapojují do tohoto boje, tím kratší čas jej povedeme. Klidně si naše trestní oznámení kopírujte a posílejte je také na Státní zastupitelství, je nezbytně nutné, abychom se zapojili v co největším počtu. Nadávat na sociálních sítích nestačí, to snad vidíme všichni.

Nejraději bych viděl, abychom spojili veškeré naše aktivity do jednoho „centrálního“ místa, odkud by se vše organizovalo. Tisíce různých aktivit, bez hlavy a paty, jsou nesourodé, nemají žádnou organizaci, nemohou být účinné. Považujeme za nezbytně nutné vše „centralizovat“, jasně si stanovit postupy, které budeme činit, oslovíme tak daleko více svobodomyslných lidí, kteří proti totalitě bojují.

Chceme oslovit veškeré iniciativy, aby přestaly jednat ve smyslu „One man show“, ale spojily se za účelem dosažení prospěchu, jako celku. Snad nás vyslyší.

Jsme staří, ale jsme to my, co jsme této zemi vyvzdorovali svobodu a demokracii. Jsme to my, co jsme do této země vrátili život, život, který dával možnost všem, bez ohledu na cokoliv, jsme to my, co jsme doslova vybojovali budoucnost pro naše potomky, my, co si pamatujeme diktaturu proletariátu a další verbeže. Máme morální povinnost naši zemi předat našim potomkům v lepším stavu, než jsme ji dostali, máme tedy morální povinnost s diktátory bojovat „do roztrhání těla“. Máme povinnost za svobodu a demokracii zemřít v boji, jako to dělali naši předci pro nás. Až půjdeme na „druhý břeh“, budeme se muset našim předkům podívat do očí a nesmíme se za sebe stydět. Je čas se vzpamatovat!

Nejkrutější diktátoři v historii lidstva: Hitler, Stalin, Mao Ce-tung - iDNES.cz

Máme pro vás i pozitivní zprávu – Diktátoři prohráli – vedou totiž naprosto zbytečnou válku, kterou nemohou vyhrát. Proč? Nejsou lidé na práci, ty, co si z Afriky navozili jim jaksi dělat nebudou, což je evidentní, a my stárneme. Tlačí je čas, mají necelé 2 roky, aby nás donutili k píchnutí toho šlemu, proto ten kvapík. Asi nevíte, že například řidiči (MHD, kamionů, vlaků) jsou složeni z 50% důchodců a lidí, co jdou za dva roky do důchodu, nebudou mít nikoho, kdo by jim navezl pečivo, léky, apod. Obvodní lékaři jsou na tom obdobně, nejsou lidé, to samé je v průmyslových provozech, nejsou lidé, a za dva roky už vůbec nebudou, poté budou odcházet další a další z nejsilnějších ročníků, včetně Husákových dětí. Přesto nestačí „jenom vydržet“, musíme být aktivní vůči těm diktátorům!

Povinnému očkování ne, burcuje petice. Dokument obsahuje nepravdy, varují experti - iDNES.cz

Jak se vyhnout povinnému očkování 2.

Jak jsme minulý týden uvedli, jednou z možností je si nechat udělit pokutu ve výši max. 10 tisíc korun, jednorázově a nikdo vás nikdy k očkování už nutit nemůže.

Je tu ale i možnost další, již jsme na ni také upozornili. Podle Nálezu Ústavního soudu se můžeme před Správním orgánem dovolávat odmítnutí „kvůli svému přesvědčení“. Správní orgán poté nemůže hodnotit, zda je vaše „přesvědčení“ založeno na pravdivých skutečnostech, ale pouze a jenom jeho intenzitu, tedy, je-li takové vaše přesvědčení založeno na citových, morálních, náboženských, nebo jiných, pro vás, velmi důležitých „základech“. Lze se tedy dovolat i názorem, že se vakcínou nechcete nechat zabít, pokud uvedete například rodinnou anamnézu – infarkty, trombózy apod. - přičemž tyto vakcíny toto způsobují. V takovém případě vás Správní orgán nesmí pokutovat a musí vaše „přesvědčení“ akceptovat, podle Nálezu Ústavního soudu.

I nadále vám budeme poskytovat návod, jak se povinné vakcinaci vyhnout. Sledujte nás.

Triky šéfů s vyhazovem: Jak se bránit neoprávněnému propuštění | Blesk.cz

Vyhrožování zaměstnavateli

Vážení přátelé, setkáváme se s mnohými názory, kdy zaměstnavatelé porušují zákon a vyhrožují zaměstnancům, kteří nejsou očkování, třeba i propuštěním ze zaměstnání.

Prvně je nutné si uvědomit, že na takové informace nemají zaměstnavatelé žádné právo, jedná se o informace, které spadají do „lékařského tajemství“ a snaha je získat je trestným činem. V případech, kdy se vás zaměstnavatel ptá, zda jste očkováni, mu slušně odpovězte, že to jsou informace o vašem zdravotním stavu, zdravotních úkonech, které spadají do lékařského tajemství a nemá právo se na ně vůbec ptát.

Pokud vás již zaměstnavatel zpovídá, zda jste očkováni, či nikoliv, a vyhrožuje vám propuštěním ze zaměstnání, pokud se nenecháte očkovat, nebo přeřazením na jinou pozici, pokud mu tyto informace neposkytnete, nebo se nepodvolíte jeho vyděračským praktikám, poté se obraťte na Oblastní inspektorát práce, který je kontrolním orgánem dodržování Zákoníku práce a je součástí Úřadu práce. Nebojte se také podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu vydírání, protože takové jednání jednoznačně naplňuje skutkovou podstatu daného trestného činu.

EU zakázala Vánoce, i Marii. Po odhalení vzala zpátečku, ale zkusí to znovu - Echo24.cz

EU zakázala Vánoce

Evropská komise vydala interní dokument, ve kterém zakázala úředníkům používat při komunikaci slova, jako jsou Vánoce, vánoční svátky, oslovení „Dámy a pánové“. Dokument „Guidelines on Inclusive Communication“ je součástí plánu prosazovaného předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou na zavedení „Unie rovnosti.“ Jsou v něm uvedeny pokyny Evropské komise pro inkluzivní komunikaci, které mají být plněny zaměstnanci Komise v externí a interní komunikaci.

Možná si myslíte, že to je vtip, hoax, dezinformace, jak mnozí rádi napadají fakta, která jsou prokázána. Ale není, je to fakt, doslova teroristé z vedení EU se rozhodli paralyzovat nám dosud známý svět a zavádět tu neonacistické zrůdnosti, jako jsou zákazy něco říkat. Ať už je to cokoliv.

A nebojte, tento dokument ihned poté, co jej odsoudili v Itálii, stáhli s tím, že jej musí přepracovat, takže ten zákaz tam bude.

Kam až teroristé z EU dokáží zajít? Vánoce, vánoční svátky, Dámy a Pánové, co nám zakáží příště? Společně s neuvěřitelným zdražením energií, je to jeden z mnohých kroků, kterým odnímají svobodu slova a demokracii všem občanům zemí v EU.

Mezitím proudí statisíce nelegálních migrantů do EU, těch migrantů, kteří s námi žít nechtějí, jenom si chtějí přijít na štědré sociální dávky, s ochotou pracovat pro naši společnost, kterou nenávidí, to nepřehánějí. Pro mnohé z nich je „hnacím motorem“ taková nenávist k naší civilizaci, že jsou pevně rozhodnuti ji zničit za všech okolností.

Mezitím se po Německu, Švédsku, Belgii a všude pohánějí gangy a běžně si to střílí z krátkých zbraní do místních, běžně si znásilňují, loupí, vraždí. A nic, nikdo nic neřekne, nikdo neřekne – A dost!

Mezitím se EU hospodářsky propadá více a více, brzy nás předstihne i Indie. Automobilky zavírají výroby, posílají domů zaměstnance, zatím za slušné peníze, brzy i jim peníze dojdou a začnou propouštět.

Ale mají přeci ten slavný Green Deal, kterým prý zachrání Planetu. No to určitě.

Není čas vystoupit?

Trestní oznámení, které jsme včera podali:

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 585/4

Brno

660 55

Věc: Podnět k prošetření podezření na spáchání trestného činu

Podávám tímto podnět k prošetření podezření ze spáchání trestného činu Šíření nakažlivé nemoci podle § 152 Tr. Zákoníku, na neznámého pachatele, který dále odůvodňuji:

 1. Vláda ČR, Hygienické stanice, uvádí na svém portále důvody, kdy přes rizikový kontakt nemusí „očkovaní“ občané nastoupit do „karantény“ a to na následujícím odkaze - https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/karantena

 2. Přestože se lidé, prohlašující se za odborníky v oblasti virologie, epidemiologie apod., neshodnou na názoru, týkající se tzv. „výše virové nálože“ nakažených osob, očkovaných vůči nemoci Covid-19, všichni se shodnou, že přenašenči této nemoci mohou být všichni, ať očkovaní, nebo neočkovaní.

 3. Zatímco neočkovaný občan, po pouhém rizikovém kontaktu s nakaženým virem SARS-COV-2, nikoliv ještě nemocným, což je prokazováno tzv. PCR testy, je povinen nastoupit do „karantény“, kterou mu nařídí hygienická stanice, nebo do „izolace“, očkovaný občan, který je v takovém případě, podle všech dostupných důkazů taktéž možný „bacilonosič“, chcete-li přenašeč, toto nemusí, musí nastoupit pouze ve výjimečných případech, viz. Bod 1.

 4. Totéž platí u nezletilých dětí, ve školském zařízení, kde v případě potvrzení, již pouhým antigenním testem nákazy u jediného dítěte ve třídě, jsou neočkované děti odeslány domů a do „karantény“, očkované mohou nadále školské zařízení navštěvovat a tento smrtící vir nadále přenášet mezi zdravými.

 5. Protože není rozdíl mezi přenosem tohoto „smrtícího viru“ očkovaným, nebo neočkovaným občanem, nebo nezletilou osobou, je rozhodnutí o tom, že očkovaní přenašeči tohoto smrtícího viru mají podezřelými z výše uvedeného trestného činu povoleno tuto smrtící nemoc libovolně roznášet.

 6. I s ohledem na skutečnost, že i 95% neočkovaných si prošlo touto nemocí tzv. „bezpříznakově“, tedy neměli vůbec žádné příznaky této „smrtící nemoci“, kupodivu ani nezemřeli, je naprosto jednoznačné, že podmínky pro „karanténu“ nebo „izolaci“ podobné procento očkovaných nesplňuje, tedy jsou bezpříznakoví a tímto způsobem roznesli tento smrtící vir po celé společnosti, ve které na tuto nemoc zemřelo přes 30.000 občanů, jak tvrdí naše statistiky.

 7. Podezřelí tak jednají zcela vědomě, úmyslně, protože o tom, že „očkovaní“ mohou vir přenášet stejně snadno, jako neočkovaní, jsou informováni, přičemž důsledky jsou tisíce mrtvých nevinných občanů.

 8. Podle vyjádření například ing. Schillerové, o tom skutečně ví, nařízení restrikcí pouze vůči neočkovaným není ze zdravotních důvodů, ale z důvodu donutit neočkované se očkovat.

Na základě výše uvedeného se zdá být nepochybné, že podezřelí z této činnosti vědomě nechali šířit nebezpečnou nemoc mezi občany této země a to skupinou „očkovaných“ občanů nebo nezletilých, při vědomí, že jsou stejně snadno nakažitelní, jako neočkovaní, jsou stejně snadnými přenašeči tohoto viru, jako neočkovaní a důsledky jsou zahlcená nemocniční zařízení, diskriminace neočkovaných v rozlišném způsobu jednání vládních orgánů (to je také trestný čin), přetížené JIP a ARO oddělení, zbytečná úmrtí tisíců našich občanů.

Paradoxní je, že Státní zastupitelství nejedná z tzv „moci úřední“ a nechalo doslova vraždit naše občany „očkovanými přenašeči“, při vědomí o tom, že jsou stejně nebezpeční, jako neočkovaní, při přenosu tohoto viru.

Z výše uvedeného je nepochybné, že k naplnění skutkové podstaty výše uvedeného trestného činu došlo, je nepochybné, že toto bylo učiněno vědomě (všichni odborníci říkají totéž – i očkovaní jsou přenašeči), cílem těchto opatření není nešíření nebezpečné nemoci, ale pouhá diskriminace a sprosté vydírání neočkovaných, jak přiznala i ministryně financí, ale i ostatní politici, a v samém důsledku páchání tohoto trestného činu jsou přehlcená nemocniční zařízení a tisíce nevinných mrtvých spoluobčanů.

Je tedy samotnou otázkou, zda mezi mnou podezřelé nezahrnout i všechny nečinné státní zástupce, vedle členů vlády, poradních týmů, kteří takovéto řešení schválili (tzv. Odborníků) a šéfů hygienických stanic v ČR, vedle Hlavní hygieničky ČR.

Žádám, ve lhůtě dané zákonem, o informaci, jak bylo mé podání prošetřeno, s jakým výsledkem.

S pozdravem

Hezký adventní víkend a celý příští týden. A nenechte si Vánoce těmi diktátory otrávit, prožijte je tak, jak jste je požívali poslední desetiletí.

Nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí, tak se nedejte.