30. 6. 2019 EU selhává ve své základní roli

Ať již si o Evropské unii myslíme, co chceme, nikdo z nás asi nepopře, že po dobu její existence nebyla v zemích EU válka. Možná se budeme rozcházet v názoru, zda to je zásluhou právě EU, nebo není, ale ti, co budou tvrdit, že to není její zásluhou, tak sami sebe klamou.

Zkusme se na to podívat z toho našeho pohledu. Státy EU selhaly, pokud vrátily hlasovací práva Rusku v Radě Evropy. Rusko, resp. Putin, je jako Hitler. Vezme si, co chce. EU nečinně mlčí, používá legrační sankce, které nikoho moc nebolí, diktátor si cestuje, kam chce, Rusko není vyloučeno z mezinárodního společenství, EU se s Ruskem paktuje nadále, odebírá od nového Hitlera plyn, ropu, přestože jej dávno mohla odebírat od jiných států, kde jsou většinově dodržována lidská práva, nebo alespoň neokupují cizí státy, jako Rusko okupuje Ukrajinu. Aby tomu EU dodala "grády", tak ruským KGBákům vrátila hlasovací práva v Radě Evropy. Diktátor je na koni, jak se říká. Co to znamená? Ano, EU prodala Ukrajinu Rusku.

Je to stejné, jako kdysi odejmutí Sudet naší zemi. Přestože odejmutí Sudet bylo na základě mezinárodní smlouvy uzavřené v Locarnu, která umožňovala takový postup, při souhlasu vítězných velmocí I. sv. války. Rusko nyní okupuje Ukrajinu, vede s ní regulérní válku, EU Rusko pomáhá vyzbrojit a podporuje jej v této válce. Pokud někdo chce vést polemiku, nechť si sám nejdříve odpoví - co automobilky?, co odběr plynu, ropy?, co obchodní spolupráce?, jsou z toho peníze?, kam asi jdou?

Současný postup EU přivede mnoho lidí k názoru, že je lepší z ní vystoupit. EU byla základem pro mír, svobodu a demokracii. Toto vše vzalo za své. Válka na Ukrajině, v Maďarsku, u nás, vládnou autoritáři, porušující demokratické principy, nikdo se již de facto neřídí ani pravidly EU, ta jenom nečinně přihlíží, nebo dokonce okupantům z Ruska aktivně pomáhá.

Z EU již prakticky zbyl jenom cár, který základní principy vůbec nerespektuje, EU je opustila. Poté již zbývá jenom hospodářská spolupráce. A tu lze skutečně vést pouze na základě bilaterálních dohod mezi jednotlivými státy, nebo zbytkem zemí v EU, které se nechávají koupit dotacemi.

Ztratili jsme o EU již veškeré iluze. Naše členství v EU je prakticky zbytečné, pokud EU není garantem demokracie, svobody a teritoria bez války. Pro ty, kteří s námi nesouhlasí, tak připomínáme, že země EU jsou v naprosté většině vůči celku zemí v Radě Evropy. Tedy hlasovací práva byla vrácena, dosud je Rusko nemělo, díky zemím EU, které odmítají svobodu a demokracii. V takovém spolku není nutné dále být. Naši čtenáři ví, že neměníme pohled na EU, vždy jsme ji považovali za garanta svobody a demokracie, přestože její jednání, v posledních letech, tomu moc nenasvědčovalo.

Nemám rád "kdyby", ale tu úvahu si neodpustím. Kdyby EU zajímala svoboda a demokracie, nikdy by neřešila objem záchodových nádržek, ale řešila by právě demokracii a svobodu, jak ji v dnešní době vůbec udržet. Přitom stačí tak málo - nastavit jasná pravidla pro demokratické volby - nemít možnost vlastnit média, zrušit příspěvky státu politickým stranám za obdržené hlasy (u nás se jedná o cca 1 miliardu Kč), a další věci. Samozřejmostí by měla být zvýšená kvalita školství ve všech členských zemích.

Trošku se nám ten sen o EU hroutí. Hezký týden.