30. 12. 2018 – Jak by se tu žilo?

Jak by se tu žilo, kdyby:

- stát neměl k šikaně a buzeraci občanů zaměstnaných více jak 634.000 zaměstnanců?

- stát neměl zaměstnaných dalších více jak 390.000 zaměstnanců?

- ti přebyteční, a jsou jich 2/3, šli pracovat?

- naši politici výrazně pracovali v EU v zájmu naší země?

- naši politici měli "koule" a vyžadovali po EU okamžitý zákaz jakékoliv obchodní spolupráce se zeměmi, které jiné země okupují, vládnou v nich diktátoři?

- naši politici vyhlásili "hon na tyrany", kteří vraždí, tyranizují, mučí občany své země?

- kdyby OSN zrušila Radu bezpečnosti a rozhodovala prostou většinou a vyžadovala bezpodmínečné podřízení se svým rozhodnutím?

- politici pochopili, že bez vody se nedá nikde žít?

- EU zrušila Evropskou komisi?

- místo zákazů PET a dalších igelitů vláda investovala do výzkumu a vývoje jejich druhotného zpracování a ekologické likvidace?

- vláda zrušila podporu solárních baronů a "vynucené" peníze od občanů jim ponechala, například ve formě dotace na pořízení solárních panelů na jejich domky, byty, bytové domy?

- politici pochopili, že exekuce je doživotní teror a přijali zákon o možnosti bezpodmínečného oddlužení?

- politici pochopili, že 1.000.000 exekucí může znamenat až 2.000.000 občanů v šedé sféře ekonomiky?

- politici nechali lidem více svobody a rozhodování?

- učitelé začali učit pravdu, skutečnost, nepokroucenou historii, začali učit dle moderních metod, naše školství bylo mezi 10 nejlepšími světa?

- stát nešikanoval občana více jak 2 miliony zákonů, vyhlášek a nařízení?

- náš stát neměl dluhy?

- se nekradlo?

- muži přestali bít a znásilňovat své ženy a děti? (i ženy muže)

- prezident země byl slušný a čestný člověk?

- premiér země byl slušný a čestný člověk?

- láska a pravda zvítězila nad lží a nenávistí?

 

Tak hezký rok 2019

pf2019