29. 3. 2020 Teprve v krizi poznáte skutečné charaktery lidí

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Doba pokoronavirová

Rozjel se „třídní boj“ o podnikatele. Tak si nalijeme čistého vína, ano? Všechny parlamentní strany souhlasily s naprosto nesmyslným vládním opatřením, které se týkalo uzavření prodejen, státních hranic, zákazu cestování, problémů s převozem zboží, tedy logistikou. Dnes ty samé strany vykřikují, jak má stát finančně zajistit „podnikatele“, kteří tak přišli o tržby, tedy příjmy. Byly to ovšem všechny strany, které je do takové situace dostaly. Připomínám, že my jsme byli proti takovým krokům, které považujeme za totalitní. Ani WHO (Světová zdravotnická organizace) takové kroky nedoporučovala.

Koronavir se šíří a šířil bez ohledu na jakákoliv opatření. Tisíce lidí bylo dávno nakaženo, nezaznamenali větší obtíže, než při dřívějším onemocnění těžší formou chřipky, naprostá většina nevyhledávala pomoc v nemocnicích, ale pouze u ambulantních lékařů. Mnozí z nich již nákazou také prošli, aniž by to zaznamenali.

Koronavir není smrtící vir. Jistě, někteří na něj umírají, to nelze popírat, stejně jako na chřipku. To ovšem nemůže být důvod, zlikvidovat ekonomiku státu. Škody, které způsobí koronavir nesmí být vyšší, než škody, které případně ekonomice způsobí nesmyslná opatření.

Dnes tedy stojíme před variantou, zda nechat zbankrotovat stát, abychom zaplatili za chyby politiků, kteří část národa uvrhli do problémů, nebo tyto lidi ponechat svému osudu a pokusit se zachránit stát, jako celek, zachránit seniorům důchody, handicapovaným příspěvky, aby mohli důstojné žít, učitelům, hasičům, policistům zaplatit mzdy. Je potřeba si uvědomit, že ne každý podnik, ne každého podnikatele, je vůbec možné zachránit. Je nutné si uvědomit, že důsledkem těchto opatření může být nárůst exekucí a lidí postižených exekucí, o stovky procent na nějakých 50% populace. Tito lidé nebudou schopni, ani ochotni, nadále svou aktivitou podporovat tento stát.

Je tu i cesta třetí, přiznat, že politické strany a jejich představitelé jednali populisticky, lhali, vezli se na vlně nesmyslné hysterie, paniky, šířili tuto paniku a hysterii mezi lidmi, které vystrašili tak, že dnes jsou schopni fyzicky napadat ty, kteří se totalitním praktikám odmítají podřizovat, a zrušit nesmyslná opatření, která se týkají právě našich podnikatelů, abychom jim mohli opět vrátit tržby, byť jistě menší, a případně mohli řešit pouze jednotky případů, jak některým z nich pomoci, bude-li to vůbec možné. Je nutné opět otevřít prodejny, nechat fungovat logistiku, aby obchody mohly být zásobeny, začít normálně fungovat. Jistě bude problém s restauracemi a hospodami, nočními bary apod., ale i zde by byla možnost jim nadále umožnit fungovat formou výdejních okének nejen u obědů, povolit zahrádky, kde se lidé budou moci najíst a více méně přenechat ochranu občanů na nich samotných. Nejsme děti, aby nám někdo musel říkat, co je pro nás nejlepší. Nepořádat koncerty, velká divadelní představení pro stovky lidí, jakákoliv shromáždění stovek občanů, je zcela na místě a nelze to považovat za ohrožení svobody, nebo demokracie, v naší zemi. Ale není na místě uzavřít prodejny, restaurace, provozovny, výrobce apod., protože jsme jim zrušili logistiku. V každém případě je nutné si uvědomit, že mnozí podnikatelé skutečně zbankrotují, ať již přistoupíme k variantě 1, 2, nebo 3.

Stát, Kraje, Obce fatálně selhaly při ochraně těch nejohroženějších. Seniorů. Tady je bezpodmínečně nutné se všemi silami vrhnout na zajištění jejich bezpečí. K nim se musí přidat především potomci těch seniorů. Přestat jednat sobecky, ale pomoci svým rodičům a prarodičům, aby nemuseli vycházet vůbec ven, dokud se vir neprožene celou naší zemí. Jak koronavirus přišel, tak odejde, bude se vracet, v jiných modifikacích, jako chřipka. Ale bude dost času na to, vyvinout a schválit vakcinaci.

Fakta jsou důležitá. Je potřeba si uvědomit, že infikovány jsou desítky procent populace, virem SARS-CoV-2. Teprve COVID-19 je skutečnou nemocí. Více jak 99,9% populace přežije tuto infekční nemoc.

Pokud si máme nalít čistého vína, tak žádná vakcína se do konce této první vlny koronavirové neobjeví, nebude vyvinuta nová, nebude schválena. Ten proces trvá roky, nenechejme si lhát, že to je otázka týdnů. Pokud tuto zemi necháme zbankrotovat, nebude mít nikdo nic. Ale 50-60% národa bude v exekucích, bankrotech. A tyto důsledky nám neumožní znovu rozhýbat naši ekonomiku, přestože nás politici, kteří decimují svým souhlasem naši ekonomiku, přesvědčují o opaku.

Teprve v krizi poznáváte skutečné chraktery lidí

A tato krize nám je pěkně odhalila. Zjistili jsme, že nemůžeme už věřit vlastně žádné politické straně. Ti, co si dosud hráli na „demokraty“, jsou ve své podstatě totalitáři, kteří se nechutně vozí po vlně hysterie a paniky.

Ani jedna politická strana nepřišla s žádným „druhým“ názorem. Je až nechutné sledovat, jak všechny strany zneužívají této paniky a hysterie, obviňují jiné z případných úmrtí apod. Je to patrné právě u té tzv. „demokratické opozice“.

Objevují se pouze střípky rozumných návrhů, nikoliv ovšem od politiků, ale odborníků. Mnozí z nich, osamoceně, poukazují na nesmyslnost a nebezpečnost vládních opatření.

K nim se postupně přidávají mnozí obyčejní lidé, kteří jsou poté terčem lynče na sociálních sítích apod., jenom kvůli tomu, že nestojí na té jediné správné straně, která tou jedinou správnou není.

Zvládne vláda koronavirovou dobu? Ano, zvládne. Ať již se zásahy, nebo bez zásahů do svobody jedince a společnosti. Jak vir přišel, tak odejde. Nebude mít na tom žádnou zásluhu, ale bude mít „zásluhu“ na likvidaci naší země. A to včetně těch tzv. „opozičních stran“.

Najednou vidíte, že lidé, které jste dosud považovali na skutečné obránce svobody a demokracie v naší zemi, volají po totalitních praktikách. Nevěřícně kroutíte hlavou. Ne, nepřestávají napadat vládu, ale jenom vládu, přestože, nebo právě proto, že jejich zástupci naopak vládnou Krajům, nebo Obcím, které selhaly stejně, jako vláda. Ale těm se to promíjí, nebo vám dokonce lžou, že oni za to nemohou. Také jste to zaznamenali, tu jejich faleš a přetvářku, kdy svobodu a demokracii šmahem ruky vymění za falešný pocit bezpečí?

Politika je obchod s lidskou hloupostí, nezapomínejte.

Tak hezký víkend a celý příští týden.