28. 5. 2017 Zneuctění památky obětí Lidic

Přestože jsme se chtěli ve svém komentáři věnovat něčemu naprosto jinému, včerejší vzpomínka k 70. výročí poválečného nového založení Lidic námi tolik otřásla, že jsme se rozhodli věnovat tomuto tématu.

Sobotní akce byla podle starostky Veroniky Kellerové poděkováním tehdejšímu československému a dnes českému lidu za vybudování nových Lidic nedaleko pietního území. "My jsme si uvědomili, že jsme nikdy - jako občané a ani naše babičky, maminky - nepoděkovali tenkrát československému a teď už českému lidu za vybudování obce," řekla Kellerová. Poukázala na to, že sbírka na nové Lidice vznikla v Británii a Americe. "Vybrali velkou částku, která byla předána prezidentu Edvardu Benešovi," připomněla. Této události se účastnil Miloš Zeman, britská velvyslankyně v ČR Jan Thompsonová a charge d'affaires americké ambasády Kelly Adamsová-Smithová. Všichni tři na shromáždění v centru Lidic převzali symbolické klíče od obce.

Symbolickou lidickou růži, která je ve znaku obce, na setkání převzal ruský velvyslanec Alexandr Zmejevkij za vztyčení prvního pomníčku na hrobě lidických mužů a osvobození lidických žen Rudou armádou na pochodu smrti. Kellerová připomněla, že prvním objektem postaveným v katastru zničené obce byl právě pomníček. "Stojí tam v nezměněné podobě doteď," dodala. Tato skutečnost je alarmující. Asi nikdo z nás si nedovede představit, že by například obyvatelé Katyně, kterou sovětští vojáci bok po boku s nacisty napadnuvší Polsko, učinili podobný krok. Díky odmítnutí Sovětského svazu s tehdejší ČSR uzavřít dohodu o neútočení, která by garantovala vzájemnou pomoc obou států, v případě jejich napadení ze strany nacistického Německa, byl náš stát nucen, okleštěný zeměmi, vesměs kolaborující s Hitlerem, se prakticky vzdát bez boje, pokud tehdejší prezident Dr. Edvard Beneš nechtěl vystavit národ skutečnému masakru a pokud chtěl dodržet mezinárodní závazky a právo, vyplývající z Locarnských dohod z roku 1925. Nelze jistě zároveň opomenout významný podíl SSSR na porážce nacismu v Evropě. Přesto je zřejmé, že za svůj podíl na zahájení 2. světové války a tím i podíl na vyhlazení Lidic, si zástupce Ruské federace, nástupnického státu SSSR, žádnou připomínku nezaslouží. Zřejmě se jednalo o úlitbu Zemanovi, ale i přesto se jedná o akt, který oběti Lidic zneuctil. Děkovat masovým vrahům z Katyně a jiných měst, byť v jiné zemi, je morálně odporný akt.

V Lidicích vystoupil i Zeman. ZDE. Své funkce zneužil k odpornému sbírání politických bodů u neonacistů, jako jsou Okamůrovci z SPD, nebo Vandasovci, Konvičkovci, či jiní odporní elementi. Použil výrazy, které používal Adolf Hitler vůči Židům. Označil lidi, ochotné pomáhat válečným uprchlíkům za zbabělce. Jeden takový zbabělec se, in memoriam, dočkal připomenutí nejen jeho osobní odvahy, nezištně pomáhat dětem, ale také rodiče dětí, kteří mu je svěřili, byli připomenuti nádherným památníkem. ZDE. Všichni se rozhodli zachránit naše děti, bez ohledu na jejich víru, či národnost, v prostředí antisemického napadání, jakého jsme se poslední dobou dožili vůči lidem muslimské víry.

"Jsme zbabělci proto, že často otevíráme náruč islámským radikálům, často mluvíme o toleranci vůči nim, často mluvíme o přizpůsobení se jejich kultuře, byť je tato kultura neslučitelná s evropskou kulturou," prohlásil mimo jiné Zeman. V této souvislosti je nutné připomenout, že Hitler podobným způsobem mluvil o Židech, Zeman a Hitler jsou jedna a táž osoba, ve své podstatě. Kdyby Zeman mohl, nažene muslimy do plynových komor, to je z jeho výroků na adresu muslimů patrné. Podobně se na evropské uprchlíky v době druhé světové války pohlíželo ve Velké Británii i Austrálii, ale nikdy tyto hlasy neměly takovou váhu, aby se obyvatelstvo těchto zemí zachovalo tak, jako se chová nacista Zeman. V Evropě žijí desítky milionů muslimů. Ano, někteří se dopouští teroristických činů, ale je jich milipromile, s ohledem na jejich počet. Zeman byl sám komunista, navíc vedený ve svazcích STB. V letošním roce si připomínáme 60 let od prvního teroristického útoku na sídlo Evropského společenství uhlí a oceli ve Štrasburku, předchůdce dnešní Evropské unie, kdy komunisté, jako Zeman, vraždili nevinné lidi v Evropě. Nebyl to jediný takový teroristický útok jeho milované STB a komunistů. Pokud bychom měli měřit stejným metrem, jak se říká, musíme Zemana deportovat do KLDR, tam se nesetká s různorodou myšlenkou, náboženství, rasou, vírou, barvou pleti, tedy vyjma sama sebe.

 

Zeman v Lidicích napodobil svou legendu - Adolfa Hitlera. Došlo k naprosto nepochopitelnému zneuctění památky obětí řádění nacistů v naší zemi. Pokud toto hodláte nadále tolerovat, nejste lidé, ale zvěř. Je jenom velkou škodou, pro čest českého národa, že se této piety neúčastnil člověk, jako Radek Banga, nevstal, neodešel, nikdo. I to vypovídá o neonacistickém smýšlení zúčastněných. U přeživších masakr v Lidicích to je více než alarmující. Jejich osud tak v očích mnohých, musí ztrácet "punc" hrdinů a bojovníků, pokud při tomto osudu nemají v sobě tolik cti, morálky, aby opustili pietní místo, jakým Lidice jsou, když slyší nové nacistické výrazy z úst nacisty Zemana. Souhlasí tedy s perzekucí lidí jiné víry, národnosti, barvy pleti? Ptám se vás - Jano Hanzlíková a Marie Šupíková-Doležalová - souhlasíte s nacistickým jednáním Zemana? Proč jste neměly dost kuráže se zvednout a odejít, pokud nesouhlasíte?