25. 4. 2021 Neuvěřitelně hloupý Zeman

Vítáme vás u našeho dnešního, druhého, komentáře.

Zeman padá na zem - Aktuálně.cz

Zemanova manipulace

Čas od času vás ochudíme o náš nepravidelný nedělní komentář, tak když se naskytne příležitost, snažíme se to napravit i tím, že občas zveřejníme 2 komentáře.

A ta příležitost se naskytla s vystoupením Zemana ke kauze Vrbětice. Jsme si naprosto jisti, že nic podobného, co tu dnes napíšeme, se nikde nedočtete.

Při rozboru toho, co Zeman řekl, je nutné vycházet ze skutečnosti, že Zeman je zručný manipulátor, tedy on se nedopouští lží, ale zamlčuje podstatné skutečnosti, k tomu vyzdvihuje nepodstatné věci, přičemž prakticky potvrdí, nejen svým jednáním, ale i postojem, že za výbuchem a vraždami našich lidí, skutečně stojí ti dva ruští agenti.

Pojďme si ten jeho projev rozebrat, pěkně dílek, po dílku, bez manipulativní omáčky, kterými jsou jeho projevy velmi známé. Budeme se držet faktů.

Na konci najdete přepis jeho projevu.

Původní vyšetřovací postup nebudeme hodnotit, jedná o prosté shrnutí faktů. Byli obviněni nevinní lidé, Zeman zapomněl zdůraznit, že se jedná o justiční omyl a asi by měl žádat nápravu pro nevinně obviněné, byť nebyli odsouzeni. To je asi jediné, co se k tomu dá napsat.

Zeman, přestože v minulosti popíral jakékoliv ruské špionáže, v loňském roce dokonce vyžadoval po BIS, aby dodala seznam těch jimi zmiňovaných špionů, to si jistě pamatujete, najednou obrátil a uvedl, že na našem území operovali minimálně ti dva vrazi.

Uvedl, a to je ta manipulace, doslova - Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu.

Ve zprávě BIS je uvedeno, že není důkaz pouze o tom, že by ti dva vrazi měli být ve vrbětickém areálu. Nic více. To je ta manipulace s fakty. Ten spis zcela evidentně prokazuje, na základě uceleného řetězce přímých i nepřímých důkazů, jejich zapojení do této teroristické akce. A to bezesporu. Proč bezesporu. Protože Zeman souhlasil s kroky vlády vůči Ruské federaci, ve věci vyhoštění agentů z Ruské ambasády, stejně tak narovnání počtů diplomatů a pracovníků na obou ambsadách – v Praze i v Moskvě. Je tedy naprosto nepochybné, že minimálně ucelený řetězec nepřímých důkazů dokazuje, že ti dva vrazi se skutečně dopustili teroristického činu, na příkaz Putina. V opačném případě by totiž bylo zjevně nelogické, aby s kroky vlády Zeman souhlasil.

K tomu, co jsme výše napsali, je nutné také vysvětlit, jak fungují demokratické právní systémy v zemích. Ne vždy se pachatel trestného činu přizná k činu, ne vždy se najde vražedná zbraň, dokonce to je vysoké procento, kolem 30%, kdy se nic nenajde. Právní systémy v demokratických zemích, justiční systém, tedy předpokládá 2 možnosti, pro odsouzení takového zločince, nebo jejich kombinaci. První je na základě jednoznačných přímých důkazů, kdy přiznání je polehčující okolnost, druhá je, na základě uceleného řetězce nepřímých důkazů. A v této věci jde o řetězec nepřímých důkazů, který je ucelený, je založený na příčině takového jednání, chcete-li motivu k jednání, uceleně dokáže přesvědčivě prokázat, na základě nepřímých důkazů, samotný skutek, ale neumí odpovědět na to, jak se tam dostali, jak byla vražda spáchána, jak bylo spácháno samotné vyloupení domu. Takto funguje právní systém v celém demokratickém světě.

Další manipulace je, že Zeman absolutně nezmínil roli Vojenské kontrarozvědky, ale ani dalších. Vrbětický areál je totiž v majetku Ministerstva vnitra, které jej pronajímá. V takovém případě, jako je tento, se jedná o kompetence Vojenské kontrarozvědky, nikoliv civilní BIS. Všechny rozvědky a tajné služby se samozřejmě doplňují a podílí na vyšetřování jakýchkoliv náznaků terorismu, nebo útoku na majetek uskladněný ve vojenských skladech, ale hlavní slovo má Vojenská kontrarozvědka. A o tom, co píše ve svých zprávách ona, již neřekl jediné slovo. To je ta manipulace. Je za tím jeho prostá nenávist k plukovníkovi Koudelkovi z BIS, který jej zesměšnil již tím, že prokazatelně na našem území agenti Ruské federace působili a působí, což BIS tvrdí celá léta, ale Zeman to celá léta popíral. Úmyslně se Zeman také nevyjádřil k vyhoštění, prokazatelných agentů RF na Ruském velvyslanectví, jak uvedla vláda, přičemž, jak již jsme uváděli, ještě na podzim popíral jakoukoliv špionážní činnost Ruské federace, najednou se neohradil proti výroku vlády, že vyhoštěni byli především agenti tajných služeb Ruské federace, nikoliv diplomaté.

Další manipulací je uvádění nějakých e-mailů, kterými se měli ti dva vrazi alespoň domáhat vstupu do objektu. Nemusím být hned špion, abych věděl, že má činnost je prostě tajná, nikdo se o ní nemá dovědět, měl bych tedy jednat tak, abych nezanechal žádné stopy po své činnosti, natož písemné důkazy. Ve vší úctě, toto ví i debil. Zeman se ovšem zmiňuje o nějakých e-mailech, kterými by bylo možné prokázat, že tam ti vrazi byli. Toto má 2 roviny, existují e-maily, které prokazují jejich působení v naší zemi, ale i účel tohoto působení, ale nejsou další důkazy o tom, že do areálu vstoupili, což je pochopitelné, toto je nejpravděpodobnější varianta, nebo to je prach sprostá manipulace. Toto potvrzuje jeho vyjádření - A protože každý e-mail má svoji adresu … - ne, nemá, e-mail lze odeslat z virtuálního účtu, nebo virtuálního severu, což každý, kdo trochu „fušuje“ do „výpočetní techniky“ ví. Je to jenom další pokus o zpochybnění práce našich bezpečnostních složek. Jenom, doslova idiot, se může domnívat, že na e-mailu, jako odesílatel, bude Putin. A na tyto idioty Zeman cílí.

Další manipulace Zemana je patrná z tohoto vyjádření - Beru obě dvě tyto verze vážně … Ta prokazuje, že skutečně existuje řetězec nepřímých důkazů, usvědčující ty dva vrahy a Putina, jako zadavatele úkolu. Kdyby tomu tak nebylo, tak Zeman tu verzi o zapojení Ruské federace do vražd našich občanů a miliardové škody, zpochybní, což neučinil. Proti tomu se, manipulativně, snaží hrát na „chytrou Horákyni“ a vyžadovat přímé důkazy, které ovšem tito agenti vskutku nenechávají, byť se jedná o ruské agenty.

Další jeho manipulací je toto vyjádření - Doufám, že se dovíme pravdu. Dovíme se, zda toto podezření je oprávněné a v takovém případě, ač podporuji korektní vztahy se všemi významnými zeměmi, je zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický čin zaplatila – Proč je to manipulativní? Protože s kroky vlády Zeman souhlasil, mezi ty kroky nepatřilo pouze vyhoštění agentů, nebylo to jenom narovnání počtu diplomatů na ambasádách, ale také sdělení vlády, že Rosatom se nebude účastnit soutěže o dostavbu Dukovan. Na jedné straně s těmito kroky vlády souhlasí, na druhé tu nyní vykřikuje, že až po důkazech? Ty důkazy přitom má, byť nepřímé, ve smyslu uceleného řetězce.

Možná jste se takto nad tím, co Zeman sdělil, vůbec nezamysleli, naprostá většina komentátorů bude žvanit různé nesmysly, ale prostě nebude vycházet ze základního předpokladu, že Zeman je zručný manipálátor, nebude vycházet ani z toho, že Zeman pouze sdělil, že není důkaz na to, že ti dva vrazi byli v areálu, ale jinak vůbec nezpochybnil jejich působení na našem území v dané době, vůbec nezpochybnil ucelený řetězec nepřímých důkazů, který je usvědčuje ze státního terorismu.

Výsledkem jeho projevu je fakt, že působení těch ruských vrahů bylo prokázáno řetězcem nepřímých důkazů, kdy pouze chybí přímý důkaz o tom, že v areálu byli, ale nechybí nepřímý důkaz o tom, že ihned po splnění úkolu z naší země zmizeli. Výsledkem Zemanova projevu je fakt, že jeho značné umění manipulace s názory lidí je snadno předvídatelné, výsledkem je fakt, že Zeman souhlasil s kroky vlády, které by nebyly, pokud by nebylo podezření fakticky prokázáno právě řetězcem nepřímých důkazů. Zeman je v koutě, to si musí přiznat, ale je nutné ho v tom koutě zavřít. Ne, nelze tvrdit, že Zeman lže, ale lze tvrdit, že Zeman záměrně zamlčuje podstatné skutečnosti.

Zeman je ve skutečnosti neuvěřitelně hloupý člověk, který je snadno čitelný a velmi snadno lze prokázat, jeho, doslova, vychcanost. Ale je pravdou, že to neustále na jeho voliče působí.

Nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí, tak se nedejte.

Tak hezký víkend a celý příští týden.

Úplný přepis projevu:

Dobrý den, vážení a milí spoluobčané,

před týdnem jsem byl informován předsedou vlády a 1. místopředsedou vlády o podezření, že výbuch v muničním skladu Vrbětice byl způsoben dvěma ruskými agenty. Pokládám za svoji samozřejmou povinnost se k tomuto podezření vyjádřit, a právě proto jsem se nejdříve seznamoval se všemi relevantními informacemi. Setkal jsem se mimo jiné s policejním prezidentem, nechal jsem si zpracovat celou řadu analýz a dnes před vás předstupuji jako člověk, který se domnívá, že má dostatek informací, aby se k celé záležitosti mohl vyjádřit s chladným rozumem a bez jakékoli hysterie.

Co se stalo ve Vrběticích

Začněme tedy začátkem. V roce 2014 došlo ve Vrběticích v muničním skladu ke dvěma výbuchům, které byly časově odděleny zhruba jedním měsícem. Tyto výbuchy byly vyšetřovány a závěr tehdejšího vyšetřování zněl, že byly způsobeny neodbornou manipulací při vyskladňování muničního materiálu. Tato munice měla být dodána do Bulharska. Bulharský obchodník se zbraněmi to popřel, ale usvědčují ho jednak kupní smlouva a dokonce i již vyplacená záloha za tento odběr. Proto takzvanou bulharskou stopu můžeme považovat za prokázanou.

Pak uplynulo zhruba šest let a nic se nedělo s výjimkou soudu, kde byli obžalováni někteří pracovníci firmy Imex Group, ale při tomto soudním přelíčení byli všichni obžalovaní osvobozeni.

Bezpečnostní a informační služba po šest let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních asi třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území se dvěma krycími pasy, tádžickým a moldavským, a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích. Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu. Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém. Z toho ovšem nevyplývá, že podezření z jejich účasti není vážné. Jednak se musíme ptát, co tady vůbec dělali? Zadruhé to, že BIS neprokázala jejich účast, neznamená, že do vrbětického areálu nevnikli. Policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že je tam mohl provézt jeden z majitelů firmy Imex. Toto podezření je zapotřebí buď vyvrátit, nebo potvrdit. V každém případě, pokud by se prokázalo, že tam byli, není o čem diskutovat. Pokud by se alespoň prokázalo, že byly jakési e-maily, jimiž se dožadovali, aby do tohoto areálu mohli vstoupit, je to rovněž důvod k závažnému podezření. Co by tam proboha měli dělat! A protože každý e-mail má svoji adresu, předpokládám, že další vyšetřování ukáže, s kým si tito dva agenti dopisovali a jak dopadla jejich údajná žádost o účast ve vrbětickém areálu.

Co se stane, až se dozvíme pravdu

Vážení spoluobčané, žádná suverénní země si nemůže dovolit, aby na jejich území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva čeští občané a byla způsobena miliardová škoda. Na druhé straně pracujeme se dvěma určujícími verzemi. Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny. Policie České republiky, ale i Nejvyšší státní zastupitelství, které tento případ dozoruje, mají moji plnou důvěru. Přeji si, jako vrchní velitel ozbrojených sil, kam Policie České republiky nepochybně patří, aby na vyšetřování byla nasazena maximální kapacita a aby, až vyšetřování skončí, občané České republiky měli plnou informovanost a nic se neutajovalo.

Doufám, že se dovíme pravdu. Dovíme se, zda toto podezření je oprávněné a v takovém případě, ač podporuji korektní vztahy se všemi významnými zeměmi, je zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický čin zaplatila například neúčastí Rosatomu v tendru na Dukovany. Pokud naopak toto podezření bude vyvráceno, pak z toho vyplývá, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život.

Počkejme tedy bez hysterie a spekulací na výsledky vyšetření a potom teprve rozhodněme.

Děkuji vám za vaši pozornost.