23. 4. 2017 Jak probudit ekonomiku a vrátit se mezi vyspělé státy světa?

V minulém týdnu jsme se věnovali stavu ekonomiky a (ne)receptům politických stran, které vesměs, na světlé jednotlivé body jejich zatím známých programů, hodlají kandidovat spíše pro udržení koryt, než pro kvalitní správu této země a budoucí vývoj, který nás opět vrátí z pozice rozvojové země, do které nás přivedla současná vláda ANO, ČSSD, KDU-ČSL, po bok vyspělých ekonomik světa, kam zcela jistě patříme. Neodpustím si poznámku, že za úpadek naší země a přeřazení po bok Nigérie, tedy rozvojových států, pochválil náš prezident Zeman ministra financí Babiše. Otázkou tedy opravdu je, jaké plány s touto zemí tito dva pánové skutečně mají.

26-20

V minulém týdnu jsme si pojmenovali základní problémy ekonomiky, které tu jsou a zůstávají neřešeny - rekordně nízká nezaměstnanost, nízká inflace, nedostatek pracovníků na trhu (chybí jich firmám až k 200.000), ale stát je v deficitu (hospodaří s dluhem), zaměstnanci nemají vyšší kupní sílu. Viník – jednoznačně tato vláda. Zároveň musíme konstatovat objektivní skutečnosti blízké budoucnosti, do 25 let se téměř obrátí poměr počtu pracujících na jednoho důchodce z dnešních více jak 1,3 pracujících na jednoho důchodce na poměr 1,3 důchodců na 1 pracujícího, který by měl ze svých daní tyto uživit tak, aby mohli vést adekvátně kvalitní život k dnešním důchodcům. Ten poměr může být ještě horší a pravděpodobnost, že 1 zaměstnanec bude brzy muset uživit 2 důchodce i více, je obrovská. Z logiky věci je patrné, že nebude trvat dlouho a z této země se stane chudobinec, pokud politické strany nezmění své postoje a nepovedou zemi k rozvoji, přičemž nemohou zamlčovat, že v této zemi musí dojít k zásadním reformám.

99BB011black_1

Samozřejmě nespokojenost občanů se stavem státu, jako takového, vede ty průměrně a podprůměrně intelektuálně zdatné k příklonu k extrémistům, jako jsou neonacisté z SPD Tomia Okamůry, nebo naopak komunisté. Ti slibují jednoduchá řešení, na která slyší právě primitivnější část obyvatelstva, která si nedokáže odpovědět na banální otázku, jak nám ke kvalitnějšímu a bohatšímu životu asi pomůže odvolatelnost politiků, nebo referendum. Tito lidé, kteří nejsou schopni racionálně odpovědět na slibované nesmysly těchto extrémistů jsou pro naši společnost nejnebezpečnější, jako ti, co takové strany zakládají a vznikají, jako houby po dešti.

Nakupte za 500 Kč a vyhrajte televizor s internetem a úhlopříčkou 82 cm.

Nakupte za 500 Kč a vyhrajte televizor s internetem a úhlopříčkou 82 cm.

Kroky, které současný stav pomohou vyřešit

1. Nedostatek pracovníků - nabízí se 3 způsoby řešení. a) přijmout až 200.000 migrantů, kdy v naší zemi jich již pracuje přes 500.000, to znamená zrušit byrokracii, která našim podnikům svazuje při jejich přijímání ruce a tak omezuje tuto možnost. Problém by byl dávno vyřešen, nebýt nesmyslných neonacistických výkřiků ze strany Zemana a dalších pitomců. b) Zrušit různá byrokratická nařízení, protože jejich přijetím bylo nutné přijmout i další státní zaměstnance, kterých na tuto zemi zde je přes 1.000.000 (ty také platíme z našich daní, nepřináší naši zemi nic, než bídu a utrpení) a díky tomu zrušit i 200-300 tisíc úřednických míst, kdy tyto úředníky poté pojme náš pracovní trh, díky nedostatku zaměstnanců. Jako příklady pro zrušení byrokratické zátěže mohu uvést - Kontrolní hlášení k DPH, EET, Daň z převodu nemovitosti, Daň z nemovitosti, resp. pozemku, silniční daň, povinné revize kotlů, protikuřácký zákon, kontroly topení, splaškovou daň, poplatky OSA a dalším, Úřady práce, ČOI, ČSZPI, Oblastní inspektoráty práce, BOZP, Požární kontroly, apod. Těch případů jsou tisíce, pro zrušení. Cesta to je ovšem delší, vyžaduje proces schvalování, který trvá i déle než rok, tudíž neřeší aktuální stav, ale budoucí stav. 3. kombinace obou výše uvedených bodů.

50c

Podpůrné kroky, které jsou v kompetenci státu, musí zákonitě doprovázet výše uvedená opatření. Jak jsme psali v minulém týdnu, v rozboru nezaměstnaných, je patrné, že největší podíl na nezaměstnanosti mají předdůchodci, invalidé, zdravotně postižení, poté dlouhodobě nezaměstnaní. Obce i stát ovšem sami provozují různé společnosti, ať již to jsou Technické služby, Vodárny, Sportoviště, Kulturní zařízení měst apod. Na tato obecní místa ovšem přijímají své "podkmotry", jak jsme již uvedli, starostové jsou nejzkorumpovanější částí politické scény, tedy jsou tato místa obsazována primárně jejich kamarády. Nepopiratelným faktem ovšem je, že vozíčkář může pracovat jako prodejce lístků na kulturní akci, nebo může pracovat jako pořadatel, nebo v kancelářích. Kolik handicapovaných je zaměstnáno na úřadech? Skoro nikdo. Předdůchodci sice přišli o zaměstnání, protože leckdy z objektivních příčin již nejsou schopni náročnou práci vykonávat. Takže takový zedník přeci může vykonávat nadále zednickou činnost pro Správu majetků, bytů, obce, přestože již nebude schopen takové produktivity, protože nás pořád méně stojí jeho nižší produktivita, než jeho zařazení na Úřadu práce. Stejně tak i dlouhodobě nezaměstnaný může pracovat při úklidu obce. Jenže státu tento stav vyhovuje, takže zdravé lidi, schopné pracovat v průmyslu, si zaměstnává u sebe, protože to jsou kamarádi, lidé, objektivně si nemohoucí najít práci, jsou poté na Úřadu práce, který jim práci není schopen zajistit. Ruku v ruce je nutná změna i v Zákoníku práce, který musí umožnit zaměstnavatelům uzavřít dlouhodobou práci se zaměstnancem, pouze a jenom za účelem nějaké činnosti, za kterou bude honorován podle výkonu, nebo provedených činností. Je to výhodné pro zaměstnavatele i zaměstnance. Stejně tak musí umožnit okamžitou výpověď ze strany obou, bez uvedení důvodu. Pokud má špatně placený zaměstnanec šanci získat lépe placené místo, tak nyní musí čekat 2 měsíce výpovědní lhůty, leckdy i 3 měsíce, ale to místo na něj, logicky, nepočká. Takže mu stát znemožňuje se mít lépe. Těch kroků je logicky více, ale nejsme tu od toho, abychom vás zahltili informacemi o lumpárnách státu a neschopnosti politiků cokoliv řešit. Takže uvádíme jenom, z našeho pohledu, podstatné věci.

48220003

2. Rekordně nízká nezaměstnanost vs. nerostoucí platy, nízká inflace - Přestože průměrná mzda v ČR roste, kupní síla občanů stagnuje, či dokonce klesá. Zároveň s tím je nízká inflace, to znamená, že zboží a služby, jejich hodnota, neroste. Toto není jednoduchý problém, který by se vyřešil šmahem ruky, nebo tím, jaké návrhy předkládá TOP 09, či ODS, tedy snížením sociálních odvodů zaměstnanců i zaměstnavatelů. Je pravdou, že tím zaměstnanec získá 4% navíc, zaměstnavatel svá uspořená 4% většinou nepřevede do mzdy zaměstnance, protože to jsou náklady zaměstnavatele, které ušetřil, nikoliv zaměstnance, navíc to pomůže k likvidaci penzijního systému. Tedy, relativně se vám zvýší kupní síla, ale nebude na důchody a populace stárne. Proti tomu ovšem jdou zásahy státu, které vám tu kupní sílu opět snižují. Například se jedná o EET, kdy na vesnicích došlo ke zrušení hospod i obchodů potravin, ve městech to samé u večerek, služeb apod. Občané jsou poté, díky naprosto debilnímu zásahu státu, nuceni si potraviny nakoupit v jiné vesnici, nebo městě, čímž se snižuje jejich kupní síla o právě nutně uhrazené dopravné do jiných lokalit nákupu, které předtím platit nemuseli. K tomu vám stát ukradne peníze, třeba 2.000 Kč za revizi kotlů. Tedy efekt pro stát takový, že přijme úředníky na kontrolu těchto nesmyslů, peníze vybere z vašich kapes, které poté prostřednictvím revizorů získá, z části, zpět na daních, aby je vyplatil, za poslední 2 roky přijatým 40.000 novým úředníkům. Vám zůstane v kapse méně. To samé je třeba protikuřácký zákon, který zlikviduje další, především vesnické, hospody, pokud ještě existují. Kupní sílu zvýšíte vyšší mzdou, zároveň tím i inflaci, protože se vyvíjí tlak na cenu, díky vyšším nákladům na práci, výsledný efekt, kupní síla stejná, nebo nižší, nikoliv dramaticky vyšší. Snížením odvodů na sociální pojištění ovšem vyvedete ze sociálního systému stovku miliard ročně, kterou buď nahradíte jiným příjmem, nebo snížíte výdaje. Nejsnazší je snížit výdaje státu na byrokracii. Máte také možnost zvýšit daně, čímž ovšem opět dochází ke snížení příjmu, resp. kupní síly.  Jednoduchá řešení neexistují, ale musí to být komplex systémových změn - zrušit byrokracii, propustit státní zaměstnance v počtech více jak sto tisíc, lépe dvě sta tisíc. Tím získáte až 60 miliard korun navíc na úsporách, ale také na platbě sociálního a zdravotního pojištění a daní získáte dalších cca 20 miliard od soukromých podnikatelů, kteří je zaměstnají do průmyslu a obchodu. Dohromady cca 80 miliard ročně. Pokud ovšem stát začne zaměstnávat nezaměstnané ve svých podnicích, poté uvolní zdravé lidi opět do průmyslu a obchodu. Tímto zásahem by se již snížily i výdaje na nezaměstnané na naprosté minimum. Pokud ovšem zároveň zrušíte byrokracii, uvolní se dost dříve se jim říkalo THP pracovníků do výroby. Kupní sílu zvýšíte právě zrušením zásahů státu do kapes daňových poplatníků. Nebude to razantní zvýšení, jak by si mnozí přáli, ale zvýšení se bude konat, v řádu 5-6.000 Kč ročně. Uvolněním pracovního trhu umožníte lidem si více vydělat na jednorázových akcích, či potřebách zaměstnavatelů. Sice vypadá zajímavě snížení odvodů zaměstnance, ale při vědomí, že zaměstnanec má odvody cca 11%, nyní jim populisté chtějí odvody snížit o 4%, takže budou platit cca 7%, kdy zaměstnavatel bude nadále platit přes 30% odvodů, je nesmyslem. Ohrožuje to budoucí penzijní systém. Dalším krokem je revize DPH, která je uplatněna. Alkoholik v hospodě prý zaplatí 10% DPH, matka na mateřské dovolené platí 21% DPH za plíny. Asi i vám to připadne divné, že? Takto stát prý pomáhá mladým rodinám. Opět připomínáme, že toto je z dílny ANO, ČSSD, KDU-ČSL, kdy všichni slibovaly podporu rodin. Zároveň s tím musí dojít k reformě justice a zásadní možnost vymáhání práva. Soud by měl mít povinnost vynést rozsudek do 3 měsíců od podání žaloby, přitom první rozhodnutí soudu musí padnout do 3 dnů od podání žaloby, zároveň by soud neměl odsuzovat k výkonu trestu, tedy nástupu do kriminálu, banální delikventy, naopak by měl vynášet rozsudky pracovní povinnosti, pokud ji takový nesplní, neměl by mít žádný nárok na svobodný pohyb z domu. To dlouho žádný delikvent nevydrží a raději odpracuje svůj trest. Soudy by měly daleko více přistupovat k peněžitým trestům, například případ pana Janouška, údajného lobbisty, co chtěl odjet od dopravní nehody. Takový člověk by měl mít povinnost, primárně, uhradit peněžitý trest v řádu cca 10% jeho majetku, pod hrozbou propadnutí majetku. Několik let v kriminále naši zemi stojí nemalé finanční prostředky, takže místo finanční injekce v řádech milionů, zaplatíme za jeho pobyt v kriminále a za zdlouhavá soudní jednání, na náklady daňových poplatníků. To, co nejvíce brání zvýšení mezd, jsou Pracovní agentury. Tyto nabízí velké výhody zaměstnavatelům, především díky úspoře na nesmyslně byrokraticky nastavených pravidlech zaměstnávání, ale také neuvěřitelně složitém účetním systému evidencí mezd zaměstnanců. Na evidenci mezd si musí většinou najímat specializované účetní společnosti, aby se vyhnuly drakonickým pokutám za banální chyby. Opět důsledek regulací a nesmyslů ze strany státu. Pokud stát těmito zásahy sníží své výdaje, může přistoupit ke snížení třeba dalších odvodů zaměstnanců i zaměstnavatelů, tedy opět dojde ke zvýšení kupní síly. Nelze tlačit na zaměstnavatele, aby platil vyšší mzdy, zvyšování tzv. minimálních mezd je sice ku prospěchu věci, ale většina lidí pracuje za základní plat a osobní ohodnocení. Zvýší se základ, sníží se bonusy. Cesta, která nikam nevede.

3. Rekordně nízká nezaměstnanost, nedostatek pracovníků, přitom deficit státu (hospodaří s dluhem) Opět zdůrazníme - výsledek hospodaření současné koalice ANO, ČSSD, KDU-ČSL! Pokud v této situaci hospodaří stát s deficitem, jde to jednoznačně na vrub neschopnosti současné vládní koalice. Deficit státu zadlužuje naše děti i vnoučata. Jedná se o zločin na nich. Žádná politická strana na tento zločin adekvátně nereaguje. Zásadní reakcí je slíbit a také zavést do Trestního práva trestný čin - Hospodaření státu, nebo územního celku, s deficitem, v trestní sazbě 25 let až doživotí. Vládní garnituře bych umožnil hospodařit s deficitem, ale na konci vládního angažmá by musel být celkový součet výsledků hospodaření 0 (nula), nebo plus, tedy nikoliv deficitní hospodaření. Očekával bych to právě u pravicových stran, které si ovšem neví rady sami se sebou, natož s ekonomikou. O levicových stranách a extrémistech je škoda psát, ti neumí hospodařit vůbec, jak je patrno. Jak zajistit přebytkové hospodaření. Lidé si musí zvyknout na to, že budou přijata nepopulární opatření. Největším výdajem státu jsou důchody. Pokud bychom neplatili na důchodce, náš stát by si, i za současného přebyrokratizovaného stavu, vystačil s rozpočtem o 40% nižším. A to k tomu nepočítáme zvýšené náklady na zdravotní péči důchodců. S ohledem na blízkou budoucnost, kdy důchodců bude více, než na ně pracujících, je zcela evidentní, že důchodová reforma je nejdůležitějším problémem, se kterým se vláda bude potýkat. OVŠEM žádná politická strana toto prakticky neřeší. Základem je, že se přejde z průběžného financování důchodů na osobní. To znamená, že každý občan postupně, v průběhu jedné generace, přestane platit sociální pojištění a každý bude mít svůj osobní důchodový účet u ČNB, kam si bude moci, nebude to povinné, posílat ušetřené peníze ze sociálních odvodů na svůj důchod. Tímto se zruší povinné pojištění na nepovinné. Stát na tuto reformu bude muset vynaložit obrovské peníze, čítající v horizontu 40-50 let 10 a více bilionů korun. Jedná se o postupný přechod, proto zaměstnavatel bude muset platit za zaměstnance nadále sociální pojištění, které z 90% půjde na současný důchodový systém, z 10% půjde na účet zaměstnance v ČNB, kdy poměr příjmu státu vs. zaměstnance se bude měnit ve prospěch zaměstnance. Jak moc to bude bolet, je otázkou rychlosti takovéhoto přechodu. V každém případě současná pracující generace i budoucí to bude bolet nejvíce. Ruku v ruce s tím je nutné minimalizovat nárůst výdajů na důchody. Zrušit povinné valorizace, tyto nahradit zvýšením důchodů těm, kteří je mají nejnižší, přitom nastavit parametr maximálního důchodu na cca 12.000 Kč na osobu, v současném ekonomickém stavu. Ten, kdo má více, tomu nebude důchod valorizován, dokud se nedostane pod nastavený parametr max. důchodu, který se bude zvyšovat o inflaci každý rok. Zároveň s tím bude muset stát zpětně pořídit, nebo postavit sociální bydlení, které bude přednostně přidělováno seniorům, kteří si za svůj život nepořídili své vlastní bydlení, ale pouze těm, kteří si objektivně na něj nemohli našetřit - samoživitelé, postižení, apod., nikoliv těm, kteří měli vysoké výdělky a v důchodovém věku chtějí parazitovat na sociálním systému. O ty se musí postarat jejich děti. Rozhodujícím faktorem pro přidělení bytu bude výše důchodu, kdo má nejnižší, ten získává sociální bydlení. Nelze totiž přivést do chudoby lidi, kteří celý život pracovali, chovali se zodpovědně, ale třeba i díky zdravotnímu stavu si nemohli vydělat více, aby si pořídili, za svého aktivního života, vlastní bydlení. Stejně tak nelze přihlížet k situaci, kdy mladý hasič s nástupním platem 17.000 Kč hrubého, mající rodinu, má nižší čistý příjem, než důchodce. Stát bude muset začít platit své dluhy, stejně tak bude muset udržet relativně sociální systém, dokud nedojde k přenesení zodpovědnosti na jednotlivé občany. Teprve poté bude moci stát skutečně hospodařit tak, jak dobrý hospodář hospodaří. V době vysokého růstu ekonomiky hospodařit s dluhem, je zločin!

Kroků, které poženou naši zemi vpřed, dokáží nám všem zajistit slušný život, je více. Namátkově se jedná o zrušení sociálních dávek, konec podpory bílé mafie, parazitující na ubytovávání nezaměstnaných apod. Zrušit možnost kontroly kontrolních orgánů na základě anonymních udání, protože poté se proti křivému obvinění takového zmetka nemůže slušný podnikatel bránit a nemůže od něj žádat finanční kompenzaci za čas, který strávil s kontrolory. Omezit pravomoci kontrolních orgánů, zrušit Kraje, přenést jejich působnost na Okresy, zrušit obecní zastupitelství, nahradit jej okresním zastupitelstvím, kdy každá obec bude mít jednoho zástupce v takovémto okresním zastupitelství, to vše přinese stovky miliard zpět, do kapes našich občanů, protože stát je nebude muset 2x-3x zdaňovat na jedné věci.

 

Lékem na tento marast je Obratová daň. Daň, která odstraní nesolidárnost v placení daní, která tu existuje. Ta by byla ve výši 10% z každého příjmu, ať zaměstnance, nebo firmy. 100 největších firem v ČR má obrat přes 5 bilionů korun, jenom 10% obratová daň, při zrušení všech ostatních daní, odvodů a poplatků, by státu přinesla 500 miliard ročně. Stát má přitom obrat (v souhrnu všech příjmů společností, státu i občanů) převyšující 15-20 bilionů Kč. 10% je 1,5 - 2 biliony na jediné dani, při zrušení všeho ostatního. Při vědomí, že dnes jsme všichni zatíženi daněmi a poplatky převyšující 80% příjmu, se to zdá, jako utopie, ale utopie to není. Je to faktický stav. Občané platí, firmy ne! A benzín by byl za 10 kaček.

Bohužel tu není prostor, ani nemám tolik času, abych tu napsal o důležitosti dostavění dálnic v naší zemi, o zdravotnictví, školství, vědě, výzkumu, sportu a mnohých dalších. Tak snad příště.

A teď by mě zajímalo, koho skutečně chcete volit?