23. 12. 2018 Nežijeme v době nastupujícího fašismu? Opravdu?

25. 12. 1938 zemřel jistý Karel Čapek. No, zemřel, byl uštván fašisty a nacisty, vedle komunistů. Člověk, novinář, humanista, Masarykovec, liberál. Dnes by zažíval a četl asi to, co zažívá naprostá většina dnešních humanistů, liberálů, Havloidů, demoblokařů - „Věru, nechtěl bych vidět ten obraz, kdy Karel Čapek, S. K. Neumann a A. M. Tilschová spolu s J. Vodákem a V. Nezvalem cvičí klencáky v nějakém koncentračním táboře.“ Ne, to není citát z dnešních dnů, nebo včerejších, kdy se Okamůrovci prohánějí po Staromáku se šibenicemi, kdy "vlastenci" vyhrožují smrtí oponentům, vyhrožují, jako prý "Slušní lidé", divadelníkům, blokují jejich představení, kdy "Zemanovci" označují své odpůrce za póvl, špínu, debílky, blbečky, Pražskou kavárnu, odpad a jejich projevy, resp. projevy soudruha Zemana, považují za projevy vlastenectví. To napsal nacista Medek Karlu Čapkovi ve 30. letech minulého století. Dnes čteme podobné komentáře soudruhů a nacistů.

Pátečníci

Pátečníci

Za vyhození květin od památníku 17. listopadu byli účastníci tohoto aktu pranýřováni, jako fašisté, přestože květiny položili prokazatelní nacisté, jako Okamůra, prokazatelní fašisté, jako Babiš a Zeman. Za vše špatné v této zemi, kde je vše špatně, mohou Havloidi, humanisté, liberálové, demoblokaři. Kdysi Karel Čapek napsal o těchto lidech, co dnes opovrhují "Havloidy apod.", následující - Nejdivnější a nejnelidštější na komunismu je jeho zvláštní pochmurnost. Čím hůře, tím lépe: porazí-li cyklista hluchou babičku, je to důkaz zpuchřelosti dnešního řádu, strčí-li dělník prst do koleček stroje, nerozmačkají mu jeho prst kolečka, nýbrž měšťáci, a k tomu ještě s krvežíznivou rozkoší. Srdce všech lidí, kteří z těch či oněch osobních příčin nejsou komunisty, jsou zhovadilá a hnusná jako vřed, není dobrého chlupu na celém dnešním řádu - co je, je špatné.... Nenávist, neznalost, zásadní nedůvěra, to je psychický svět komunismu - lékařská diagnoza by řekla, že je to patologický negativismus....

V minulosti jsme poukazovali na podobnost citátů Hitlera, Mussoliniho a Babiše. Ne zcela nenáhodná, že? 

hitler

Podnikatelé kradou, proto EET. Bezbřehý útok na jednu skupinu obyvatelstva, která je zároveň největším zaměstnavatelem v zemi. Tento útok je naprosto bezprecendentní megalží, která se potvrdila tím, že po zavedení EET není vyšší výběr daní, ani DPH, ani nikde nejsou tisíce nových dětských hřišť, desítky nových fakultních nemocnic, ani kilometr nové dálnice navíc. Proč? Protože stát nadále nemá peníze, o kterých tvrdil, že je získá touto šikanou. Za nízké platy mohou podnikatelé, nikoliv politici, ale podnikatelé.

Bohužel, musíme i v tomto čase Vánoc, připomenout naši výzvu, poněkud jinými slovy, které byly adresovány právě Karlu Čapkovi - Mister Esquier, anglický novinář – nabídl spisovateli, ať odjede i s doprovodem na jeho „mírový ostrov“, protože tady by to s ním špatně dopadlo. Prchejte, Havloidi. 🙂