22. 8. 2021 Dvě děti kariérních komunistů nám vykládají o demokracii

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Afghánistán ONLINE: Talibán převzal moc, ze země prchají tisíce lidí |  Blesk.cz

Afghánistán

Ti, co nás pravidelně čtou, ví, že jsme plán na odsun z Afghánistánu odsuzovali již v době, kdy s tím prezident Trump přišel. Z pohledu našeho, českého, nikoliv toho amerického, protože USA jsou zemí, kde je pohled odlišný od našeho, protože tam nejsou vystaveni hoaxům médií, ale média se snaží poskytovat pravdivé informace, například i o tom, že celá akce dávno selhala, což jsme se u nás nikdy nedověděli.

Prvotním cílem akce NATO v Afghánistánu bylo vyčistit tuto zemi od teroristů z Talibanu, pomstít útok na „Dvojčata“ z 11. 9., neumožnit jim další teroristické útoky. Po zabití Bin Ládina se zdálo, protože jsme stejně jako vy, pouhou obětí mediálních hoaxů, nikoliv faktů, že tento cíl bude nakonec splněn. Po jeho zabití si nikdo s Talibanců už nemohl být jistý tím, že další na řadě nebude právě on. 4 roky na to, se ujímal vojenského vedení NATO náš soudruh generál Pavel. Ten celé NATO „rozvrtal“ natolik, že celá akce byla odsouzena k neúspěchu.

Bohužel se tento cíl nepodařilo naplnit ani z části. Dokonce se zdá, že Taliban nabral na síle a je daleko mocnější, než byl před útokem NATO. Nastupující prezident Biden nezměnil rozhodnutí předcházející administrativy a ve stahování vojsk pokračoval. Tento týden jsme všichni viděli, že se jednalo o absolutní selhání NATO v Afghánistánu. Taliban získal moc na prakticky skoro celém území Afghánistánu do pár týdnů, získal obrovské množství moderní armádní techniky a technologií, nyní bude moci využívat satelitních systémů apod k případnému vedení buněk Talibanu, které se budou rychlostí blesku šířit nejen v Evropě tím, že jsme si sem přivezli Talibance, které mocní vydávají za tlumočníky. Všichni jsme viděli doslova narvaná letadla mladými bojovníky, kde žen a dětí bylo asi tolik, co v mužské části jakékoliv Mešity.

Obrázek

Výsledek bude tedy zcela opačný, sami svojí hloupostí jsme umožnili Talibanu kdykoliv teroristicky zaútočit prakticky po celém světě. Jistě nemůžeme očekávat jejich útoky hned, nebo v řádu týdnů, jak Taliban sám uvedl – mají dost času na to, aby své plány uskutečnili, dokáží čekat na vhodnou dobu. Čekali 20 let na zběsilý úprk „nejmocnější“ armády světa z NATO. Bez nadsázky lze uvést, že pastevci koz vypráskali tuto armádu ze země, která se ani po 20 letech okupace, jinak to nelze nazvat, tedy sociologicky po celou jednu generaci, nedokázala vypořádat s teroristy z Talibanu, nastolit si normální způsob života, jejíž prezident byl zloděj, včetně celé jeho rodiny, který rozkradl téměř veškerou „finanční pomoc“ ze strany zemí NATO, včetně té naší a jeho lid ho z plné duše nenáviděl. Nastrčená figurka zemí NATO, která nebyla schopna, ani ochotna, cokoliv v boji s teroristy udělat a neměla podporu vlastního národa. Ten, při zvážení menšího a většího zla, zvolil Taliban.

Při pohledu na zběsilý úprk „nejmocnější armády světa“ jsem si vzpomněl na krále Kazisvěta VI., který si chtěl vzít za ženu princeznu Ladu a výrok babičky, která říkala – v naší zemi už to zkusil, pane Bože, ti ho hnali, všichni lidé, se zbraněmi, někteří i beze zbraní, vidlemi i kosami.

Co se týká samotných tlumočníků, kteří jsou nyní vydáváni za uprchlíky, zde platí mezinárodní právo a jejich povinnost požádat o azyl v první bezpečné zemi. Naše země, stejně tak i ostatní země, je tedy měly přemístit do takové země, která je jim kulturně i společensky daleko bližší, než ta naše, kde se ti lidé nebudou nikdy schopni začlenit, protože ani netuší, jak se například užívá taková maličkost, jako je splachovací záchod. Po celém Německu, dnes už i v Čechách se na toaletách, po 7 letech od migrační vlny, objevují takovéto návody k použití toalet pro občany z těchto zemí. Někdo řekne maličkost, ale to je maličkost, které se nenaučili ani po 7 letech žití v Německu, nebo v jiných zemích. Mezi nimi se bude objevovat obrovská frustrace, zatrpklost, bude se zvyšovat agresivita, mnozí spoluobčané je nepřijmou mezi sebe, již právě kvůli odlišných kulturním návykům, které oni nebudou chtít měnit. Oni jsou neintegrovatelní, to je základ toho, proč je nepřijímat. Na tom se dokonce shodneme i s rakouským kancléřem. Nakonec se nám pomstí.

Obrázek

Naprosto souhlasíme s výrokem M. Zemana, že nyní je legitimní se ptát, zda nadále máme být součástí NATO, které vypráskoli ze země pastevci koz. Ne, nemáme být součástího tohoto spolku zbabělců a pitomců, jako je generál Pavel, kteří si užívali luxusního života v Afghánistánu, místo toho, aby tam řešili reálné problémy lidu, nikoliv zloděje, kterým bezesporu tamní prezident byl. Máme vystoupit, armádu nejlépe zrušit, protože z historie víme, že armáda naší země nikdy nestála po boku lidu, nikdy nehájila zájmy svobody a demokracie, vyjma prvních 20 let První republiky. Od té doby vždy stála na straně diktátorů, vždy je podporovala a je pouhou ozbrojenou složkou, kterou mocní pošlou na vlastní lid – 1939, 1968, 1989, kdy na nás chtěli poslat tanky.

Armádu si politici vydržují jenom kvůli vzbuzování strachu vlastního obyvatelstva, kdy se mocní nezdráhají využít této ozbrojené složky vůči vlastním lidem. Nemusíme mít armádu, cpát do ní nesmyslné desítky miliard, aby poté dostala „na budku“ od pastevců koz. Na zdravotní péči máme lékaře, zdravotní sestry, na úklid po přírodních katastrofách nezaměstnané, které v rámci „pseudohumanity“ živíme z našich daní a zatím odmítáme, abychom je využili na práci, pokud k takové katastrofě dojde, nebo práci vůbec.

Vystupme ze všech těchto pochybných spolků, zrušme armádu, takovou ani k ničemu nepotřebujeme, jenom proti našim lidem, což je nechutnost. Teď se začněme obávat, kde „vyletí do vzduchu nějaké metro“.

Podle červnového volebního modelu PIRSTAN oslabuje | Události247.cz

Synáčci kariérních komunistů nám přednáší o svobodě

Dva synáčci kariérních komunistů nám tu káží o svobodě a demokracii, přitom jeden z nich inklinoval ke komunismu od samého mládí.

Kdo jsou? Pirát Bartoš a STANák Rakušan. Bartoš inklinoval k budování socialismu od útlého mládí, právě proto se spojil s teroristy z Antify, jejichž cílem je likvidace soukromého podnikání v každé zemi a nastolení komunistických zvráceností. Rodiče Bartoše byli kariérní komunisté, kteří si budovali kariéru v rámci KSČ.

Rakušan zatím úspěšně tají poměry, ve kterých vyrostl, ale ne tak docela. Sám prozradil, že jeho matka za komunistů studovala vysokou školu, dokonce v době normalizace. Z toho je patrné, že minimálně ona, nebo její rodiče, museli schvalovat okupaci naší země, kterou jsme si včera připomínali. Tedy je to další z mnoha politiků, jejichž rodiče, prarodiče, úspěšně budovali svoji komunistickou kariéru, byli tomu zločinnému systému nakloněni a podporovali jej.

Všichni víme, že kdo měl „správný“ původ, mohl studovat, kdo neměl, nedostal se ani na střední školu. Natož v době normalizace. Jako studentka VŠ jeho matka musela souhasit s postupem Varšavské smlouvy a také s naší okupací.

Jak se říká, jablko nepadá daleko od stromu, parafráze výroku T. G. Masaryka je – nemorální člověk nevychová morální dítě. A to je u těchto dvou velmi patrné. Bartoš lže, jenom něco řekne, stejně tak Rakušan se nehlásí k tomu, že město Kolín, které vedl, přivedl prakticky k bankrotu s půl miliardovým dluhem a nebýt ministryně Schillerové, která z Ministerstva financí uvolnila milionové částky na vyplacení dluhu města Kolín u Komerční banky, na Kolín by byla uvalena nucená správa. Došlo by tedy k faktickému bankrotu, poté, co Rakušan Kolín finančně zdevastoval a zruinoval.

Tito dva nám káží o „morálce“, přesvědčují, že prý povedou zodpovědnou finanční politiku země, přitom oba pochází z rodin kariérních komunistů a výsledky jejich předešlé práce jsou katastrofální.

K celé plejádě lží, které Piráti a STAN šíří médii, jak se Bartoš pral s Krpálkem v mladších žácích, jak byl Rakušan zodpovědný starosta, jak za zdražení sýra může vládní politika, jak za zvýšení cen energií, které jsou obchodovány na burze a jejich zdražení je výsledkem násobného zdražení emisních povolenek, může Babiš osobně, jak 1% růstu HDP přinese do státní pokladny 20 miliard, přitom přinese přes 50 miliard Kč, o muslimizaci naší země, se nyní začíná lhát prakticky ve všem. Ještě, že je máme, jinak bychom totiž na ty komunisty zapomněli a zapomněli bychom na to, jak vychovávali své děti.

Je jenom dobře, že se tyto výroky těch dvou synáčků kariérních komunistů objevují, lidé, co uvažovali o jejich volbě mají nyní velké dilema, které už řeší přechodem k jiným politickým subjektům. Bohužel, ANO také roste.

90 let od velké hospodářské krize roku 1929. Dokázal se svět poučit? | Plus

Hospodářská krize

Nejsme ti, co neustále vykřikují, že přijde hospodářská krize, jako to dělá ta pomatená Šichtářová, kde každý normální člověk ví, že v hospodářství je zcela běžný cyklus, kdy tzv krize se střídá s obdobím hospodářské konjunktury, tedy růstu.

V současné době je „nafouknutých“ několik trhů. Nafouknutých, tj pojem o přemrštěných cenách, které po lidech někteří žádají a ti lidé, byť se jedná o hranici, někdy i za hranicí, jejich finančních schopností, si tuto částku půjči v bance a zaplatí ji, byť tato cena neodpovídá běžné tržní hodnotě za běžného ekonomického stavu.

V současné době jsou „nafouknuté“ především trhy realitní, stavební, finanční, s energiemi, i když tady došlo k postupnému snižování ceny ropy, na což ovšem nikdo u nás prakticky nereagoval. Dále se jedná o naprosto neuvěřitelné zadlužování států, které do zdecimovaných ekonomik pumpují dosud nevídané částky, o kterých se nám nikdy ani nezdálo, že můžeme vytvářet tak katastrofální dluhy, které již nepůjde splatit. Proti tomu ovšem stojí rekordně nízké úroky, které jsou negativní, u státních dluhopisů. Investoři raději zaplatí za držení státního dluhopisu peníze, tedy prodělají, než by je investovali do komodit, které mohou přinést zisky. To znamená, že je pro ně jistější zaplatit za státní dluh a prodělat, než vydělat na jiné komoditě, tj třeba káva, cukr, ropa apod. Přitom burzy s těmito komoditami zažívají nebývalé zisky, překonávají svá dlouholetá maxima. Přesto investoři vedou tuhý boj o prodělek ve formě státních dluhopisů. To nevěští nic dobrého.

Ano, jsme na pokraji zhroucení několika trhů. Česká národní banka na tento vývoj reagovala dosud malým zvýšením základních úrokových sazeb, protože nemůže sazby razantněji zvýšit, jak by se dělo v případě očekávání ekonomického růstu a rozmachu.

Státům dochází finanční prostředky, investoři sice nakupují státní dluhopisy, ale s očekáváním negativního výnosu, tedy prodělku, který ovšem bude daleko nižší, než propad HDP při hospodářské krizi. Dalo by se to definovat, jako jistota menší ztráty.

Proč očekávají menší ztrátu?

Připravme se na skutečně velký hospodářský problém. Mnoho lidí bude brzy bez práce, bez příjmů, v bankrotech a exekucích.

Šichtářová s jejím podobně nablblým manželem se konečně, po 10 letech, hospodářské krize dočkají.

Tak hezký víkend a celý příští týden.

Nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí, tak se nedejte.