29. 11. 2020 Je libo čínskou roušku?

Vítáme u našeho dnešního komentáře.

Tajná párty v Praze: Vstup na heslo, policie použila beranidlo | Reflex.cz

Veškeré demokratické postupy byly vyčerpány

S ohledem na současné podmínky pro žití, které tato vláda se souhlasem tzv. „opozice“ zavedla pro naše občany, se našlo menší procento lidí, kteří zavedení stavu, jako v bývalém Protektorátu, se zákazy podnikání, škol, zavření škol, všeobecně zákazem vzdělávání, zákazem vycházení, omezováním osobních svobod apod., odmítají akceptovat a dosud se všemi prostředky snažili o nápravu, kterou měl zajistit nezávislý soud. Ústavní soud se tomu odmítl věnovat s odůvodněním, že se bude věnovat jenom konkrétním škodám, způsobených konkrétním osobám.

Jistě nejsem ústavní právník, ale „ústavní“ soud se má především věnovat „ústavě“ a jejímu případnému porušení, má se věnovat tomu, zda skutečně kvůli 7 tisícům, i kdyby to bylo 700 tisíc, zemřelých na jakoukoliv nemoc má stát právo vůbec vyhlásit „nouzový stav“, zda má vůbec právo někoho nutit být „zdravý“, zda má vůbec právo využívat donucovacích prostředků vůči občanům, aby je donutil zakrývat si obličej, nosit něco, co odmítají, ať již z jakéhokoliv důvodu, jestli má stát právo zakázat prodávat zboží, de facto, výhradně českým podnikatelům, ale umožnit totožné zboží prodávat, de facto, výhradně zahraničním korporacím, jestli má stát vůbec právo zakázat vyučování ve školák, nebo naopak, právo nutit rodiče, aby dětem platili internet, pořizovali počítače, aby se mohly učit on-line, zda má vůbec stát právo nutit … Našlo by se tisíc věcí, kdy stát někoho nutí dělat věci, které by v době nekoronavirové, nemusel dělat.

Ústavní soud by se asi měl primárně věnovat právě otázkám ústavnosti takových kroků, sice je Ústava umožňuje, ale dosud nebyl případ, kdy by takové jednání, hodné skutečně Gestapa a Protektorátu, nějaký soud vůbec zhodnotil, natož na základě ústavnosti. Stát sice má možnost takto jednat, ale je otázkou, kdy a za jakých okolností. Tvůrci všech Ústav na světě nepočítali s tím, že stát zneužije tuto svou pravomoc v situaci jakéhokoliv banálního virového onemocnění. Na žloutenku každý rok umře více lidí, než umře na tuto čínskou chřipečku. Bude Ústavní soud ignorovat závažnost žloutenky a umožní státu zavádět protektorátní činy, jako umožnil u této banální chřipky? Když na žloutenku umře více lidí, tak by to asi umožnit měl, nemyslíte? A jsme právě u té oprávněnosti, zda v této situaci skutečně nastala chvíle, kdy takto totalitně mohl stát porušit naše základní lidská práva.

K tomu je potřeba přičíst i naprosto neadekvátní policejní zákroky, které si nezadají s postupem Gestapa v době Protektorátu. Rozhánění demonstrantů, pokřikování po lidech, co nemají roušky, bití lidí bez roušek, používání beranidel na rozrážení dveří kvůli mejdanu, vyhrožování zatykačem nepoddajným podnikatelům, bezprecedentní šikana občanů této země. Nikde v okolních zemích se něco podobného neděje, jenom v našem Protektorátu.

Protože byly vyčerpány veškeré demokratické prostředky, jak chránit demokracii a svobodu v této zemi, Ústava občanům ČR garantuje právo, v čl. 23 Listiny základních práv a svobod občana, tuto demokracii a svobodu chránit i se zbraní v ruce. Toto Ústavní soud nevzal v úvahu. Tento krok, pokud přijde, aktivace tohoto článku občany této země, budeme muset akceptovat, jako skutečně boj za svobodu a demokracii, proti totalitě, která tu, nezákonně, zavládla. Ústavní soud se totiž zákonnosti těchto totalitních kroků odmítl věnovat, což je, podle mého názoru, v rozporu s jeho povinností. Dá se tedy říci, že Ústavní soud hájí totalitu v této zemi. Poté občanům nezbývá nic jiného, než vzít právo do svých rukou a za demokracii a svobodu v této zemi skutečně jít bojovat se zbraní v ruce.

Pro mnohé jistě nepředstavitelné, jako pro mě, nikdy jsem si nepředstavoval, že zde taková situace vůbec může nastat. Ale pokud se někdo rozhodne svobodu a demokracii skutečně hájit se zbraní v ruce, nebudu proti tomu a to bez ohledu na to, že ve čtvrtek se opět obchody otevírají.

Dobytí světa se odkládá, bohaté Číně chybí manažeři - Aktuálně.cz

Čína expanduje

Po velkém a úspěšném Trumpově boji s Čínou se začínají měnit posty a nový americký prezident Joe Biden již, svojí administrativou, vyslal vzkaz, že od tohoto ekonomicko-politického boje ustoupí. Rezignuje na podporu americké ekonomiky, která přinášela statisíce nových pracovních míst, zvyšovala reálnou kupní sílu zaměstnanců, chránila je před vlivem mocnosti, jejíž bohatství je založeno na krádežích know how, finančních prostředků prostřednictvím internetu, otrocké práci jejich občanů, politických vězňů a miliardářů z řad komunistické strany.

Bohužel i pro Evropu, končí doba, kdy jsme si mohli začít skládat účty o výhodnosti a nevýhodnosti spolupráce s totalitní Čínou. Místo toho, abychom využili své výjimečnosti, ve formě západního bohatství, které Číně poskytuje tolik potřebný kapitál, sami si nastavili pravidla a případné podmínky spolupráce, ustupujeme neuvěřitelnému tlaku čínských komunistů. Jistě, VW potřebuje v Číně prodávat, v tom jim jistě nikdo nemusel bránit. Opět se otevírají „vrata“ čínským technologiím, které jsou založeny na bezbřehém špiclování a doslova fízlování každého z nás.

Ti, co se domnívají, že Čína je náš přítel, tak zastávají opravdu zajímavé postoje, pokud je nepochybné, že nás čínští komunisté, bez našeho vědomí i souhlasu, monitorují na každém kroku. K tomu jim ještě můžeme umožnit realizaci moderních IT, moderních sítí, abychom jim to ulehčili, protože VW potřebuje vyrábět. To samé se týká Ruska, VW potřebuje vyrábět, budeme tolerovat porušování sankcí vůči Rusku, které zavedla Trumpova administrativa, resp. Bidenova ji opět zruší. Proč neposílat Rusku tolik potřebný kapitál, místo toho, abychom jej posílali do zemí, které se snaží demokratizovat, byť za cenu o něco vyšších cen, které lze snadno snížit na současnou úroveň jenom čistým snížením třeba spotřební daně, nebo daně z přidané hodnoty (DPH).

Na druhou stranu, při stále probíhající globalizaci nelze tyto země úplně ignorovat, diplomatické styky jsou ideální možností, jak je ekonomickou silou přesvědčit, že jejich vnímání toho, co smí a nesmí, je naprosto odlišné od vnímání naší civilizace. A pokud tak neučiní, máme mít možnost jim zabránit prakticky téměř všem kapitálovým výnosům, tržbám, a to formou především uvalení vysokých celních poplatků za dovoz zboží do našeho teritoria. Na jedné straně stojí nižší ceny, které jsou ovšem důsledkem nerespektování základních práv zaměstnanců, na straně druhé stojí zájem našich občanů, nejen na nízkých cenách, ale především, na zaměstnanosti našich občanů.

Nepřipusťme totalitám, aby jejich vyvolení lidé mohli bohatnout na našich penězích, přitom tu sami budeme mít problém s velkou nezaměstnaností, což přinese i duální efekt, v rozhodování těchto nezaměstnaných v politice.

Ano, je potřeba především podporovat evropské výrobce, evropské společnosti, české společnosti, podporujete tak českou zaměstnanost, vyšší mzdy, vyšší životní úroveň, nesmíme podlehnout lobbistickým tlakům globálních společností. Kvůli výrobě VW nesmíme opustit naše strategické pozice.

Politika je obchod s lidskou hloupostí, nezapomínejte.

Tak hezký víkend a celý příští týden.