21. 3. 2021 Koho volit?

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Předem mi dovolte vám poděkovat za obrovské množství reakcí na náš komentář z minulého týdne. Naprostá většina z vás s naším komentářem souhlasila a skutečně souhlasí s tím, že by se měl aktivovat článek 23 Listiny základních práv a svobod, která je nedílnou součástí naší Ústavy a umožňuje nám, občanů, postavit se totalitě jakýmkoliv způsobem, třeba i se zbraní v ruce, a bránit svobodu a demokracii v této zemi. Jedna reakce byla nesouhlasná, i té si ceníme, protože byla napsána slušně, autor použil argumentaci, se kterou ovšem nesouhlasíme.

Zároveň jsme si díky vaším reakcím přečetli i mnohé osudy našich čtenářů. Je to děsivé čtení, lidé na pokraji psychického, ekonomického zhroucení, v mnohých případech se rozpadají rodiny, čiré zoufalství, ve kterém se nachází spousta z vás. Mohu vám za sebe slíbit, že dokud nás nechají dění komentovat, budeme vždy stát na straně svobody a demokracie, jako jsme stáli dosud.

Zároveň se omlouvám, že na vaše reakce neodpovídáme. Není to nezájmem, ale jak uvádíme na našem webu, nejsme nikým placeni, chodíme do práce, vaše názory čteme, kdo nás čte pravidelně, musí uznat, že máme určitou míru posunu v našich názorech, které jsme dříve prezentovali, tedy i vaše názory nás nutí přemýšlet o těch našich a občas se vám povede je i trochu posunout. Nemáme ovšem už možnosti odpovídat třeba na 250 komentářů, které nám pošlete. Ale! Jistě jste si všimli, že čas od času odpovídáme na vaše dotazy a to veřejně, přičemž nesdělujeme žádné údaje o vás. Ctíme vaše soukromí a u nás se nemusíte bát, napsat nám, ať již s námi souhlasíte, či nikoliv.

Ještě jednou vám za vaše reakce děkuji.

K výzvě Chcípl pes se přidali živnostníci napříč Ústeckým krajem - Ústecký  deník

Koho volit?

Jistě si mnozí kladete otázku, koho volit? Poté, co samozvaná demokratická opozice, spíše totalitní, dala vládě bianco šek k další šikaně a doslova buzeraci našich občanů ve formě podpory nouzového stavu, vyvstala otázka, koho vlastně volit.

KSČ, i když si dnes říkají KSČM, podporovala diktátora po celou dobu, naposledy se tomu vzepřela. Snad jediná SPD zcela konzistentně tuto šikanu nepodporuje. K tomu dva „volňásci“ Volný a jeho spolupracovník se staví na stranu svobody a demokracie a nejrazantněji tyto své postoje prosazují, ať již samotným nenošením respirátorů ve Sněmovně, nebo jinými výstupy.

Bohužel, Česká televize a Český rozhlas neplní svojí základní funkci, tedy objektivně informovat o událostech v naší zemi a poskytovat veřejnoprávní funkci, proto neznáme postoje neparlamentních stran. Velmi složitě je musíme vyhledávat na internetu, kdy si všichni uvědomujeme, že dát hlas takové straně je vlastně hlas zahodit, pokud se do Sněmovny v letošních volbách nedostane.

Objevily se nové iniciativy, jako Chcípl pes, Lubomíra Volného a další, které neskrývají své politické ambice a pouze využily nesouhlasu tisíců občanů s současnou diktaturou. Chcípl pes se již zaregistroval jako politická strana. Jako svého experta na ekonomiku si vybral komunistu Tlustého. Četli jsme diskusi příznivců této strany, kde neskrývali své velké rozčarování. Od té doby Chcípl pes začal vycouvávat ze svých původních postojů a cíleně se zaměřuje na budoucí volby. Jenže do té doby se další tisíce lidí a rodin dostanou do bezvýchodných situací.

Tuto situaci se snažil v sobotu řešit prezident Klaus, který vyzval všechny strany a hnutí, které jsou proti současné diktatuře, ke spojení v jednu koalici, která by měla kandidovat v příštích volbách.

Podívejme se trošičku do zahraničí. Švédsko – tam vládne sociální demokracie společně se Zelenými. V našem mediálním prostoru to je „ultralevice“, komunisté, ale právě v této době, čínské chřipky, se jednoznačně jedná o jedinou vládu v Evropě, která primárně hájí svobodu a demokracii, protože covidovou dobou prochází bez vážnějších restrikcí vůči obyvatelstvu. Žádné lockdowny, minimum zákazů, plné kompenzace tomu málo podnikatelů, kteří nemohou svou práci provozovat v plném rozsahu – prakticky se jedná o jedinou skupinu – provozující velkokapacitní koncerty apod.

Do Švédska jsem odskočil z toho důvodu, abychom si uvědomili, že ten boj za svobodu a demokracii mohou ve světě vést i strany, které jsou u nás považovány za „ultralevici“, tedy, že ten boj za svobodu a demokracii u nás mohou vést i občané, kteří mají levicové přesvědčení, ne pouze pravicové, jak se nám tu média snaží neustále vnucovat. A bohužel, lidé to přijali. Ale není to pravdou. Poté je ovšem výzva prezidenta Klause založena i s přesvědčením, že levicový i pravicový demokrat je schopen se spojit a dojít ke kompromisu, pokud jde o tak zásadní věci, jako je svoboda a demokracie. Tady připomenu náš legendární výrok, opravdu legendární, protože jej mnozí užívají, ale autorem jsme my – levicoví i pravicoví demokraté mají shodný cíl, ale rozdílné prostředky k jeho dosažení. Tuto naši legendární definici si uvědomuje i prezident Klaus. Ale, my jsme lidé a neumíme najít kompromis právě v těch prostředcích, jak dojít ke shodnému cíli. Pokud by strany vyhověly této výzvě, znamenalo by to pro ně, ale i pro voliče, obrovskou míru ochoty ke kompromisu. Obávám se, že toho lidé nebudou schopni.

Bude velmi složité hledat někoho, komu dát hlas. Samozvaná demokratická opozice, spíše totalitní opozice, podrazila všechny demokraty a svobodomyslné občany této země, podpořila tuto diktaturu, vládní strany nemohou být volitelné, tedy opět pro demokraty a svobodomyslné, zbývá SPD. A tady u mnohých vznikne problém, protože SPD nezastupuje demokraty a svobodomyslné. O neparlamentních stranách, díky ČT, nevíme prakticky nic. Bude velmi těžké někoho vybrat.

Jak si užít Velikonoce v karanténě? | Rodinná firma Pleva

Velikonoce

Velikonoce jsou u nás tradiční svátek, spojený s koledováním. Diktátor nám nařídí, jako loni, že je máme oslavit bez koledování. To je stejné, jako kdyby nám nařídil, že narozeniny máme oslavit bez obdržených přání k nim. Takové diktátorské popírání tradic. Mnozí pamětníci si vzpomenou na podobný případ, již legendární popírání tradice z úst komunisty Zápotockého, který se zase snažil nakecat občanům, že Ježíšek dospěl a stal se z něho Děda Mráz. To už jsme v době tyranie bolševiky zažili také, kdo to nepamatuje, tak tady se na to může podívat, kam až je totalita ochotna zajít.

Všechny tyto diktátorské praktiky se zcela vymykají kontrole, ale i dobám minulých totalit, kdy nám ani nacisté, ani komunisté, nezakazovali takové svátky libovolně slavit, ať již byla chřipková epidemie, nebo v minulosti řádila žloutenka. Dnes už nás, milostivě, nechají oslavit leda tak Vánoce. Než je zase zakážou.

Je pouze na nás, jak si takové svátky oslavíme, pokud jsme ochotni riskovat střet s novodobým Gestapem, které nyní řádí v ulicích, jako černá ruka, tedy, pokud jsme ochotni riskovat to, že na naše dítě bude Gestapo klečet na krku a lámat mu nohy, nebo se podobným způsobem bude chovat k nám. Složité rozhodování v atmosféře diktátorem vyvolaného strachu.

Německo označilo Česko za oblast s mutacemi koronaviru. Cesty přes hranice  čeká výrazné omezení | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Zahraniční rubrika

Na hranicích s Německem stojí stovky německých policistů se samopaly, dohlížejíc na to, aby občan země EU nepřekročil jejich hranice, v rozporu se Schengenskou smlouvou. Když splníte jejich neonacistické podmínky, jste vpuštěni. Nadlidi, které potřebují otročit, zdravotníci, mohou bez kontrol. Již v minulosti jsme podobné scény viděli, ale mysleli jsme si, že po tolika milionech mrtvých je již neuvidíme. Asi nikdo z nás nikdy netušil, že se obnovy neonacismu dočkáme právě my.

Když hranice přejedete, vidíte v ulicích, ve firmách, na výrobních linkách, lidi, kteří vůbec žádné roušky, ani respirátory, nenosí. Ale jistě, tu chřipku roznáší Češi, co tam cestují, tedy ta hrstka Čechů. Kdysi takto obviňovali Židy, že jsou přenašeči závažných chorob. Roušky vidíte leda tak v obchodech, ale v administrativních budovách již ne. V mnohých firmách nemají ani dezinfekce na ruce. Mnozí cestovatelé ví, že u dálnic i silnic jsou odpočívky, kde si můžete dojít na toalety, najíst se venku apod. Tak ani tam nenajdete žádnou dezinfekci, ani ručníky, ani mýdlo, ani roušky na obličejích Němců. To je ovšem místo, kde se koncentrují stovky lidí.

Obchody mají ovšem otevřené, tam už lidé ručně dělané roušky používají, pokud si jdou něco nakoupit, nebo pokud jdou ke kadeřníkovi. Zahrádky, pokud dojedete více na západ, k hranicím s Nizozemím, nebo Belgií, jsou zaplněné hosty, kteří normálně konzumují jídlo, pití, opět zcela bez roušek.

U nás se šíří mýtus, jak jsou Němci disciplinovaní. Ne, nejsou.

Nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí, tak se nedejte.

Tak hezký víkend a celý příští týden.