2. 5. 2021 je důvod slavit 17 výročí vstupu do EU?

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Babiš je ve střetu zájmů, trvá na svém Brusel. Komise poslala do Česka  jasný vzkaz | Blesk.cz

Babišův střet zájmů?

Asi to ještě nikde nezaznělo, ale osobně jsem přesvědčený, že není. A ne, neobhajuji jej, ale na celou věc se dívám z poněkud širšího pohledu, než většina lidí u nás. A ten mi sděluje, že Karel Schwarzenberg, jako ministr zahraničí, Marián Jurečka, jako ministr zemědělství, Toman, jako ministr zemědělství, taktéž pobírají dotace z EU, nebo pobírali v době, kdy vykonávali ministerskou práci, přičemž o nich se v souvislosti se střetem zájmů nemluví. A to je divné, především ke skutečnosti, že zemědělské dotace schvaluje a přiděluje státní orgán, který je přímo podřízen Ministerstvu zemědělství, tedy byl v době výkonu funkcí podřízen Jurečkovi i Tomanovi.

Jistě by se našli mnohé jiné příklady aktivních politiků ve vysokých funkcích, kteří také dostali různé dotace. Ale tyto 3 příklady si jistě všichni pamatují. Jakýkoliv občan může být politikem, když bude mít co nabídnout, může být ministrem, premiérem, dokonce prezidentem. Jakýkoliv občan má ústavní právo – vlastnit. Novodobé RVHP ovšem toto vše zpochybňuje, ale pouze a jenom u Babiše, nikoliv u ostatních ministrů. Naše země se podřídila diktátu EU, který je v přímém rozporu s ústavním právem vlastnit, kdy Babiš nemá mít právo vlastnit svoji firmu, aby ta firma mohla získat dotace, ať již z EU, nebo národní. Tak jistě umím pochopit, že je-li někdo ministr, premiér, jistě by mohl mít možnost ovlivňovat podřízené k zajištění většího příjmu dotací, než na který by měl mít nárok. Takto argumentují eurohujeři, ale to není problém těch osob, jako takových, ale zákonů, které by takové jednání vůbec umožňovaly. Toto nemůže nikdo myslet vážně, že problém špatné legislativy, když už opomíjím to, že dotace nemají být vůbec žádné, se přenáší na občany, protože i ten ministr, premiér, prezident, je občan této země.

V celé šíři těchto souvislostí se domnívám, že Babiš skutečně není ve střetu zájmu, jak nám tvrdí z RVHP.

Co se stane, když opustíme EU? #CZEXIT - YouTube

17 let od vstupu do EU

Ano, včera bylo také výročí vstupu do EU. Tehdejší rozhodnutí vsoupit do EU se v mnoha ohledech zdálo být dobré, přínosem pro naši zemi. EU netrpěla neuvěřitelnou byrokracií, našim občanům a podnikatelům to umožnilo vstoupit na tehdy vyspělé trhy s výrobky, nebo jenom cestovat bez pasů a byrokratické zátěži na hranicích. Slibovali nám dotace, které měli naši zemi velmi rychle přiblížit ekonomickému standardu tehdejších vyspělých členských států EU. Asi nás mělo daleko více varovat to, že již od samého počátku s námi především němečtí nepřátelé nepočítali, jako s rovnocenným partnerem. Zakázali nám pracovat u nich, resp být zaměstnancem. A to na dlouhých 10 let. To nám mělo více otevřít mysl, abychom si uvědomili, že ty sliby o našem ekonomickém přiblížení se stálým členům EU nejsou míněny vážně, ale jsou lží. A výsledek je takový, že jsme se vůbec nepřiblížili zemím, jako je Německo, stali jsme se terčem neuvěřitelné diskriminace ze strany původních členů EU, především Německa, kdy stejný zaměstnavatel platí zaměstnancům v Německu, Rakousku, Belgii apod. 4x-6x více, než zaměstnancům v ČR. Proti tomu jsme terčem těchto diskriminujících zemí, že prý diskriminujeme my. Nejdříve ženy, protože prý mají méně, než muži na stejné pozici. Ale to, že má na stejné pozici český dělník 5x méně, než v SRN, to už nikoho nezajímá. Poté, že diskriminujeme menšiny, přitom naprostá většina zemí EU nemá rovnocenný přístup třeba sexuálních menšin k manželství, nebo adopcím dětí.

Žádný průměrný občan naší země nemá jediný užitek z členství v EU. Po 17 letech diskriminace našich občanů proti německým, rakouským apod., je naše země ještě větší „skanzen“, než byla před vstupem do EU. Senioři leckdy nemají na jídlo, vybírají popelnice, několik set tisíc lidí je závislých na „potravinových bankách“, statisíce bezdomovců, exekuční mafie, která se neštítí likvidovat i děti, absolutně nefunční školský systém, propadli jsme se v kvalitě výuky o desítky příček níže, jsme pod úrovní Filipín, žádné dotace nikdo z nás nedostal, přitom tu byla skvělá možnost – podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů, kterou ovšem opět rozkradl stát, za souhlasu EU, ku prospěchu největšího „solárního barona“ v naší zemi – ČEZ, miliardáři dostávají na dotacích další miliardy, aby byli ještě větší miliardáři, pracující člověk nemá na důstojnou mzdu, ani důstojné bydlení. Za 17 let tu vznikla „elita“ mocných, finančně závislá na dotacích z EU, výše jsme uvedli 4 příklady takových „elit“. Rozvedená máma s dítětem nemá ani na jogurt. Místo toho, aby se dotace na elekřinu z obnovitelných zdrojů dali lidem, kteří by projevili zájem mít solární panely na bytech, domech, bytovkách, nacpali se zločincům, takže český občan nemůže nyní využívat nižších výdajů za elektřinu, ale, naopak, platí daleko více, jako výpalné těm zločincům, co jim dotace dali, ve formě příplatku za energii z obnovitelných zdrojů.

Zatímco dělník v původních zemí EU pobírá kolem 3-4 tisíc Euro, náš dělník, pracující 200 i více hodin, pobírá v čistém 500-600 Euro.

Rozdíl v paritě kupní síly obyvatelstva mezi Německem a ČR je stále 18.000 USD ročně (cca o půl milionu si německý občan nakoupí ročně více, což jsou 2 osobní automobily, než český občan) A to je stejná částka, jako byla při vstupu do EU, kdy jsme prý měli rapidně zbohatnout. Tak to se prokazatelně nestalo.

Před 17 lety EU vykřikovala, že se do 10 let stane nejbohatším teritoriem na světě a předstihne ekonomiku USA. Dnes je na 4 místě, kdy USA jsou o 30 let před EU, za komunistickou Čínou a uskupením BRICS. Za necelých 10 let dramatický ekonomický propad.

Mezi několika sty nejbohatšími společnostmi světa nenajdete jedinou z teritoria EU. Ve výzkumu a vývoji zaostává EU proti asijským státům, jako je Japonsko, Jižní Korea, Singapur, o 50 let, vůči USA o 30 let. Za posledních 17 let na území EU nevzniklo vůbec nic, co by znamenalo světovou extratřídu.

Proti tomu jsme se dočkali snížení objemu vody v nádržích toalet, nové normy na okurky, zaplevelení planety plastovým odpadem, v Čechách nejvyšších cen potravin snad v celé EU k paritě kupní síly, přičemž jsou k nám dováženy z Německa, Polska apod., výrobky s podstatně nižší kvalitou, než mají oni, za kterou platíme leckdy i násobně více, než oni za kvalitnější zboží a potraviny.

Občas dostávám otázku, jestli vůbec něco pozitivního na EU spatřuji. Již v minulosti jsem uvedl, že jsem spatřoval pozitivum jediné – Schengen. Ten nám ovšem říšská kancléřka Merkelová zrušila. Takže už vůbec nic.

Za 17 let našeho života v novém RVHP jsme se dočkali neuvěřitelných totalitních praktik a změn. Do EU jsme vstupovali po dekádě, kterou jsme všichni považovali za nejsvobodnější období našich životů. A ne, není to nostalgie po mládí, prostě jsme byli svobodní, ale přitom jsme byli připraveni položit naše životy, bez diskusí, za naše přátelé, možná si vybavíte útok na Dvojčata v USA, kdy já si pamatuji, že jsme se šli opít s tím, že bude válka a půjdeme bojovat za naše americké přátele, proti těm teroristickým zločincům. Vůbec nikoho z nás, a bylo nás tam asi 40 mladých lidí, nikdy nenapadlo, že bychom takto, zcela automaticky, neměli jít pomoci našim přátelům. I to bylo projevem svobodného myšlení, které jsme měli a já jej nadále mám, včetně mnohých mých přátel. Po 17 letech v tom koncentráku EU jsme přišli o svobodu slova, projevu, vlastnit, právo podnikat, nakoupit si osobně spodní prádlo, nebo dokonce i boty.

Zrušili nám svobodu slova, nařídili, po vzoru totalitářů, majitelům sociálních sítí – YoutTube, Facebook, Twitter apod., pod drakonickými miliardovými pokutami, mazat příspěvky uživatelů, které například upozorňovali na možná nebezpečí plynoucí z masivní migrace, nebo jenom nesouhlasné názory s EU diktátory, došlo to tak daleko, že už se mají mazat, pod hrozbou finanční likvidace sociálních sítí, i „zavádějící“ informace. Prostě, po vzoru Stalina, pokud nebudeš šoupat nohama, jak já ti nařídím, zničím tě. Nebude trvat dlouho a budou nás zavírat do kriminálů. Už jenom za tento můj komentář, dostanu nejméně 10 let, jako za Gottwalda.

Normalizovali „udávání“ a „práskačství“. Sociálním sítím nařídili zřídit „tlačítko“ - Nahlásit, rozumějte, prásknout, udat. Udávání se v EU stalo chválihodnou normou, jako kdysi za Hitlera, nebo u nás za Gottwalda. Toho využívají především Piráti, kteří si dokonce založili svoji trollí farmu, ze které dnes a denně jejich trollové napadají všechny, kteří je kritizují a to dost brutálním způsobem, hromadně takové autory „udávají“ právě pomocí daného „tlačítka – nahlásit (napráskat)“. Jsou horší, než ruská propaganda. Oni dokonce dělají veřejné nábory těchto jejich trollů a říkají jim „dobrovolníci“, přitom to jsou Čurdové. Je to mor. Ale v souladu s dnešní EU politikou.

Za 17 let jsme se ekonomicky propadli vůči okolnímu světu, ale linkují nám, lživě, že se přibližujeme Německu, které ovšem propadá také, vůči okolnímu světu. Dnes již i Velká Británie má daleko větší moc, než Německo. Nedokázali jsme dostavět dálniční síť, nepřešli jsme na rychlovlaky, neměli jsme možnost investovat do výzkumu a vývoje, přitom máme výtečné vědátory, tedy tu starou generaci, která dokáže na koleni vymyslet a zrealizovat skvělé věci. Nedokázali jsme pohnout se školstvím, aby bylo školstvím 21. století. A je to vina našeho členství v EU. EU nám v tom dokonce účinně brání. Celá EU nemá kvalitní školství, nejlepší školství mají USA, následované Velkou Británií, proto jsou tak bohaté. My jej mít nikdy nebudeme, podřídili jsme se diktátu EU.

Důsledky toho neuvěřitelného jednání, plynoucí z členství v EU máme denně na talíři. Nízké mzdy = nízké odvody a daně = nízké důchody a minimální možnost investic. Poděkujme EU, za naši bídu.

Je tedy důvod slavit?

Nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí, tak se nedejte.

Tak hezký víkend a celý příští týden.