19. 8. 2018 – Vlastenectví v rukou ODS

Za několik málo dnů, resp. 2 dny, si budeme připomínat 50. výročí okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy. Ale za pár dnů na to i výročí podepsání Mnichovské dohody z roku 1938 (30. 9.).

Humbuk, který se "strhl" k výročí okupace vojsky VS je neuvěřitelný. Otázkou je, zda nepřišel poněkud pozdě, kdy prezident je bývalý komouš a STBák, premiér taktéž, ministr vnitra je rudá mlátička, předsedové Nejvyššího soudu a Ústavního soudu komouši? Asi největším překvapením pro mě bylo, když mi na FB stránky přisvištěl status ODS, která vyzývá k vlastenectví, vypráví o tom, ústy jednoho člena, co vlastenectví prý je. ZDE a ZDE.

Pana profesora Fialy, předsedy ODS, si osobně velice vážím. Pokud si vzpomínáte, byl ve své době "dosazen" do funkce předsedy tehdejší Klausovskou klakou zločinců, jako "loutka". On se jim ovšem vymkl kontrole. Byť mu můžeme vyčítat jeho neprůbojnost, málo emocí, že je "myška", málokdo může pochybovat o jeho inteligenci, schopnostech a v mnohých ohledech i moudrosti. Právě jeho projev, zjev, vystupování, přitáhl zpět k ODS mnohé voliče.

Je tu ovšem jedno velké ALE. V ODS mají stále silné slovo členové Klausovic klaky, jako je Klaus ml., Zahradil, Tlustý, Langer apod. To jsou lidé, kteří natolik pošpinili pověst ODS, že by samotná strana měla začít jednat ve věci setrvání těchto lidí v této straně. Podpořit kandidáta SPD, místo kandidáta vlastní strany, je pro mnohé těžko pochopitelné, protože se ptají, proč takový Klaus ml. v ODS vůbec je, proč není členem SPD, protože k nim má názorově i inteligenčně velice blízko?

Ten samý Klaus ml. zpochybnil působení našich vojáků v Afghánistánu a dalších misích. Nejde o to, že se někdo zeptá, jaký účel takové mise mají, to je jistě v naprostém pořádku, ale Klaus ml. je politik, který by měl vědět, že naše země je součástí NATO, které v době po napadení USA Talibanem, který se k napadení sám přiznal, aktivovalo článek 5. smlouvy o NATO, tudíž pomáhá svému spojenci v boji s terorismem. Jak dlouho bude tento boj pokračovat, co je cílem tak dlouhé mise, je jistě na zeptání se našeho partnera z NATO, tedy USA. Ale zpochybnit naše spojenecké závazky, pomocí lží o Turecku a jeho údajné neangažovanosti v Afghánistánu, je projevem absolutní debility. Jednou jsme součástí nějaké organizace, zajišťující nám kolektivní obranu, poté máme povinnost plnit své závazky, bez diskuse.

Poněkud mě to volání po vlastenectví ze strany ODS hořkne, pokud mají mezi svými členy takové ruské agenty, jako je Klaus, Zahradil apod. S tím, co je vlastenectví, z výše uvedeného videa, bych i souhlasil, pokud by to neříkali lidé, kteří mají ve svém okruhu ruské kolaboranty a zrádce, se kterými si neumí poradit, ale naopak je dosazují do co nejvyšších politických postů, jeden je europoslanec, druhý předseda jednoho z výborů Sněmovny. Je zcela evidentní, že i pan profesor Fiala nemá s nimi žádný problém, občasné mediální půtky mezi členy jsou v tomto kontextu srandovní. Máte doma, v příbuzenstvu, komunistu, přestože jste odpůrci tohoto zločinného systému, asi jej budete hodně navštěvovat, že?

V minulých článcích jsem o vlastenectví a jeho projevech psal několikrát, shoduji se s tím, co to vlastenectví je, ale neshoduji se s tím, kdo o vlastenectví přesvědčuje lidi, jako to dělá ODS. Až se zbaví kolaborantů a zrádců, poté na to bude mít právo. Chce se mi zeptat, zda náhodou nemyslí vyvěšovat ruské vlajky, k tomuto výročí.

Vlastencem se nenarodíte, vlastenec není ten, kdo voli SPD, tedy neonacisty, nebo KSČ(M), tedy masové vrahy a jejich obhájce, vlastenectví dobře pojmenoval profesor Tomáš Garrigue MasarykVlastenectví je něco jiného než vlastenčení. Vlastenčení je kšeft anebo pohodlná lhostejnost, jdoucí starými, vyšlapanými cestami. Jako věřící v církvích zeloté vedou indiferentní massy věřících a jako massy ty občas dovedou fanatizovat, tak i zelotové vlastenčící vedou a fanatisují massy. Někteří z těchto zelotů dělají tak z upřímnosti neosvíceného srdce. Většina však a jistě ti vůdčí křiklounové, hají svou kapsu. Jedni „náboženství“ a „církev“, druzí „národ“ a „vlast“ – tak tedy stále vidíme, jak ve jménu ideálných statků člověčenstva lačnost a panovačnost slaví své orgie. Ano, – nám je stálé žvanění o národnosti a vlastenectví už přemoženým stanoviskem. Nenávidíme od srdce každého, kdo myslí, že je to už nejvyšším cílem – být národovcem, že dosti na tom, a že mu netřeba, aby také něco pro národ vykonal. Jsme už na takovém stupni vzdělání, že tu už pražádnou zásluhou není, být vlastencem; k národnosti své se znát a ji ctít jest první povinností každého vzdělance, zároveň ale i povinností nejlehčí, poněvadž nám nyní už povinnost nastává, abychom národ svůj na výši světového uvědomění a vzdělání postavili a jemu takto nejen uznání dopomohli, ale i život pojistili. To je ten náš kosmopolitismus. (vidíte tam Klause, Okamůru, Bureše, Zemana a další "zeloty"?)