19. 3. 2017 Zaměstnanci a důchodci kradou, je nutné zavést EEZ a EED

V tomto týdnu byla zveřejněna analýzy významné společnosti, která uvedla to, co každý občan této země víme.

Výsledky analýzy si přečtěte po kliknutí na obrázek

Analýza prokázala, že průměrně každý zaměstnanec se fláká v práci tolik, že zaměstnavatele okrade ročně o 41.000 Kč. Převedeno do řeči trestně právní problematiky, každý zaměstnanec spáchá ročně 8 trestných činů. Za trestný čin se považuje každá krádež, protože toto je krádež, zaměstnavatel platí zaměstnance za plnění jím zadaných pracovních úkolů, převyšující částku 5.000 Kč. Naši zaměstnanci tak páchají miliony trestných činů ročně a to naprosto bez okolků a bez postihů ze strany orgánů činných v trestním řízení, přestože se bezpochyby jedná o trestné činy.

Proto navrhujeme zavedení

EEZ - Elektronické evidence zaměstnanců

Každý zaměstnanec si na své náklady pořídí kameru s on-line přenosem do systému zaměstnavatele, čip na kontrolu jeho pohybu po pracovišti, kontrolní čipový systém bude zaveden pro každého zaměstnance samotné, opět na jeho náklady, aby prokázal, že neokrádá zaměstnavatele tím, že se v práci nefláká a plní zadané úkoly. Jakýkoliv pohyb na pracovišti - káva, toaleta, svačina, cigareta apod. bude zaměstnanec povinně evidovat. Za toto flákání mu bude zkrácena mzda, aby nadále nedocházelo k masivnímu okrádání zaměstnavatelů. Toto vše si každý zaměstnanec pořídí na své náklady, odhadem kolem 60.000 Kč. Je to pro ně cena přijatelná, protože i náklady na EET (elektronickou evidenci tržeb), aby i zaměstnavatelé nemohli krátit tržby, jsou obdobné, tudíž se jedná o SOLIDÁRNÍ přístup. Samozřejmě stát umožní zaměstnancům tyto náklady použít, jako nákladovou položku, tudíž jim například ze 60.000 Kč investice, stát vrátí na dani 9.000 Kč, protože, stejně jako u podnikatelů, i u zaměstnanců, bude použit SOLIDÁRNÍ přístup a náklad není odečitatelnou položkou z Daní z příjmu, ale pouze nákladovou položkou, která sníží základ na platbu Daně z příjmu, tedy právě těch uváděných 15% stát vrátí zaměstnancům. Pouze jednou a na konci zdaňovacího období.

Nesouhlasit s tímto zavedením EEZ může jenom ten zaměstnanec, který dosud okrádal svého zaměstnavatele. Všichni ostatní s ním nemají problém, protože neokrádali zaměstnavatele a tudíž ji jakákoliv kontrola jejich pracovní aktivity nemůže vadit. Tímto opatřením se alespoň prokáže, že oni zaměstnavatele neokrádají. A 60.000 Kč není zase tak moc, aby ti slušní mohli říkat, že nekradou.

Opatření se týká všech zaměstnanců, včetně důchodců, protože, jak výzkum prokázal, kradou zaměstnanci.

Andrej Babiš měl pravdu - všichni kradou. A z hlediska práva jsme si všichni rovni, bez ohledu na pracovní postavení. A nemyslete si, v naší zemi je téměř 4.000.000 zaměstnanců ZDE a každý z nich, podle analýzy, okrade zaměstnavatele o 41.000 Kč ročně, tj. úhrnem zlodějina zaměstnanců za závratných

160.000.000.000 Kč, tedy cca 160 miliard ROČNĚ! 

Proti této zlodějině zaměstnanců, jsou soudruhem Burešem odhadované daňové úniky v částce 16 mld. ročně, drobné (cca 10% proti krádežím zaměstnanců).

Je nepochybné, že pouze ZLODĚJ, který okrádá zaměstnavatele, s tímto opatřením nebude souhlasit! A té zlodějské verbeže se musíme zbavit!

Analýza ovšem vypovídá pouze o tom, o kolik okradou zaměstnanci zaměstnavatele prostým flákáním se. Nezmiňuje jejich další krádeže - šroubky, matičky, kancelářské papíry, spony, materiál, zboží a další. To jsou úhrnem částky, které jsou ročně 2x tolik, co celý státní rozpočet.

Je nepochybné, že největšími zloději v této zemi jsou korporace, následované zaměstnanci. A s tím musíme začít něco dělat.