17. 4. 2017 Volby budou na podzim, ekonomice to nepomůže

Blíží se volby do Sněmovny a politické strany se předhání se svými nápady, kterými chtějí ohromit voliče. Přestože u některých bude převládat, nad ekonomickým pohledem, pohled nacionalistický, rozhodli jsme se především věnovat ekonomice, protože nacionalistický pohled naši zemi jenom přivede do záhuby.

Pohled na naši ekonomiku je zoufalý.

99BB011black_1

V letech 2008-2010 jsme si prošli nebývale silnou hospodářskou krizí. Ještě v letech 2012 a 2013 se naše HDP propadalo, po 2 letech mírného růstu, o další cca 1%. Od roku 2014 zažíváme období nepřetržitého růstu HDP, který se v loňském posledním pololetí začal snižovat, což mnozí ani nezachytili, pouze několik renomovaných ekonomů na tuto alarmující skutečnost upozornilo. Přestože naše HDP vzrostlo za poslední 3 roky o cca 11%, proti stavu z roku 2013, kupní síla obyvatelstva se nezvýšila. Na základě tohoto faktoru jsme byli renomovanou agenturou přeřazeni z vyspělých zemí po bok rozvojových zemí. Zcela jednoduše lze říci, že přestože ekonomika rostla velice slušně, stát získával o více jak stovku miliard do rozpočtu navíc, občan to v peněžence nepoznal, přestože proti tomu stála inflace, která ovšem byla, pro změnu, nebývale nízká, teprve letos se dostává do tempa, které umožnilo ČNB opustit intervence vůči silné koruně.

26-20

Důvody, proč mzdy nerostly, jsou prosté. Neuvěřitelně nesmyslný nárůst byrokracie, která natolik zatížila naše podniky, že na růst platů již neměly dostatek prostředků. V některých firmách se dokonce snižovaly mzdy, což v době hospodářského růstu je nepochopitelné. O jaký nárůst byrokracie jde? Kontrolní hlášení k DPH, změna sazeb DPH, zavedení EET, nových podmínek pro evidenci exportu, nesmyslné zavedení byrokratické zátěže, kdy na každých 10 zaměstnanců musel být přijatý 1 pracovník do ekonomického úseku, nebo část takovýchto výkazů musela být zadávána ke zpracování externím dodavatelům ekonomických služeb, naprosto nesmyslné zvýšení kontroly státních orgánů vůči především malým a středním podnikatelům. 1 z 10 je 10%, to je částka, o kterou prostě zaměstnanci, v důsledku naprosté šikany ze strany státu, přišly, protože jinak by jim zaměstnavatel přidal na mzdách. Celkově se jedná o zhoršení podnikatelského prostředí natolik, že i Rumunsko je daleko přívětivější zemí pro podnikatele, než naše země. A zde se vyhněme jakémukoliv útoku na EU, protože toto zařídila naše současná vláda. Výsledkem je, že se zrušila větší část například trhů, tržnic, některé krámky zanikly, hospody, především na vesnicích, kde se nevařilo, prodejny, opět především na vesnicích, lidem tímto způsobem vznikly další náklady na dopravu do měst, kde si potřebné potraviny, pivo, mohou koupit. Tedy, logicky, snížení kupní síly obyvatelstva.

Ke všem výše uvedeným skutečnostem si naopak dejme fakt, že v naší ekonomice chybí cca 200.000 zaměstnanců, tedy je zde volných cca 200.000 pracovních míst. Neoperujme čistými informacemi z Úřadu práce, protože tam není nutnost zveřejňovat své požadavky. Výkřiky zoufalců, že tu je 400.000 nezaměstnaných, jsou takovým klasickým příkladem hlouposti. Ano, je tu cca 400.000 nezaměstnaných, ale z naprosté většiny se jedná o lidi v předdůchodovém věku, kteří již nejsou schopni zastávat, s ohledem na svůj zdravotní stav, ale někdy i mentální stav, dost fyzicky náročnou práci ve firmách, leckdy nemají ani dostatečné vzdělání. Další, velkou skupinou, nezaměstnaných, jsou lidé z části invalidní, nebo se změněnou pracovní schopností, s ohledem na svůj zdravotní stav. Zdaleka nejmenší skupinou nezaměstnaných jsou lidé, kteří by sice pracovat mohli, ale nemají možnost se na trhu práce uchytit, díky své nízké vzdělanosti, mentální vyspělosti, schopnosti. Poté se najde pár tisíc chytráků, kteří zneužívají sociální dávky, ale tyto k pořádné práci nedostanete a hlavní problém, nedostatek kvalifikované síly, nevyřeší. Současná vláda neudělala vůbec nic, aby tyto lidi dostala do pracovního procesu. Nemá zájem tento problém řešit.

Suma sumárum - rekordně nízká nezaměstnanost, nízká inflace, nedostatek pracovníků na trhu, ale stát je v deficitu (hospodaří s dluhem), zaměstnanci nemají vyšší kupní sílu. Viník - jednoznačně tato vláda.

Díky deficitu státu, v takovéto době, je naprosto evidentní, že stát, vedený takovýmito, s prominutím, blbci, nikdy nemůže zajistit v naší zemi prosperitu, ale pouze a jenom bídu a zhoršující se kupní sílu obyvatelstva. V době takovéhoto hospodářského růstu by stát měl vykazovat přebytkový rozpočet, platit své dluhy, přitom by občané měli mít, zcela logicky, vyšší kupní sílu, což znamená, že za své peníze si koupí více. Opak je ovšem realitou. Také si myslíte, že ekonomický stav státu je katastrofický?

Pokud ano, tak tu je, kupodivu, prezident, který volá po dalších investicích, přestože stát nemá lidské zdroje, volá po zrušení sankcí vůči Rusku, přestože stát nemá lidské zdroje, tedy není schopen ani vyšší poptávku pokrýt, a to vůbec nekomentujeme, že sankce jsou zavedeny za postup Ruska, srovnatelný s nacistickým Německem a Sudety. Bez lidí to prostě, zatím, nejde. Ano, přijdou námitky o robotizaci společnosti. Jistě dobrá námitka, ale tato robotizace může přijít pouze za předpokladu, že společnosti mají dostatečný kapitál pro tyto inovace a robotizaci postupně mohou zavádět. Ale jaké společnosti to jsou? Jenom nadnárodní, velké, které mají možnost i nyní zvyšovat mzdy, nikoliv střední a malé podniky, které nemají ani kapacitu zvyšovat mzdy současným zaměstnancům. A to se týká tak 300.000 zaměstnanců, nikoliv 4.000.000 zaměstnanců. A tento prezident chválí, za likvidaci národního hospodářství, hloupého ministra financí, který se za 3,5 roku nedokázal vypořádat se situací, která byla logická a předvídatelná, protože podobný stav tu byl i v roce 2008, jen s tím rozdílem, že mnohé společnosti zvyšovaly mzdy nad rámec svých možností. Ekonomický vývoj ustrnul, země je zadlužená, nesplácí své dluhy, lidé nemají vyšší kupní sílu, přestože HDP roste, naše země je přeřazena po bok rozvojových zemí. V takovéto situaci pochválí ministra financí, který tuto zemi přivedl do takové zoufalosti, pouze ekonomický analfabet.

A nyní přichází na řadu volby, strany se předhání v receptu pro zvýšení kupní síly občanů, hospodářského růstu apod.

Pojmenovali jsme si důvody, proč je ekonomika v katastrofálním stavu. Takže se nyní podíváme na zásadní předvolební sliby stran, z ekonomického hlediska, pokud je tam vůbec najdeme.

Z dílny ODS zazněla - debyrokratizace - Chválíme, ano, toto je jeden z největších problémů ekonomiky - byrokracie. I na prodejničku o majiteli a jednom zaměstnanci, potřebujete mít účetní, o 33% vyšší, v průměru, náklad. Ale již chybí, co chtějí zrušit, volají a ptají se, co lidem vadí. To poněkud degraduje jejich snahu. Politická strana, bez ekonomického experta, je k ničemu, pokud volání není čistě populistickým blábolem. Na populismus nemá naše země ekonomickou kondici. ODS sice říká, zrušíme EET, jako TOP 09, kontrolní hlášení k DPH, to je v pořádku, ale debyrokratizace je kompletní seznam zrušení nesmyslných nařízení a zákonů, počínaje zrušením nesmyslných kontrolních orgánů, přes nesmyslně tvrdých hygienických norem, až například ke zrušení EET, kontrolního hlášení k DPH, povinných revizí kotlů apod., končící ovšem u zrušení nesmyslných daní, změny jejich struktury. Každé nařízení totiž vyžaduje přijetí nových úředníků, kteří budou dohlížet na jejich naplnění. Jenom za poslední 2 roky raketově vzrostl počet úředníků o téměř 40.000, při současném počtu státních zaměstnanců, převyšující 1.000.000 lidí, které musíme z daní živit. Takže pro ODS návrh OK, ale je to málo.

Z dílny TOP 09 zaznívá - snížíme odvody za zaměstnance, zvýšíme výdaje na školství. Výdaje na školství a jejich zvýšení chtějí pokrýt snížením počtu státních zaměstnanců. Ano, je to recept, dokonce dlouhodobý, ve smyslu školství, nikoliv ve smyslu odvodů za zaměstnance. Výpadek příjmu, především do důchodového systému, který je u nás průběžný, nijak nenahrazují, přitom výpadek příjmů každý rok by činil cca 100 mld. korun. Tím se, zcela logicky, zvýší deficit, resp. do 3 let tu máme bankrot státu, pokud ruku v ruce s tímto nebudou přijaty další zákony buď omezující výdaje, nebo zvyšující příjmy. Nejskandálnější se zdá být uvedení předsedy strany ing. Kalouska, který navrhuje přesunout chybějící peníze z kapitoly DPH na důchodový účet, který ovšem neexistuje. To je pouze vzetí z jedné kupky a přidání na druhou kupku, ve finále to stále mínus až 100 mld. Školství mají řešeno, ale tento výpadek v oblasti odvodů ne. Jediná strana, která přišla s jakousi Vizí 2030, tedy na 13 let, kdy se zdá, že se spíše jedná o zbytečný populismus, než aktuální řešení problémů, s ohledem na budoucí vývoj, především neustálý nárůst počtu důchodců, chcete-li seniorů, v naší zemi, který není a nebude pokryt dostatečným přílivem migrantů, tudíž se výdaje na obsluhu důchodů budou razantně zvyšovat. Jednou z cest, kterou TOP 09 sice zmiňuje, ale zatím konkrétně nerozvádí, jsou investice do výzkumu a vývoje. Ano, to je velice důležité. Ne každý zná pana profesora Holého, který je již na onom světě, ale díky svému výzkumu a vývoji zajistil příjem svému institutu ve výši více jak 1 miliarda korun ročně, což v malém počtu kolektivu přináší do státní kasy vysoký podíl daní. Tedy ano, určité kroky jistě dobré, ale nedopracované. Naprosto chybí koncept, kde na dané sliby vzít zdroje, chcete-li finance. Náš rozpočet je v deficitu, každoročně nás zadluží, včetně dětí, o 7.000 Kč. Zdroje jsou, to není klišé, ale TOP 09 se s jejich hledáním nepáře. Škoda.

ČSSD a její rétorika - obnovíme daňovou progresi (více daňových pásem pro zaměstnance) - takové 150 let staré, nefunkční, hloupé a primitivní výkřiky z dílny kdysi reálně uvažující levicové strany, která se snažila hájit, sice překonanou ale nefunkční Keynes terorii. To není z bláta do louže, ale rovnou se vymáchat v blátě. Někdo sice namítne - potřebujeme zvýšit příjmy - ano, i toto je jeden z pohledů na ekonomiku, ale ve spojení s nízkou nezaměstnaností, nedostatkem pracovní síly na trhu, to je pouze a jenom poslední hřebík do rakve naší ekonomiky. Firmy kvůli tomu neutečou, ale kvalifikovaný a kvalitní zaměstnanec ano, například lékař, vědec, učitel. Dnes není problém migrovat po EU a tam učit, léčit, bádat, za 2x takovou mzdu, než má u nás.

ANO - to, pro změnu, nenabízí vůbec nic. Dalo by se konstatovat, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, kdyby ovšem Andrej Babiš nezpustošil tuto zemi tak, jak je výše popsáno. Být ministrem financí je funkce zodpovědná s jasnou vizí a nabízející řešení, ne pouze tupé výkřiky - všichni kradou - vyberu na daních víc, přitom stát, v době nebývalého hospodářského růstu, nadále vést s deficitním rozpočtem, každoročně každého z nás, včetně dětí, zadlužující o 7.000 Kč ročně. Kamufláže a podvody, které "opticky" znamenaly přebytkové hospodaření v loňském roce, při parametrech ekonomiky, která je výše popsána, jednoznačně znamenají, že toto hnutí je pouze hloučkem populistů, neschopných naši zemi někam vést, při dobrých výsledcích. Rozprodat státní rezervy, vydat státní dluhopisy, neopravovat silnice II. a III. třídy, poté vykládat, jak umím hospodařit, to umí i dítě ze Zvláštní školy. Ale i to ví, že se jedná pouze o odklad nutných investic na budoucí roky a podvod na občany, kteří si takovým způsobem například více devastují svá vozidla, díky neopravovaným silnicím apod. K tomu je potřeba přidat jejich neustálé žvanění o korupci, při vědomí, že v jakémkoliv výběrovém řízení, kde je společnost z konsorcia Agrofertu, bez problému taková vyhrožuje hodnotitelům nabídek, že když neuspějí zrovna oni, tak jim zařídí, pomocí Andreje Babiše, likvidaci pomocí státní šikanující mašinérie kontrolních orgánů, kterých je kolem 30. Jistě, kdo nemá co skrývat, ten se nemusí obávat. To je takové klasické, ale máte firmu, 4 zaměstnance, a začne se na vás střídat 30 kontrolních orgánů z celé země. Každý z nich má povinnost vás seznámit, ale také přečíst vám závěry, vy je musíte podepsat, občas doložit novou, nevyšisovanou fakturu, akademicky přesně jim odpovídat, takže celý rok neděláte nic, a kolečko se poté opakuje. Najmout si advokáta znamená, za rok vyhodit 2 miliony. Kdo je má? Takže vyhraje společnost Agrofertu, s předraženou nabídkou. To jsou reálná fakta, jak to u nás nyní funguje. Ekonomicky devastující naši zemi, ale ekonomicky přínosné jedné společnosti, jednoho vlastníka, jednoho ministra financí.

KDU-ČSL a STAN - tato koalice, účelově vzniklá před volbami, nemá prakticky žádný reálný program. Opomeneme-li skutečnost, že právě starostové patří mezi nejzkorumpovanější politiky v zemi, podíl KDU-ČSL na vzniklé situaci, neschopnost řešit jakékoliv problémy v zemědělství, kde mají svého ministra, nebo v kultuře, předurčuje toto nesourodé sdružení pouze a jenom k likvidaci naší země. V jejich ekonomickém programu se dočteme leda o podpoře rodin s dětmi a zemědělství, venkova, přičemž za poslední vládní angažmá nepodpořili nic a nikoho. Nic víc, nic konkrétního. Pouhé pustošení naší země, bez účelu, bez reálných řešení, bez budoucnosti, bez schopnosti reagovat na jakékoliv změny, nebo pohled do budoucnosti. Stejně, jako platí u ANO, strana, která nemá vizi, nemá představu o řešení situace, nepředkládá způsob řešení, nemá v politice co pohledávat. Všichni tito jsou v politice jenom kvůli svému prospěchu, nikoliv kvůli prospěchu občanů. Ano, schválí podporu rodin s dětmi, chválihodné, zvýší důchody, chválihodné, ale pokud to je na úkor deficitu, tedy dluhu, je to odsouzeníhodné, což by měl pochopit každý, včetně dotčených seniorů a rodin s dětmi.

KSČM - populistické žvatlání o ničem. Je hezké vyřvávat o korupci, progresivní dani, přitom neřešit nejzásadnější ekonomické otázky, kdy jednou z nich je, kde na to vzít a nekrást. S tímto si ANO, KDU-ČSL, STAN i komunisté, hlavu nelámou. Důležité je být viděn, plkat a připomínat starým lidem rádoby laskavou tvář budování socialismu a neříkat u ní pravdu, na úkor vražd, krádeží, zločinů, jinak odsouzeníhodných. V ekonomice jaksi páni a dámy komunisté tápají. Tento stav jim ovšem náramně vyhovuje, protože v naší zemi skutečně není žádná strana, která by měla ochotu, sílu a razanci provést zásadní, strukturální změny, proto se k této straně nostalgicky vrací lidé, kteří jsou ochotni vyměnit politickou vraždu svého vnuka za sociální jistotu bídy pro všechny, která tu před rokem 1989 byla.

Piráti - velmi slibná strana, která se ovšem více zaměřuje na mladé, elektronizaci, ochranu internetové svobody, než na skutečné řešení ekonomických problémů. Mladí lidé, kteří vidí svět trošku jinak, ale jinak lze s jejich drobnými návrhy vesměs souhlasit. Tyto návrhy ovšem neřeší základní strukturální problémy, což jim ubírá voliče. Jejich portfolio voličů tak asi navždy zůstane mezi mladšími ročníky. Pro reálnou politiku je tato strana spíše nepotřebná, protože podobné návrhy předkládá více stran, jako TOP 09, ODS, ale i ČSSD.

SPD - strana, která, jako způsob řešení strategických problémů, vidí asi v možnosti odvolatelnosti politiků a referendu, protože z ekonomického hlediska nenabízí vůbec nic, vyjma hospodářské zkázy. Paskvil na naší politické scéně, populisticko-nacionální primitivové, kteří v ekonomické oblasti neumí nabídnout vůbec nic. Omezení imunity poslanců má ve svém portfoliu i TOP 09, nebo ODS, nemá s tím problém ani ČSSD, KDU-ČSL. Naší ekonomiku nespasí ani zrušení sankcí vůči Rusku, natož vystoupení z EU, nebo tzv. Švýcarský model. Hloupé volání po snížení počtu poslanců a senátorů, nebo zrušení Senátu, je pouze pro hloupé lidi, nic neřešící naši ekonomickou situaci, ale ohrožující naši demokracii. Snížení počtu poslanců je pouze gagem, nic neřešícím. Symbolika snižování platů, nebo snižování počtu zákonodárců, je nesmyslná. Ušetří se pár milionů, nikoliv zásadních miliard a to několik stovek miliard ročně. V omezení, nebo zrušení Senátu navíc hrozí omezení demokracie. Podobným způsobem se prezentuje ministr spravedlnosti, z ANO, který se uvařil ve své šťávě, žabomyší válkou se státními zástupci, místo aby řešil komplexní reformu soudnictví a náš stát ohrožující nevymahatelnost práva. SPD je stranou pro primitivy, vidící problém ve své nemožnosti se mstít politikům za nepopulární reformy, kdy si neuvědomují, že pomstít se jim mohou ve volbách. Fanatismus této strany zasahuje tak daleko, že přesvědčuje, a ty nejhloupější přesvědčila, že přijetím 1.960 uprchlíků k naši populaci, čítající 10 500 000 obyvatel, snad do 2 generací naši populaci prý přečíslí, přestože po skončení války, by stejně byli vráceni do své země původu. I kdyby z těch 1.600 uprchlíků u nás pracovalo jenom 30, je to pořád přínos našemu hospodářství, protože veškeré náklady spojené s jejich integrací a pobytem nám hradí EU. Ale to je vedlejší, zásadní problém je, že voliči této strany absolutně odmítají řešit problém naší země, s až fanatickým lhaním a podvody, kterými svoji hloupost obhajují.

Tak, a jsme skoro u konce. Vidíte snad někdo z vás jenom náznak řešení? Náznaky tu jsou, ale komplexní způsob řešení tu není.

Zopakujme si základní problémy - byrokracie, administrativa, nesmyslné kontroly, nedostatek pracovníků, minimální nezaměstnanost, deficitní rozpočty (s dluhem). Kde vidíte kroky, vedoucí ke změně?

Zoufalství, které průměrně ekonomicky smýšlejícího člověka v této zemi, musí nutně provázet, při pohledu na nabídku současných stran, tedy těch, co mají jakousi možnou šanci se dostat do Sněmovny, je ubíjející. Marně hledám stranu, která nabídne ucelený koncept strukturálních změn v naší zemi, které zajistí naši prosperitu. Vystoupení z EU to není, snad pouze náznaky u ODS, nebo TOP 09, jsou malou hvězdičkou na nebi očekávání. Lidé si musí zvyknout na fakt, že pokud se dělají změny, ty se dotknou určité skupiny občanů, nebo skupin, ale místo nadávání by měli zvažovat, zda to není dobré pro jejich děti a vnoučata. Ne pouze a jenom vidět svůj osobní prospěch. A je nepochybné, za této situace, že změny se dotknou různých skupin občanů, a to negativně, ale i pozitivně.

Také vás překvapilo, jak málo se skutečným problémům v ekonomice, každodenně ovlivňující naše životy, věnují politické strany a místo toho se vrhly na populistická, líbivá, nic neřešící, hesla?