16. 9. 2018 Politika je obchod s lidskou hloupostí

Krásný den přejeme všem našim čtenářům. Blíží se nám komunální volby a různí politici nás opět oslovují na ulicích, z billboardů, metra, autobusů, bombardují nás hesly, která nás mají přesvědčit, že oni jsou ti nejlepší z nejlepších pro naše města. Jak krásné to mají na malých vesnicích, tam se spíše, než o politické strany, obávají, zda vůbec bude tolik kandidátů, aby vůbec dali dohromady obecní zastupitelstvo, které je většinově složené z nestraníků. Nejsou terčem obchodu s lidskou hloupostí, svého starostu denně potkávají, stejně tak členy zastupitelstva, mohou za nimi dojít domů, pobavit se s nimi o tom, co je trápí. Sousedské vztahy dokáží řešit spíše smírem, dohodou, protože si uvědomují, že se sousedem budou i nadále bydlet v jedné vesnici.

Připomeňme si reprodukci slov prof. Höschla, z úst Zemana - To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. Tato slova pronesl na tehdejší půdě  Federálního shromáždění - ZDE

Na rozdíl od Zemana, nepovažujeme naše spoluobčany za idioty. Považujeme je za lidi, kteří občas dávají přednost svému prospěchu, před prospěchem celospolečenským, občas volí podle vůle své nenávisti, zloby, tzv. na truc, mstí se svým volebním hlasem, občas si neví rady a volí podle svého zvyku, občas "naskočí" obchodníkům s lidskou hloupostí, ale souhlasíme s jednou pasáží prof. Höschla, která je o zhruba polovině národa, která nemá průměrný intelekt (jinak bychom se k průměru nikdy nedokázali vypracovat). Pro oblast intelektově podprůměrnou, když pominu stavy patologické, jsou charakteristické některé rysy, které si možná všichni neuvědomujeme, a neuvědomujeme si je zejména tehdy, jestliže se stýkáme na univerzitě pouze mezi sebou. Jestliže jedinec, který je v této intelektové kategorii, má nějakým způsobem rozumět světu, má-li se v něm nějak pohybovat a má-li ho nějak uchopit, musí si ho drasticky zjednodušit. Těmto lidem - je to tedy polovina národa - uniká ona složitá mnohotvárnost, komplementarita, mnohoznačnost světa, a to, co z tohoto světa v jejich očích zbývá, se dá rozdělit na celkem jednoduché, většinou protipólné elementy. Někdy se tomu říká černobílé myšlení. Někdo je buď dobrý, nebo špatný. To, že hranice mezi dobrem a zlem neprochází ani mezi novými a starými strukturami, ani mezi komunisty a nekomunisty, ale srdcem každého člověka, to uniká. Podobně unikají i jiné komplikovanosti.

Jak se takový obchodník s lidskou hloupostí pozná?

Lže, podvádí, většinou i krade, politiku považuje pouze a jenom za zdroj svého bohatství, které si sice v předešlém životě vytvořil, ale vysávat státní rozpočet, pomocí státních zakázek, příspěvků za úspěch ve volbách, je prakticky nejjednodušší způsob být za rok o pár milionů bohatší. To platí i pro Obce, Města, občas i vesnice. Nyní vám napíšeme jenom průřez těch lží a faktů, budete asi překvapeni, mnozí s nimi nebudou chtít souhlasit, ale fakta nezměníte!

Nelegální migranti, uprchlíci, muslimové

1. Pokud občan Libye, Sýrie nasedne na člun ve Středozemním moři, tak jako občan tohoto přímořského státu má první bezpečnou zemi například další přímořskou zemi - Španělsko, Gibraltar, Francie, Monako, Malta, Itálie, Libanon, Izrael, Egypt, Tunisko, Alžírsko, Maroko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Albánie, Řecko, Turecko, Kypr. Do všech těchto států tedy občané Libye, Sýrie prchají před válkou zcela legálně a dokonce dodržují pravidla pro uprchlíky - první bezpečná země! Co slyšíte od některých našich politiků? Lžou vám, že to tak není! Lžou, že jsou "nelegální", k tomu používají různá zastrašující hesla - konec civilizace, právo Šaria, straší vás uřezáváním hlav, znásilňováním, ale oni dodržují veškerá pravidla, ale především, jsou legální! Neřešíme tu, zda je přijímat, nebo ne, protože to určují mezinárodní dohody, které jsme podepsali, ale to, jak vám obchodníci s lidskou hloupostí lžou!

2. Takový obchodník s lidskou hloupostí nikdy nebude dělit tyto lidi na uprchlíky (lidé žádající o mezinárodní ochranu), tedy lidi, kteří mají právo na azyl v EU, a migranty, navíc je nazvou ekonomické (migrant migruje za prací), nebo je ohrožen suchem, nedostatkem potravy, vody apod. Většinově se shodneme, o tom jsem přesvědčen, pokud budete číst dále, že uprchlíkům před válkou pomáhat máme, migranty si máme vybírat, pokud je naše ekonomika potřebuje, třeba i podle úrovně jejich vzdělání a profesní úrovně, bez ohledu na barvu pleti, víru apod.

3. Ani jeden migrant do naší země. Nebýt migrantů, naše ekonomika by byla v troskách. Pracuje jich tu legálně cca 12% všech práce schopných obyvatel, tedy cca 600.000 migrantů. Oni vám na rovinu neřeknou - mám problém s jejich vírou, barvou pleti - protože to by bylo protiústavní, ale zároveň i v rovině nacismu, ale lžou vám, že "ani jeden migrant do naší země". Více jak 20.000 ročně jich k nám chodí dělat, přitom NIKDO nesmí řešit jejich víru, barvu pleti! Ani to není v žádosti o pracovní povolení. Patříte mezi ty, kteří těm politickým obchodníkům - podvodníkům - naskočili "na lep"? Muslimů žije v této zemi více jak 100.000, možná i více.

4. Žádného muslima nepřijmeme - no, to by ovšem lidé nesměli vědět, že Arabové vlastní v naší zemi mnoho objektů, například Lázně v Lázních Bělohrad, nebo na Teplicku, dokonce se v nich nemusíte modlit, jak vám obchodníci s lidskou hloupostí lžou, jsou velmi vkusně vybavené, hezké, personál skvělý, zřejmě i dobře placený, na rozdíl od zaměstnanců Agrofertu. 🙂 Vlastní provozovny s Kebab, většinou Tunisané, vlastní prodejny, domy apod. Je jasné, že v Horní Dolní asi na "evidentního muslima", tedy černého muže, nenarazíte tak často, jako ve větších městech. Například v Praze bych si dovolil odhadnout, že jich tu žije asi jedno sto tisíc. Obchodník s lidskou hloupostí - politik - vám úmyslně lže, při vědomí, že naše země je již dávno "zaplavena" muslimy, pokud budeme používat slovník těch obchodníků s lidskou hloupostí. Dalo by se s úsměvem napsat, že jejich boj dávno prohráli.

Komunální politika

1. Ten, kdo žije v Praze, nebo v ní jenom pracuje, musel vidět, jak ANO tuto naši matičku zdevastovalo. Našli si viníky, pro předražené byty, jako známé sdílené bydlení, místo toho, že stavební povolení v Praze na bytový dům trvá za ANO, vydat 7 let, v Belgii 6 měsíců. ANO doslova zdevastovalo Prahu, kradlo, ničilo životy občanů i návštěvníků Prahy. A co vám takový obchodník s lidskou hloupostí začne sdělovat? Prý - Dejte nám ještě jednu šanci. NO, žijeme cca 80 let, volební právo je od 18 let. Tedy máme cca 62 let na to, abychom žili v normálním životě, tj. cca 15 volebních cyklů do obecních zastupitelstvech. K tomu vytáhnou, jako trumf, obchodníka s předraženými úvěry. Nic proti půjčování peněz nemáme, ale nemorální způsob zbohatnutí by mělo být alarmující pro voliče, pokud sami nemoralitu nepovažují za hodnotovou vlastnost.

2. V komunálních volbách vám někdo slíbí, že "udělá Česko bohatší". To ovšem nejsou volby do Parlamentu, kdy se takové zákony mohu přijímat. Komunální politik nemá ani možnost ovlivnit "bohatství" spoluobčanů. Lež, jako věž.

3. Někteří vám slibují, že budete mít to, nebo ono, zdarma, tedy pokud jste důchodce, někdy i student. Už vám neřeknou, že to zdarma, zaplatí ti, co chodí do práce. Je přeci logické, že když něco někdo nemusí platit, musí to zaplatit ten, kdo to musí běžně platit. Vy snad chcete, aby tu vznikla nenávist mezi skupinami obyvatel? Není spravedlivé, aby se všichni podíleli na nákladech stejně, nebo podobně?

4. Všichni svá města, obce, vesnice známe. Víme, co nás trápí, většinou to jsou bezdomovci, obtěžování žebráním u obchodních center, u MHD, některé i možné nebezpečí ve večerních hodinách, někdy hluk v městech, obcích, neustálé zácpy, téměř nulová dopravní obslužnost na vesnicích, nedostatek kultury, sportu, vyžití, nedostatek lékařů, nekvalifikovaný personál v nemocnicích, nepořádek po příkopech, ale i v ulicích, nedostatečný odvoz odpadků. Asi to jsou podstatnější věci, než třeba MHD zdarma, protože je hezké mít autobus zdarma, ale ten vám jaksi nezajistí dostatek lékařů.

Těchto pár bodů, týkajících se faktů, která si všichni uvědomujeme, někteří je možná dosud neznali, nejsme obchodníci s lidskou hloupostí, abychom tvrdili, že všichni musí znát všechny zákony, viz. migrace, proto si myslíme, že politik by mělo být poctivé řemeslo, ten, kdo lže, by neměl být volen, ať již k tomu někteří mají jakékoliv pohnutky, měli by si všichni uvědomit, že pokud vám někdo lže, tak ten to s vámi nemyslí dobře, jde mu pouze o obchod s lidskou hloupostí a vyždímat maximální množství peněz do své kasičky.