16. 4. 2017 Co by na to řekl Antonín Kalina, sir Winton, nebo O. Schindler?

Soudruh Chovanec, z ČSSD, se pochlubil v novinách se svým záměrem. V předvolebním klání se rozhodl sebrat neonacistům trumfy, jako je SPD a Tomio Okamůra, a "vyfouknout" jim rybník, jak se říká. Prohlásil, že Česká republika nepřijme žádného uprchlíka, na základě mezinárodních úmluv, ke kterým se ČR připojila, kdy ČR měla přijmout něco kolem 2.000 válečných uprchlíků z Itálie a Řecka, podle dohodnutých kvót, z roku 2015. Prý jsme jich přijali 12, což prý stačí a další prý již přijímat nebudeme, raději prý Česká republika, tedy vy, nebo já, zaplatíme několik milionů Eur za nedodržení mezinárodních závazků. Článek si přečtěte ZDE.

99BB011black_1

Připomeňme si, o co vlastně šlo. V roce 2015 přišlo do Evropy tak obrovské množství uprchlíků, že je státy, jako Maďarsko, Itálie, Řecko nedokázaly přijmout a zahájit integrační proces. Mezi nimi bylo cca 50% migrantů, kteří se snažili zneužít této uprchlické vlny k vlastnímu se obohacení. Ti byli, z větší části, identifikováni a postupně jsou vraceny zpět, pokud to mezinárodní smlouvy dovoluji, do svých vlastí. I přesto zde zůstalo více jak milion uprchlíků. Evropská unie tak hlasovala o přerozdělovacích kvótách, které jednotlivým státům určily povinnost přijmou část uprchlíků, adekvátní jejich velikosti a možnostem, přičemž se EU zavázala na integraci uprchlíků přispět nemalou částkou. Dalo by se konstatovat, že částkou, která pokryje veškeré výdaje národních států, spojených s integrací uprchlíků.

Hlasování proběhlo na základě Lisabonské smlouvy, která byla EU zeměmi přijata v roce 2007 a ČR ratifikována v roce 2009. Kvóty měly pomoci vyřešit svízelnou situaci hraničních států Schengenského prostoru. Naše země měla podle nich přijmout 1.591 uprchlíků. Podle soudruha Chovance jsme jich přijali 12 a tím to končí. Prý raději zaplatíme několik milionů Eur za nedodržení mezinárodních smluv, než splnit takovouto podmínku, ale prý o tom rozhodne budoucí vláda. Německo se rozhodlo k obdivuhodnému kroku a ústy paní kancléřky Merkelové "pozvalo" uprchlíky ze Sýrie k nim. A u neonacistů začal kolotoč. To, že Německo tak maximálně ulehčilo pozici především Maďarsku, na to se jaksi zapomíná.

Nechce se mi vůbec polemizovat s rozhodnutím vlády a tohoto soudruha. Zastávám názor, že smlouvy se musí plnit, bez ohledu na jejich výhodnost, či nevýhodnost pro nás. Představa, že nás napadne Rusko, nebo jiný stát, a naši spojenci řeknou - no a co, na co jsou smlouvy, ty se přeci nemusí dodržovat, jako je nedodržujeme my a odmítnou nám pomoci, je pro mě nepředstavitelná. Dnes to je o uprchlících, zítra o naší bezpečnosti a bezpečí, po napadení agresorem, z jakékoliv strany. Ono nestačí, že nedodržujeme závazek vůči NATO ve věci vynaložených finančních prostředků na obranu země ve výši 2% HDP, nyní ještě toto. Až nás někdo napadne, budeme zase brečet, že nás někdo zradil, ale už si nevzpomeneme, že jsme to byli my, co jsme zradili první, jako tomu bylo vždy.

Soudruzi ve vládě si zřejmě neuvědomují, že sice žijeme v nejdelším období bez války, ale toto období může brzy skončit. Proč? Právě proto, že postbolševické skanzeny, jako je ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko, odmítají dodržovat své mezinárodní závazky. Poté jim nezbude, než zase vyřvávat, že nám někdo ubližuje, ale neubližuje náhodou naše země jiným tím, že jim odmítá pomoci?

Co by na to řekl sir Winton, nositel nejvyššího českého vyznamenání, který zachránil 669 židovských dětí? Co by na to řekl Antonín Kalina, který zachránil více jak 900 židovských dětí za nacismu, nositel vyznamenání Spravedlivý mezi národy? Co by na to řekl Oskar Schindler, taktéž nositel vyznamenání Spravedlivý mezi národy, který zachránil více jak 1.000 Židů v době nacismu? Kdo nepamatuje 2. sv. válku, těžko může posoudit, jak lidsky se tito lidé zachovali. Sir Winton investoval své peníze, své známosti, aby zachránil 669 lidských životů a děti odvezl do Velké Británie. Myslíte, že se ptal, zda jsou integrovatelní, zda budou páchat nějaké teroristické činy, zda si to zaslouží? Neptal se na nic, konal. Stejně tak pan Antonín Kalina, Oskar Schindler, na nic se neptali, obětovali to, co měli, riskovali vlastní životy, aby zachránili stovky životů. Bez ohledu na víru, národnost, barvu pleti, jednali. Neměli za zády tisíce neziskových organizací, jenom v hlavě své svědomí, které jim velelo pomoci. Byli to křesťané, katolíci, Židé, žlutí, černí, bílí, vem to čert, nikdo se jich na to neptal, bylo potřeba pomoci, konali. Bez ohledu na názor veřejnosti, která v ČR, tehdy Protektorátu Čechy a Morava, byla vůči Židům natolik nepřátelská, jako nyní k uprchlíkům. Za vše špatné byli viněni právě Židé, přesto se našli tito hrdinové a další, kteří neváhali pomoci. Dnes bychom jim říkali "sluníčka", "vítači", "vlastizrádci", ale s odstupem času snad ani ten nejprimitivnější Tomio Okamura, nebo Miloš Zeman, je neoznačí za "vlastizrádce".

Na rozdíl od nich, se vláda se soudruhem Chovancem, chovají, jako Hitler, nejlépe uprchlíky pozabíjet, proč někomu z nich pomoci. Naštěstí tu máme mnoho slušných lidí, kteří se neptají, komu pomoci, ale chtějí pomoci. Rozhodli se, zřejmě po vzoru Antonína Kaliny, sira Wintona, pomoci především Syrským dětem. Nikdo nepochybuje, že se jedná o válečné uprchlíky, jenom ten největší demagog a dobytek je bude považovat za teroristy. Dejme šanci dětem Sýrie žít v normální společnosti, dejme jim lásku a pocit, že tady, v České republice, mají nový domov. Mnozí z těch jim chtějí nabídnout i svůj domov, přijmout je, adoptovat je, osvojit si je, mnozí jsou sirotci, bez rodičů a potřebují opět získat pocit lásky, který jim dokážeme dát.

Asi právě proto vznikla na Facebooku skupina, nazvaná - Syrské děti do Česka ZDE. Mnohé napadne, neziskovka, lumpové, rozkradači. Kdepak, jenom jeden kamioňák, jako kdysi jeden obchodník, už toho má dost a rozhodl se oslovit přátele, kteří mu pomohou s jeho záměrem, stejně, jako sir Winton, nebo Antonín Kalina, dostat děti ze Sýrie do bezpečí naší země. A kupodivu k sobě přitáhl stovky podobně smýšlejících sirů Wintonů, Antonínů Kalinů, Oskarů Schindlerů. Pokud nadáváte, nejste lidi, pokud souhlasíte, pomozte mu prosím, jako pomáhám já. Synovi jsem řekl, co bys řekl na to, mít bratříčka, nebo sestřičku. On, puberťák, skoro 18 let, mi říká, ty jo, táto, tobě ustřelily kecky? Já říkám, prdlajs, ukázal jsem mu stránky skupiny a řekl, že bych si osvojil nějaké dítko, on na to, když mu bude jako mně, tak klidně, já se o něj postarám. Tak zvažuji, pořád zvažuji, zda i já, který je od rána, do večera, v práci, mám přijmout k sobě nějaké dítě, které uprchlo před válkou.

Antonín Kalina

Antonín Kalina