14. 3. 2021 Není čas aktivovat článek 23 Listiny práv a svobod?

 

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Českoslovenští vojáci RAF, stateční letci z Británie i trpaslíci z  komunistického vězení — HlídacíPes.org

Není čas aktivovat článek 23 LZPS

Jistě jste si všimli, že situace v naší zemi se zhoršuje, demokratické, svobodné, ale i právní principy jsou zničeny, narůstá brutalita zásahů policistů vůči lidem, jejich bezohlednost je bezmezná (v posledním mediálně známém případě ponechali malé dítě po doslova brutálním zatčení jeho otce, na pospas jeho vlastnímu osudu), policisté porušují zákony v této zemi, přesto je jejich loajální nadřízení netrestají, soudy je neodsuzují. ZASTRAŠUJÍ OBČANY.

Chcete na demonstraci? Přestože je ve vládním nařízení daná výjimka právě pro tuto činnost, policisté zastavují autobusy již u měst, občany vyhazují z míst a vyhání je, jako dobytek, domů. Tisíce takto zastrašovaných občanů, kteří pouze chtěli využít svého dřívějšího ústavního práva – právo demonstrovat. Poté nasadí na pár set demonstrujících několik set po zuby ozbrojených maniaků, ochotných do lidí střílet. Snaží se vyprovokovat poklidné demonstranty, když se jim to nedaří, zaútočí. Brutální zásahy těchto maniaků obletí mediální svět. Totalitní zásahy podobné těm v Číně. Strach se šíří veřejností.

Vláda vydala PES. Tento systém měl nám, občanům, říkat, kdy a co se bude, nebo nebude, dít. Přestože jsou mnohé kraje ve stupni 3, což znamená otevřené maloobchody i služby, některé ve stupni 4, je tu neustále fakticky nacistická, nebo komunistická totalita, kdy jsou, protiprávně, občané doslova vězněni doma. Přitom jsou veškeré postupy nesmyslné. Sám diktátor porušuje vlastní systémy.

Totalitní vláda zrušila lékařské tajemství. Všechny zaměstnance nařídila testovat, pokud se tomuto brutálnímu zásahu do osobnostních práv občana zaměstnanec nepodvolí, bude propuštěn ze zaměstnání. Lidé se podrobují jenom ZE STRACHU, jako za nacistů, nebo komunistů. Výsledek musíte sdělit nějakému zaměstnavateli, přestože u nás kdysi platilo, že to spadá do lékařského tajemství. Ještě nedávno platilo, že váš lékař pouze vydá potvrzení, zda jste, nebo nejste, schopen vykonávat dané zaměstnání, případně toto vydával závodní lékař. Dnes máte prý povinnost, informovat nějakého člověka o svém zdravotním stavu, jinak budete propuštěni ze zaměstnání!

Jdete sám po ulici, nemáte „náhubek“, a také si říkáte, kdo vás udá? BOJÍTE SE?

Podobným způsobem nastupoval k moci Adolf Hitler, Klement Gottwald, V. I. Lenin, Stalin. Šířením strachu, brutalitou ozbrojených složek, odejmutím veškerých základních práv občana. Například Gottwald takto utužoval totalitu od roku 1945, v roce 1948 se ozbrojeným pučem, kdy za ním stáli opět policisté i vojsko, ujmul moci, i v té době vyřvávali, že to je vůle lidu, přitom nebyla. Lidé se mezitím pořád bavili, až najednou někdo z blízkých zmizel a oni zjistili, že si musí dávat pozor na to, co říkají. Trvalo to necelé 3 roky, totalita poté 40 let. Nástup brutální totality je plíživý. Je to jako dnes. Ozbrojení maniaci z řad policistů a vojska plní rozkazy totalitářů, zkouší, kam mohou zajít. Následně se vymlouvají, že jenom plní rozkazy. Ale oni je plnit nemusí, jsou-li zjevně nezákonné, nebo, mají-li s nimi morální problém. Lžou.

Již samotné napadení rodiče v přítomnosti dítěte, nebo samotného nemocného dítěte, nebo kohokoliv, je za hranou, co jim máme dovolit.

Jak zní článek 23 Listiny základních práv a svobod, který je součástí našeho ústavního zákona:

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, do by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků, jsou znemožněny.

Tato situace dávno nastala, Ústavní soud odmítl řešit žaloby občanů, soudy jsou paralyzovány a infikovány diktátorem Babišem, nadřízené policejní orgány odmítají trestat nezákonné jednání podřízených. Neexistuje jiná možnost, než aktivovat článek 23. Čekat na volby, je zbytečné, to nás naučila historie. Lidé se budou bát vhodit svůj hlas někomu jinému, než diktátorovi. Nikdo nebude tušit, zda si noví milicionáři nepíší, komu jste hlas vhodil.

Pokud dojde k aktivaci článku 23, například nějakým hnutím, nějakou demokratickou politickou stranou apod., budou jenom 2 možné reakce.

Existují 2 varianty diktátorových reakcí. Buď se zalekne, že bude příčinou případné občanské války a zanechá těchto diktátorských praktik, začne řešit věci odborně, na základě dobrovolnosti, nebo skutečně nastane varianta 2 – občanská válka.

Od nás, občanů, se budou očekávat 3 možnosti reakcí. 1. buď podpoří totalitáře, 2. podpoří demokraty, 3. nebudou vůbec reagovat, počkají na výsledek a poté se připojí k vítězi, bylo to tak v naší historii vždy.

Cílem aktivace článku 23 LZPS by nemělo být vyvolání občanské války, ale jasný vzkaz diktátorovi, že již další totalitní praktiky nepřipustíme. Nepřipustíme, aby tu vyšinutí policisté a vojáci napadali demokraty a svobodomyslné, vzkaz, že již beztrestně nepřipustíme jakékoliv vstupy těchto vyšinutých maniaků do jakýchkoliv provozoven, které budou otevřeny. Vzkaz, že nepřipustíme, aby si tu diktátor dělal, co chce. Dnes napadají děti, zítra budou napadat nás, pozítří nás budou věšet a zabíjet. Tato historická fakta všichni známe. Víme, kam to bude směřovat.

I v minulosti se lidé domnívali, že u voleb, jakožto demokratickém rozhodování, se to nacistům, nebo komunistům, zarazí. Nikdy nepřipustí skutečně demokratické volby, to je také historická zkušenost, tak na ně nečekejme, to už bude pozdě, chtít bránit svobodu a demokracii v naší zemi.

Nedovolme jim, aby nám nějaký diktátor nařizoval nosit cokoliv na obličeji, pokud jdeme sami po ulici, nebo jsme sami v lese, nedovolme jim, aby nám diktátor nařizoval, kdy smíme ven a kdy ne, nedovolme jim, aby diktátor zničil vzdělávací systém celé generaci našich dětí a vnoučat. Nedovolme jim, aby mlátili naše děti za to, že nemají na obličeji nesmysl, který nosit nechtějí, nebo nemohou. Nedovolme jim, aby nás nepoučovali o našich právech a procházelo jim to. Tohle dělali nacisté a komunisté. Nedovolme jim, aby nás zase nechali v zimě chodit v sandálech, protože zavřou prodejny, nedovolme jim, aby nám říkali, kam smíme, nebo nesmíme na dovolenou, nedovolme jim, aby ničili charakter a morálku našeho národa, nedovolme jim, aby pokračovali v této totalitě.

Někteří si myslí, tohle není totalita, ale je to totalita. Oni nerozhodují na základě zákonů, ale vlastních tzv. Vládních nařízení, což je totalita. Toto jim umožnila totalitní opozice, která selhala na plné čáře. Ne, nebude to tu jako za Hitlera, nebo Gottwalda, žijeme ve 21. století, existují jiné účinné formy likvidace lidí, nejúčinnější je ekonomická, exekuce apod. Nechat lidi vyhladovět, už dnes nemá 200 tisíc lidí na jídlo, ti poté půjdou krást jídlo, jinak by umřeli hlady, a díky zločinnému nouzovému stavu půjdou do kriminálu. To jsou totalitní praktiky 21. století. 

Nejde o to, jestli je brzy aktivovat společnosti proti totalitářům, jde o to, aby nebylo pozdě, jako v minulosti.

Neřešme dnes politické názory, neřešme dnes naše preference, zaměřme se pouze a jenom na obranu demokracie a svobody v této zemi.

Spojme se a postavme se jim na ochranu svobody a demokracie v této zemi!

Vím, že dnešním komentářem vyvolávám obrovsky smíšené reakce a pocity všech našich čtenářů. Jsem si vědom toho, že ne každý s tímto názorem bude souhlasit. Jsem přesvědčen, že pokud různá hnutí, demokratické strany skutečně vyzvou k aktivaci článku 23 LZPS, dojde k okamžitému ukončení této totality. Babiš totiž za sebou, zatím, nemá většinu společnosti, proto své totalitní praktiky stáhne, ale nadále bude vymýšlet, jak z naší krásné země udělat jeho firmu. Nedovolme mu to!

Nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí, tak se nedejte.

Tak hezký víkend a celý příští týden.