13. 2. 2020 Proti vůli občanů

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Obrázek

Proti vůli občanů

Podle posledních průzkumů je většina společnosti proti vládním opatřením v rozsahu, v jakém byla přijata. Lidé si uchovali zbytky rozumu a odmítají opatření, která vůbec nikam nevedou, což prakticky on-line vidíme dnes a denně. Vidíme to nejen u nás, ale i v okolních zemích, také on-line, byť nám novináři dnes a denně lžou o opatřeních, která v jakých zemích jsou přijata. Například ve Velké Británii není povinné nosit roušky, ani dodržovat social distanc (ty 2 m od sebe, jako to totalitáři zavedli u nás). Názorným příkladem toho, proč rozumně odmítat vládní opatření jsou následná:

Švédsko – 2 fixní zákazy, především se týkající počtu návštěvníků především velkoprodukcí, jako jsou festivaly apod. Jinak doporučení pro občany.

Výsledky srovnání vám předkládám:

Švédsko – 320.000 pozitivně testovaných, 7.500 zemřelých

ČR – 575.000 pozitivně testovaných, 9.700 zemřelých

Bez jakýchkoliv totalitních praktik Švédsko docílilo menšího počtu pozitivity, ale i zemřelých. To potvrzuje, pro ty, kteří chtějí toto rozporovat, tedy počty zemřelých, že skutečně pozitivních muselo být stejně, protože smrtnost je všude stejná.

Opozice v tomto selhává. Nenabízí žádná jiná řešení, nenabízí žádné jiné podmínky pro žití s Covid. Ne, já nepopírám, že covid je, jak nás totalitáři napadají, vir i nemoc je, ale není to nemoc, která by mohla vyhladit lidstvo, je to naprosto banální nemoc, na kterou ročně umře podobné množství lidí na světě, jako na žloutenku. Nevidím v ní nic více, než nový typ chřipky, na kterou zatím tělo nemá imunitu, přesto nezemřelo o moc více lidí, než na běžnou sezónní chřipku u nás umře každý rok.

Z čeho se bere ten vládní fanatismus, který byl až do listopadu podporován celou opozicí? To se už můžeme jenom domnívat. Na jaře se to ještě dalo pochopit, jako snaha, před volbami, udělat ze sebe Mesiáše, ze strany Bureše, který následně bude vykřikovat, že zachránil miliony životů, přestože na celém světě této chřipce dosud podlehlo cca 1,5 milionu lidí. Od léta to již pochopit nelze.

Vůbec se nehodlám vyjadřovat k těm pitomostem, co si zločinci navymýšleli, káva do kelímku ano, či ne, pod stromeček respirátor, nebo vládní dluhopisy apod. To je už i pod moji úroveň hodnotit takový, doslova, a promiňte mi to, kreténismus, v přímém přenosu.

Hodnotím zde, proč občané, kteří již většinově odmítají tato vládní opatření, ještě nevyšli do ulic, vždyť starým lidem z toho mála roků, co jim zbývá, doslova ukradli jeden rok, kdy jim téměř znemožnili se sejít s dětmi, vnoučaty, apod., aby mohli žít, jít do kavárny, do cukrárny, popovídat si se svými vrstevníky, procházet se s pejsky apod. Proč už dávno nepořádáme masové demonstrace, proč, když už nějaká je, na ní nejsou statisíce lidí, nebo miliony. Více jak 5 milionů lidí odmítá tuto bezbřehou šikanu, ale proč to nejde dát veřejně najevo?

Každá vláda, která šla proti veřejnosti, za posledních 30 let padla. Padne i tato vláda. Možná ne příští rok, ale dlouho tu nebude. Země je finančně vyčerpaná, na více jak 1-2 roky již finanční zdroje nejsou. Obnova země do stavu před covid bude trvat léta, cca 5-6 let. V průběhu 2 let všichni zaznamenají obrovský pokles své životní úrovně. Proč? Protože nešli do ulic demonstrovat svůj odpor k vládním totalitním zařízením.

Už všichni musíme vědět, že tady už dávno nejde o žádný vir, ani nemoc.

Jaderná elektrárna Dukovany je v provozu od roku 1985

Dostavba Jaderné elektrárny Dukovany

Výběrové řízení na dostavbu bloku JE Dukovany nebude v roce 2021 vyhlášen. Výběrové řízení bude probíhat až po příštích sněmovních volbách v roce 2021. Otázkou stále je, zda z výběrového řízení budou vyřazeni naši nepřátelé z Ruska, nebo Číny. Je nepochybné, že obě země se k naší chovají nepřátelsky a není možné jim do rukou předat tak citlivé informace, jako jsou o jaderné elektrárně, aby je mohli v budoucnu zneužít.

Druhou otázkou je, zda vůbec takovou dostavbu jednoho bloku nadále potřebujeme. A i tady je odpověď jednoduchá. Ne, nepotřebujeme.

Již dnes, při známých technologiích, si dokážeme elektrickou energii obstarat jinak, například při 70% využití možností větrných elektráren, kdy jednu takovou postavíte v řádech měsíců, ne dvou desítek let, jako jaderný blok, tyto pokryjí až 75% spotřeby. K tomu má solární elektrárny, jaderné, uhelné, vodní. Kapacit až moc. Jistě, to, že dnes neumíme „uskladnit“ vyrobenou energii a tu poté do rozvodné sítě posílat v situacích, kdy ji potřebujeme, to je handicap výroby z obnovitelných zdrojů, neznamená, že princip „uskladnění“, který je znám, ale zatím není technologicky umožněný, za 10 let nebude vyřešen. Víte, co jste neměli, dnes máte, před 20 lety? Sice jsou země EU 50 let za vyspělými ekonomikami, jako jsou USA, Kanada, Korea, Japonsko apod., ale technologie budeme umět převzít. Vývoj nezastavíme. Navíc se podívejme na cenu toho jednoho bloku – 160 miliard Kč, tj. 160 tisíc milionů. Celková cena se vyšplhá na dvojnásobek. Za tuto cenu by milion domácností mohlo mít 160 tisíc dotaci na pořízení solárních panelů, tedy pokrytí 100% nákladů, které jim následně sníží spotřebu energie, tedy i platby, o desítky tisíc korun ročně. Ve finální ceně by šlo o 2 miliony domácností, které de facto, v budoucnu nebudou muset platit za elektřinu vůbec nic. V Německu je zcela běžné, že firmy v průmyslových oblastech mají své větrné elektrárny, proto jsou i přes násobně vyšší mzdy konkurenceschopné naší zemi. Využívají již známých technologií, které jim umožňují snižovat náklady. To zde odmítáme, protože se neustále spoléháme jenom na stát, nikoliv sami na sebe.

Nové rodinné domky jsou všechny se solárními panely, v Německu, Rakousku, Nizozemí apod. U nás nad tím stavitelé nepřemýšlí, jenom si udělají tlustou izolaci, neinvestují stejné peníze do snížení budoucích výdajů tím, že si budou svojí zastavěnou plochou vydělávat právě dodávkami energií z obnovitelných zdrojů.

V budoucnosti nebude pro „jádro“ prostor. Kvůli bezpečnosti, ne kvůli jiným aktivitám, jenom kvůli bezpečnosti. Je zcela zbytečné cokoliv dnes stavět, z těchto nebezpečných monster, dávno si vystačíme s přírodními zdroji.

Politika je obchod s lidskou hloupostí, nezapomínejte.

Tak hezký adventní víkend a celý příští týden.