13. 1. 2019 Napomáhání špionáži je trestný čin!

Tak vzhůru k nebesům. Včera zemřel pan Brady, u mnohých nevzdělaných spoluobčanů, ten strýček pana ministra, co nedostal medaili od jejich zlodědka. Pro vzdělané spoluobčany to byl příkladný člověk, který přežil holocaust a po celý zbytek života o něm hovořil v různých státech světa, příkladný vlastenec, kterého ocenila jak Britská královna, tak Spolková republika Německo. Na sklonku života se ho pokusil dehonestovat a ponížit zlodědek Zeman, jeho onuce Bureš. Desítky tisíc lidí mu poté přišlo vzdát čest a úctu, kterou si za svůj život bezesporu zasloužil. Čest jeho památce.

Polští čučkaři zatkli čínské špiony z Huawei. Český zločinec Zeman má s čínskou špionáží krycí smlouvu na údajnou "propagaci" těchto špionážních telefonů a rozvodových soustav. Součástí této smlouvy je i povinnost čínským diktátorům, prostřednictvím povinného vybavení Pražského hradu touto špionážní technikou, poskytovat i tajné bezpečnostní informace, které zločinec Zeman získává díky své úřednické funkci. Špionáž, stejně tak i napomáhání této špionáži, je trestným činem v každé společnosti. Soudruh Zeman obhajoval svůj zločin tím, že prý přijdeme o pár korun čínských "investic", těžko bolševicky vzdělanému dementnímu rádobyekonomovi vysvětlovat rozdíl mezi akvizicí a investicí. Číňané tu investice prakticky nerealizují, vyjma jednoho případu, kdy čínské investice byly zahájeny za doby vlády ODS.

S kým se soudruh Zeman spojil, při páchání této trestné činnosti? Konstatujme předem, že soudruh Zeman využil toho, že jej nelze trestně stíhat, tedy svoji špionáž činí zcela bez možnosti důsledků běžných pro "obyčejného" člověka. Spojil se s čínskými špiony, ruskými špiony, kdy cílem jeho fungování ve funkci prezidenta naší země je naši zemi zdecimovat, pomocí tajných služeb, a předat do spárů masových vrahů, jako je Putin a čínský prezident. Naše země žádné čínské investice nepotřebuje, ani nikdy nepotřebovala. Nepotřebuje vůbec ke svému životu ani čínské, ani ruské, masové vrahy. Zeman, zcela bezprecedentním způsobem, útočí na bezpečnost naší země, její základní principy demokracie, svobody a budoucího prospěchu. Jedná se o válku, kdy Zeman a Babiš se spojili s nepřítelem.

Jak taková špionáž může vypadat si pamětníci pamatují, ti, co si to nepamatují, nechť se podívají na film "Ucho", případně si přečtou naše minulé komentáře, kde jsme se způsobu dělání hlupáků z voličů Zemana jím samotným, vysmáli, názorným příkladem. Podpora Zemana a Bureše by měla být hodnocena, jako vlastizrada.

V celém kontextu lze uvést, že ani ruské, ani čínské, zločince k našemu prospěchu nepotřebujeme. Nepotřebujeme k našemu prospěchu a české "vychcánky", jako je Kellner a další čínští, nebo ruští, agenti. Ke svému prospěchu nepotřebujeme žádné diktátory, ani masové vrahy, ani spolupracovat s takovými. V naší zemi potřebujeme obrodit hrdost, pýchu, vlastenectví, ne ve formátu předváděném nacisty z SPD, fašisty z ANO, ani modrými komunisty z ODS, či jinak barevnými komunisty. Abychom mohli být hrdi na svoji zemi, je nutné vyměnit všechny politické kádry, které likvidují tuto zemi ku svému osobnímu prospěchu. Je potřeba se zbavit všech komunistů, současných, či minulých. Musíme být součástí "civilizovaného a osvíceného západu", jak říkával T. G. Masaryk. Jak říkal K. H. Borovský - Rusové rádi nazývají všechno ruské slovanským, aby později mohli nazvat všechno slovanské ruským. Zažili jsme tu 40 let krvavého teroru ze strany Rusů a jejich českých posluhovačů, ihned poté, co jsme se zbavili nacistů, ale nezbavili jsme se jejich českých posluhovačů.

Vyměňme tyto komunisty a škůdce naší země co nejdříve. Není nutné čekat na nové volby, je možné vyvolat celospolečenské akce, generální stávky, dokud neodejdou sami. Začněme si konečně věřit.