10. 6. 2018 – 76 leté výročí vypálení Lidic, aneb, bolševické fake o válce

O 2. světové válce, tzv. Mnichovské zradě, která zradou nebyla, o Lidicích a osudech jiných vypálených vesnic se píší neuvěřitelné, bolševikem upravené, mýty a lži.

Atentát na Heydricha byl zbytečný - to je věcí pohledu. Nacističtí kolaboranti, i ti současní voliči komunistů a nacistů z KSČM a SPD to samozřejmě budou stále tvrdit. Faktem je, že ČSR byla v té době považována nikoliv za oběť, ale za nacistického spojence. Pokud by nic neudělala, bylo by tomu i nadále. Tím, že se dostala do sféry vlivu SSSR, by naopak byla komunisty vylhanými nesmysly vyobrazována, jako aktivní odpůrce a bojovník s nacismem, ale nikoliv západními mocnostmi. Což nebyla. Dr. Beneš, v té době již značně stár, ponížený a ne zcela příčetný, o čemž svědčí jeho handlování se SSSR a nakonec i odkývání sféry jejich vlivu po válce, jeho aktivní podpora genocidy německého obyvatelstva na našem území po válce,  nechal vyslat parašutisty, jejichž cílem bylo zabití Heydricha. Z hlediska psychologického a ohlasu ve světě, byl atentát na místě. Samotný atentát ovšem nepřinesl žádný zvrat ve válce.

Mnichovská zrada - spojenci nás zradili - Toto je asi nejznámější bolševická lež, jakou jsem kdy slyšel v souvislosti s 2. sv. válkou. 1. Velká Británie s námi neměla uzavřenou žádnou spojeneckou smlouvu, proto nás těžko kdy mohla zradit. Francie ji uzavřenou měla, Garanční smlouvu Francie s Československem z 16. října 1925, ale tato se vázala pouze na vojenské nevyprovokované napadení jednoho ze signatářů. To se nestalo. Tudíž ani Francie nikoho nezradila. Naopak, Mnichovská dohoda a její závěry byla opřena o tzv. Locarnské dohody z roku 1925, které ratifikovala i vláda ČSR, o budoucí možné změně východních hranic Německa.

Vypálení Lidic, Ležáků apod. Položil si někdo z vás otázku, zda by k tomu došlo, pokud by velmoci neumožnily vznik ČSR na území, které více jak tisíc let patřilo Německu a to prakticky neokradlo o dané území a jejich občany? Vznikly by Locarnské dohody? Byla by poté nějaká Mnichovská dohoda? Byla by vůbec nějaká válka? Když vám někdo ukradne auto, nechcete jej zpět?

Lidické děti byly předány na převýchovu. To není pravdou, byly hromadně zabity plynem. Některé byly s dospělými muži z Lidic zastřeleni. Přežilo jich jen pár. Na převýchovu šlo opravdové minimum lidických dětí. Ze 105 lidických dětí se jich 88 nikdy nevrátilo, 82 z nich bylo udušeno v pojízdných plynových komorách, přežilo jich 17, pokud jde o jasná čísla.

Důsledky potupného jednání po 1. sv. válce - Za vzestupem A. Hitlera k moci stojí důsledky 1. sv. v., kdy se vítězné mocnosti domnívaly, že naprostým ponížením a zotročením německých občanů docílí jakési msty, kterou si údajně oni zaslouží. Docílily pouze vzniku 2. sv. války, vzestupu nacionalismu a Hitlera k moci. Vzniku nové, dosud nevídané, diktatury. Přes neuvěřitelné reparace neměly mocnosti tolik síly, aby vzdorovaly tomuto novému zlu. Na konci 2. sv. v. si to mocnosti uvědomovaly, proto již nepřipustily další ponižování Německa, jako důsledku za válku, vyjma rozdělení Německa na SRN a NDR.

Komunističtí osvoboditelé - asi největší fake z dob bolševismu. Komunisté a jejich rodiny aktivně podporovali nacisty, udávali místní obyvatelstvo, mají na svědomí naprostou většinu z více jak 300.000 obětí holocaustu z naší země, ať již z řad Židů, nebo Rómů. Za vlastizrádce považovali právě letce z Anglie a další aktivní odpůrce proti nacismu. Nacisty aktivně podporovali až do napadení SSSR Německem.