1. 3. 2020 Izrael je okupant

Vítáme vás u našeho dnešního komentáře.

Nepotřebujeme vládu

Čínský gubernátor v ČR, Miloš Zeman, se rozhodl, že bude dělat svoji vlastní zahraniční politiku a „hovnonuly“, jako je Minář, luftJarda, bude vydávat za vyslance české vlády. Alespoň tak to vychází najevo z jejich „supertajné“ vládní mise, o které ani vláda nevěděla, že probíhá, to zjistila až poté, co ji čínští masoví vrazi poděkovali za tuto „návštěvu“, která měla potvrdit naše údajné nadstandardní vztahy.

Není ani zarážející, že si Miloš dělá, co chce, to je věc vlády, že ho nechává takto naši zemi ponižovat, s tím i její občany, za tu vládu si ovšem můžeme sami, volili jsme tak, že nám dnes tito vlastizrádci vládnou, je spíše zarážející, že ani občan naší země neví, jak a proč, kam vůbec někdo z našich volených zástupců a jejich zástupců, cestuje a co o nás říká. Nejméně polovina národa si žádné vztahy s Čínou nepřeje. Nepotřebujeme žádné vztahy s těmito masovými vrahy. Naše země potřebuje české podnikatele, jejich podporu a výrazný ekonomický růst, aby naši podnikatelé mohli expandovat co západních zemí se svými výrobky a službami. Snaha Zemana se tak míjí účinkem. Ale stojí nás to nemalé peníze z našich daní. A proto bychom se měli ptát, jak je možné, že se takto doslova vzduchem vyhazují miliony, když opomeneme hazard se zdravím našich občanů, pokud by ti vlastizrádci byli nakaženi biologickou zbraní, kterou masoví vrazi vyvinuli a rozšířili mezi obyvatelstvo, a tuto zatáhnout do naší země.

Mnoho lidí se danou informaci dříve přečetlo, trochu si zanadávalo, ale jinak jí už nevěnovalo pozornost. A o to je to horší. Již začínáme brát tyto absolutní zločiny za zcela normální, rezignovali jsme na „odboj“, ano, na boj proti těmto mafiánským praktikám, nechali jsme celou státní správu, justici, policii, státní zastupitelství infikovat mafiány. Ne, že by tam dávno nebyli, ale nyní mají prakticky neomezenou moc. To se také týká Zemana. Už se s jeho chováním smířili všichni a všichni pouze čekají buď na jeho smrt, nebo konec funkčního období. Ale přijde jiný Zeman, pokud se občanská společnost vzdá a nadále nebude proti těmto mafiánským praktikám vystupovat.

Izrael je okupant

Určitě je vhodné si připomenout, že prezident T. G. Masaryk byl prvním zahraničním západním politikem, který navštívil „Izrael“, tehdy ještě ne, jako mezinárodně uznaný stát a založil tak velmi nadstandardní vztahy mezi našimi zeměmi. Tyto vztahy vydržely do dnešních dnů. A to je dobře.

Problémem dnešní doby je, že Izrael, v rozporu s Rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1322 dlouhodobě okupuje palestinská území. Okupuje, jako nás okupovali nacisté, nebo vojska Varšavské smlouvy, nebo dnes okupuje Ukrajinu Rusko. Proti takovým okupacím dnes a denně vystupují stovky občanů naší země. Vypadá to ovšem, že dnešní stát Izrael dostal „generální pardon“ od našich jako demokratů, kteří okupaci nadále schvalují. Otázkou tedy je, zda také schvalují okupaci Krymu Ruskem, zda schvalují okupaci ČSSR vojsky VS, nebo schvalují okupaci ČSR nacisty.

Ne, toto není útok na Izrael, je to jasné vymezení mezinárodního společenství, které jasně sděluje Izraeli, že s okupací palestinského území musí přestat, protože v opačném případě eskaluje palestinsko-izraelský konflikt. Izrael oznámil, že se nebude touto rezolucí řídit. Odmítl se podřídit OSN. Vedení Palestiny tak má právo proti okupantům bojovat všemi dostupnými prostředky. Stejně tak i může kterýkoliv stát pomoci Palestině, i vojenskou silou, vyhnat okupanty z území, které patří palestinské samosprávě. Rezoluce RB OSN je vojensky vynutitelná!

Pokud by k takovému kroku došlo, vojenskému vynucení naplnění Rezoluce RB OSN, bude muset naše země buď Palestině pomoci v jejím vynucení, v souladu s mezinárodním právem, nebo nesmí zasáhnout ve prospěch Izraele, tedy vojensky. A nyní jsme u té demokracie. Tito, jako demokraté, jsou ve své podstatě nacisty, Rusáky, jak si je nazveme, kteří podporují okupace cizích území jiným státem, v tomto případě Izraelem. To nejsou demokraté. A pokud podporují takové hrubé porušení mezinárodního práva, dávejme si pozor na to, aby se nedostali k vedení naší země. To fakt nejsou demokraté.

Jistě, mnozí mohou začít argumentovat historií. Ale historie je historie, nikoliv současnost. Co balkánské země, co Rakousko-Uhersko, mělo snad Německo, historicky, právo nás okupovat, po vzniku samostatného Československa? Měl snad SSSR právo nás okupovat, protože jsme historicky, podle jejich výkladu, Slované? Ne, historie neurčuje ničí práva, ty určují mezinárodní organizace, mezi které patří OSN. A historicky stát Izrael, mezinárodně uznávaný, vznikl až v roce 1948, bez ohledu na smyšlené, nebo pravdivé, kořeny judaismu, nebo islámu.

Skanzen V4

Z řad mnoha politiků pořád slyšíme, jak je pro nás V4 (Visegrádská čtyřka, uskupení zemí – ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko) důležitá. Jedná se především o politiky z řad fašistických, jako je SPD, ODS, nebo komunistických ČSSD, Piráti, KSČM, ANO. Stokrát opakovaná lež se stane pravdou.

Zkuste se sami podívat na to, jak se v daných zemích V4 žije. Jsou to postbolševické skanzeny, které jsou rozvojovými zeměmi. Ani jedna z nich nepatří do TOP 20 nejvyspělejších zemí světa, ani do TOP 30. Jsou to rozvojové země, kde neexistuje spravedlnost, mafie je rozlezlá všude od státních struktur po justici, státní zástupce, ekonomiky jsou založené na zahraničních montovnách, nikoliv na národních společnostech, které vytváří a v zemi uchovávají zisky, které poté reinvestují, všechny země jsou založeny na „levné práci“, tedy otročině, kdy si za pracovní dobu nevyděláte ani na důstojný život, leckdy ani na nájem. Jsou to země, které spojuje pouze bolševická minulost z dob RVHP, které bylo tím nejhorším společenstvím, které jsem zažili, tedy vyjma současné V4.

Dovedete si představit, jak by to u nás mohlo vypadat u zcela vymyšleného třeba R3 – tedy spojení sousedů – Rakousko, Německo, ČR? Jaký by to pro naši zemi mohlo mít obrovský ekonomický, hospodářský, lidský i morální a etický přínos? Je v Rakousku a Německu mafie prolezlá do všech státních struktur? Je tam tak bídné školství, ekonomiky založené na otrocké práci, nebo tam lidé, co pracují, dostávají důstojné mzdy, které pokryjí náklady na bydlení, stravu, oblečení, léky a ještě jim zůstává na dovolenou 2x za rok? I popeláři v Německu mají více než 3.000 Euro měsíčně.

Tak si to zkusme jenom představit, o co menší sílu bychom měli, nebýt v tom svazku postbolševických skanzenů? O co větší sílu bychom mohli mít, nebýt v tom svazku postbolševických skanzenů?

Tak hezký víkend a celý příští týden. A nezapomínejte, politika je obchod s lidskou hloupostí.